Bai 17 18 19 địa lý 12

BÀI TẬP ÔN TẬP ĐỊA 12

BÀI TẬP ÔN TẬP ĐỊA LÝ 12
... số 416563 199622 Công nghiệp quốc doanh 141117 48058 Công nghiệp quốc doanh 120 127 46738 Công nghiệp có vốn đầu tư nước 155319 104826 a) Vẽ biểu đồ thể cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ... Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long qua năm Bài 26 Cho bảng số liệu: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NĂM 2005 (Đơn vị: %) Cơ cấu sử dụng đất Đồng sông Hồng ... 1633,6 a) Tính tỉ trọng công nghiệp hàng năm công nghiệp lâu năm cấu diện tích gieo trồng công nghiệp qua năm b) Nhận xét xu hướng biến động diện tích gieo trồng công nghiệp Bài 14 Cho bảng số liệu...
 • 9
 • 1,323
 • 13

Sử dụng PTDH và phần mềm trình diễn microsoft powerpoint dạy bài 4 và 5 Địa 12

Sử dụng PTDH và phần mềm trình diễn microsoft powerpoint dạy bài 4 và 5 Địa lý 12
... SL % 12CC5 12CB3 Tổng số 12CA1 12CA2 12A11 12A12 48 43 91 45 52 52 50 16 13 29 1 33.3 30.2 31.9 1.9 1.9 0.0 Tổng số 1 54 1.3 Ghi chú: Điểm Trung bình Khá SL % S % L 24 50 16.7 23 53 .5 7.0 47 51 .6 ... cầu dạy sử dụng đạt hiệu cao dạy học địa lí lớp 12 trường THPT b Từ kết đạt trình giảng dạy chứng minh tính khả thi việc sử dụng phương tiện dạy học phần mềm trình diễn microsoft powerpoint để dạy ... 23 53 .5 7.0 47 51 .6 11 12. 1 12 26.7 16.0 20 38 .5 18 34. 6 20 38 .5 19 36 .5 17 34. 0 20 40 .0 Giỏi S % L 0 0 0 17 37.8 13 25. 0 12 23.1 13 26.0 69 55 35. 7 44 .8 SL – Số lượng 12 57 37.0 Tổng hợp kết theo...
 • 17
 • 322
 • 1

Bài soạn giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 Ngày ... Về nhà tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH ... chí tuyến nên hàng năm nhận lượng xạ Mặt Trời lớn - Tổng lượng xạ Mặt Trời lớn, cân xạ dương - Nhiệt độ trung bình năm cao - Số nắng nhiều HỌC KỲ II TCT: 19 GIÁO ÁN BÀI 16 Ngày soạn: 02 /0 /2011...
 • 46
 • 350
 • 3

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban
... Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết Ngày soạn: 09/08/2008 Ngày dạy: 12/ 08/2008 Bài LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: ... 31 Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 12 Ngày soạn: 11/09/2008 Ngày dạy: 15/09/2008 Bài 11 THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến ... ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 13 Ngày soạn: 12/ 09/2008 Ngày dạy: 16/09/2008 Bài 13 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐIỀN VÀO LƯC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI 34 I MỤC TIÊU BÀI...
 • 136
 • 535
 • 1

Bài giảng giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài giảng giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... triển địa chất, địa hình tự nhiên nước ta hai giai đoạn Cổ sinh đại Tân sinh đại làm rõ điểm khác biệt đặc điểm hoạt động địa chất, vai trò với việc phát triển yếu tố tự nhiên nước ta TCT: GIÁO ÁN ... Hoạt động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 ... tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI I...
 • 113
 • 294
 • 1

Bài soạn Giáo án địa 12

Bài soạn Giáo án địa lý 12
... TIẾP Học sinh nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước tiết sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm ... hình có dốc lớn, nham thạch dễ bò phong hóa Kí giáo án :28/10/09 Ngày soạn :29/10/09 Bài 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG Tuần :12 Tiết :12 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu phân ... - Ngày soạn :25.08.2009 Tuần :02 Tiết :02 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học,...
 • 108
 • 210
 • 1

Bài soạn Giáo án địa 12

Bài soạn Giáo án địa lý 12
... TIẾP Học sinh nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước tiết sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm ... hình có dốc lớn, nham thạch dễ bò phong hóa Kí giáo án :28/10/09 Ngày soạn :29/10/09 Bài 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG Tuần :12 Tiết :12 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu phân ... - Ngày soạn :25.08.2009 Tuần :02 Tiết :02 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học,...
 • 108
 • 292
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 1 MÔN ĐỊA 12

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA 1 TIẾT BÀI SỐ 1 MÔN ĐỊA LÝ 12
... bảng số liệu: Tổng sản phẩm nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế (Đơn vị: %) Năm 2000 2002 2004 2006 2007 Nông-lâm-ngư 10 0 11 3.8 14 3.9 18 3.4 214 .2 CN-XD 10 0 12 7 .1 177.3 249.5 293 .1 Dịch ... hội Số câu: Tỉ lệ 60 % = 3đ Tổng số câu: Tổng số điểm: 10 Tỉ lệ: 10 0 % Tỉ lệ 83,3% = điểm Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: 50 % Số câu: Số điểm: Tỉ lệ: % Tỉ lệ 16 ,7% = điểm Số câu: Số điểm: Tỉ ... Atlas Địa Việt Nam làm bài) - - - - - - Hết - - - - V Hướng dẫn chấm biểu điểm - Tổng điểm toàn 10 điểm, làm tròn đến 0,5 điểm - Bài làm đủ ý, trình bày rõ ràng cho điểm tối đa 5 .1 Hướng...
 • 3
 • 414
 • 0

