CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng
... chức sở công thơng Bắc Kỳ đòi nghỉ chủ nhật có lơng - Tháng 8- 1925, công nhân xởng Ba Son- Sài Gòn bãi công đánh dấu bớc chuyển phong trào công nhân =>Nhận xét đặc điểm phong trào công nhân ... trào công nhân phát triển số lợng chất lợng => Nhận xét phong trào công nhân thời kỳ 1926-1929 Vị trí phong trào công nhân đời ĐCSVN B Một số câu hỏi ôn tập 1.Trình bày nét phong trào công nhân ... nét phong trào công nhân * Từ 1919 - 1925: - Năm 1919: công nhân thuỷ thủ Hải Phòng, Sài Gòn đấu tranh đòi phụ cấp giá sinh hoạt lên cao - Năm 1920, tổ chức công hội đợc thành lập Tôn Đức Thắng...
 • 76
 • 138
 • 0

ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

ôn tập căn bản lý thuyết sinh học lớp 12 tham khảo bồi dưỡng
... sinh đại nguyên sinh, đại tân sinh C đại cổ sinh, đại nguyên sinh, đại thái cổ, đại trung sinh, đại tân sinh D đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại trung sinh, đại cổ sinh, đại tân sinh 19 Trong giai ... lượng hệ sinh thái * Sản lượng sinh vật sơ cấp, sản lượng sinh vật thứ cấp - Hiệu suất sinh thái d Sinh khu sinh học trái đất: 20 - Sinh quyển: khái niệm - Khu sinh học + Khái niệm + Các khu sinh ... sinh vật Người ta chia lịch sử trái đất thành đại theo thời gian từ trước đên A đại thái cổ, đại nguyên sinh, đại cổ sinh, đại trung sinh, đại tân sinh B đại thái cổ, đại cổ sinh, đại trung sinh...
 • 76
 • 271
 • 0

giáo trình bài tập pascal tham khảo bồi dưỡng học sinh

giáo trình bài tập pascal tham khảo bồi dưỡng học sinh
... sau: 10 Giáo trình tập Pascal (1) WRITE( [, , ]); (2) WRITELN( [, , ]); (3) WRITELN; Các thủ tục có chức sau: (1) Sau xuất giá trị tham số hình trỏ không ... thiện Duy Xuyên, Tháng 04 Năm 2012 CÁC TÁC GIẢ Giáo trình tập Pascal Chương CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL Pascal ngôn ngữ lập trình bậc cao Niklaus Wirth, giáo sư điện ... năm 1970 Ông lấy tên Pascal để kỷ niệm nhà toán học nhà triết học người Pháp tiếng Blaise Pascal Các tập tin cần thiết lập trình với Turbo Pascal Để lập trình với Turbo Pascal, tối thiểu cần...
 • 137
 • 421
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (5)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (5)
... ABCD.EFGH a) Tính độ dài EH, biết DH = 6cm, EC = 12cm, HG = 8cm b) Đường thẳng AD song song với mặt phẳng nào? Vì sao? c) Đường thẳng HG vuông góc với mặt phẳng nào? Vì sao? Trường THCS Lương Thế ... HC b) Chứng minh: ∆ HCD ∆ HIK c) Tia CD tia KI cắt M Chứng minh: ∆ MID ∆ MCK Bài 4: Cho ∆ EDC vuông E Vẽ đường cao EK (K ∈ DC) a) Chứng minh : ∆ KDE ∆ KEC đồng dạng, suy EK2 = KD.KC b) Tính EK, ... Đề cương toán HKII Năm học 2014 – 2015 b) Vẽ MP ⊥ DE (P ∈ DE) Tính diện tích tam giác PME µ · µ Bài...
 • 2
 • 380
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (6)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (6)
... vuông có cạnh gác vuông 2cm Cạnh huyền 1,5 lần cạnh góc vuông Độ dài góc vuông lại là: a)2 b) c)3 d) Một kết khác Bài 1.15: Cho ABC vuông A Cho biết AB=18cm, AC=24cm Kết sau chu vi ABC? a )80 cm ... c) 8cm d) 6cm ∧ Bài 1.22: Cho ABC cân A A = 80 o Phân giác góc B góc C cắt I Số đo góc BIC là: a)40o b)20o c)50o d)1300 2)Dạng 2: Lập bảng tần số Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2.1 : Tuổi nghề số công ... hiệu b) Lập bảng tần số Tính số trung bình cộng Bài 2.2 : Điểm kiểm tra tiết môn Toán nhóm Hs ghi lại sau 9 10 10 8 9 a) Lập bảng tần số b) Tính điểm trung bình Tìm mốt 3)Dạng 3: Toán đơn thức...
 • 6
 • 293
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (7)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (7)
... Nhóm Toán 8/ THCS.NB.KHIÊM Lớp : / THCS.NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I Năm học 20 08 - 2009 Môn : HÌNH HỌC A PHÂN LÝ THUYẾT : HS soạn lại đầy đủ học thuộc : - câu hỏi ôn tập chương ... Tính diện tích tứ giác ONMP Biết OP = cm IN = cm d/ Tim điều kiện góc xÔy để ONMP hình vuông ( Đề 07- 08 )  ... giác ABC ? b/ Các tứ giác EMCB , BEMH , AEHM hình ? ? c/ Tìm điều kiện tam giác ABC để AEHM hình vuông ? Trong trường hợp nầy tính diện tích tam giác BHE Biết AB = cm ( Đề 04-05 ) BÀI : Gọi E ,...
 • 2
 • 254
 • 1

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (9)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (9)
... thoi; hình vuông Câu 10 : Nêuđịnh nghĩa đa giác ;đa giác ; cách tính số cạnh ; số đường chéo đa giác Câu 11: Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật ; diện tích tam giác ; tam giác vuông II/ BÀI ... 28x y b/ 5x − 5x y − 10x + 10 y c/ x + e/ x + y + 4xy − f/ x Bài 7: Chứng minh : n3 − n chia hết cho với số nguyên n Bài :Thực phép chia   2 2 a/ x − 2x y + 3xy :  − x ÷ b/ x − 2x + 4x − 8x ... vuông góc với đường Chéo BD Gọi O trung điểm HK Chứng minh a/ AHCK hình bình hành b/ A; O; C thẳng hàng c/ Biết AK = 5cm ; KH = 3cm Tính diện tích Tứ giác AHCK Bài : Cho tam giác ABC vuông...
 • 4
 • 258
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (10)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (10)
... Tìm số học sinh hai lớp 8A 8B biết chuyển học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B số học sinh hai lớp , chuyển học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A số học sinh 8B 11 số học sinh lớp 8A? 19 Toán phần trăm Bài ... xuất 945 áo Tính xem tháng đầu tổ may áo? Bài 18: Hai lớp 8A 8B có tổng cộng 94 học sinh biết 25% số học sinh 8A đạt loại giỏi ,20% số học sinh 8B tổng số học sinh giỏi hai lớp 21 Tính số học ... nghiệp tăng suất lê 20% nên sau 18 ngày làm xong số thảm giao mà làm thêm 24 Tính số thảm mà xí nghiệp làm 18 ngày? Bài 17: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân may 80 0 áo Tháng Hai,tổ vượt mức 15%,...
 • 13
 • 313
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (1)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (1)
... Tìm số học sinh hai lớp 8A 8B biết chuyển học sinh từ lớp 8A sang lớp 8B số học sinh hai lớp , chuyển học sinh từ lớp 8B sang lớp 8A số học sinh 8B 11 số học sinh lớp 8A? 19 Toán phần trăm Bài ... xuất 945 áo Tính xem tháng đầu tổ may áo? Bài 18: Hai lớp 8A 8B có tổng cộng 94 học sinh biết 25% số học sinh 8A đạt loại giỏi ,20% số học sinh 8B tổng số học sinh giỏi hai lớp 21 Tính số học ... nghiệp tăng suất lê 20% nên sau 18 ngày làm xong số thảm giao mà làm thêm 24 Tính số thảm mà xí nghiệp làm 18 ngày? Bài 17: Trong tháng Giêng hai tổ công nhân may 80 0 áo Tháng Hai,tổ vượt mức 15%,...
 • 12
 • 226
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (1)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (1)
... b/ Từ D kẻ đường vuông góc với BC H ( H ∈ BC ) C/m: CH.CB = CD.CA c/ Tính diện tích ∆ CHD 2/ Cho ∆ ABC vuông A(AB...
 • 2
 • 245
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (2)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 8 tham khảo bồi dưỡng (2)
... − 5x + x − 4x + x −1 5−x 1 1 + + = − = − c) d) x + 9x + 20 x + 11x + 30 x + 13x + 42 18 2x − 4x 8x 4x − 8x 8x − 16 a) Baøi 12 Tìm giá trị a cho biểu thức sau có giá trị 2a − 3a − a) a2 − b) 3a ... 11 + 8x – = 5x – + x a) – (x – 6) = 4(3 – 2x) c) – (2x + 4) = – (x + 4) b) d) f) h) – 4y + 24 + 6y = y + 27 + 3y 8x – = 5x + 12 x + 2x + 3x – 19 = 3x + – 2x + 15 = 9x + – 2x b) 2x(x + 2)2 – 8x2 ... dương; e) có giá trị âm m +8 m+3 Bài 8: Chứng minh: a) – x2 + 4x – ≤ -5 với x b) x2 - 2x + ≥ với số thực x a) Bài 9: Tìm tất nghiệm nguyên dương bất phương trình :11x – < 8x + Bài 10 : a) Tìm số...
 • 8
 • 268
 • 0

Đề cương ôn tập môn toán lớp 7 tham khảo bồi dưỡng (8)

Đề cương ôn tập môn toán lớp 7 tham khảo bồi dưỡng (8)
... phân giác góc A? b) ABD = ACD c) BCD tam giác cân ? Bài 5: Cho tam giác ABC vuông A , đường phân giác BD Kẻ DE vuông góc với BC (E ∈ BC) Gọi F giao điểm BA ED Chứng minh rằng: a) ABD = EBD ... lấy điểm D cho AD = AB Chứng minh ∆BEC = ∆DEC c) Chứng minh DE qua trung điểm cạnh BC C Các tập tham khảo: I Phần đại số: Bài 1: Cho hai đa thức: A(x) = –4x5 – x3 + 4x2 + 5x + + 4x5 – 6x2 – B(x)...
 • 3
 • 234
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi lich su lop 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12de on tap thi lich su lop 12 hoc ki 1đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áđề thi lịch sử lớp 12 học kì 1đề thi lịch sử lớp 12 năm 2013đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2tài liệu tham khảo lịch sử lớp 7tai lieu chuong 3 lich su lop 6 cau123Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học