Bai 4 5 6 địa lý 12

ôn thi sinh 12 bai 4, 5, 6 (đáp án)

ôn thi sinh 12 bai 4, 5, 6 (đáp án)
... thể sinh vật D chuyển gen thực vật hay động vật sang tế bào vi khuẩn E, coli 22/ Người ta dùng vi khuẩn E.coli làm tế bào nhận A Vi khuẩn E.coli không gây hại cho sinh vật C Vi khuẩn E.coli sinh ... 2]d 33[ 2]c 34[ 2]a 35[ 2]a 6[ 2]c 7[ 2]d 8[ 2]d 9[ 2]a 10[ 2]d 16[ 2]d 17[ 2]c 18[ 2]c 19[ 2]b 20[ 2]d 26[ 2]b 27[ 2]c 28[ 2]a 29[ 2]b 30[ 2]d 36[ 2]d 37[ 2]b ¤ Answer Key & ... hợp 16/ Loiaj biến dị sau không làm xuất kiểu gen A biến dị đột biến B biến dị tổ hợp C thường biến biến dị tổ hợp D thường biến 17/ Khái niệm sau A Kỹ thuật di truyền kỹ thuật thao tác thể sinh...
 • 9
 • 626
 • 2

KIEM TRA 1 TIET LAN 2. TA 12. BAI 4,5,6

KIEM TRA 1 TIET LAN 2. TA 12. BAI 4,5,6
... the train A If he hurried, he wouldn't miss the train B If he had hurried, he could have caught the train C If he had hurried, he might catch the train D He didn't miss the train if he hurried 19 ... of growing population D visited by international tourists 10 The town really began to develop after _ A 875 B 18 45 C 19 51 D 800 11 Most visitors come to Cambridge A to study in ... century A 8th B 9th C 15 th D 13 th IV PHONETICS: (1. 5pt) * Which word has the underlined part pronounced differently from the rest? 30 A amazing B campus C state D vacancy 31 A service B primary...
 • 9
 • 398
 • 3

Bài kiểm tra 1 tiết tiếng a nh 12 (bài 4, 5, 6)

Bài kiểm tra 1 tiết tiếng a nh 12 (bài 4, 5, 6)
... 3b 13 c 4c 14 b 5b 15 a 6c 16 c 7b 17 d 8d 18 a 9b 19 d 10 c 2 0a Exercise 1b 2d 11 a 12 a 3d 13 b 4c 14 a 5d 15 d 6a 16 b 7c 17 c 8a 18 a 9d 19 a 10 c 20c Exercise 10 1b 2d 11 b 12 a 3d 13 d 4c 14 c 5a 15 a 6c 16 b ... 5c 15 b 6b 16 d 7d 17 c 8d 18 c 9a 19 d 10 d 2 0a Exercise 1b 2a 11 b 12 d 3a 13 d 4c 14 b 5d 15 c 6b 16 a 7d 17 c 8a 18 b 9b 19 a 10 b 20b Exercise 1c 2c 11 c 12 b 3b 13 b 4b 14 c 5a 15 a 6b 16 b 7c 17 a 8c 18 d 9a 19 c ... Exercise 1c 2b 11 b 12 b 3b 13 b 4d 14 b 5c 15 b 6a 16 a 7b 17 b 8b 18 b 9a 19 d 10 b 2 0a Exercise 1d 2b 11 b 12 b 3b 13 b 4d 14 b 5c 15 b 6a 16 a 7b 17 b 8b 18 b 9b 19 d 10 c 2 0a Exercise 1c 2b 11 a 12 b 3d 13 b 4b 14 d...
 • 12
 • 98
 • 0

Bài 4, 5, 6 trang 10 sgk Sinh học 12

Bài 4, 5, 6 trang 10 sgk Sinh học 12
... >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 20 16 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT Thầy Cô uy tín, tiếng đến từ trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, Trường THPT Chuyên Trường Đại học ...
 • 2
 • 263
 • 0

