Sự kiện lịch sử Việt nam tham khảo

Sự kiện lịch sử Việt nam tham khảo

Sự kiện lịch sử Việt nam tham khảo
... lợc chiến tranh đặc biệt niềm Nam Việt Nam chiến lợc thực dân kiểu Mỹ 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời 01/1961 Trung ơng cục miền Nam Việt Nam đợc thành lập để tiếp tục ... mạng miền Nam 15/2/1961 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đợc thành lập lực lợng vũ trang cách mạng quân dân miền Nam, Chiến thắng ấp Bắc (Mỹ Tho) quân ta chứng minh khả quân dân miền Nam có 02/01/1963 ... dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam 1969 1973 Thời kỳ Tổng thống Mỹ Ních Xơn thực chiến lợc Việt Nam hoá chiến tranh miền (Miền Nam) Nam Việt Nam, hình thức chiến tranh thực dân kiểu...
 • 6
 • 138
 • 2

tiểu luận quản lí rừng việt nam

tiểu luận quản lí rừng việt nam
... MỤC LỤC LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP Tiểu luận: Quản lí rừng Việt Nam MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Việt Nam có 47 tỉnh thành (trong số 613 tỉnh ... tộc anh em Tài nguyên rừng nguồn đóng góp quan trọng sống người dân nơi Sinh kế sống người dân vùng cao có thể bị ảnh hưởng biến động từ rừng Việt Nam, diện tích rừng giảm từ 33% ... diện tích rừng trồng chia thành loại sau: Rừng phòng hộ: Khoảng triệu rừng khoanh nuôi tái sinh kết hợp với trồng bổ sung khu vực cần thiết Rừng đặc dụng: Khoảng triệu rừng phục vụ...
 • 11
 • 291
 • 0

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt
... động học sinh góp phần nâng cao hiệu học 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HỆU QUẢ BÀI HỌC KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1954, LỚP 12 ... dạy học lịch sử, bước đưa cách vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp nhằm nâng cao hiệu học dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 1.2 Cơ sở thực tiễn Việc nâng ... xuất vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu học dạy phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 3.3 Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận phương pháp...
 • 69
 • 182
 • 0

KTQT Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của kế toán quản trị tại Việt Nam

KTQT Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của kế toán quản trị tại Việt Nam
... toán quản trị tại Việt Nam Chương 1: Quá trình hình thành phát triển KTQT Chương 2: Tầm quan trọng của kế toán quản trị Chương 3: Thực trạng kế toán quản trị áp dụng tại ... VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tại Việt Nam 1995 1996-2005 2006 đến www.trungtamtinhoc.edu.vn Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tại Việt Nam ... VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  Trên thế giới  Giai đoạn 1995 Giai đoạn phát triển của kế toán quản trị Mục tiêu tạo thêm giá trị cách sử dụng hiệu quả nguồn lực KTQT...
 • 30
 • 127
 • 1

TỔNG hợp một số vấn đề CỦA LỊCH sử VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945

TỔNG hợp một số vấn đề CỦA LỊCH sử VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930  1945
... thành lập Mặt trận Việt nam độc lập đồng minh + Ngày 19/5/1941 Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt Việt Minh) đời 6.Thời kì CM 9/3 /1945 – 13/8 /1945 - Bối cảnh: + Ngày 9/3 /1945 Nhật đảo Pháp độc ... (12/3 /1945) +Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước 7.Thời kì CM 13/8 /1945 - 2/9 /1945 - Bối cảnh: +Liên Xô đánh bại đội quân Quan Đông Nhật, tạo thời thuận lợi cho CM Việt Nam + Ngày 13/8 /1945 ... C.NỘI DUNG I.Tóm tắt trình phát triển của CMVN từ năm 1930 đến năm 1945 1.Thời kì CM 1930- 1931 - Bối cảnh: +Khủng hoảng kinh tế giới (1929-1933) +Tình trạng...
 • 13
 • 117
 • 1

