Giáo án địa 12 bài 9 địa lý 12 bùi thị phương loan

Giáo án địa 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 9: thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa doc
... Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa chi phối thành phần tự nhiên khác tạo nên đặc điểm chung bật tự nhiên nước ta, thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa Trong 9, tìm hiểu đặc điểm nhiệt đới ẩm gió mùa khí ... bảng sau đặc điểm gió mùa mùa đông nước ta: Gió nguồn Thời gian Phạm vi Hướng mùa gốc hoạt động hoạt động gió Kiểu thời tiết đặc trưng Gió - Tháng 11, mùa 12, 1 đông - Tháng , Gió mùa đông bắc gây ... Gió nguồn gian mùa gốc hoạt động Phạm Kiểu thời tiết vi hoạt Hướng gió đặc trưng động Gió áp cao Tháng Miền mùa Xibia 11 - Đông Bắc Bắc - Tháng 11, 12, 1: Lạnh, khô đông - Tháng , 3: Lạnh ẩm Gió...
 • 15
 • 8,416
 • 33

Bài soạn giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 Ngày ... Về nhà tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH ... chí tuyến nên hàng năm nhận lượng xạ Mặt Trời lớn - Tổng lượng xạ Mặt Trời lớn, cân xạ dương - Nhiệt độ trung bình năm cao - Số nắng nhiều HỌC KỲ II TCT: 19 GIÁO ÁN BÀI 16 Ngày soạn: 02 /0 /2011...
 • 46
 • 350
 • 3

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban
... Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết Ngày soạn: 09/08/2008 Ngày dạy: 12/ 08/2008 Bài LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: ... 31 Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 12 Ngày soạn: 11/09/2008 Ngày dạy: 15/09/2008 Bài 11 THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến ... ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 13 Ngày soạn: 12/ 09/2008 Ngày dạy: 16/09/2008 Bài 13 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐIỀN VÀO LƯC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI 34 I MỤC TIÊU BÀI...
 • 136
 • 535
 • 1

Bài giảng giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài giảng giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... triển địa chất, địa hình tự nhiên nước ta hai giai đoạn Cổ sinh đại Tân sinh đại làm rõ điểm khác biệt đặc điểm hoạt động địa chất, vai trò với việc phát triển yếu tố tự nhiên nước ta TCT: GIÁO ÁN ... Hoạt động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 ... tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI I...
 • 113
 • 291
 • 1

Bài soạn Giáo án địa 12

Bài soạn Giáo án địa lý 12
... TIẾP Học sinh nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước tiết sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm ... hình có dốc lớn, nham thạch dễ bò phong hóa Kí giáo án :28/10/09 Ngày soạn :29/10/09 Bài 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG Tuần :12 Tiết :12 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu phân ... - Ngày soạn :25.08.2009 Tuần :02 Tiết :02 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học,...
 • 108
 • 209
 • 1

Bài soạn Giáo án địa 12

Bài soạn Giáo án địa lý 12
... TIẾP Học sinh nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước tiết sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm ... hình có dốc lớn, nham thạch dễ bò phong hóa Kí giáo án :28/10/09 Ngày soạn :29/10/09 Bài 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG Tuần :12 Tiết :12 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu phân ... - Ngày soạn :25.08.2009 Tuần :02 Tiết :02 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học,...
 • 108
 • 290
 • 0

bài 35 vùng đồng bằng sông cửu long - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 35 vùng đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... KT? -T i phải đ t v/đ ph t triển kinh t đôi với m t dân trí ph t triển đô thị đồng sông Cửu Long? - Y /t dân trí dân cư thành thị có t m quan trọng đặc bi t việc xây dựng vùng động lực kinh t ... ĐỊA LÝ Kiểm tra cũ : không Khởi động: - Nêu hiểu bi t em vùng đồng sông Cửu Long - Đồng sông Cửu Long gồm t nh – thành phố ? 3/ K t nối: Ho t động thầy trò + Ho t động : T m hiểu vị trí ... s t lược đồ k t hợp kinh t học cho bi t địa hình vùng đồng sông Cửu Long có đặc điểm b t? - Nhận x t địa hình, khí hậu đồng sông Cửu Long - Quan s t lược đồ (hình 35. 1), xác định dòng chảy sông...
 • 4
 • 8,736
 • 24

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 37 thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thuỷ sản ở đồng bằng sông cửu long - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... vư t xa đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long vùng sản xu t thủy sản lớn nước với t trọng sản lượng ngành cao -Các sản lượng cá biển khai thác ,cá nuôi ,t m nuôi t trọng sản lượng 76,7% ĐỊA LÝ ... nhà : - Đồng sông Cửu Long mạnh để khai thác thủy sản ? - Vấn đề khai thác ,sử dụng nào? - Hoàn chỉnh thực hành - Chuẩn bị ôn lại kiến thức học t 31 -3 7 xem lại t p sgk - Ti t sau ôn t p ... KT thị trường, động nhạy bén với tiến sản xu t kinh doanh - Vùng có nhiều sở chế biến thuỷ hải sản, sản phẩm chủ yếu để xu t - Sản phẩn thuỷ hải sản vùng có thị trường tiêu thụ rộng lớn: Trong...
 • 4
 • 12,881
 • 27

bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 41 địa lí tỉnh (thành phố) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... ĐỊA LÝ + Ho t động 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh I Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ thổ phân chia hành chánh phân chia hành chánh - Quan s t đồ t nhiên Long An Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ: ... Long An ntn? - Nhi t độ trung bình? - Nhi t độ tháng cao nh t, thấp nh t? - Số nắng năm? - Lượng mưa trung bình năm? - Thời gian mùa mưa, mùa khô? T ng lượng nước mùa? - Độ ẩm trung bình? - Chế ... hành : - Kể t n huyện , thành phố trực thuộc t nh Long An Diện t ch 4. 491 ,2 km2 - Cho đến năm 20 09 có 13 huyện – thành phố t n An Gồm huyện Đồng ĐỊA LÝ + Ho t động 2: Điều kiện t nhiên t i Tháp...
 • 5
 • 6,234
 • 11

bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 43 địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... ĐỊA LÝ - Vấn đề giáo dục y t Long An ? Giới thiệu bài: - T nh hình ph t triển kinh t Long An ? Nguyên nhân? 3/ Bài : Ho t động thầy trò Kiến thức + Ho t động : Đặc điểm chung ... nghiệp - Giữ vai trò quan trọng kinh t Long An - Ngành trồng tr t chiếm 78,7 % gíá trị nông nghiệp - QS bảng SGK/ 46 Nhận x t cấu sử dụng đ t Long An - GV giới thiệu t c độ t ng trưởng trung ... củi , tre … - Trồng 21.265 rừng tràm + Thủy sản : - Có nhiều tiềm ph t triển - Sản phẩm nông nghiệp Long - Là ngành kinh t quan trọng An Giới thiệu H 14 , 15 - Nuôi trồng thủy sản nước - Long...
 • 6
 • 2,797
 • 12

bài 42 địa lí tỉnh Long An (thành phố) (tt) - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 42 địa lí tỉnh Long An (thành phố) (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... ho t động lễ hội bệnh, cán y t t ng nhanh t chức hàng năm ? - Ho t động giáo dục Long An nào? - Có loại hình đào t o nào? - Bên cạnh thành t u ngành giáo ĐỊA LÝ dục Long An gặp phải thách thức ... nào? - Ho t động y t Long An nào? - Số giường bệnh? - Đội ngũ cán y t ? - Cơ sở v t ch t - Hướng ph t triển ngành? IV Củng cố - hướng dẫn học sinh t học nhà : - Nêu đặc điểm dân cư Long An? - Long ... gia t ng học dân số ? - Gia t ng học biến động theo trình ph t triển đô thị , t nh bền vững , thay đổi thương xuyên , t c động không nhỏ đến t nh hình ph t triển kinh t , văn hóa tr t tự an toàn...
 • 4
 • 1,190
 • 3

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 44 thực hành phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên . vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
.. . ĐỊA LÝ + Ho t động : Phân t ch mối quan hệ thành phần t Nhóm - Hs quan s t đồ t nhiên Vi t Nam đồ địa phương - Nhắc lại đặc điểm t nhiên địa phương - Thảo luận nhóm ph t - Dựa vào kiến thức .. . sinh t học nhà : - Nêu đặc điểm t nhiên Long An ?các yếu t t nhiên quan hệ ? - Xu hướng ph t triển kinh t Long An nào? - Về hoàn thành thực hành vào - Xem lại kiến thức học t 3 1-4 1và thực .. . t i liệu địa lí Long An tiến hành vẽ biểu đồ ĐỊA LÝ - Hs: Trình bày.bảng - Gv: Chuẩn xác - Hs Dựa vào biểu đồ vẽ phân t ch biến động cấu kinh t : - Nhận x t thay đổi t trọng khu vực kinh t ...
 • 3
 • 2,381
 • 1

bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 31 vùng đông nam bộ - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... vùng Đông Nam Bộ - Nhóm 3.4 : Những thuận lợi khó khăn t nhiên việc ph t triển kinh t - xã hội - Hs :Trình bày - nhận x t - Gv:Chuẩn xác - Giải thích vùng Đông Nam Bộ có điều kiện ph t triển ... mới: Ho t động thầy trò + Ho t động 1:Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ Kiến thức I Vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ - Xác định vị trí địa lí giới hạn lãnh thổ vùng Đông Nam Bộ - Giáp : T y Nguyên ... t biển? + Điều kiện t nhiên : độ cao địa hình giảm dần t T B xuống ĐN, giàu t i nguyên - Thuận lợi: nhiều t i nguyên để ph t triển KT : đ t badan, khí ĐỊA LÝ - Quan s t hình 31. 1, nhận xét...
 • 4
 • 13,061
 • 36

bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa 9 - gv.trần t hiền

bài 32 vùng đông nam bộ (tt) - giáo án địa lý 9 - gv.trần t hiền
... nghiệp - Dựa vào bảng 32. 2, nhận x t tình hình sản xu t phân bố công nghiệp Đông Nam Bộ - Chiếm t trọng nhỏ có vai trò quan trọng ĐỊA LÝ - Nhờ điều kiện mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xu t công ... sản xu t công nghiệp vùng Đông Nam Bộ - T nh hình sản xu t nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ - Những thay đổi quan trọng kinh t vùng Đông Nam Bộ - Học bài trả lời các câu hỏi sgk - Chuẩn ... BP, BR-VT), hồ tiêu( cao su lại t p trung chủ yếu Đông Nam Bộ? BP, BR-VT, Đ N), điều( BP, - Nhận x t ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm BD, Đ N) vùng Đông Nam Bộ? - Giải thích vùng Đông Nam Bộ có...
 • 4
 • 7,499
 • 14

Xem thêm