Giải bài 4,5,6,7, 8,9,10,11 trang 11,12 SGK Toán 9 tập 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài 4,5,6,7, 8,9,10,11 trang 11,12 SGK Toán 9 tập 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
... x, tập nghiệm phương trình thứ hai biểu diện đường thẳng y = -x Hai đường thẳng khác nên hai hệ xét không tương đương (vì tập nghiệm) Giải 7 ,8 ,9, 10,11 trang 12 Luyện tập Hệ hai phương trình bậc ... biệt hệ hai phương trình bậc hai ẩn (nghĩa hai nghiệm biểu diễn hai điểm phân biệt) ta nói số nghiệm hệ phương trình ? Vì ? Hướng dẫn giải 11: Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt hệ phương trình bậc ... trình bậc hai ẩn Bài trang 12 SGK Toán tập – Đại số Cho hai phương trình 2x + y = 3x + 2y = a) Tìm nghiệm tổng quát phương trình b) Vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm hai phương trình hệ trục...
 • 8
 • 378
 • 0

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9 ,C10,C11 trang 4,5,6 SGK 8: Chuyển động cơ học

Giải bài C1,C2,C3, C4,C5,C6, C7,C8,C9 ,C10,C11 trang 4,5,6 SGK Lý 8: Chuyển động cơ học
... thêm ví dụ chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp đời sống Đáp án hướng dẫn giải C9: Chuyển động thẳng ôtô đoạn đường thẳng; chuyển động cong cầu lông, chuyển động tròn ... đứng yên Bài C7: (trang SGK 8) Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét Đáp án hướng dẫn giải C7: Hành khách chuyển động so với nhà ga lại đứng yên so với toa tàu Bài C8: (trang SGK 8) Hãy ... trời chuyển động trái đất đứng yên không ? Đáp án hướng dẫn giải C8: Mặt trời thay đổi vị trí so với điểm mốc gắn với Trái Đất, coi mặt trời chuyển động lấy mốc Trái Đất Bài C9: (trang SGK 8)...
 • 3
 • 1,024
 • 0

BÀI TẬP ÔN TẬP ĐỊA 12

BÀI TẬP ÔN TẬP ĐỊA LÝ 12
... số 416563 199622 Công nghiệp quốc doanh 141117 48058 Công nghiệp quốc doanh 120 127 46738 Công nghiệp có vốn đầu tư nước 155319 104826 a) Vẽ biểu đồ thể cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo ... Đồng sông Hồng Đồng sông Cửu Long qua năm Bài 26 Cho bảng số liệu: CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, NĂM 2005 (Đơn vị: %) Cơ cấu sử dụng đất Đồng sông Hồng ... 1633,6 a) Tính tỉ trọng công nghiệp hàng năm công nghiệp lâu năm cấu diện tích gieo trồng công nghiệp qua năm b) Nhận xét xu hướng biến động diện tích gieo trồng công nghiệp Bài 14 Cho bảng số liệu...
 • 9
 • 1,321
 • 13

de kiem tra 1 tiet sau bai 4,5,6

de kiem tra 1 tiet sau bai 4,5,6
... university degree; they refuse to what they thing “low” work; and, in fact, work with hands is thought to be dirty and shameful in such countries But we have only to think a moment to understand ... is very bad to be ashamed of one’s work Only such a type of education can be considered valuable to society 31 The writer of the passage thinks that……………………… A education can settle most of the ... educate children only for the purpose of educating them Our purpose is to fit them for life In some modern countries it has , for some time, been fashionable to think that by free education for all...
 • 3
 • 385
 • 3

Đap an đê kiem tra 1tiet sau bai 4,5,6

Đap an đê kiem tra 1tiet sau bai 4,5,6
... the passage ………………… A work with hands is dirty and shameful B work with hands is low work C work with hands is the most important D we can’t regard work with hands as low work 34 The purpose of ... to fit us for life, it means that we must be educated in such a way that, firstly, each of us can whatever work suited to our brains and ability and, secondly, that we can realize that all jobs ... uneducated farmer is far more important than that of a professor; we can live without education, but we die if we have no food If no one cleaned our streets and took the rubbish away from our...
 • 3
 • 1,379
 • 2

Bài soạn giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài soạn giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 Ngày ... Về nhà tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH ... chí tuyến nên hàng năm nhận lượng xạ Mặt Trời lớn - Tổng lượng xạ Mặt Trời lớn, cân xạ dương - Nhiệt độ trung bình năm cao - Số nắng nhiều HỌC KỲ II TCT: 19 GIÁO ÁN BÀI 16 Ngày soạn: 02 /0 /2011...
 • 46
 • 350
 • 3

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban

Bài soạn giao an dia ly 12 co ban
... Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết Ngày soạn: 09/08/2008 Ngày dạy: 12/ 08/2008 Bài LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ VIỆT NAM I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: ... 31 Trêng THPT Cam Lé Gi¸o ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 12 Ngày soạn: 11/09/2008 Ngày dạy: 15/09/2008 Bài 11 THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG (tt) I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến ... ¸n 12 c¬ b¶n Ngun T©n S÷u Trang Tiết 13 Ngày soạn: 12/ 09/2008 Ngày dạy: 16/09/2008 Bài 13 : THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐIỀN VÀO LƯC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI 34 I MỤC TIÊU BÀI...
 • 136
 • 535
 • 1

Bài giảng giáo án Địa 12-Ban CB năm 2010-2011

Bài giảng giáo án Địa lý 12-Ban CB năm 2010-2011
... triển địa chất, địa hình tự nhiên nước ta hai giai đoạn Cổ sinh đại Tân sinh đại làm rõ điểm khác biệt đặc điểm hoạt động địa chất, vai trò với việc phát triển yếu tố tự nhiên nước ta TCT: GIÁO ÁN ... Hoạt động - Hãy nêu đặc điểm địa hình miền núi nước ta - Trình bày nêu lên khác biệt, độc đáo địa hình miền núi vùng nước ta - Làm tập 2,3 trang 32 TCT: GIÁO ÁN BÀI 7: Ngày soạn: 25 / 09 /2010 ... tóm tắt kiến thức vào bảng sau TCT: 14 Ngày soạn: 28 / 11 /2010 GIÁO ÁN BÀI 13 Ngày dạy: 29 / 11/ 2010 Bài 13 THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH, ĐIỀN VÀO LƯỢC ĐỒ TRỐNG MỘT SỐ DÃY NÚI VÀ ĐỈNH NÚI I...
 • 113
 • 291
 • 1

Bài soạn Giáo án địa 12

Bài soạn Giáo án địa lý 12
... TIẾP Học sinh nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối xem trước tiết sau *** Kí giáo án :6/10/09 Ngày soạn : 7.10.09 Tuần :08 Tiết :08 KIỂM TRA 45' MÔN ĐỊA LÝ 12 HỌC KỲ BAN CB Điểm ... hình có dốc lớn, nham thạch dễ bò phong hóa Kí giáo án :28/10/09 Ngày soạn :29/10/09 Bài 11: THIÊN NHIÊN PHÂN HOÁ ĐA DẠNG Tuần :12 Tiết :12 I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học, HS cần: Kiến thức - Hiểu phân ... - Ngày soạn :25.08.2009 Tuần :02 Tiết :02 ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài 2: VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau học,...
 • 108
 • 209
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bai tap unit 4 5 6 tieng anh 12lich su 12 bai 4 5 6bài tập 4 trang 97 địa lý 12bài kiểm tra unit 4 5 6 tiếng anh 12tieng anh 12 bài 4 5 6bài giảng điện tử địa lý 12bài 4 chương 1 vật lý 12bài tập thực hành địa lý 12các dạng bài tập thực hành địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 38giải bài tập thực hành địa lý 12giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 19giải bài tập thực hành địa lý 12 bài 23bài 19 thực hành địa lý 12 cơ bảnbài tập biểu đồ địa lý 12CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây