Bai 3 4 san xuat giong cay trong

BAI 3 & 4. SAN XUAT GIONG CAY TRONG

BAI 3 & 4. SAN XUAT GIONG CAY TRONG
... Giới thiệu sơ lược hình thức sinh sản thực vật: hữu tính ( tự thụ / thụ phấn chéo) & vô tính - Treo sơ đồ H3.2 / 13 SGK phóng to - Quan sát; lưu ý ô gạch chéo biểu tượng dòng không đạt yêu cầu ⇒ ... * Thụ phấn chéo: hình thức sinh sản mà hạt phấn với nhuỵ khác - nhóm thảo luận - Nhóm & - Nhóm & - Nhóm & - Đại diện nhóm trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung Nội dung III Quy trình sản xuất giống ... niệm sức sống, tính trạng điển hình; sản xuất đại trà - Yêu cầu HS đọc mục II/ 12 SGK - Treo H 3. 1/ 12 SGK phóng to hỏi - Hệ thống sản xuất giống trồng gồm giai đoạn.Nội dung giai đoạn? - khâu...
 • 6
 • 4,489
 • 24

Bài 3+4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 3+4: Sản xuất giống cây trồng
... thống sản xuất giống tóm tắt sơ đồ sau: Hạt giống SNC (Siêu ngun chủng) NC (Ngun chủng) XN (Xác nhận) Đại trà III Quy trình sản xuất giống trồng: Sản xuất giống trồng nông nghiệp: Quy trình sản xuất ... từ giống NC 2 Sản xuất giống rừng: • Quy trình sản xuất giống rừng: • - Chọn trội, khảo nghiệm chọn lấy đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống vườn giống • - Lấy hạt giống từ rừng giống vøn giống ... trình sản xuất giống trồng nông nghiệp xây dựng dựa vào phương thức sinh sản trồng a) Sản xuất giống trồng tự thụ phấn: Hạt SNC, Hạt SNC, hạt ttáccgiả hạ tá giả SNC NC XN Sản xuất hạt giống theo...
 • 23
 • 1,929
 • 1

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 3+4 Sản xuất giống cây trồng pot

Giáo án Công Nghệ lớp 10: Bài 3+4 Sản xuất giống cây trồng pot
... sx hạt giống ……nơI sx… Gđoạn2 sx hạt giống ……nơI sx… Gđoạn3 sx hạt giống … nơI sx… BÀI TẬP VỀ NHÀ: qtrình sx điểm So sánh Sx giống trồng tự thụ phấn sx giống trồng thụ phấn chéo Sx giống trồng ... hạt giống NC, sx hạy giống xác nhận, sx hạt giống thoáI hoá C Sx hạt giống SNC, sx hạt giống NC, sx hạt giống xác nhận D Cả A C giống NC Vụ 4: nhân hạt giống NC khu cách ly-> hạt XN c SX giống trồng ... Nhân Đánh giá dòng giống SNC lần2, thu hạt -> NC SNC phục tráng Sx hạt xác Nhân giống nhận hạt NC Sx giống xác nhận 2HS trình bày Ghi bổ sung Hs ghi trồng: 1.Sx giống trồng nông nghiệp a Sx giống...
 • 8
 • 20,419
 • 25

Công nghệ 10: Bài 3+4 :Sản xuất giống cây trồng

Công nghệ 10: Bài 3+4 :Sản xuất giống cây trồng
... bằng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom So sánh sự giống và khác quy trình san xuất giống ở ba nhóm trồng có hình thức sinh san khác Cây tự thụ phấn Cây thụ phấn chéo Cây ... đích của công tác sản xuất giống trồng + quy trình sản xuất giống trồng  Hiểu: +so sánh quy trình sản xuất tự thụ phấn và thụ phấn chéo  Mục đích của công tác sản ... giống rừng Sản xuất giống ở trồng nhân giống vô tính DỰA VÀO PHƯƠNG THỨC SINH SẢN CỦA CÂY TRỒNG Hạt SNC, hạt tác gia SNC NC XN Vật liệu khởi đầu Nhân giống sơ bô Thí nghiệm...
 • 12
 • 466
 • 0

bài 4. sản xuất giống cây trồng

bài 4. sản xuất giống cây trồng
... giống SNC NC XN Đại trà Hình 3.1: Hệ thống sản xuất giống trồng III, Quy trình sản xuất giống trồng Sản xuất giống trồng nông nghiệp a Sản xuất giống trồng tự thụ phấn - Hạt SNC, tác giả Hạt SNC, ... đích công tác sản xuất giống trồng - Duy trì, củng cố đặc điểm tốt giống - Tạo số lượng giống cần thiết - Đưa giống tốt nhanh chóng vào sản xuất II, Hệ thống sản xuất giống trồng Hạt giống SNC NC ... thống sản xuất giống trồng đâu kết thúc? ? Hãy cho biết sản xuất hạt giống gồm giai đoạn nào? ? Thế hạt giống SNC? - Nhiệm vụ giai đoạn gì? Nơi có nhiệm vụ sản xuất hạt giống SNC? ? Thế hạt giống...
 • 4
 • 7,235
 • 17

Bài 4, sản xuất giống cây trồng

Bài 4, sản xuất giống cây trồng
... đoạn 2 :Sản xuất giống nguyên chủng Giống nguyên chủng Giai đoạn 3 :sản xuất giống thơng phẩm ? Quy trình sản - Chọn lọc trì hệ xuất giống vô tính nguyên chủng (chọn củ, hom, thân ngầm, trồng ... sx giống cấp nguyên khác nhân thành vật liệu giai đoạn giống - GVnhận xét bổ sung - GV gợi ý cho HS so sánh quy trình sản xuất giống tự thụ phấn giao phấn Nội dung Hoạt động thầy d .Sản xuất giống ... tạp sản xuất trồng rừng rừng ? Cây rừng có đặc điểm khác so với nông nghiệp - GV cho HS đọc SGK yêu cầu hoàn thiện sơ đồ: - Chọn trội để xây Cây trội dựng vờn giống - Lấy hạt từ vờn giống để sản...
 • 3
 • 441
 • 0

bài giảng công nghệ 10 bài 3 sản xuất giống cây trồng

bài giảng công nghệ 10 bài 3 sản xuất giống cây trồng
... III Quy trình sản xuất giống trồng: Sản xuất giống trồng nông nghiệp: Quy trình sản xuất giống trồng nông nghiệp xây dựng dựa vào phương thức sinh sản trồng a) Sản xuất giống trồng tự thụ phấn: ... tâm sản xuất giống chuyên - Hạt giống NC hạt giống chất lượng cao nhân từ hạt giống SNC - Tiến hành công ty trung tâm giống trồng  Giai đoạn ba: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN): • - Hạt giống ... biến nhanh vào sản xuất II Hệ thống sản xuất giống trồng: Hệ thống sản xuất giống gồm giai đoạn:  Giai đoạn một: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC): - Hạt giống SNC hạt giống có chất lượng...
 • 23
 • 1,879
 • 0

Bài 3. Sản xuất giống cây trồng

Bài 3. Sản xuất giống cây trồng
... HV 3.2 ; 3.3 phân tích năm Phải so sánh giống khác hình thức sản xuất giống -GV: Yêu cầu HS nhóm điền nội dung bảng III.Quy trình sản xuất giống: III.1 Sản xuất nông nghiệp A Sản xuất giống trồng ... chuẩn SNC để xây dựng rừng giống vờn giống GĐ2: Nhân giống rừng vờn giống rừng giống cho SX hạt giâm hom, pp nuôi cấy mô Củng cố: - Quy trình sản xuất giống - Sản xuất giống theo pp trì phục tráng ... Vụ (CLCT) Vụ (CLHL) Vụ (CLHL) ? Cây rau ngót? Cây sắn, C ,Sản xuất trồng nhân giống vô tính mía ? khoai tây? nhân HS; Đọc SGK Mô - GĐ1: Sản xuất giống SNC pp CL giống nh nào?==> tả giai đoạn +...
 • 4
 • 432
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp Thực trạng và giải pháp

