Bài 3 thực hành vẽ lược đồ việt nam

Bài 3: thực hành vẽ lược đồ Việt nam

Bài 3: thực hành vẽ lược đồ Việt nam
... A8 B8 C8 D8 E8 1/4 Đoàn Văn Đại Giáo Viên cố t cán Thái Bình Lược đồ Việt Nam Đoàn Văn Đại Giáo Viên cố t cán Thái Bình Lược đồ Việt Nam Đoàn Văn Đại Giáo Viên cố t cán Thái Bình ... ngày có thêm giảng hay, sáng kiến tốt để giúp ích cho nghiệp vẻ vang Chúc bạn học trò tin tưởng, đồng nghiệp yêu quý, gia đình hạnh phúc! Mọi liên lạc bạn gửi cho theo địa Email: Doanngocdai@gmail.com...
 • 9
 • 13,348
 • 277

Bài 3: THực hành vẽ lược đồ việt nam

Bài 3: THực hành vẽ lược đồ việt nam
... theo chiều ngang lược đồ 140 B 120 B 100 B Q® Tr­êng Sa ( TØnh Kh¸nh Hoµ) 80 B LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM HƯỚNG DẪN HỌC BÀI Ỏ NHÀ Tiếp tục vẽ điền hệ thông sông, Các thành phố vào lược đồ Chuẩn bị mới: ... 180 B Thị xã Q® Hoµng Sa ( TP §µ N½ng) LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM 160 B *Tên lược đồ viết chữ in đứng, lược đồ * Tên thủ đô viết in đứng toàn bộ, kích thước lớn *Tên thành phố, vịnh biển, quần đảo viết in ... - Lịch sử hình thành lhát triển lãnh thổ nước ta chia thành giai đoạn; giai đoạn có kỉ, , thống -Đặc điểm giai đoạn Tiền Cambri -Ý nghĩa giai đoạn Tièn Cambri -Vẽ lược đồ Việt Nam ...
 • 7
 • 25,174
 • 406

giáo án địa lý 12 bài 3 thực hành vẽ lược đồ việt nam

giáo án địa lý 12 bài 3 thực hành vẽ lược đồ việt nam
... GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 Ngày giảng Lớp Sĩ số Học sinh vắng 12A1 12A2 12A3 12A4 12A7 Kiểm tra cũ: - Hãy nêu ý nghĩa vị trí địa lí? Bài mới: * Mở bài: GV nêu yêu cầu thực hành: Vẽ lược đồ VN, ... chế hình dáng GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 - HS kết hợp hình (Sgk 19) tự xác định lãnh thổ Việt Nam điểm đường khống chế, nối lại thành khung khống chế hình dáng lãnh thổ Việt Nam - GV hướng dẫn HS vẽ đoạn ... ĐỊA LÝ 12 * Hoạt động 2: Cá nhân/ Cặp - GV yêu cầu HS xác định điền lên lược đồ Việt Nam địa danh quan trọng - HS tự xác định điền lên lược đồ II Điền địa danh quan trọng lên lược đồ - GV đồ gọi...
 • 5
 • 1,837
 • 3

bài 3. thực hành vẽ lược đề việt nam

bài 3. thực hành vẽ lược đề việt nam
... 1100 1120Đ - Kết hợp với đồ hành VN để vẽ đường biên giới đường bờ biển 1/4 24 B - Kết hợp với đồ tự S S Chả xác định S nhiênà VNồ để S.T H y Đ ng B vịnh biển, đảoìnhvà vẽ hệ thống sông.Mngòi chính: ... Na 240B 1/4 1/4 220 S.Đ S H 1/3 S.C ồn y S.T g Bìn h Hà Nội 200 - Kết hợp với đồ hành VN để xác định điền tên thành phố lớn: 1/2 S.M S.C ã ả 1/4 Hạ Long Hải Phòng 180 Q.đ Hoàng Sa Huế 160 1/3...
 • 5
 • 930
 • 8

Bài thực hành Vẽ lược đồ Việt Nam

Bài thực hành Vẽ lược đồ Việt Nam
... 1 V lc khung Vit Nam (hỡnh dng lónh th phn t lin) in lờn trờn lc cỏc i tng a lớ (H Ni, Nng, TP.H Chớ Minh, vnh ... Thỏi Lan, o Phỳ Quc, Q.Hong Sa, Trng Sa) Xỏc nh yờu cu ca bi thc hnh II/HNG DN 1/ V KHUNG LC VIT NAM 2/ IN CC I TNG Th ụ ( H Ni ) TP ( thuc TW ) TP ( thuc Tnh ) Th xó Qun o, vnh bin, sụng ngũi ... Đà Nẵng) 160 B 140 B 120 B 100 B Qđ Trường Sa ( Tỉnh Khánh Hoà) V CC SễNG CHNH (M.BC -M.TRUNG -M .NAM) B1 B2 *Tờn lc vit ch in ng, trờn lc * Tờn th ụ vit in ng ton b, kớch thc ln *Tờn thnh ph,...
 • 11
 • 4,198
 • 12

