Bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)

Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)
... Phòng họp Big three, Yalta ĐỨC BỊ CHIẾM ĐĨNG u3 TRẬT TỰ HAI CỰC YALTA Đại Hội đồng LHQ ĐẠI HỘI ĐỒNG LIÊN HIỆP QC Phòng họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp ... Quốc TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC & NƠNG NGHIỆP CỦA LIÊN HỢP QUỐC TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI ...
 • 20
 • 1,269
 • 2

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau cttg2

Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau cttg2
... Tây Á … Những đònh hội nghò I-an-ta trở thành khuôn khổ trật tự giới mới, thường gọi "Trật tự hai cực Ianta" II SỰ THÀNH LẬP LIÊN Hợp QUỐC • • • • Sự thành lập - Từ 25/4 đến 26/6/1945, đại biểu ... XÃ HỘI ĐỐI LẬP • Sau chiến tranh giới thứ hai, giới hình thành hai hệ thống xã hội đối lập XHCN TBCN • • Về đòa lý - trò - Tháng 9/1949, Mỹ, Anh, Pháp hợp vùng chiếm đóng thành lập nước CHLB ... Đồng minh: • + Việc nhanh chóng đánh bại nước phát xít • + Tổ chức lại trật tự giới sau chiến tranh • + Việc phân chia thành chiến thắng nước thắng trận • - Từ ngày đến 11/2/1945, Mỹ, Anh, Liên...
 • 20
 • 500
 • 1

Chương I Bái 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTGII(1945-1949)

Chương I Bái 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTGII(1945-1949)
... LHQ có 19 2 quốc gia thành viên Từ 9 -19 77 VN thành viên 14 9 LHQ III- Sự hình thành hai hệ thống xã h i đ i lập : + Việc gi i Đức sau chiến tranh : - Theo thoả thuận h i nghị Pôt-xđam (7 -19 45) ... th i gian v i kiện cho : Sự kiện 1- H i nghị Ianta 2- H i nghị Franxico 3- H i nghị Pôt xđam 4- H i nghị Pari Th i gian a- 10 -2 -19 47 b- 17 -7đến 2-8 -19 45 c- 25-4 đến 26-6 -19 45 d- đến 11 -2 -19 45 ... sau chiến Tranh ? CNXH trở thành hệ thống TG? HSdựa vào SGK Những định h i nghị Ianta v i thoả thuận sau ba cường quốc , trở thành khuôn khổ trật tự TG – trật tự hai cực Ianta II- Liên Hiệp Quốc...
 • 3
 • 365
 • 0

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945- 1949)

Bài 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI     SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945- 1949)
... Bài 1/ SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II ( 1945-1949 ) Những nội dung I Hội nghò Ianta ( 2-1945) thoả thuận ba cường quốc II Sự thành lập Liên Hiệp Quốc III Sự hình thành hai ... LHQ có 51 thành viên, năm 1995 có 185 thành viên, năm 2006 có 192 thành viên III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Sau CTTG II, giới hình thành hai hệ thống XHCN TBCN 1/ Về địa lý tế ... Ianta (2.1945 ) tạo khuôn khổ cho trật tự quốc tế sau chiến tranh, gọi trật tự cực Ianta - Trong có Liên Xô Mỹ chia phạm vi ảnh hưởng theo thỏa thuận Ianta II Sự thành lập Liên Hiệp Quốc a Hoàn...
 • 26
 • 673
 • 5

bài giảng lịch sử 12 bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

bài giảng lịch sử 12 bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
... THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (19 45 -1 9 49) NỘI DUNG CÂU HỎI NHẬN THỨC I HỘI NGHỊ IANTA (2 -1 9 45) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC Trật tự giới sau CTTG II (19 45 -1 9 49) thiết lập nào? ... Ianta? thỏa thuận sau Anh, Mĩ, Liên Xô trở thành khuôn khổ trật tự giới (trật tự hai cực Ianta) II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC Sự thành lập Liên hợp quốc: Từ ngày 2 5- 04 đến 2 6- 0 6- 19 45, hội nghị ... III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Hai hệ thống xã hội đối lập châu Âu hình thành nào? III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Về địa- trị:       Nước Đức: Tháng 9 /19 49:...
 • 17
 • 1,370
 • 1

Bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)

Bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949)
... Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 1: Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (19 45 19 49) - Các tổ chức Liên hợp quốc có Việt nam: WHO (tổ chức y tế giới) , FAO (tổ chức lương ... Trong trì hòa bình an ninh, giải Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 1: Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (19 45 19 49) tranh chấp, quốc gia phải tuyệt đối tôn trọng Hiến chương ... ninh giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị dân tộc tiến hành hợp tác quốc tế nước Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 1: Sự hình thành trật tự giới sau chiến tranh giới thứ hai (19 45 19 49)...
 • 6
 • 129
 • 0

Chuyên đề 1 . Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG II (1945 2000)

Chuyên đề 1 . Sự hình thành trật tự thế giới mới sau CTTG II (1945 2000)
.. . trường Chiến tranh lạnh nhiều thập niên * Vấn đề Trật tự giới thiết lập sau Chiến tranh giới thứ hai (19 39 – 19 45) ? - Tình hình giới sau Chiến tranh giới thứ hai (Hệ thống xã hội chủ nghĩa đời, .. . quan hệ quốc tế sau Chiến tranh giới thứ hai đến lịch sử giới phân chia làm thời kỳ : - Thời kì “Chiến tranh lạnh” (19 45 – 19 89) : thời kì giới hình thành trật tự hai cực Ianta” từ 19 47 thời kỳ .. . đề Ápganitxtan, vấn đề Campuchia, vấn đề Nicaragoa Trung Mĩ, vấn đề hoà bình ổn định Trung Cận Đông + Từ năm 19 91 đến : Trật tự hai cực Ianta” bị sụp đổ, Mĩ sức vươn lên thế cực” trật tự giới...
 • 9
 • 402
 • 3

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949)
... quc gia c lp sau chin tranh th gii th hai - GV s dng lc NA sau CTTG a Vi nột chung v quỏ trỡnh u tranh ginh c II v trỡnh by khỏi quỏt nhng nột lp chung v quỏ trỡnh u tranh ginh c - Sau CTTGII, ... C lp Sự lp v tr thể nh ? - GV hi: Vic gii quyt nc c sau chin tranh c thc hin nh th no? Ti c hỡnh thnh hai nh nc riờng bit theo hai ch chớnh tr i lp? nc l din n quc t va hp tỏc, va u tranh ... c: - Nm c quỏ trỡnh phỏt trin ca Nht bn t sau chin tranhth gii th hai - Vai trũ kinh t quan trng ca Nht Bn trờn th gii, c bit l sau chin tranh th gii th hai - Nguyờn nhõn s phỏt trin thn kỡ ca...
 • 106
 • 2,980
 • 0

Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ II(1945 - 1949)

Sự Hình Thành Trật Tự Thế Giới Sau Chiến Tranh Thế Giới Thứ II(1945 - 1949)
... Ianta? thỏa thuận sau Anh, Mĩ, Liên Xô trở thành khuôn khổ trật tự giới (trật tự hai cực Ianta) II SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC Sự thành lập Liên hợp quốc: Từ ngày 2 5- 04 đến 2 6- 0 6- 1945, hội nghị ... THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG II (194 5-1 949) NỘI DUNG CÂU HỎI NHẬN THỨC I HỘI NGHỊ IANTA ( 2-1 945) VÀ NHỮNG THỎA THUẬN CỦA BA CƯỜNG QUỐC Trật tự giới sau CTTG II (194 5-1 949) thiết lập nào? ... việc Mĩ công IRắc… III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Hai hệ thống xã hội đối lập châu Âu hình thành nào? III SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP Về địa- trị:       Nước...
 • 19
 • 727
 • 14

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH TG2 potx

SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH TG2 potx
... biểu trật tự giới thiết lập sau chiến tranh giới thứ hai.: Trật tự cực Ianta Sơ kết học * Củng cố: + Hội nghị I định quan trọng Hội nghị trở thành khuôn khổ trật tự giới bước thiết lập sau CTTG ... bổ sung: phát xít Tháng 2/1945 chiến + Việc tổ chức lại trật tự giới sau tranh giới thứ bước vào giai chiến tranh đoạn cuốinhững người đầu +Việc phân chia thành chiến thắng ba nước lớn Mặt trận ... bảng hướng dẫn học nghị I trở thành khuôn khổ trật sinh kết hợp quan sát với phần tự giới mới, bước thiết lập sau chữ in nhỏ SGK để xác chiến tranh, thường gọi trật tự cực định khu vực , phạm Ianta...
 • 21
 • 500
 • 1

thuyết trình lịch sử - sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (3)

thuyết trình lịch sử - sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949) (3)
... kinh tế tập trung … => Như : sau chiến tranh giới hình thành hệ thống xã hội TBCN -XHCN đối đầu gay gắt có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình lịch sử giới sau chiến tranh ... ngoại trưởng cường quốc Liên Xô - - Anh (12/1945), hòa hội Pari (2/1947) trở thành khuôn khổ trật tự giới Trật tự cực Ianta 2 SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC -Hội nghị 50 nước họp Xanphranxixcô ... Ban Ki-Moon trụ sở LHQ Đoàn Việt Nam Đại hội đồng Liên SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG XÃ HỘI ĐỐI LẬP + VỀ ĐỊA LÝ, CHÍNH TRỊ : -Vấn đề nước Đức … -Vấn đề nước Đông Âu … -Các nước Tây Âu… - châu...
 • 15
 • 375
 • 0

thuyết trình lịch sử - sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)

thuyết trình lịch sử - sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 - 1949)
... tác động tới cục diện giới sau CTTG2 kết thúc ? Ý nghĩa hội nghị Những định hội nghị Ianta trở thành khuôn khổ trật tự giới bước thiết lập sau chiến tranh, thường gọi trật tự hai cực Ianta ... Ianta thỏa thuận ba cường quốc Bối cảnh lịch sử: Quan sát tranh, cho biết địa điểm thành phần tham dự Hội nghị I-an-ta? Đầu năm 1945, chiến tranh giới hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn ... hỏi phải giải quyết, là: •Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít •Tổ chức lại giới sau chiến tranh •Phân chia thành nước thắng trận → Từ đến 11/2/1945 Hôi nghị quốc tế triệu tập Ianta Liên Xô.Với...
 • 13
 • 252
 • 0

sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)

sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 1949)
... ký Vai trò Liên hợp quốc Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm trì hòa bình an ninh giới Thúc đẩy việc giải vụ tranh chấp, xung đột nhiều khu vực biện pháp hòa bình Thúc đẩy mối ... hoạt động Bình đẳng chủ quyền quốc gia quyền tự dân tộc Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước Không can thiệp vào công việc nội nước Giải tranh chấp quốc tế biện pháp hòa bình Chung...
 • 2
 • 165
 • 0

SỰ HÌNH THÀNH và sụp đổ của TRẬT tự véc XAI OASINHTƠN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT

SỰ HÌNH THÀNH và sụp đổ của TRẬT tự véc XAI – OASINHTƠN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
... toàn sau chiến tranh, nung nấu ý định phục thù, có điều kiện phục thù Trật tự Véc xai- Oasinhtơn bước bị xói mòn nhanh chóng 2.2 Sự sụp đổ trật tự Vécxai Oasinhtơn 2.2.1 Sự hình thành lò lửa chiến ... lại giới chứa đựng nhiều mâu thuẫn bất ổn Trật tự Vécxai - Oasinhtơn bước bị sói mòn sụp đổ 2.1 Trật tự Vécxai - Oasinhtơn bước bị sói mòn 2.1.1 .Trật tự Vécxai Oasinhtơn bị xói mòn từ sau hệ ... cho chiến tranh giới - Chiến tranh giới thứ hai (1939-1945), vừa mốc đánh dấu sụp đổ hoàn toàn trật tự Vécxai Oasinhtơn sau 20 năm tồn * * * Từ kiện nêu trên, đến số nhận xét sau: - Trật tự Véc...
 • 23
 • 1,725
 • 10

bai 1. su hinh thanh.....Chau Au

bai 1. su hinh thanh.....Chau Au
... việc làm có tác động ntn đến hình thành xã hội phong kiến Châu u? HS: chúng chiếm ruộng đất chia nhau, phong tước vò cao, lập nên quốc gia Tác động: BMNN RôMa sụp đổ, ruộng đất chủ nô chia cho quý ... xét ? Em miêu tả lãnh đòa phong kiến đời sống lãnh chúa lãnh đòa GV gợi ý cho HS trả lời theo ý sau: + tổ chức lãnh đòa + đời sống lãnh đòa + phát triển kinh tế đặc điểm lãnh đòa Gv mở rộng: giải ... đòa phong kiến ? Thành thò có vai trò ntn phát triển xã hội Tây u? GV hướng dẫn HS thảo luận ý sau: - Nguyên nhân xuất hiện: - Tổ chức: - Thành phần cư dân: - Vai trò thành thò: - So sánh KT thành...
 • 4
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 19451949bài 1 sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 1949đề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớisự hình thành trật tự thế giới mớisự hình thành trật tự thế giới hai cực iantasự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ 2sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ haisự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai violetđối với sự hình thành trật tự thế giớisự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1939 1945sự hình thành trật trự thế giới mớiquá trình hình thành trật tự thế giới mớinăm 1945 hình thành trật tự thế giới hai cực i an ta từ năm 1991 thế giới phát triển theo nhiều xu hướng khác nhau xu thế chung hòa bình ổn định hợp tác và phát triểnbài 11 tình hình các nước tư bản giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới 1918 1939trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai 1945 – 1949Hướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Unit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a workbookTiny talk 3a student bookUnit 01. My new school. Lesson 1. Getting startedPhotoshop CS4 javascript refBáo cáo TN đề tài trục lợi bảo hiểm và giải pháp nhằm hạn chế trục lợi bảo hiểm xe cơ giới tại cty pjicoUnit 4. Our pastHD su dung windows movie makerQuê hương bão lụt nữa rồiNghệ thuật quân sự của Nguyễn HuệĐỒ ÁN phân tích, và tính toán trạm biến áp Trung gian đi sâu về hệ thống đo lường và bảo vệPhát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Bắc Ninhđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤQuản lý chất lượng và Đảm bảo chất lượng Quality Control and Quality AsurranceMANAGING PROJECT QUALITY