Giải bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Đại số 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn

Giải bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Đại số 9 tập 2: Công thức nghiệm thu gọn
... hai nghiệm phân biệt – 2m > hay m < 1/2 Phương trình vô nghiệm m > 1/2 Phương trình có nghiệm kép m = 1/2 Bài tiếp theo: Giải 25,26,27 ,28, 29, 30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Đại số tập 2: Hệ thức ... = – 18 = -12 Bài 22 trang 49 SGK Toán tập Không giải phương trình, cho biết phương trình sau có nghiệm: a) 15x2 + 4x – 2005 = 0; b) - 19/ 5 x2 – √7x + 1 890 = Đáp án hướng dẫn giải 22: Khi phương ... công thức nghiệm thu gọn không đơn giản hơn) Bài 19 trang 49 SGK Toán tập Đố em biết a > phương trình ax2 + bx + c = vô nghiệm ax2 + bx + c > với giá trị x ? Đáp án hướng dẫn giải 19: Khi a > phương...
 • 5
 • 894
 • 0

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa 12

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa lý 12
... Thuan) Nam T6ng s Thjt trau Thit bo Thjt Ign Thjt gia cam 1996 1 412, 3 49,3 70,1 1080,0 212, 9 2000 1853,2 48,4 93,8 1418,1 292,9 2005 2 812, 2 59,8 142,2 2288,3 321,9 Huang dan: DC nhan xet \h su thay ... 2L- 227BH2013 KI NANG DIA LI 12 i M \ In M cuon, kho'Me x 24cm in tai'cong ti Cd'ph^an in Van Lang - TP.H6 Chi IVIinh So xuat ban: 476- 2013/CXB/20 - 63/OHQGHN, 12/ 4/2013 Quyet dmh xuat ban ... tren bien, c6 chieu rong 12 hai li (1 hai li = 1852m) + Vung tiSp giap lanh hai la vung biln dugc quy dinh nham dam bao cho vice thuc hien chu quy^n cua nuac ven bien, rong 12 hai l i + Vung dac...
 • 106
 • 913
 • 0

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa 12 phần 1

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa lý 12 phần 1
... 86 19 90^ 19 95 loob "2005 thyc Rau dau Cay cong nghiep Cay an qua Cay khac 10 0,0 12 6 ,5 16 5,7 19 1,8 10 0,0 14 3,3 18 2 ,1 256,8 10 0,0 18 1,5 325,5 382,3 10 0,0 11 0,9 12 1 ,4 15 8,0 10 0,0 12 2 ,0 13 2 ,1 142,3 ... T6ng s Thjt trau Thit bo Thjt Ign Thjt gia cam 19 96 1 412 , 3 49,3 70 ,1 1080,0 212 , 9 2000 18 53,2 48,4 93,8 14 18 ,1 292,9 2005 2 812 , 2 59,8 14 2,2 2288,3 3 21, 9 Huang dan: DC nhan xet \h su thay d6i ca ... I 16 ,4 18 20,0 16 1 25,8 14 II 17 ,0 26 20,9 62 26,7 III 20,2 44 23,9 47, 27,9 10 IV 23,7 90 26,0 51 28,9 50 V 27,3 18 8 28,3 82 28,3 218 VI 28,8 240 29,3 11 6 27,5 312 VII 28,9 288 29,4 95 27,1...
 • 56
 • 259
 • 0

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa 12 phần 2

Câu hỏi và bài tập kỹ năng địa lý 12 phần 2
... thi Nong thon 20 00 20 05 20 09 20 11 77 631 18 725 58 906 82 3 92 22 3 32 60 060 86 025 25 585 60 440 87 840 27 888 59 9 52 (Ngudn: Men gidm thong ke Viet Nam 20 11, NXB ThSng ke, 2 0 12) Cau II (3,5 ... phan theo cay hang nam va cay lau nam giai doan 20 00 - 20 10 0 ,25 0 ,25 1,50 0,50 0 ,25 20 05 20 00 CSycong nghi?p hangnSm 0 ,25 1,00 0 ,25 0 ,25 0 ,25 20 08 20 10 Nam I CSy cSng nghilp ISu nSm Ca cau dien ... tieu thu cong nghiep Hang nong, lam, thuy san 1995 1999 20 00 20 01 20 05 25 ,3 31,3 37 ,2 34,9 36,1 28 ,5 36,8 33,8 35,7 41,0 46 ,2 31,9 29 ,0 29 ,4 22 ,9 _ Ve bi6u thich hop nhat thg hien su thay doi cff...
 • 50
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 19 địa lý 12 cơ bảnvẽ biểu đồ bài 19 địa lý 12giải bài 19 địa lý 12biểu đồ bài 19 địa lý 12bài giảng điện tử địa lý 12bài tập thực hành địa lý 12các dạng bài tập thực hành địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 38giải bài tập thực hành địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 23bài tập biểu đồ địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 40giải bài thực hành 40 địa lý 12bai 2 trang 44 dia ly 12bai 2 trang 86 dia ly 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảm