PHIẾU học tập 1

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN
... khắp cành ,kẽ lá, tràn ngập đường trắng xóa * Bài tập 5: Xác định từ loại từ làm vị ngữ câu sau: Nước chảy đá mòn Dân giàu, nước mạnh * Bài tập 6: Cho đoạn thơ: Lời ru có gió mùa thu Bàn tay mẹ ... ảnh góp phần nhiều làm nên hay khổ thơ trên? Vì sao? * Bài tập 7: Hãy kể lại câu chuyện để lại ấn tượng sâu đậm em tình bạn trường Tiểu học ...
 • 2
 • 504
 • 3

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN
... tri * Bi 6: Cuối năm học vừa qua, em đạt danh hiệu Học sinh giỏi Bố mẹ thởng cho em chuyến tham quan lí thú Hãy tả lại cảnh đẹp mà em có dịp đợc chiêm ngỡng ( Làm ghi) Gi ý lm bi:* Bi 6: Cho on...
 • 3
 • 328
 • 3

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN

PHIẾU HỌC TẬP 1 LỚP 6 MÔN NGỮ VĂN
... * Bài tập 4: Phân tích tác dụng phép so sánh đợc sử dụng đoạn thơ sau: Quê hơng có sông xanh biếc Nớc gơng soi tóc hàng tre Tâm hồn buổi tra hè Toả nắng xuống dòng sông lấp loáng * Bài tập 5:...
 • 2
 • 372
 • 0

phiếu học tập số 1

phiếu học tập số 1
... gốc hpá học R, khác nhóm – NH2 D Giống nhóm amin, gốc hóa học R, phân biệt nhóm cacbôxil 13 Khối lượng kích thước TB axit amin : A.300 đvC Ǻ B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội ... B 11 0 đvC Ǻ C 11 0 đvC 3,4 Ǻ D 300 đvC 3,4 Ǻ 14 Nội dung sau sai : I Số LK peptit số aa trừ bớt II Số phân tử nước giải phóng số LK peptit hình thành qt tổng hợp prôtêin III LK peptit hình thành ... IV 15 Yếu tố sau chi phối nhiều đến tính đặc thù prôtêin A Số lượng aa phân tử prôtêin B Thành phần aa phân tử prôtêin C trình tưh xếp aa phân tử prôtêin D cấu trúc không gian phân tử prôtêin 16 ...
 • 2
 • 407
 • 0

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 3 - bài 1
... - x = + : = : - = x : = x - : = Bµi 3: §iÒn c¸c dÊu phÐp tÝnh ( + , - , x , : )thÝch hîp vµo « trèng ®Ó cã c¸c biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: ... biÓu thøc ®óng: 18 = 18 = 17 18 = 12 18 = 27 18 = 15 18 = 99 Bµi 4: H×nh bªn cã: - ®o¹n th¼ng - h×nh tam gi¸c - h×nh tø gi¸c Bµi 5: KÎ thªm ®o¹n th¼ng vµo h×nh tam gi¸c díi ®©y ®Ó cã...
 • 2
 • 1,341
 • 22

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1

Phiếu học tập dành cho HSG lớp 4 - bài 1
... Bài 4: Chu vi hình chữ nhật 12 6 m Nếu bớt chiều dài 15 m hình chữ nhật trở thành hình vuông Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật Bài 5: Có 14 4 viên bi đựng hộp Nếu chuyển 34 viên bi ... viên bi hộp thứ sang hộp thứ hai số bi hai hộp Hỏi hộp có viên bi Bài 6: Mẹ sinh năm mẹ 25 tuổi Đến năm 2 010 tổng số tuổi hai mẹ 51 Hỏi (năm 2007) mẹ ngời tuổi ...
 • 2
 • 2,313
 • 36

Sử dụng phiếu học tập trong 1 tiết Sinh học 9

Sử dụng phiếu học tập trong 1 tiết Sinh học 9
... 19 22 20 10 4 52% Điểm >7 12 10 18 40 32% 16 14 24 16 21 91 45% Tỉ lệ % C- Kết luận: Trên số kinh nghiệm cá nhân việc sử dụng phiếu học tập để tổ chức cho học sinh hoạt động nhóm Trong trình sử ... nh sau: Năm học 2003-2004 tiến hành lớp : 9A, 9B, 9C với nhng không sử dụng Phiếu học tập kết nhận thức em có phần hạn chế Năm học 2004-2005 tiến hành lớp 9A, 9B, 9C, 9D, 9E mặt tâm sinh lí, nhận ... mục tiêu trên, GV sử dụng nhiều loại phơng tiện khác nhau: Sử dụng tranh vẽ SGK, sử dụng bảng phụ ,phiếu học tập, Đối với sử dụng phiếu học tập làm đồ dùng dạy học Trớc phát Phiếu, GV hớng dẫn...
 • 7
 • 334
 • 1

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương 1 phần di truyền học sinh học 12 THPT nâng cao

Xây dựng và sử dụng phiếu học tập để dạy tự học chương 1 phần di truyền học sinh học 12 THPT nâng cao
... vii 1 4 4 7 8 8 10 12 12 12 14 17 18 20 20 21 21 21 22 25 25 26 28 chương I phần di truyền học - Sinh học 12 nâng cao THPT Xây dựng dạng PHT để dạy tư ̣ học chương I phần DTH sinh học 27 2 .1. 1 ... 2 .1. 1 .1 2 .1. 1.2 2 .1. 1.3 2 .1. 2 2 .1. 3 2 .1. 4 2 .1. 4 .1 2 .1. 3.2 2 .1. 5 2.2 2.2 .1 2.2 .1. 1 2.2 .1. 2 2.2.2 2.2.3 3 .1 3.2 3.3 12 nâng cao THPT Phân tích cấu trúc nội dung chương I phần DTH sinh học 12 nâng ... II Xây dựng sử dụng dạng phiếu học tập nội dung kiến thức chương I - phần di truyền học Sinh học 12 PTTH nâng cao 2 .1 Xây dựng dạng PHT để dạy học chương I phần DTH sinh học 12 35 2 .1. 1 Phân...
 • 50
 • 545
 • 5

phiếu học tập vật lí 10 cơ bản học1

phiếu học tập vật lí 10 cơ bản học kì 1
... - Đơn vị áp suất hệ SI Pa (N/m2) 1Pa = 1N/m2; atm = 1, 013 .10 5 Pa = 760mmHg; 1torr = 1mmHg = 1, 33 Pa Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt a) Quá trình đẳng nhiệt ... _ GV: Nguyễn Hoàng Trúc Trường THTH – ĐHSP TPHCM Vật 10 BÀI 27 CƠ NĂNG vật tổng động vật: Định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường - Biểu thức năng: ... H= A Q1 − Q = Q1 Q1 3.2 Máy lạnh a) Định nghĩa – Nguyên tắc hoạt động Máy lạnh thiết bị dùng để lấy nhiệt từ vật truyền sang vật khác nóng nhờ công từ vật Vật cung cấp nhiệt nguồn lạnh, vật nhận...
 • 27
 • 492
 • 0

toàn bộ phiếu học tập vật lý lớp 11 kì 1

toàn bộ phiếu học tập vật lý lớp 11 kì 1
... PHẦN 1: ĐIỆN HỌC – ĐIỆN TỪ HỌC Chương [I] ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG Bài 1: ĐIỆN TÍCH – ĐỊNH LUẬT COULOMB I Sự nhiễm điện vật Điện tích Tương tác điện Cách nhận biết vật nhiễm điện ... hại Định luật Ohm toàn mạch định luật bảo toàn chuyển hóa lượng Như định luật Ôm toàn mạch hoàn toàn phù hợp với định luật bảo toàn chuyển hoá lượng Hiệu suất nguồn điện ... http://thuvienvatly.com/u/5705 Trang 28 Bài 11 : PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ TOÀN MẠCH I Những lưu ý phương pháp giải Bước 1: Vẽ hình mạch điện, biểu diễn đại lượng đặc trưng thiết...
 • 42
 • 530
 • 3

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và phiếu học tập phục vụ cho bài kiểm tra 15 phút và 45 phút thuộc chương 1
... học sư phạm hà nội Khoa sinh - ktnn Phạm thị hợp Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút 45 phút thuộc chương I: chuyển hoá vật chất lượng Sinh học 11 ... đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp Từ đòi hỏi thực tiễn giáo dục nắm bắt xu đó, chọn cho đề tài nghiên cứu: , Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập phục vụ cho kiểm tra 15 phút ... vật chất lượng sinh học 11 ban khoa học nhằm nắm vững thành phần kiến thức lôgic chương - Xây dựng hệ thống đề kiểm tra 15 phút 45 phút sử dụng câu hỏi trắc nghiệm phiếu học tập góp phần nâng cao...
 • 83
 • 170
 • 0

phieu hoc tap chuong 1

phieu hoc tap chuong 1
... 0,49 C 1, 96 D 3,92 Cho 0,23 gam Na tác dụng hoàn toàn với nước tạo thành 50 ml dung dịch X V lít khí Y Giá trị V là: A 0 ,11 2 B 0,224 C 1, 12 D 2,24 Nồng độ mol dung dịch X là: A 0,1M B 0,2M C 1M D ... (NH4)2SO4 Bài 13 : Mối quan hệ loại hợp chất vô (1 tiết) Học thuyền nước ngược, không tiến lùi !!! Trang 10 Câu 3: Bài 14 : Bài thực hành 2: Tính chất hóa học bazơ muối (1 tiết) Câu 1: Bài 15 : Luyện ... xảy ? A AgNO3 + NaCl B KOH + NaCl C HCl + NaCl D Ca(NO3)2 + NaCl Bài 11 : Luyên tập (1 tiết) Câu 1: Bài 12 : Phân bón hóa học (1 tiết) Câu 2: Phân bón phân đạm ? A Ure [(NH2)2CO] B KCl C Ca(H2PO4)2...
 • 11
 • 67
 • 0

Xem thêm