Sáng kiến kinh nghiệm địa lí địa lý 12 nông thanh lượt

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 8

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 8
... B Kinh độ:1050 48 Huế 10 11 12 Lợng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18, 0 265,4 130,7 43,4 23,4 Lợng ma (mm) Trạm Tháng 161, 62,2 47,1 51,6 82 ,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580 ,6 ... góp ý kiến từ đồng chí, đồng nghiệp ngành nói chung đồng chí, đồng nghiệp nhóm, tổ Địa nói riêng; để đồng chí có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy- học môn cho tốt đạt kết cao Sáng kiến kinh nghiệm ... tốt việc dạy Địa lí nói riêng môn địa lí nói chung trung học sở Tôi xin trân trọng cảm ơn! Bàng La, ngày tháng năm20 08 Ngời viết sáng kiến Nguyễn Thị Hằng Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 12 Trờng...
 • 11
 • 1,829
 • 6

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 8

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 8
... Nam (Địa 8) + Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam (Địa 8) + Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam (Địa 8) + Bài 32: Các mùa khí hậu thời tiết nớc ta (Điạ lí 8) , Sáng kiến kinh nghiệm Địa ... Nội Độ cao:5m Vĩ độ :210 01B Kinh độ:1050 48 Huế Độ cao:11 m Vĩ độ :160 24B Kinh độ:107041 Tp Hồ Chí Tháng 10 11 12 Lợng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18, 0 265,4 130,7 43,4 23,4 ... góp ý kiến từ đồng chí, đồng nghiệp ngành nói chung đồng chí, đồng nghiệp nhóm, tổ Địa nói riêng; để đồng chí có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm dạy- học môn cho tốt đạt kết cao Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 12
 • 740
 • 4

SANG KIEN KINH NGHIEM DIA LY

SANG KIEN KINH NGHIEM DIA LY
... Slide nội dung Slide phóng to lên toàn hình máy tính Nếu máy tính bạn nối với máy chiếu (Multimedia Projector chẳng hạn), nội dung Slide trình chiếu đưa lên hình lớn, nhiều người quan sát cách ... Trái Đất mà không cần tưởng tượng xa xôi từ giúp em khắc sâu kiến thức, nhớ nội dung lâu C BÀI HỌC KINH NGHIỆM Năm học 2008 – 2009 năm học mà Bộ Giáo đưa mục tiêu phấn đấu “đưa công nghệ thông tin ... cho hai tiết dạy thấy em học sinh hăng say phát biểu bài, lớp học tích cực Vì hy vọng sáng kiến kinh nghiệm nhiều bạn đọc đón nhận áp dụng vào trình dạy học D KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong công...
 • 16
 • 434
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 7

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lý 7
... Trang 7 11 12 13 13 14 14 N©ng cao hiƯu qu¶ ®ỉi míi PPDH m«n §Þa THCS, th«ng qua sư dơng b¶n ®å §Þa c¸c ch©u 17 7/ C¸c tµi liƯu kh¸c : Tµi liƯu häc thay s¸ch líp 6 ,7, 8,9 m«n §Þa NhËn ... định nhận xét: + Vị trí địa lý, giới hạn, kích thước, địa hình, bờ biển… + Từ vị trí địa hình có mối quan hệ chặt chẽ thành phần tự nhiên mơi trường MINH HỌA BÀI DẠY ĐỊA LÝ Bài 26 : THIÊN NHIÊN ... phân cơng dạy §Þa ë hai líp 7A vµ 7B §èi víi líp 7A, t«i d¹y theo yªu cÇu c¬ b¶n cđa vÊn ®Ị tỉ chøc vµ híng dÉn häc sinh ho¹t ®éng víi b¶n ®å §Þa c¸c ch©u nh ®· nªu trªn Líp 7B còng d¹y theo...
 • 18
 • 424
 • 10

Sang kien kinh nghiem dia ly 6,7,8,9

Sang kien kinh nghiem dia ly 6,7,8,9
... Sáng kiến kinh nghiệm 2010-2011 có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo ... phơng pháp dạy học tiên tiến có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo chuẩn kiến thức kỹ năm ... tháng năm Ngời viết có đầy đủ chi tiết sáng kiến kinh nghiệm theo chuẩn kiến thức năm 2011-2012 liên hệ đt 01689218668 có sáng kiến kinh nghiệm đầy đủ chi tiết theo chuẩn kiến thức kỹ năm...
 • 11
 • 76
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA THCS

