Bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 11 - Thiên Nhiên phân hóa đa dạng

Bài 11 - Thiên Nhiên phân hóa đa dạng
... NỘI DUNG BÀI HỌC 1 .Thiên nhiên phân hoá đa dạng a.Phần lãnh thổ phía Bắc( từ dãy Bạch Mã trở ra) b.Phần lãnh thổ phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào) Thiên nhiên phân hoá theo Đông –Tây ... tự nhiên Việt Nam (hoặc Atlat Địa lý Việt Nam), nhận xét thay đổi thiên nhiên từ Đông sang Tây.? Từ Đông sang Tây, từ biển vào đất liền, thiên nhiên nước ta có phân thành dải rõ rệt 2 -Thiên nhiên ... ngang,chia cắt,giàu tiềm du lịch… 2 -Thiên nhiên phân hóa theo Đông - Tây c-Vùng đồi núi Hỏi: Hãy nêu ảnh hưởng kết hợp gió mùa với hướng dãy núi đến khác biệt thiên nhiên giữahai vùng Đông Bắc Tây...
 • 17
 • 1,957
 • 7

Giáo án địa lý 12 - Bài 11: thiên nhiên phân hóa đa dạng pptx

Giáo án địa lý 12 - Bài 11: thiên nhiên phân hóa đa dạng pptx
... lên cao Đó biểu phân hóa đa dạng thiên nhiên nước ta Hoạt động giáo viên Nội dung học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc 1) Thiên nhiên phân hóa theo điểm thiên nhiên phần phía Bắc - Nam: Bắc phía ... cho thiên nhiên phân hóa theo vĩ độ (Bắc - Nam) Sự khác thiên nhiên hai phần Bắc Nam lãnh thổ thể thay đổi cảnh sắc thiên nhiên theo mùa, thành phần loài động, thực vật tự 2) Thiên nhiên phân hóa ... Đông - Tây: nhiên nuôi trồng Hoạt động 2: Tìm hiểu (Xem thông tin phản hồi phần phân hóa thiên nhiên theo phụ lục) Đông - Tây: Hình thức: Cả lớp/ nhóm Bước 1: GV hình thành sơ đồ phân hóa thiên nhiên...
 • 13
 • 962
 • 3

Hội giảng bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng

Hội giảng bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng
... TiÕt 12 - Bµi 11 thiªn nhiªn ph©n ho¸ ®a d¹ng Địa lí 12 Néi dung bµi häc I Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc – Nam Phần lãnh thổ phía Bắc Phần lãnh thổ phía Nam II Thiên nhiên phân hóa theo ... Nhiệt độ TB > 20ºcvà đồ địa lí tự nhiên (hoặc Atlat địa lí Việt hậu Số tháng có - Cã 2-3 th¸ng nhiệt độ Nam) hồn thành nội tº < 18ºc 18ºC dung phiếu học tập sau Sự phân hố - Mùa hạ : nóng, ẩm mùa ... Gia Mập – Bình Phước Địa lí 12 Bạch Mã – 160B Địa lí 12 II thiªn nhiªn ph©n ho¸ theo ®«ng t©y Thiên nhiên có thay đổi rõ rệt, từ Đơng sang Tây ph©n ho¸ thµnh d¶i: - Vïng biĨn vµ thỊm lơc ®Þa -...
 • 29
 • 255
 • 3

bài giảng địa lý 12 bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng

bài giảng địa lý 12 bài 11 thiên nhiên phân hóa đa dạng
... ma Tõy Nguyờn khụ hn v ngc li TY ễNG BI TP CNG C MT S CH S V NHIT CA H NI V TP H CH MINH (0C) Địa điểm t TB năm t TB tháng lạnh t TB tháng nóng Biên độ 0t TB năm Hà Nội (21001B) 23,5 16,4 28,9 ... 25,8 28,9 (tháng XII) (tháng IV) 0 t tối thấp tuyệt đối t tối cao tuyệt đối Biên độ 0t tuyệt đối 12, 5 2,7 42,8 40,1 3,1 13,8 40,0 26,2 0 Kt hp vi biu SGK, hóy nhn xột v so sỏnh ch nhit, ch ...
 • 33
 • 773
 • 0

Bài giảng:Bài 11- Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài giảng:Bài 11- Thiên nhiên phân hóa đa dạng
... BÀI 11 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG NỘI DUNG CỦA BÀI THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG Thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc - Nam CÁC Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông - Tây TỰ Thiên nhiên phân ... NHIÊN Thiên nhiên phân hóa theo chiều Đông - Tây a Nguyên nhân - Do đặc điểm địa hình - Do hướng gió nhân dẫn đến Nguyên phân hóa thiên nhiên nước ta theo chiều Đông - Tây? Thiên nhiên phân hóa ... Huế, HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học làm tập số SGK trang 50 - Đọc trước 12 “ Thiên nhiên phân hóa đa dạng ( phần Thiên nhiên phân hóa theo độ cao) ...
 • 16
 • 286
 • 0

Slide Địa lí 12 bài 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng ( tiết 1 ) _Bích Thuận

Slide Địa lí 12 bài 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng ( tiết 1 ) _Bích Thuận
... Tiết 11 - Bài 11 (Tiết 1) Thiên nhiên phân hoá theo Bắc - Nam Thiên Nhiên Phân Hoá Đa Dạng Thiên nhiên phân hoá theo Đông – Tây THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA THEO BẮC - NAM Địa điểm 21, 2 Nhiệt ... 27 ,1 27 ,1 26,8 26,7 26,4 25,7 Lượng mưa(mm) 13 ,8 4 ,1 10,5 50,4 218 ,4 311 , 7 293,7 269,8 327,0 266,7 11 6 ,5 48,3 tháng Hà Nội TPHồ chí Minh Bài 11 : Thiên nhiên phân hóa đa dạng Thiên nhiên phân hóa ... 50 SGK + Đọc trước 12 :thiên nhiên phân hóa đa dạng tiếp Nguồn tài liệu tham khảo SGK địa 12 – nhà xuất giáo dục SGV địa 12 – nhà xuất giáo dục Chuẩn kiến thức kỹ địa 12 Dạy học theo chuẩn...
 • 38
 • 368
 • 0

Bài 12 - Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)

Bài 12 - Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tt)
... 3 .Thiên nhiên phân hoá theo độ cao • Hỏi: Nguyên nhân tạo nên phân hoá thiên nhiên theo độ cao?sự phân hoá theo độ cao nước ta biểu rõ thành phần tự nhiên nào? -Khí hậu,sinh vật ,đất… 3 .Thiên nhiên ... đến ẩm ướt Đai cận nhiệt đới gió mùa núi Đai ôn đới gió mùa núi - ất phù sa chiếm 24% - ất feralit chiếm 60% -Rừng nhiệt đới ẩm rộng thường xanh -Rừng nhiệt đới gió mùa - ộ cao từ 60 0- -Khí hậu ... BẢNG SAU Tên đai cao Đai nhiệt đới gió mùa Đai cận nhiệt đới gió mùa núi Đai ôn đới gió mùa núi Độ cao Đặc điểm khí hậu Các loại đất Các hệ sinh thái • -HỌC BÀI ,LÀM BÀI TẬP SỐ - ỌC BÀI 13 TRẢ...
 • 12
 • 4,119
 • 6

Bai 12-Thien nhien phan hoa da dang(tiet2)

Bai 12-Thien nhien phan hoa da dang(tiet2)
... Lt 18,3 22003B, 244m Lai Chõu 22,6 12013B, 6m Nha Trang 26,3 3.Thiờn nhiờn phõn hoỏ theo cao Da ND SGK mc 3, kin thc ó hc, hon thnh bng sau: Nhúm bn ai- cao 1, 2, Nhit i giú mựa( ) 4, 5, Cn ... Minh) Rng Cỳc Phng (Ninh Bỡnh) Rng thụng ( Lt) Sa Pa Khu vc nỳi cao Hong Liờn Sn 4.Cỏc a lớ t nhiờn Da vo ni dung bimc 4, bn TN VN v kin thc ó hc, cỏc nhúm hon thnh phiu HT: -Nhúm1,2: Min Bc v BBB...
 • 21
 • 868
 • 3

Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Bài 12 Thiên nhiên phân hóa đa dạng
... năm(0C) 22020B,1581m Sa Pa 15,2 11057B,1500m Đà Lạt 18,3 22003B,244m Lai Châu 22,6 Nha Trang 26,3 120 13B, 6m Từ bảng em có nhận xét mối quan hệ độ caovà nhiệt độ TB năm số địa điểm nêu 3000 m Khí ... Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ Miền Tây Bắc Bắc Trung Bộ Miền Nam Trung Bộ Nam Bộ Các miền điạ lí tự nhiên Việt Nam Khai thác than Quảng Ninh Lũ quyét Sạt lở đất ...
 • 13
 • 842
 • 5

bai 11. thiên nhiên phân hóa đa

bai 11. thiên nhiên phân hóa đa
... BÀI 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (T2) NỘI DUNG BÀI HỌC Thiên nhiên phân hóa theo độ cao Các miền địa lí tự nhiên Địa điểm Độ cao(m) Nhiệt độ TB năm(0C) ... theo độ cao ? Vậy nguyên nhân tạo nên phân hoá thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hoá theo độ cao nước ta thể rõ thành phần tự nhiên nào? 3000 m 2000 m 1000 m Đai cận đới gió mùa núi 2600 m Khí hậu: ... Tiêu biểu cho HST đai nhiệt đới gió mùa Rừng Cúc Phương (Ninh Bình ) Rừng Khộp ( Tây Nguyên ) Tiêu biểu cho HST đai cận nhiệt gió mùa núi Rừng thông (Đà Lạt) Tiêu biểu cho HST đai ôn đới gió mùa...
 • 22
 • 371
 • 0

Bai 12. Thien nhien phan hoa da dang (tiep theo)

Bai 12. Thien nhien phan hoa da dang (tiep theo)
... đai cận nhiệt gió mùa núi Rừng thông (Đà Lạt) HOA ĐỖ QUYÊN TIÊU BIỂU CHO HST ĐAI ÔN ĐỚI GIÓ MÙA TRÊN NÚI BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao Các miền ... nhiên phân hóa theo độ cao - Các miền địa lí tự nhiên BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao * Nguyên nhân: Nhiệt độ lên caoNguyên nhân phân giảm -> Khí ... miền địa lí tự nhiên Các miền điạ lí tự nhiên Việt Nam BÀI 12 – THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (TIẾP THEO) Thiên nhiên phân hóa theo độ cao Các miền địa lí tự nhiên HOẠT ĐỘNG NHÓM * Nhóm 1;2: Miền...
 • 22
 • 744
 • 6

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng (t1)

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng (t1)
... Hỡnh ảnh thiên nhiên Việt Nam Hoa o (Min Bc) Hoa Mai (Min Nam) Tit 11 - Bi 11 (Tit 1) Tit 11 - Bi 11 Thiên nhiên phân hóa đa dạng PHN HểA BC NAM PHN HểA ễNG TY Biểu ... HểA A DNG 2/ Thiên nhiên phân hóa ông Tây a Vựng bin v thm lc a Dn chng s phõn húa thiờn nhiờn vựng bin v thm lc a Tit 11 - Bi 11: THIIấN NHIấN PHN HểA A DNG 2/ Thiên nhiên phân hóa ông Tây ... 1/ Thiên nhiên phân hóa Bắc Nam b Nguyờn nhõn Nguyờn nhõn ch yu lm thiờn nhiờn nc ta phõn húa Bc - Nam 21,2 23,5 23,9 25,1 26,8 27,1 Tit 11 - Bi 11: THIIấN NHIấN PHN HểA A DNG 1/ Thiên nhiên phân...
 • 45
 • 455
 • 2

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t2)

bài 12. thiên nhiên phân hóa đa dạng(t2)
... nhiệt đới, cận xích đạo Bài 12 – Tiết 12: THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO BẮC - NAM THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO ĐƠNG - TÂY THIÊN NHIÊN PHÂN HĨA THEO ĐỘ CAO CÁC MIỀN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN NÕu ®Õn §µ L¹t – miỊn ... chủ yếu mùn thơ? A Đai nhiệt đới gió mùa B Đai cận nhiệt đới gió mùa núi C Đai ơn đới gió mùa núi D Cả đáp án đều đúng 3000 m 2000 m Thiên nhiên phân hóa theo Đai ơn Khí hậu: Mang ... dẫn đến phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Nhiệt độ lên cao giảm, lên cao 100m giảm 0,60C, làm cho khí hậu thay đổi theo độ cao Sự phân hóa theo độ cao nước ta biểu rõ thành phần tự nhiên nào?...
 • 32
 • 478
 • 4

Xem thêm