hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ địa lý 12 phạm mỹ hạnh

Rèn luyện năng vẽ biểu đồ Địa cho học sinh lớp 9 THCS

Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ Địa lý cho học sinh lớp 9 THCS
... 8116.1 199 2 91 53.1 491 0.3 7526 .9 199 3 90 35.6 5633.1 8167.8 199 4 10503 .9 56 29. 6 7 394 .7 199 5 10736.6 6500.8 7726.3 199 6 122 09. 5 6878.5 7308.7 199 7 13308.5 65 49. 8 7787.5 Đối với bảng số liệu chủ đề biểu ... việc học môn địa học sinh lớp trường THCS Lê Hồng Phong : Năm học 20 09- 2010 trường THCS Lê Hồng Phong có lớp với tổng số học sinh là:142 học sinh, học sinh nữ 93 học sinh (chiếm 62%) Học sinh ... kì 195 4 -2003 Năm 195 4 Dân số 23.8 Tỉ lệ gia tăng 1.2 dân số 196 0 30.2 3 .9 196 5 34 .9 2 .9 197 0 41.1 3.3 197 6 49. 2 3.1 197 9 52.7 2.6 198 9 64.4 2.1 199 9 76.3 1.4 2003 80 .9 1.3 tự nhiên a Hãy vẽ biểu...
 • 41
 • 1,820
 • 8

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật ở bậc THCS

SKKN phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS
... pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS 27 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS 28 ... thấu kính hội tụ 17 SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS Kỹ - Có kỹ thực hành thao tác thí nghiệm, kỹ đề xuất phương án thí nghiệm Thái độ Cẩn ... kế SKKN: Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS hoạch giải năm cách mua thêm tự làm hướng dẫn học sinh tự làm Trình tự tổ chức thí nghiệm thựe hành...
 • 28
 • 3,024
 • 7

Đề tài phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật ở bậc THCS

Đề tài phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc THCS
... 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm tự tay học sinh tiến hành đưới hướng dẫn giáo viên *Phân loại: Với dạng thí nghiệm ... PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN A PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo ... hình thức tổ chức thí nghiệm: Có thể chia thí nghiệm thực hành thành loại: a Thí nghiệm thực hành đồng loạt Loại thí nghiệm tất nhóm học sinh làm thí nghiệm, thời gian kết Đây thí nghiệm sử dụng...
 • 21
 • 1,160
 • 3

Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật ở bậc THCS

Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật lý ở bậc THCS
... thức sâu sắc tầm quan trọng thí nghiệm Vật lí việc đáp ứng mục tiêu môn Vật lí, chọn phương pháp: Hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ thực hành thí nghiệm học Vật bậc THCS làm nội dung sáng kiến ... làm thí nghiệm ứng dụng để chế tạo áp kế hình vẽ: Hoặc: Khi học chương âm học (Vật lí 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm ... chia thí nghiệm thực hành làm hai loại: a Thí nghiệm thực hành khảo sát Loại thí nghiệm học sinh chưa biết kết thí nghiệm, phải thông qua thí nghiệm tìm kết luận cần thiết Loại thí nghiệm tiến hành...
 • 27
 • 603
 • 5

skkn biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tìm ý, lập dàn ý bài văn tả người ở học sinh lớp 5

skkn biện pháp hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tìm ý, lập dàn ý bài văn tả người ở học sinh lớp 5
... ảnh học sinh mang đến lớp học tiết 29, 30 gắn lên bảng phụ treo góc học tập để học sinh quan sát Dùng dàn ý chi tiết lập tiết 25 30 để hỗ trợ cho học sinh yếu Dành cho học sinh - phút để học sinh ... 100% học sinh nắm thể loại, yêu cầu đề - 100% học sinh có khả quan sát tìm ý - 100% học sinh biết lập dàn ý viết đoạn văn tả người đạt yêu cầu Trong đó: + Lập dàn ý chi tiết viết đoạn văn hay, ... cho học sinh học Trong trình học sinh hoạt động nhóm giáo viên quan sát, góp ý thêm cho nhóm Kết học sinh làm tốt dàn ý văn Trước học tập làm văn, nói riêng văn tả người thường dặn dò học sinh chọn...
 • 7
 • 2,548
 • 5

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật ở bậc THCS

SKKN Phương pháp hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học Vật lý ở bậc THCS
... 7) cho học sinh làm đàn kiến thức học II THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VẬT LÍ: Thí nghiệm thực hành Vật thí nghiệm tự tay học sinh tiến hành đưới hướng dẫn giáo viên *Phân loại: Với dạng thí nghiệm ... PHẦN I: CƠ SỞ LÍ LUẬN A PHÂN LOẠI CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Trong dạy học Vật lí, thí nghiệm tiến hành tiết học quy hai dạng thí nghiệm sau: I THÍ NGHIỆM BIỂU DIỄN Thí nghiệm biểu diễn thí nghiệm giáo ... dùng thí nghiệm II GIỚI HẠN CỦA KINH NGHIÊM Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng thí nghiệm Vật lí việc đáp ứng mục tiêu môn Vật lí, chọn phương pháp: Hướng dẫn học sinh rèn luỵện kỹ thực hành thí nghiệm...
 • 34
 • 501
 • 5

SKKN: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT CẤP THCS

SKKN: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRONG GIỜ HỌC VẬT LÝ CẤP THCS
... rút sau tiến hành thí nghiệm Muốn thực đợc mục tiêu đề đòi hỏi học sinh phải có kỹ sử dụng dụng c thớ nghim vật lớ phổ biến, lắp ráp cng nh biết tiến hành thí nghiệm đơn giản môn Vật Có nh em ... phỏp hng dn hc sinh rốn luyn k nng thc hnh thớ nghim gi hc Vt cp THCS lm ni dung sỏng kin ca mỡnh Gii hn nghiờn cu ca ti: Vật học môn khoa học thực nghiệm, tợng trình Vật lớ nh kết luận ... thí nghiệm đơn giản môn Vật Có nh em có khả quan sát tợng, trình vật lớ từ phân tích xử thông tin liệu giải thích tợng Vật có lôgíc, rõ ràng xác đợc nm c kin thc ca bi hc mt cỏch tng minh...
 • 23
 • 285
 • 0

giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs năm học 2012-2013

giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs năm học 2012-2013
... chia cho + Cỏch 2: (i tng hc sinh khỏ - gii) -> Phõn tớch a thc thnh nhõn t ri rỳt gn 2.2 Rèn cho học sinh cách trình bày lời giải toán: Hc Toỏn cng nhng hc cỏc mụn khoa hc khỏc, vic rốn cho hc sinh ... toỏn cho hc sinh, to cho hc sinh hng thỳ hc toỏn III CC BIN PHP TIN HNH GII QUYT VN Bin phỏp chung: Qua kt qu kho sỏt cht lng u nm nhm phõn loi hc sinh Hc sinh Bn Giang núi chung v hc sinh ... Trung bỡnh Yu SL % SL % SL % SL % 31 u nm 0 9, 68 10 32,26 18 58,06 31 Gia kỡ I 3,2 12 ,9 16 51,61 10 32,26 31 Cui kỡ I 3.2 29 13 41 .9 25 .9 31 Gia kỡ II 6.4 29 13 42.1 22.5 c bit kỡ thi "Thc hnh gii...
 • 17
 • 708
 • 0

skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs

skkn giải pháp để rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường thcs
... Thực trạng việc rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ địa lý học sinh lớp trường THCS Tân Minh 1.Những thuận lợi rèn luyện kỹ vẽ biểu đồ cho học sinh Đa số học tiết học thực hành vẽ biểu đồ, học sinh có hứng ... 11 12 % 33,3 39, 3 31,4 34,3 YẾU SL % 29, 6 25,0 25,7 25,7 2.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG THCS - Biểu đồ hình vẽ cho phép mô tả cách dễ dàng động thái ... cao rèn luyện vẽ biểu đồ cho học sinh giúp học sinh rèn luyện kĩ thực hành địa lí tốt học tập nên áp dụng học sinh khối khối trường THCS Đề tài áp dụng cho năm sau thân đồng nghiệp dạy học...
 • 17
 • 1,849
 • 5

SKKN Phương pháp rèn luyện năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường trung học cơ sở Phong Thạnh Đông

SKKN Phương pháp rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ cho học sinh lớp 9 ở trường trung học cơ sở Phong Thạnh Đông
... đề: “PHƯƠNG PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG THẠNH ĐÔNG” Trong sáng kiến kinh nghiệm này, xin đưa số phương pháp để rèn luyện vẽ biểu đồ, nhận ... kiến kinh nghiệm: PHƯƠNG Trang PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG THẠNH ĐÔNG I Đặt vấn đề 01 Lí 01 Tổng quan thông tin 02 Tính khoa học sáng kiến 03 ... Kiểm tra lại biểu đồ nhận xét III Kết luận kiến nghị: Trong vẽ biểu đồ Địa lí, việc rèn luyện cho học sinh vẽ biểu đồ nhận xét biểu đồ quan trọng rèn luyện dần học sinh biểu đồ phải có...
 • 21
 • 544
 • 2