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỊA LÝ THCS
... kiến kinh nghiệm lĩnh vực áp dụng: 2.1 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Sử dụng đồ tư giảng dạy môn Địa Trường THCS Thạnh Lợi 2.2 Lĩnh vực áp dụng: Trong công tác giảng dạy môn Địa Trường THCS ... Địa trường THCS Xuất phát từ thực tế giảng dạy môn Địa trường THCS Thạnh Lợi, mạnh dạn thực đề tài: “SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI” Tên sáng kiến ... công nhận, sáng kiến kinh nghiệm phổ biến cho thành viên tổ, giáo viên trường khác trực thuộc Phòng Giáo dục Đào tạo để sáng kiến kinh nghiệm thật hoàn chỉnh, nhằm áp dụng vào dạy học Địa năm...
 • 9
 • 69
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm địa 6

Sáng kiến kinh nghiệm địa lý 6
... thạo tiết học địa lí Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ 3/ Các bước chi tiết cụ thể cho bài: Ví dụ: Khi dạy thực hành địa lí lớp ... đặc điểm hình dạng địa hình, độ dốc hướng nghiêng Bàitập 2: Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ Câu hỏi: Đầu kinh tuyến hướng gì? ... Khoáng sản phân nhóm ? Nêu tên ? 2.Độ cao địa hình thể ? 2) Ổn định lớp: ( phút) GHI BẢNG Người thực : Đàng Thị Kim Mỹ  Sáng kiến kinh nghiệm  Trang Kinh nghiệm dạy - học thực hành đọc đồ - Kiểm...
 • 12
 • 223
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN VẬT 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIẢI TOÁN VẬT LÝ 12
... thủ thuật giải nhanh dạng trắc nghiệm vật 12 TÊN ĐỀ TÀI: PHƯƠNG PHÁP, THỦ THUẬT GIẢI NHANH CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 A MỞ ĐẦU chọn đề tài: Vật môn khoa học nên việc dạy vật trường ... giúp học sinh nắm kiến thức bản, trọng tâm môn, mối quan hệ vật môn khoa học khác để vận dụng quy luật vật vào thực tiễn đời sống Vật biểu diễn quy luật tự nhiên thông qua toán học hầu hết ... luật phương pháp… vật trường phổ thông mô tả ngôn ngữ toán học, đồng thời yêu cầu học sinh phải biết vận dụng tốt toán học vào vật để trả lời nhanh, xác dạng tập vật nhằm đáp ứng tốt...
 • 26
 • 214
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Địa

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí
... giảng dạy, viết kinh nghiệm giảng dạy địa lý xin trình bày cụ thể Lớp vỏ địa lý quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý chơng trình địa lý lớp 10 thuộc chơng IV Một số quy luật lớp vỏ địa lý nhằm ... Lớp vỏ địa lý quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa lý để giáo dục cho em lớp 10 nh truyền thụ kiến thức quy luật thống lớp vỏ địa lí, giảng giáo viên cần phải đạt mục tiêu sau: + Cung cấp kiến ... ĐL niệm điểm lớp vỏ địa lý quy luật tự nhiên chi phối - GV: chuẩn kiến thức GV: cho quan sát H20.1 ; 7.2 ND ? So sánh lớp vỏ trái đất lớp vỏ địa lý - HS trình bày - GV chuẩn kiến thức HĐ2: cá nhân...
 • 9
 • 1,932
 • 32

Sáng kiến kinh nghiệm Địa

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí
... nghĩa Việt nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ******************** Sáng kiến kinh nghiệm Phơng pháp hớng dẫn học sinh khai thác tri thức địa Họ tên : Bùi Thế Vinh Tổ KHXH Đơn vị : THCS Thụy Tân Năm ... viên có thời gian dạy kiến thức thuyết kiến thức thực hành cách chủ động Học sinh đợc hớng dẫn nắm kĩ tơng đối đầy đủ có hệ thống Tuy nhiên thực hành chơng trình địa ít( cho dù đợc cải ... Nh muốn hình thành cho học sinh loại kĩ địa lí, trớc hết phải làm cho họ nắm đợc kiến thức thuyết để làm sở,rồi sau đến kiến thức thực hành cách thực Trong qua trình dạy học tuân...
 • 7
 • 1,761
 • 56