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp Thực trạng và giải pháp
... tạo động lực cho người lao động công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp Thực trạng giải pháp Trong trình thực luận tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực nói chung cho công ty TNHH ... thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2.1 Tổng quan tạo động lực 2.1.1 Khái ... người lao động Chương 3: Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp Chương 4: Kết luận đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác...
 • 88
 • 583
 • 5

Công nghệ sản XUẤT GIỐNG cây TRỒNG

Công nghệ sản XUẤT GIỐNG cây TRỒNG
... với trồng có hình thức sinh sản sinh dưỡng chủ yếu quy trình sản xuất giống tạo hạt giống mà tạo giống - Yêu cầu HS đọc mục c / 16 rút ý - HS đọc mục c / 16 - Cây rừng có đặc rút ý c Cây trồng ... chức sản xuất giống đạt tiêu chuẩn thương phẩm ( giống xác nhận) Sản xuất giống rừng - giai đoạn: + G/đ 1: Sx giống SNC NC thực theo cách chọn lọc trội đạt tiêu chuẩn SNC để xd rừng giống vườn giống ... đoạn gì? - Nơi có nhiệm vụ sản xuất hạt siêu nguyên chủng? - Thế hạt nguyên chủng? - Tại hạt SNC & hạt NC cần sản xuất sở sản xuất giống chuyên ngành? - Chất lượng, sản xuất đại trà khiết Vì hạt...
 • 4
 • 286
 • 1

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống cây trồng bình minh

phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống cây trồng bình minh
... Khái quát chung Công ty TNHH nghiên cứu sản xuất giống trồng Bình Minh Công ty TNHH dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống trồng Bình Minh (gọi tắt Công ty Bình Minh) cấp giấy phép kinh doanh ngày 4/1/2006 ... hoạt động kinh doanh Công ty Bình Minh qua năm (2010- 2012) tháng đầu năm 2013 24 CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG BÌNH ... tích hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nên chọn đề tài Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Công ty TNHH dịch vụ nghiên cứu sản xuất giống trồng Bình Minh để làm đề tài nghiên cứu cho 1.2...
 • 91
 • 96
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ
... triển công tác quản sản xuất giống nguyên liệu giấy Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm Bắc Bộ 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ thực trạng công tác quản sản xuất giống NLG Tổng ... sản xuất giống Để đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung tâm Bắc Bộ vừa mang tính khoa học, thực tiễn có tính chiến lược lâu dài Đề ... giống NLG Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm - Xác định yếu tố thuận lợi, khó khăn công tác quản sản xuất giống - Đề xuất giải pháp phát triển công tác quản sản xuất giống NLG 1.3...
 • 72
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 4 sản xuất giống cây trồng tiếp theobài 4 sản xuất giống cây trồngcông nghệ 10 bài 4 sản xuất giống cây trồnggiáo án bài 4 sản xuất giống cây trồngbài 4 sản xuất giống cây trồng tiếp theo violetbài3 4 sản xuất giống cây trồngbài 3 sản xuất giống cây trồnggiáo án bài 3 sản xuất giống cây trồngbài 3 sản xuất giống cây trồng công nghệ 10bài giảng sản xuất giống cây trồngcông nghệ 10 bài sản xuất giống cây trồngbài 11 sản xuất và bảo quản giống cây trồng i sản xuất giống cây trồng sản xuất cây trồng nhằm mục đích gìđiều 5 d 4 16 vi phạm các quy định về điều kiện sản xuất giống cây trồng chính với mục đích thương mạiđiều 5 d 4 18 vi phạm các quy định về sản xuất giống cây trồng không theo đúng tiêu chuẩn quy trình nhân giống phục tráng giống do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hànhquy trình sản xuất giống cây trồngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả