vat lieu huu co trường iuh

Tài liệu Khảo sát và mô tả đặc tính hóa học của một số vật liệu hữu và phế phụ phẩm cây trồng sử dụng cải tạo môi trường đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế pdf

Tài liệu Khảo sát và mô tả đặc tính hóa học của một số vật liệu hữu cơ và phế phụ phẩm cây trồng sử dụng cải tạo môi trường đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế pdf
... Đề tài thực với mục đích sau: - Khảo sát sơ tình hình sử dụng phân hữu phế phụ phNm trồng xã nghiên cứu thuộc vùng đất cát ven biển - Xác định đặc tính hóa học số loại phân hữu phế phụ phNm trồng ... vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất biện pháp chế biến sử dụng hiệu phân hữu kết hợp với phân hóa học vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa mang lai hiệu kinh tế cho người dân II VẬT ... sinh vật sử dụng đạm có sẵn đất để phân hủy phế phụ phN trồng m trình gọi trình cố định đạm Nếu phế phụ phN trồng có tỷ lệ C/N nhỏ m 20:1 vi sinh vật sử dụng đạm phế phụ phN để phân hủy phế phụ...
 • 8
 • 357
 • 2

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG

XÁC ĐỊNH ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ TẦNG ĐÁ MẸ OLIGOCENE – BỒN TRŨNG CỬU LONG
... Độ trưởng thành đá mẹ theo bảng 2.1: RO (%) < 0,6 0,6 0,8 0,8 1,35 > 1,35 Độ trưởng thành đá mẹ Chưa trưởng thành Trưởng thành sớm Trưởng thành muộn Quá trưởng thành Bảng 2.1 Đánh giá độ ... tiềm tàng: đá mẹ che đậy chưa khám phá - Đá mẹ tiềm năng: đá mẹ có khả sinh dầu khí chưa đủ trưởng thành nhiệt độ - Đá mẹ hoạt động: đá mẹ có khả sinh dầu khí - Đá mẹ không hoạt động: đá mẹ lý không ... Thò Luận Tmax (OC) Độ trưởng thành < 440 Chưa trưởng thành 440 446 Trưởng thành 446 470 Trưởng thành muộn > 470 Sinh khí hay phá hủy Bảng 2.2 Đánh giá độ trưởng thành đá mẹ dựa vào Tmax 2.3.3...
 • 100
 • 403
 • 0

Xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD

Xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu cơ theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD
... chôn vùi 1D mặt cắt A-B bể Cửu Long theo hệ số phản xạ Vitrinite hình lịch sử chôn vùi 1D mặt cắt A-B bể Cửu Long theo TOC hình lịch sử chôn vùi 1D mặt cắt A-B bể Cửu Long theo hệ số phản ... GIÁ MỨC ĐỘ TRƯỞNG THÀNH CỦA VẬT LIỆU HỮU CƠ BẰNG PHẦN MỀM PETROMOD 4.1 Phương pháp truyền thống [1] 40 40 4.2 Phương pháp hình hóa bể trầm tích đánh giá mức độ trưởng thành vật liệu hữu 41 4.2.1 ... lý để đánh giá mức độ trưởng thành vật liệu hữu cơ, từ xây dựng hình phần mềm Petromod Ý nghĩa khoa học thực tiễn Ý nghĩa khoa học đánh giá tầng chứa mặt cắt bể Cửu Long Ý nghĩa thực tiễn...
 • 67
 • 253
 • 0

Báo cáo xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD

Báo cáo xây dựng mô hình trưởng thành của vật liệu hữu cơ theo mặt cắt AB bồn trũng cửu long bằng phân mềm PETROMOD
... định tính chất VLHC Môi trường lắng đọng bồn trũng Cửu Long Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành VLHC phần mềm PetroMod Kết luận Nội dung Thu thập liệu Nhập liệu Chạy Xuất liệu • Địa chất ... VLHC Môi trường lắng đọng bồn trũng Cửu Long Phương pháp đánh giá mức độ trưởng thành VLHC phần mềm PetroMod Kết luận Nội dung Đối tượng nghiên cứu Phương pháp địa hóa xác định tính chất VLHC Môi ... Eocen Khả sinh Khí chủ yếu Mức trưởng Loại môi trường trầm tích thành Chưa trưởng thành Khử yếu Ghi VLHC phong phú Dầu khí Dầu chủ yếu Đầu trưởng thành Khử Trưởng thành Oxy hóa yếu – muộn Khử Phần...
 • 32
 • 397
 • 0

sử dụng vật liệu hữu

sử dụng vật liệu hữu cơ
... Tài Sử Dụng Vật Liệu Hữu Trang 33 GVHD:Th.s Nguyễn Thị Mỹ Anh Sinh Viên Thưc hiện: Nhóm 11 Chương SỬ DỤNG VẬT LIỆU HƯU CƠ – POLYME 4.1 CHẤT DẺO 4.1.1 Khái niệm chất dẻo 1 Chất dẻo vật liệu ... triển xã hội Chính vậy, việc sử dụng vật liệu hưu – polymer thúc đẩy xã hội vươn đến tầm cao công nghệ vật liệu polymer Lớp DHHO6BLT Sưu Tầm Đề Tài Sử Dụng Vật Liệu Hữu Trang GVHD:Th.s Nguyễn ... Tài Sử Dụng Vật Liệu Hữu Trang 42 GVHD:Th.s Nguyễn Thị Mỹ Anh Sinh Viên Thưc hiện: Nhóm 11 4.2.2.7 Đúc chân không (Vacuum moulding) 5 Lớp DHHO6BLT Sưu Tầm Đề Tài Sử Dụng Vật Liệu Hữu ...
 • 83
 • 518
 • 4

đặc điểm vật liệu hữu trong tầng trầm tích Miocene dưới bể Cửu Long

đặc điểm vật liệu hữu cơ trong tầng trầm tích Miocene dưới bể Cửu Long
... Hình Biểu đồ xác định nguồn gốc VLHC trầm tích tầng đá mẹ Miocene bể Cửu Long Hình Biểu đồ xác định môi trường tích lũy VLHC trầm tích tầng đá mẹ Miocene bể Cửu Long Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang ... Qua kết xử lý tổng hợp tài liệu phân tích địa hóa số giếng khoan thuộc thuộc tầng trầm tích Miocene bể Cửu Long có số nhận xét sau: Tầng Miocene chứa hàm lượng vật liệu hữu (VLHC) xác định phong ... mẫu tập trầm tích Miocene giếng khoan - Tính giá trị trung bình trọng số tiêu cho toàn tập trầm tích tầng Miocene bể Cửu Long 2.2.2.Tổng hợp tài liệu Tổng hợp sở tài liệu sau: - Tài liệu địa...
 • 11
 • 242
 • 0

Phản ứng của một số giống lạc với che phủ bằng nilon và vật liệu hữu trên đất chuyên màu huyện quảng xương, tỉnh thanh hoá

Phản ứng của một số giống lạc với che phủ bằng nilon và vật liệu hữu cơ trên đất chuyên màu huyện quảng xương, tỉnh thanh hoá
... t chuyên màu c a huy n Qu ng Xương v thu ñông năm 2009 - Tìm hi u nh hư ng c a vi c che ph nilon che ph b ng v t ch t h u v sinh trư ng su t c a m t s gi ng l c ñ t chuyên màu huy n Qu ng Xương, ... 2002-2003 vùng ñ t cát ven bi n Thanh Hoá cho th y: ñi u ki n không che ph nilon t l m c ch ñ t 87,4%, che ph nilon t l m c ñ t 98,8%, cao h n so v i không che ph nilon 11,4% (Tr n Th Ân)[1] G ... t 4-6 Th i gian che ph nilon che ph ch t h u ñư c ti n hành sau gieo h t gi ng Các v t li u che ph nilon ñư c s d ng che ph cho l c lo i nilon tr ng, trong; v t li u h u dùng che ph rơm r , bã...
 • 138
 • 246
 • 0

Tài liệu Chương 10: VẬT LIỆU HỮU POLYME ppt

Tài liệu Chương 10: VẬT LIỆU HỮU CƠ POLYME ppt
... số ứng dụng đặc biệt [  Ðộ bền phá hủy vật liệu polyme 154 Ðộ bền phá hủy vật liệu polyme tương đối thấp so với vật liệu kim loại gốm Nhìn chung phá hủy polyme nhiệt rắn giòn Trong trình phá hủy ... đến hai loại vật liệu Thí dụ, chi tiết chất dẻo lắp ghép trục kim loại nhiệt độ nâng cao làm giảm liên kết polyme vật liệu kim loại dẫn đến vết nứt bề mặt vật liệu polyme Ðộ dẫn nhiệt polyme tương ... chất nhiệt Polyme có hệ số giãn nở nhiệt cao vật liệu kim loại vật lịêu có liên kết ion liên kết mạch polyme thuộc loại có cường độ yếu Sự khác lớn hệ số giãn nở nhiệt polyme vật liệu kim loại...
 • 16
 • 1,281
 • 34

Tài liệu Vật liệu hữu pdf

Tài liệu Vật liệu hữu cơ pdf
... đợc trình bày sau 8.1 Đặc điểm vật liệu hữu 8.1.1 Hình thành vật liệu polyme Nguyên vật liệu ban đầu cho vật liệu polyme Ngày Công nghiệp hoá dầu cung cấp nguyên liệu sản xuất polyme hoá dầu công ... Ngời ta đa vào mẻ liệu chất nung nóng giải phóng khí Các khí sinh khắp khối chất lỏng nóng chảy làm nguội bị kẹt lại tạo rỗ xốp Có thể dùng cách khác: phun khí trơ (Ar) vào vật liệu trạng thái ... học với môi trờng Các polyme đợc dùng để kéo sợi polyamit, polyeste PTE 8.2.4 Màng Màng (foil) vật liệu phẳng, mỏng có chiều dày từ 0,025 đến 0,125mm Màng chủ yếu đợc dùng để làm túi, bao bì thực...
 • 6
 • 236
 • 0

Tài liệu Bài giảng vật liệu học - Chương 10-Vật liệu hữu (Polyme) ppt

Tài liệu Bài giảng vật liệu học - Chương 10-Vật liệu hữu cơ (Polyme) ppt
... Chương 10 -Vật liệu hữu (Polyme) 10.1.Khái niệm chung 10.2.Cấu trúc liên kết vật liệu polyme 10.3.Tính chất vật liệu polyme 10.4.Ứng dụng gia công polyme Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng Chương ... trúc tinh thể : % cao ; Mạch : thẳng -Lý tính: cách điện, cách nhiệt -Hóa tính: axit, kiềm, chất tẩy trắng, dung môi, ánh sáng -Cơ tính: σb-lớn khoảng T-rộng ; E-cao Chịu mài mòn bền xé : tốt Tháng ... bền xé TS Hà Văn Hồng 23 Vật liệu Tên th.mại Tính chất Ứng dụng Polyme nhiệt rắn Cách điện Chống ăn mòn Độ bền , Dính bám : tốt Vật liệu đúc Sơn bảo vệ; Keo dán Vật liệu composite Phenolic Bakelite...
 • 33
 • 741
 • 7

Bài giảng vật liệu học - Chương 4: Cấu trúc vật liệu hữu (Polyme) pptx

Bài giảng vật liệu học - Chương 4: Cấu trúc vật liệu hữu cơ (Polyme) pptx
... H O H N -( CH2)6 - N- + H O OH- C - (CH2)4 - C -OH H O O - N -( CH2)6 - N- C - (CH2)4 - C - + nH2O n H Tháng 02.2006 H TS Hà Văn Hồng 12 4.1.2.Các chất phụ gia Vật liệu = Hạt nhựa + Chất phụ gia ... xếp ng.tử khác H H H H H H- C – C - C- C-H H H H-C-H H H-C –C- H H H H H i-butan n-butan Tháng 02.2006 H C-H TS Hà Văn Hồng 28 4.2.2.Phân tử polyme 4.2.2.1.Bản chất hóa học 4.2.2.2.Các polyme thường ... Hồng 38 •Các Polyme thường gặp: H O H O - N – - C- - N- C - - C - -CH H H H Nylon 6.6 Tháng 02.2006 TS Hà Văn Hồng 39 • Các Polyme thường gặp: O -C– O H H - C- O – C – C – O – H H Polyetylen Terephthalate...
 • 65
 • 525
 • 8

Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn

Nghiên cứu sử dụng một số vật liệu hữu cơ và chế phẩm vi sinh trong sản xuất chè an toàn
... vật liệu hữu chế phẩm vi sinh sản xuất chè an toàn Mục tiêu đề tài Xác định vật liệu hữu cơ, chế phẩm vi sinh phân hữu vi sinh thích hợp để nâng cao suất, chất lượng tạo sản phẩm chè an toàn, cải ... sản xuất chè an toàn Vi t Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất chè an toàn Vi t Nam Sản xuất chè an toàn sản phẩm chè sản xuất phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Các biện pháp kỹ thuật canh tác, ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN –––––––––––––––– HÀ THỊ THANH ĐOÀN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ CHẾ PHẨM VI SINH TRONG SẢN XUẤT CHÈ AN TOÀN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: ...
 • 206
 • 329
 • 0

Xem thêm