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 2009-2010

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 2009-2010
... Atlat Địa Vịệt Nam trang 4-5 kết hợp với lược đồ địa hình SGK, tìm thơng tin cần thiết ghi vào bảng sau: Các vùng núi Vị trí Hướng núi, hướng nghiêng chung địa hình, hình thái chung địa hình, ... đúc rút kinh nghiệm để viết nên đề tài nội dung viết chưa thật đầy đủ Tất điều mong quý thầy cô giáo đóng góp ý kiến để đề tài hoàn chỉnh 2/KIẾN NGHỊ: * Đối với giáo viên giảng dạy môn đòa cấp ... Bùi Văn Tiến-Tổ Địa lí- Trường THPT Bn Ma Thuột Email: buivantienbmt@gmail.com (Website: http://www.violet.vn/vantien2268) Page THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG PHIẾU HỌC TẬP TRONG DẠY-HỌC ĐỊA LÍ THÁNG 03/2010...
 • 6
 • 577
 • 9

SANG KIEN KINH NGHIEM ĐIA LÍ 4

SANG KIEN KINH NGHIEM ĐIA LÍ 4
... 2008-2009 Tổng số HS 30 28 26 GIỎI SL 2 % 6,7 7,1 7,7 SL 6 KHÁ % 23,3 21 ,4 23,1 SL 15 15 14 TB % 50,0 53,6 53,8 SL YẾU % 20,0 17,9 15 ,4 Qua kết cho thấy chất lượng học sinh không cao hứng học tập em ... phần giáo viên khắc sâu :Đây thành phố lớn ,hiện đại đất nước ta -Sau sang hoạt hoạt động kinh tế kết hợp mục 2.Trung tâm kinh tế ,văn hóa khoa học : -Yêu cầu học sinh quan sát hình đến hình SGK ... điểm hấp dẫn du khách đến Hà Nội tham quan ngắm cảnh,mang lại lợi nhuận kinh tế -Hà Nội trung tâm trò văn hóa,khoa học kinh tế lớn nước.năm 2000 giới biết đến Hà Nội với mó danh:Thành Phố Hòa...
 • 10
 • 181
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Địa - 9

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí - 9
... cu kinh t Cho bng s liu sau õy: C cu GDP ca nc ta thi kỡ 199 1 2002 (%) Nm 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tng s Nụng, lõm, ng nghip Cụng nghip - xõy dng Dch v 100,0 40,5 23,8 35,7 100,0 29, 2 ... Nam (%) Nhúm tui - 14 15 - 59 60 tr lờn Tng s Nm 197 9 Nam 21,8 23,8 2 ,9 48,5 N 20,7 26,6 4,2 51,5 Nm 198 9 Nam 21,2 25,6 3,0 48,7 N 18 ,9 28,2 4,2 51,2 Nm 199 9 Nam 17,4 28,4 3,4 49, 2 N 16,1 30,0 ... bảng số liệu ( 199 5) Biểu đồ tốc độc tng dân số, sản lượng lương thực bỡnh quân lương thực theo đầu người ồng sông Hồng giai đoạn 199 5 - 2002 % 135 130 125 120 115 110 105 100 199 5 199 8 2000 2002...
 • 18
 • 637
 • 12

Sáng kiến kinh nghiệm Địa 5 Sử dụng bản đồ, lược đồ trong giảng dạy

Sáng kiến kinh nghiệm Địa lí 5 Sử dụng bản đồ, lược đồ trong giảng dạy
... yêu cầu nhận thấy "Sử dụng có hiệu đồ, lược đồ dạy địa 5" băn khoăn nhiều giáo viên Từ lý mạnh dạn chọn bắt tay vào nghiên cứu đề tài : "Sử dụng đồ, lược đồ dạy địa 5" Phần II : A - Nội ... điểm kinh tế Thực trạng : · Học sinh lớp sử dụng không thành thạo · Giáo viên dạy chay đồ, chưa sử dụng hết tác dụng đồ dạy, quan niệm dạy phần địa lý dân cư, kinh tế tách biệt với tự nhiên, sử dụng ... đề tài : Những vấn đề cần giải : · Hệ thống dạy địa lớp gồm 30 có : 15 địa lý Việt Nam 15 địa lý Thế giới · Đặc trưng địa sử dụng biểu đồ, lược đồ, đồ cách thành thạo giáo viên học sinh · Tất...
 • 7
 • 312
 • 2

Xem thêm