HỌC TỐT HÓA HỌC 12 HAY

Tuyển tập các bài tập hóa học 12 hay và khó

Tuyển tập các bài tập hóa học 12 hay và khó
... mol HCl = 0,4 Số mol Cu(NO3)2=0 ,12 ==> mol Cu2+=0 ,12 mol NO−3=0,24, Vì dư kim loại ==> có muối Fe2+ : Fe−2e→ Fe2+ a 2a a BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) ... phẩm cháy hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng phần dung dịch giảm bớt 15,795 gam % Khối lượng axit oxalic có X là: BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ... propan-1-ol, propenal hiđro Tỉ khối hỗn hợp Y so với metan 1,55 Số mol H2 hỗn hợp Y BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ KHÓ 2013-2014 (SV LTH ĐHSP TPHCM) bao nhiêu? A 0,05 B 0,15 C 0,20 D 0,10 Ta có...
 • 8
 • 6,076
 • 340

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (hóa học 12) hãy đề xuất phương án tối ưu để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của bạn và thuyết phục mọi người cùng tham gia

VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN môn để GIẢI QUYẾT các TÌNH HUỐNG (hóa học 12) hãy đề xuất phương án tối ưu để bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày của bạn và thuyết phục mọi người cùng tham gia
... trình chuỗi giải pháp, bạn ứng dụng vào thực tế Ý nghĩa việc giải tình * Với học tập: - Vận dụng kiến thức học để giải vấn đề thiết thực sống tăng kĩ thực hành ứng dụng thuyết vào thực tế ... qua việc vận dụng giúp em nắm chắc, sâu kiến thức học, từ sở ứng dụng nhiều kiến thức vào sống sau * Với xã hội: - Những giải pháp phần góp phần cải thiện trạng môi trường - Cùng bạn học người xã ... thực bảo vệ môi trường Trên số giải pháp đơn giản, dễ thực mà bạn vận dụng bạn gia đình Nhiều hành động nhỏ tạo nên tác động to lớn tới môi trường chung! Thuyết minh tiến trình giải tình -...
 • 8
 • 265
 • 0

CONG THUC SINH HOC 12 hay

CONG THUC SINH HOC 12  hay
... 1) CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦADN I TÍNH SỐ NUCLÊÔTIT TỰ DO CẦN DÙNG 1.Qua lần tự nhân đôi ( tự , tái sinh , tái ) + Khi ADN tự nhân đôi hoàn toàn mạch liên kết nu tự theo NTBS : AADN nối với TTự ngược ... mạch ADN N rNtd = 2 Qua nhiều lần mã ( k lần ) Mỗi lần mã tạo nên phân tử ARN nên số phân tử ARN sinh từ gen số lần mã gen Số phân tử ARN = Số lần mã = K + Số ribônu tự cần dùng số ribônu cấu ... : Ser ) Treonin : Thr ) Xistein : Cys 9) Metionin : Met 10) A aspartic : Asp 11)Asparagin : Asn 12) A glutamic : Glu 13) Glutamin :Gln 14) Arginin : Arg 17) Tirozin: Tyr 18) Histidin : His Bảng...
 • 10
 • 269
 • 0

Ly thuyet on tap sinh hoc 12 hay

Ly thuyet on tap sinh hoc 12 hay
... bào sinh dưỡng tách làm nhiệm vụ sinh sản, gọi tế bào sinh dục sơ khai Các tế bào trải qua giai đoạn: + Giai đoạn sinh sản: nguyên phân liên tiếp nhiều đợt tạo tế bào sinh dục + Giai đoạn sinh ... ĐỘNG CỦA GEN Cơ chế điều hoà sinh tổng hợp protein gen phức tạp, có khác biệt rõ rệt sinh vật trước nhân sinh vật nhân chuẩn Sau chế điều hoà sinh vật trước nhân: - Trong tế bào có rât nhiều gen ... nguyên phân, chúng phát sinh tế bào sinh dưỡng nhân lên mô Nếu đột biến trội biểu phần thể, tạo nên thể khảm - Đột biến soma di truyền sinh sản sinh dưỡng di truyền qua sinh sản hữu tính - Đột...
 • 169
 • 1,044
 • 351

tổng hợp một số bài tập sinh học 12 hay

tổng hợp một số bài tập sinh học 12 hay
... xét toàn phân tử A mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn B theo chiều tháo xoắn, mạch 5’ → 3’ tổng hợp liên tục, mạch 3’ → 5’ tổng hợp gián đoạn C hai mạch tổng hợp gián đoạn ĐỀ THI ... Biết trình phát sinh giao tử không xảy đột biến Trong kiểu gen sau đời con, kiểu gen chiếm tỷ lệ lớn nhất? A dị hợp, đồng hợp B dị hợp, đồng hợp C dị hợp, đồng hợp D dị hợp, đồng hợp Câu 45: Ở ... Trái Đất hình thành đường tổng hợp hoá học C Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà ADN ARN tự nhân đôi tự xúc tác D Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử prôtêin...
 • 35
 • 360
 • 1

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 HAY

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 12 HAY
... phát sinh phát triển sống bao gồm giai đoạn chính: A Tiến hoá học tiến hoá tiền sinh học B Tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học C Tiến hoá hoá học, tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học ... Đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh B Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh C Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại ... trưởng sinh sản C cảm ứng tự điều chỉnh D câu 574 Sự phát sinh sống trái đất kết trình A tiến hoá lí học B tiến hoá hoá học, đến tiến hoá tiền sinh học C sáng tạo Thượng Đế D tiến hoá sinh học 575...
 • 61
 • 135
 • 3

tài liệu hoá lop 12 hay

tài liệu hoá lop 12 hay
... 58-58 -12 D 2O3 v SO2 - Trang | - Hocmai.vn Website h c tr c n s t i Vi t Nam A C n B n 2.23 C A 2.24 D n cFe(NO3)3 + dNO + eH2O B C 2SO4 C12H22O11 + H2SO4 A : 12 : 12 : 12 : 20 C : 24 : 24 : 12 ... 2.27 N2 A 19,8g 2.28 SO2 + CO2 + H2O B : 12 : 24 : 12 : 35 D : 24 : 12 : 24 : 35 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2 + H2SO4 l C 12 D 15 2.25 A 13 D B 3, 8, 2, 3, 1, D 2, 12, 3, 2, 3, B 15,3g C 11,3g D 16,0g Ho ... 43,25 A 13,32 gam B 15 ,12 gam C 13,52 gam D 13,96 gam 4.64 8,96 lớt khớ NO2 A 12, 3 gam B 12, 0 gam C 31,2 gam D 18,4 gam 4.65 A 12, 8 gam B 9,6 gam C 6,4 gam 4.66 Ho tan 125 gam CuSO4.5H2 D 8,2...
 • 72
 • 223
 • 1

Đề luyện thi tốt nghiệp hóa học 12

Đề luyện thi tốt nghiệp hóa học 12
... xanh lam C phản ứng với Ag2O dung dịch NH3, đun nóng D phản ứng thuỷ phân môi trờng axit Đề tốt nghiệp 8/2007 đề 403 Câu1 Chất sau tác dụng với nớc brôm A.axit axêtic B axit clohiđric C axit acrylic ... cho 12 gam hỗn hợp Fe Cu tác dụng với dd HCl d, thể tích khí H2 sinh 2,24 lit (đktc) Phần kim loại không tan có khối lợng A.2,8 gam B 6,4 gam C 3,2 gam D 3,2 gam Câu15 Cho phơng trình hoá học ... làm sắt tây( sắt tráng thi c)bị sây sát tới lớp sắt bên trong, xảy trình A Fe bị ăn mòn điện hoá B.Sn bị ăn mòn điện hoá C Fe Sn bị ăn mòn điện hoá D Fe bị ăn mòn hoá học Câu32 Số hợp chất hữu...
 • 6
 • 438
 • 16

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12

Đề cương ôn tập tốt nghiệp hóa học 12
... nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 CHƯƠNG 5: ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -10- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình VỊ TRÍ ... dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X (Cho H = 1; C = 12; N = 14) A C2H7N B CH5N C C3H5N D C3H7N ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -6- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình ... dùng A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12, 0g ThS Phan Văn Dân Đề cương ôn tập Hóa học 12 -3- Trường THPT Chuẩn Quốc gia Bắc Đông Quan - Thái Bình Câu 45: Hợp chất Y có công thức phân tử C 4H8O2 Khi cho...
 • 42
 • 904
 • 7

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao

Bộ đề thi tốt nghiệp hóa học 12 nâng cao
... / - - 27 - / - - -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 83 Câu 1: Cho glixerin ... 10,4 gam D 8,2 gam -ĐỀ CHÍNH THỨC ** MÔN HOÁ 12/ HOÁ 12 NÂNG CAO Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ tên: ………………………………… Lớp: ………… MÃ ĐỀ 84 Câu Chất béo lỏng có ... Đôn Môn: Hóa học1 2C Mã đề: 154 Họ tên học sinh: Lớp: 12C 01 ; / = ~ 10 ; / = ~ 19 ; / = ~ 28 ; / = ~ 02 ; / = ~ 11 ; / = ~ 20 ; / = ~ 29 ; / = ~ 03 ; / = ~ 12 ; /...
 • 100
 • 329
 • 3

Xem thêm