RÈN LUYỆN NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH

RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ CHO HỌC SINH
... sau - Học sinh xác định yêu cầu đề - Học sinh xác định chọn vẽ biểu đồ phù hợp, yêu cầu đề - Tỷ lệ học sinh tự rèn luyện vẽ biểu đồ chiếm tỉ lệ cao - Học sinh nắm bước tiến hành vẽ biểu đồ Trường ... kỳ(giai đoạn) * Các dạng biểu đồ: - Biểu đồ có đơn vị- vẽ trục tung - Biểu đồ có đơn vị khác - vẽ trục tung - Biểu đồ có đơn vị khác qui đơn vị (thực công thức tính số) Các bước vẽ Bước 1: Chọn tỉ ... ôn thi đại học GV: Nguyễn Minh Hạnh + Biểu đồ cột đơn + Biểu đồ cột đơn gộp nhóm có đơn vị (1 trục tung) + Biểu đồ cột đơn gộp nhóm khác đơn vị (2 trục tung) + Biểu đồ ngang + Biểu đồ cột chồng...
 • 15
 • 125
 • 0

Rèn luyện năng vẽ biểu đồ trong dạy học Địa

Rèn luyện kĩ năng vẽ biểu đồ trong dạy học Địa lý
... loại biểu đồ thể quy mô động thái phát triển đối tượng Địa Loại Yêu cầu thể biểu đồ Các dạng biểu đồ chủ yếu Biểu đồ Thể tiến trình động 1) Biểu đồ đường biểu diễn đường thái phát triển 2) Biểu ... hình tròn 4) Biểu đồ hình vành khăn Biểu đồ Thể quy mô cấu 1) Biểu đồ cột chồng cột thành phần hay 2) Biểu đồ nhiều cột chồng chồng nhiều tổng thể Biểu đồ Thể đồng thời hai 1) Biểu đồ chồng nối ... yêu cầu câu hỏi có cách vẽ khác Chính yêu cầu rèn luyện biểu đồ cho HS cần thiết, cho phép HS xác định dạng biểu đồ cần vẽ giúp HS đạt điểm tuyệt đối phần vẽ biểu đồ Với vốn kinh nghiệm...
 • 5
 • 1,599
 • 25

Bài soạn RÈN LUYỆN NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ

Bài soạn RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ BIỂU ĐỒ
... nghiệm Bùi Văn Tiến VẼ BIỂU ĐỒ  Căn vào số liệu bảng ,vẽ giá trị - cột trước , giá trị - đường sau ,cách vẽ tương tự cách vẽ biểu đồ cột vẽ biểu đồ đường Biểu đồ miền :  Vẽ hình chữ nhật nằm ... lên) ,chỉ biểu đồ cột biểu đồ tròn biểu đồ cột cột chồng thời gian năm loại đại lượng…Nên biểu đồ hình tròn hợp lí Ở ví dụ , ta lại chọn biểu đồ miền , biểu đồ tròn… Trước hết biểu đồ tròn nhiều ... cách vẽ biểu đồ đường ( dùng chấm ghi nhớ sau nối chấm lại với ) IV > Hoàn thiện biểu đồ :  Mỗi biểu đồ thông thường gồm có phần : - Tên biểu đồ - Phần thực vẽ - Chú giải cho biểu đồ  Tên biểu...
 • 11
 • 828
 • 12

Hướng dẫn học sinh cách xác định, cách vẽ biểu đồ

Hướng dẫn học sinh cách xác định, cách vẽ biểu đồ
... loại biểu đồ chương trình Địa lý Dạng 1 .Biểu đồ hình cột Biểu đồ hình cột Dạng Biểu đồ hình tròn Dạng Vẽ đồ thị (đường biểu diễn) Dạng Biểu đồ kết hợp cột đường Dạng Biểu đồ miền 1 .Biểu đồ hình ... ĐỀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH XÁC ĐỊNH- CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ TRONG BÀI THỰC HÀNH VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÝ I.Lí chọn đề tài Chương trình sách giáo khoa Đổi phương pháp giảng dạy Kỹ xác định- cách vẽ biểu đồ học ... 409.3 8.4 218.0 5 .Biểu đồ miền Khái niệm Cách vẽ biểu đồ -Các bước vẽ biểu đồ miền: Bước : Nhận biết trường hợp vẽ biểu đồ miền Thường sử dụng chuỗi số liệu nhiều năm Không vẽ biểu đồ miền chuỗi...
 • 25
 • 958
 • 1

Xem thêm