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử 1.1 Nguyên tắc xây dựng tập dạy học lịch sử Xây ... CHƯƠNG II: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử ……………………… … 42 1.1 Nguyên tắc xây dựng ... sử dạy học lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 trường THPT 2.1 Vị trí, mục đích, nội dung lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 THPT 2.1.1 Vị trí: Chương trình lớp 11 THPT hành thực theo hướng...
 • 124
 • 240
 • 0

Lịch sử việt nam từ trung cổ tới hiện đại

Lịch sử việt nam từ trung cổ tới hiện đại
... Đông-Bắc Mặt thành rộng không đều, trung bình 10m Chân thành rộng gấp hai mặt thành Thành Trung có năm cửa: cửa Bắc, cửa Tây, cửa Tây -Nam, cửa Đông, cửa Đông cửa Nam Cửa Đông gọi cửa Cống Song, ... nối Đầm Cả với năm rạch phía thành Trung để cung cấp nước cho vòng hào thành Nội Đặc biệt cửa Nam cửa chung hai thành Trung thành Ngoại Hai thành này, chạy phía Nam đắp gần điểm gặp hai thành bố ... điều có lịch sử xây thành Việt Nam Cửa Nam gọi Trấn Nam Môn, cửa mặt tiền thành Cổ Loa nên có hai miếu thờ thần trấn cửa mặt thành hai bên cửa Khu đất nằm thành Trung thành Ngoại dùng làm chỗ...
 • 137
 • 158
 • 2

Ôn tập lịch sử việt nam

Ôn tập lịch sử việt nam
... công công nhân nổ từ Bắc chí Nam, trung tâm kinh tế, trị + Về tổ chức: Tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, lãnh đạo tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên hay Tân Việt cách mạng đảng mở rộng Công hội Nam ... ruộng công + Quyết định thành lập nước Đông Dương mặt trận riêng Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) mặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo ... Giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu kinh tế trị nên không đủ sức giữ vững cờ lãnh đạo cách mạng + Ngọn cờ tư tưởng tư sản người Việt Nam mẻ, không đủ khả giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô...
 • 25
 • 354
 • 0

tóm tắt lịch sử việt nam

tóm tắt lịch sử việt nam
... xâm lược Việt Nam, chấm dứt diện quân đội nước Việt Nam Pháp rút, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng nên quyền tay sai Ngô Đình Diệm đàn áp người chống đối Cuộc chiến nhân dân Việt Nam chống lại ... nhau, bóc lột NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 – 1975 Tháng 8/1945, Pháp nổ súng tái chiếm Nam Kỳ mở đường xâm lược Việt Nam lần Tháng 12/1946, Pháp tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam Hà Nội, phải giải ... đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam lật đổ quyền Pháp, Nhật, lật đổ chế độ quân chủ phong kiến nhà Nguyễn để lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thể...
 • 10
 • 277
 • 0

Đề tài đổi mới chính sách,cơ chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ,thúc đẩy sự phát triển chúng ở việt nam

Đề tài đổi mới chính sách,cơ chế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ,thúc đẩy sự phát triển chúng ở việt nam
... sản xuất kinh doanh nớc ta DNVVN có sức nan toả vào lĩnh vực đời sống xã hội Số lợng DNVVN chiếm 98% tổng số doanh nghiệp thuộc hình thức doanh nghiệp nhà nớc, doanh nghiệp tập thể, doanh nghiệp ... tác động xấu đến kết kinh doanh doanh nghiệp , có yếu tố tác động đến doanh nghiệp ,có yếu tố tác động đến mai sau nhng yếu tố ảnh hởng tới mai sau doanh nghiệp chế sách doanh nghiệp trình độ đào ... I Kinh tế Việt Nam Kinh tế Việt Nam mong trình hội nhập kinh tế quốc tế Lý viết đề tài B Phân lý luận chung I Kinh tế Việt Nam vai doanh nghiệp vừa nhỏ Thực trạng kinh tế Việt Nam Vai trò vừa...
 • 16
 • 301
 • 0

bổ sung lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới

bổ sung lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới
... quốc gia, dân tộc Câu 10: Những nội dung lịch sử giới đại từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000?  Trật tự giới xác lập dựa thoả thuận Ianta Thế giới phân thành phe: TBCN XHCN Mỹ Liên Xô ... thiệp vào công việc nội miềnNam - Góp phần hàn gắn vết thương Việt Nam Đông Dương Miền Nam: - Tự định tương lai trị thông qua tổng tuyển cử tự can thiệp nước Hai bên phải: - Ngừng bắn miền Nam vào ... tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 1945-2000) Câu 1: Hoàn cảnh, định hội nghị Ianta a.Hoàn cảnh triệu tập:  Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ hai kết thúc, nhiều vấn đề...
 • 18
 • 597
 • 0

Tài liệu ôn thi lịch sử lớp 12 trọng tâm lịch sử thế giới và lịch sử việt nam

Tài liệu ôn thi lịch sử lớp 12 trọng tâm lịch sử thế giới và lịch sử việt nam
... hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) - Mục tiêu (theo nội dung Hiệp ước Bali): + Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thi p vào công việc nội nhau; + Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ ... Việt Nam đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh công nông nước - Tháng 24-1930 nhiều đấu tranh công nhân nông dân nổ Mục tiêu:Đòi cải thi n đời sông,công nhân đòi tăng lương,giảm làm;nông ... sống tộc cải thi n GNP năm 2000 tăng 5,4%, sản xuất công nghiệp tăng 4,5%, công nghiệp tăng 9,2% - Campuchia: năm 1995, sản xuất công nghiệp tăng 7% nước nông nghiệp 12 Các nước Đông Nam Á khác...
 • 87
 • 171
 • 0

Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam

Thực trạng và giải pháp đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam
... tình trạng nhiều người vừa công nhân, vừa công nhân Trong ngành nghề công nhân, tỷ lệ công nhân khí công nghiệp nặng thấp, khoảng 20% tổng số công nhân nước, đó, công nhân ngành công nghiệp nhẹ, ... nguồn nhân lực Việt Nam sau: Một là: Phải xác định cho rõ nguồn nhân lực tài nguyên quý giá Việt Nam công đổi phát triển đất nước Một đất nước tài nguyên thiên nhiên Việt Nam, cần phải lấy nguồn nhân ... nông nghiệp chưa rõ ràng 2.1.2 Nguồn nhân lực từ công nhân: Về số lượng giai cấp công nhân Việt Nam có khoảng triệu người, chiếm 6% dân số nước, đó, công nhân doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ...
 • 31
 • 335
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi lich su lop 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12de on tap thi lich su lop 12 hoc ki 1đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áđề thi lịch sử lớp 12 học kì 1đề thi lịch sử lớp 12 năm 2013đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2tài liệu tham khảo lịch sử lớp 7tai lieu chuong 3 lich su lop 6 cau123Bai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocBrooks cole empowerment series understanding human behavior and the social environment 9th edition zastrow test bankBuilding management skills an action first approach 1st edition daft test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankBUSN 7 7th edition kelly test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 12th edition pride test bankCalculus with applications 10th edition lial test bankBusiness and society stakeholders ethics public policy 15th edition lawrence test bankBusiness business connecting principles to practice 2nd edition nickels test bankBusiness communication essentials 5th edition bovee test bankBusiness communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication today 13th edition bovee test bankBusiness data communications infrastructure networking and security 7th edition stallings test bankBusiness driven information systems 3rd edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness government and society a managerial perspective text and cases 13th edition steiner test bankBusiness ethics case studies and selected readings 7th edition jennings test bankBusiness intelligence and analytics systems for decision support 10th edition sharda test bank