GA địa bài 35 địa lý 12 bùi thị phương loan

Địa 12: Đề thi HS giỏi_1

Địa lý 12: Đề thi HS giỏi_1
... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn biểu điểm Chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Môn: Địa 12 THPT - bảng A ... Câu Biểu thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần: Địa hình, sông (4,5điểm) ngòi, đất, sinh vật a Địa hình - Xâm thực mạnh vùng đồi núi: + Trên sờn núi dốc lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình ... biển nông, thềm lục địa mở rộng, địa hình tơng đối phẳng, đất 0,5 phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp * Khác nhau: Tiêu mục Nguồn gốc Diện tích Hình thái Địa hình Đất đai Thuận...
 • 4
 • 170
 • 0

Địa 12: Đề thi HS giỏi_2

Địa lý 12: Đề thi HS giỏi_2
... Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn biểu điểm Chấm đề thức (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 03 trang) Môn: Địa 12 THPT - bảng B ... Biểu thi n nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần: Địa hình, sông (4,0điểm ngòi, đất, sinh vật ) a Địa hình - Xâm thực mạnh vùng đồi núi: + Trên sờn núi dốc lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình ... biển nông, thềm lục địa mở rộng, địa hình tơng đối phẳng, đất 0,75 phù sa màu mỡ thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp * Khác nhau: Tiêu mục Nguồn gốc Diện tích Hình thái Địa hình Đất đai Thuận...
 • 4
 • 1,086
 • 13

Địa 12: Đề thi HS giỏi_3

Địa lý 12: Đề thi HS giỏi_3
... Kỳ thi chọn học viên giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 hớng dẫn biểu điểm Chấm đề dự bị (Hớng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang) Môn: Địa 12 -Câu Nội dung Câu Biểu thi n ... đới ẩm gió mùa qua thành phần: Địa hình, sông (5,0 ngòi, đất, sinh vật điểm) a Địa hình - Xâm thực mạnh vùng đồi núi: + Trên sờn núi dốc lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói ... xác, trực quan, thẩm mĩ Có khoảng cách, giải tên biểu đồ cho điểm tối đa + Sai ký hiệu, thi u tên biểu đồ thi u ý trừ 0,25 điểm + Vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm b Nhận xét giải thích: *)...
 • 4
 • 118
 • 0

Địa 12: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011

Địa lý 12: Đề thi - Đáp án KSĐN 2010-2011
... Đáp án khảo sát lớp 12 năm học 201 0-2 011 Đề chẵn: Câu 1: (5 điểm) - Qui định đặc điểm tự nhiên nớc ta - Nằm vành đai sinh khoáng TBD ĐTH nên giàu có tài nguyên khoáng sản -Toạ nên phân ... theo chiều B-N;Đ-T -Nằm vùng có nhiều thi n tai nh bão lũ lụt Câu 2(5 điểm) - Nớc ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế kéo dài hạn chế đợc lạm phát -Tốc độ tăng trởng kinh tế cao ổn định - Cơ cấu ... lãnh thổ chuyển dịch theo hớng CNH -HDH, phát huy sử dụng tối đa nguồn lực - Xoá đói giảm nghèo, đời sống vật chât tinh thần đợc cải thi n Đề lẻ: Câu 1(5 điểm) - Tl: + Thu hút mạnh nguồn vốn đầu...
 • 3
 • 135
 • 0

Tóm tắt kiến thức Địa 12 ôn thi TNPT

Tóm tắt kiến thức Địa lý 12 ôn thi TNPT
... cấu kinh tế nông thôn ven biển * Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải - Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hoá + Công nghiệp ... Hoạt động nông nghiệp phận chủ yếu kinh tế nông thôn (bao gồm hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản) - Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế: doanh nghiệp, hợp tác xã nông – lâm ... Đồng sông Cửu Long • Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng Biển Đông đảo, quần đảo + Các vùng kinh tế trọng điểm - Địa địa phương V KĨ NĂNG - Kĩ đồ: đọc đồ Atlat Địa lí Việt Nam (không...
 • 29
 • 7,346
 • 125

Tổng hợp bài tập vật 12(ôn thi đại hoc)

Tổng hợp bài tập vật lý 12(ôn thi đại hoc)
... 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit bin thi n nh gia tc trng trng g, bin thi n chiu di l 22 Ch Xỏc nh bin thi n nh chu k T bit nhit bin thi n nh t; a lờn cao ... l lch pha v thi gian gia u v i ( o bng khong thi gian gia hai cc i liờn tip ca u v i) Lch thi gian T lch pha Lch thi gian lch pha u/i Vy: u/i = T Th.s Trn AnhTrung 50 Luyn thi i hc Phng ... Luyn thi i hc Phng phỏp gii toỏn Vt 12 Trng THPT - Phong in CH 2.V th biu din quỏ trỡnh truyn súng theo thi gian v theo khụng gian: Phng phỏp: 1.V th biu din qỳa trỡnh truyn súng theo thi...
 • 113
 • 969
 • 71

Bài soạn Vật 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011

Bài soạn Vật Lý 12: Đề thi - Đáp án HK1 2010-2011
... hiệu dụng UAM? ( Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ! ) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ I MƠN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 201 0-2 011 ĐỀ 001 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Đ án A B A C D D B B C 10 B 11 A ... n 2 ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 201 0-2 011 MƠN VẬT LÝ 12 Thang điểm 1đ 1đ 1đ Thời gian làm bài: 45 phút( khơng kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .L ớp Mã đề thi ... C.Hiệu điện hiệu dụng UAM? ( Gi¸o viªn coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm ! ) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ I MƠN VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 201 0-2 011 ĐỀ 003 II Câu Đ án PHẦN TRẮC NGHIỆM D D B B D B B D C...
 • 10
 • 172
 • 0

thuyết & bài tập vật 12 ôn thi đại học

Lý thuyết & bài tập vật lý 12 ôn thi đại học
... ooo0ooo Gv Trần Vương Vỹ - 0126 7809178 Trang vuongvyly@yahoo.com Thuyết & Bài Tập Vật 12 II CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SĨNG CƠ Khi sóng học truyền khơng khí vào nước đại lượng sau khơng đổi? A ... 125 Hz C 375Hz D 250Hz Gv Trần Vương Vỹ - 0126 7809178 Trang 12 vuongvyly@yahoo.com Thuyết & Bài Tập Vật 12 ===========================Chương trình 12 nâng cao=========================== 53 ... 1,15.10-3W/m2 C 3 ,12. 10-3W/m2 D 10-3W/m2 Gv Trần Vương Vỹ - 0126 7809178 Trang 13 vuongvyly@yahoo.com Thuyết & Bài Tập Vật 12 ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SĨNG CƠ A B C D 10 11 12 13 14 A B C...
 • 19
 • 642
 • 2

các dạng bài tập vật 12 ôn thi TNPT DH CD

các dạng bài tập vật lý 12 ôn thi TNPT DH CD
... 2 CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 It ne Iε = e = * H= Pt Pe np ε , P công suất nguồn xạ , I cường độ dòng quang điện bảo hoà Dạng : Chuyển động electron điện trường ... P = R I CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 + Hệ số công suất cos ϕ = R+r = Z R+r ( R + r ) + (Z L − Z C ) + Chỉ nói đến cộng hưởng mạch có R+r = const lúc : Z = R + r , ϕ = , I max = + Dùng công thức ... thẳng đứng) vật cân ω = ω f + Dùng A = + Lò xo treo nghiêng góc α , vật cân ta có mg.sin α = k ∆l k = m g ∆l CÁC DẠNG BÀI TẬP VẬT LÝ 12 + E = E đ + Et = 2 mv + kx = kA = mω A 2 2 + Kích thích va chạm...
 • 10
 • 108
 • 0

Phuong phap giai cac dang bai tap vat ly 12 ( Luyen thi dai hoc 2016)

Phuong phap giai cac dang bai tap vat ly 12 ( Luyen thi dai hoc 2016)
... RLC: cho bit u(t) = U0 cos(t), vit biu thc cng dũng in i(t) Suy biu thc uR (t)?uL (t)?uC (t)? Phng phỏp: Nu u = U0 cos(t) thỡ i = I0 cos(t ) (* ) U0 ZL ZC I0 = , tng tr: Z = R2 + (ZL ZC )2 vi ... Nu C t Ti M súng tr pha uC (1 ) l) (3 ) = uC = a cos(t = uC = a cos(t l) (4 ) d so vi C: Nu C c nh Nu C t uM uM 2 = a cos(t l d) (5 ) 2 = a cos(t l d) (6 ) 3.Súng ti M: u = uM + uM ... (2 ) (4 ) (5 ) 3.H qa: tc v lc cng dõy cc i v cc tiu: v = max = 0(v trớ cõn bng), vmax = 2gl(1 cos ) vmax = gl (1 ), (4 ) v = = (v trớ biờn) vmin = 0, T max = m(3...
 • 69
 • 190
 • 0

Phân dạng bài tập vật 12 ôn thi THPT quốc gia

Phân dạng bài tập vật lý 12 ôn thi THPT quốc gia
... 2cm Câu 101: Một vật nặng 200g treo vào lò xo làm dãn 2cm q trình vật dao động chiều dài lò xo biến thi n từ 25cm đến 35cm lấy g = 10 m/s2 Cơ vật là: A 0 ,125 J B 12, 5J C 125 J D 125 0J Câu 102: Một ... gồm hai thành phần biến thi n theo thời gian , liên qua mật thi t với điện trường biến thi n từ trường biến thi n Sóng điện từ : Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng gọi sóng điện từ ... biên độ 6cm Vật di chuyển từ vò trí cân bằng, sau s vật quãng đường cm Hỏi cần thêm thời gian để vật thêm quãng đường 12cm A 1s B 2s 3s D 4s  )cm Vật qua vị trí x = 1cm Câu 66: Một vật dao động...
 • 76
 • 315
 • 0

Giáo án địa 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thuận lợi cho phát triển ngành nuôi trồng 3/ Hình thành cấu công nghiệp phát triển sở hạ tầng GTVT a/ Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm trung tâm công nghiệp chuyên môn hóa: - Là vùng có ... Nhiệm vụ 2: tìm hiểu việc xây dựng sở hạ tầng - Bước 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 35.2 dựa vào nội dung SGK, cho biết: + Tại việc phát triển kinh tế vùng phải gắn liền với xây dựng sở hạ tầng? ... dầu - Các trung tâm công nghiệp phân bố chủ yếu dải ven biển,phía đông bao gồm Thanh Hóa, Vinh, Huế b/Xây dựng sở hạ tâng, trước hết GTVT - Xây dựng sở hạ tầng có ý nghĩa quan trọng việc phát triển...
 • 2
 • 1,399
 • 4

Tóm tắt kiến thức Địa 12 của SGK - Cơ Bản (Bài 35-36-37) pdf

Tóm tắt kiến thức Địa Lý 12 của SGK - Cơ Bản (Bài 35-36-37) pdf
... vi lãnh thổ - Gồm tỉnh, thành phố - DT: 44,4 nghìn km2 (13,4% nước) - Dân số: 8,9 triệu người (10,5% nước) - Có quần đảo xa bờ Vị trí địa lí: - Phía Bắc: - Phía Tây: - Phía Đông: - Phía Nam: ... triển công nghiệp: - Đã hình thành chuỗi trung tâm CN vùn - Phân bố: Dọc ven biển, đồng thời đô thị lớn vùng - cấu ngành :Cơ khí, chế biến N-L-TS, sản xuất hàng tiêu dùng… - Các trung tâm CN ... thông vận tải: - Quốc lộ - Đường Sắt Bắc – Nam - Các tuyến Đông- Tây - Các hải cảng, sân bay Bài 37 - VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN Khái quát chung a Vị trí địa lí lãnh thổ - Tây Nguyên...
 • 8
 • 701
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt

Giáo án địa lý 12 - Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ ppt
... trọng hình thành cấu kinh tế vùng?  (Bắc Trung Bộ vùng giàu tài nguyên, có nhiều điều kiện triển kinh tế - hội vùng thuận lợi cho việc phát triển kinh t - hội (khoáng sản, dân cư, nguyên ... Hồng, Trung du miền núi + Kể tên tỉnh vùng Bắc Bộ, Lào biển Đông + Đánh giá ý nghĩa cảu vị trí  Thuận lợi cho giao lưu phát địa lí vùng Bắc Trung Bộ triển kinh tế - Văn hóa hội phát triển kinh ... nghiệp tập trung, khu chế xuất khu kinh tế mở Do đó, phát triển sở hạ tầng giao thông vận tải góp phần tăng cường mối giao lưu, quan hệ kinh tế, mở rộng hợp tác phát triển kinh t - hội. ) Bước...
 • 19
 • 1,340
 • 8

Xem thêm