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx

Giáo án điện tử môn Địa Lý: Thực hành về lược đồ Việt Nam pptx
... định 100 1/4 80B 1020Đ 1040 1060 1080 1100 1120Đ - Kết hợp với đồ hành VN để vẽ đường biên giới đường bờ biển 1/4 24 B - Kết hợp với đồ tự S S Chả xác định S nhiênà VNồ để S.T H y Đ ng B vịnh biển, ... i Na 240B 1/4 1/4 220 S.Đ S H 1/3 S.C ồn y S.T g Bìn h Hà Nội 200 - Kết hợp với đồ hành VN để xác định điền tên thành phố lớn: 1/2 S.M S.C ã ả 1/4 Hạ Long Hải Phòng 180 Q.đ Hoàng Sa Huế 160 1/3 ... Quốc 8B Vịnh 1/4 Thái Lan 1020Đ 1040 S.T iề S.H n ậu Đ S + Sông Ba i Na S.T i 1080 Đ S ền + Sông Đồng Nai S.H ậ Q.đ Trường Sa 1060 S.B a + Sông Thu Bồn S.B a 1/2 100 S.T Bồn + Sông Cả 140 12 +...
 • 6
 • 410
 • 0

Giáo án điện tử môn Địa lý: Thực hành về lược đồ việt Nam doc

Giáo án điện tử môn Địa lý: Thực hành về lược đồ việt Nam doc
... định 100 1/4 80B 1020Đ 1040 1060 1080 1100 1120Đ - Kết hợp với đồ hành VN để vẽ đường biên giới đường bờ biển 1/4 24 B - Kết hợp với đồ tự S S Chả xác định S nhiênà VNồ để S.T H y Đ ng B vịnh biển, ... i Na 240B 1/4 1/4 220 S.Đ S H 1/3 S.C ồn y S.T g Bìn h Hà Nội 200 - Kết hợp với đồ hành VN để xác định điền tên thành phố lớn: 1/2 S.M S.C ã ả 1/4 Hạ Long Hải Phòng 180 Q.đ Hoàng Sa Huế 160 1/3 ... Quốc 8B Vịnh 1/4 Thái Lan 1020Đ 1040 S.T iề S.H n ậu Đ S + Sông Ba i Na S.T i 1080 Đ S ền + Sông Đồng Nai S.H ậ Q.đ Trường Sa 1060 S.B a + Sông Thu Bồn S.B a 1/2 100 S.T Bồn + Sông Cả 140 12 +...
 • 6
 • 304
 • 0

Tiết 31: Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

Tiết 31: Bài 27: Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam
... chÝnh viƯt nam BÀI TẬP 2: - Đọc đồ khoáng sản Việt Nam hình sách giáo khoa hoặt át lát Việt Nam Vẽ lại kí hiệu vào học nơi phân bố 10 loại khoáng sản theo mẩu đây: Lược đồ khống sản Việt Nam STT ... Th¸i Nguyªn ThỊm lơc ®Þa phÝa Nam ThỊm lơc ®Þa phÝa Nam Al  T©y Nguyªn, Cao B»ng Th¸i Nguyªn, Hµ TÜnh, Hµ Giang Lµo Cai NghƯ An, T©y Nguyªn Lược đồ khống sản Việt Nam Bµi 2: Gi¶i « ch÷ Lt ch¬i: ... vµo Nam, phÇn ®Êt liỊn níc ta kÐo dµi bao nhiªu vÜ ®é ? ’ 14 49 Tõ T©y sang ®«ng phÇn ®Êt liỊn n íc ta më réng bao nhiªu kinh ®é ? 14 ’ BÀI TẬP 1: PHẦN HÀNH CHÍNH BÀI TẬP 2: PHẦN KHOÁNG SẢN BÀI...
 • 14
 • 2,111
 • 4

bài giảng địa lý 8 bài 27 thực hành đọc bản đồ việt nam

bài giảng địa lý 8 bài 27 thực hành đọc bản đồ việt nam
... định toạ độ địa lí phần đất liền nước ta c Lập bảng thống kê tỉnh, thành phố theo mẫu Phần khoáng sản: Dựa vào Át lát địa Việt Hãy xác định Nam, em hoàn thành đồ kí hiệu khoáng bảng phân bố10 ... chúng? Than hình thành nhiều vào giai đoạn nào? Vì sao?  Về nhà học bài, hoàn thành thực hành  Tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra tiết (từ 22 -> 27)  Đem theo Átlát địa Việt Nam để làm tập ... đồ số tỉnh, thành phố ven biển? 34 tỉnh-thành nội địa Nhóm 2: Nước ta có tỉnh-thành nội địa? Xác định đồ số tỉnh, thành phố nội địa? Đường biên giới Việt -Trung dài 1400 km, giáp tỉnh Nhóm 3:...
 • 26
 • 11,276
 • 2

bai 27 thuc hanh: doc ban do viet nam phan hanh chinh va khoang san

bai 27 thuc hanh: doc ban do viet nam phan hanh chinh va khoang san
... Bài 27: Thực hành ĐỌC BẢN ĐỒ ViỆT NAM (Phần hành khoáng sản) Bài tập 1: a Xác định vị trí tỉnh, thành phố mà em sống Bản đồ hành Việt Nam Vùng Đông Bắc Lược đồ khu vực tự nhiên Việt Nam THÁI ... chung với Lào Quảng Ninh Hải Phòng Thái bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Quảng Ngãi Thừa Thiên – Huế Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Kiên Giang ... Lạng Sơn Điện Biên Quảng Ninh Sơn La Thanh Hóa Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên – Huế Quảng Nam Kom Tum Bài tập 2: Lược đồ khoáng sản Việt Nam Dựa vào đồ khoáng sản lược đồ SGK...
 • 29
 • 1,196
 • 0

BAI 27. THUC HANH: ĐỌC BAN ĐO VIET NAM

BAI 27. THUC HANH: ĐỌC BAN ĐO VIET NAM
... hành ĐỌC BẢN ĐỒ ViỆT NAM (Phần hành khoáng sản) Bài tập 1: a Xác định vị trí tỉnh, thành phố mà em sống Bản đồ hành Việt Nam Vùng đồng băng sông Cửu Long Lược đồ khu vực tự nhiên Việt Nam Tiền ... Thiên- Huế, Quảng Nam, Kiên Giang Tìm tên tỉnh thành có chữ bắt đầu H N - H: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Hà Nam, Hậu Giang, HCM, Hòa Bình - N: Nam Định, Ninh Bình, ... chung với Lào Quảng Ninh Hải Phòng Thái bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Quảng Ngãi Thừa Thiên – Huế Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Kiên Giang...
 • 24
 • 469
 • 0

BAI 27 THUC HANH DOC BAN DO VIET NAM

BAI 27 THUC HANH DOC BAN DO VIET NAM
... ranh giới với tỉnh Quảng Trị, Quảng Nam, TP Đà Nẵng, nước CHDCND Lào giáp biển Đơng 1 Bài tập 1: Dựa đồ hành Việt Nam b Xác định vị trí, toạ độ điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đơng, cực Tây, lãnh thổ ... Việt Nam c Lập bảng thơng kê theo mẫu sau Cho biết: - Có tỉnh, thành phố ven biển? - Có tỉnh, thành phố có biên giới chung với nước bạn? Quảng Ninh Hải Phòng Thái bình Nam Định Ninh Bình Thanh ... bố chủ yếu Quảng Ninh, Lạng Sơn Thềm lục địa phía nam Thềm lục địa phía nam Tây Ngun, Cao Al  Thái Ngun, Hà Tĩnh, Hà Giang,n Bái, Phú Thọ Thanh Hóa Cao Bằng, Nghệ An, Tun Quang Thái ngun, Hà...
 • 18
 • 554
 • 0

bai 27 thuc hanh doc ban do viet nam

bai 27 thuc hanh doc ban do viet nam
... Bài 27: Thực hành ĐỌC BẢN ĐỒ ViỆT NAM (Phần hành khoáng sản) Bài tập 1: a Xác định vị trí tỉnh, thành phố mà em sống Bản đồ hành Việt Nam Vùng đồng băng sông Cửu Long ... chung với Lào Quảng Ninh Hải Phòng Thái bình Nam Định Ninh Bình Thanh Hóa Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Đà Nẵng Quảng Ngãi Thừa Thiên – Huế Quảng Nam Bình Định Phú Yên Khánh Hòa Kiên Giang ... Lạng Sơn Điện Biên Quảng Ninh Sơn La Thanh Hóa Nghệ An Hà Tỉnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên – Huế Quảng Nam Kom Tum Bài tập 2: Lược đồ khoáng sản Việt Nam Dựa vào đồ khoáng sản lược đồ SGK...
 • 24
 • 472
 • 0

giáo án bài 61 thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu âu - địa lý 8 - gv. ng văn tình

giáo án bài 61 thực hành đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu âu - địa lý 8 - gv. ng văn tình
... Giáo án Địa Biểu đồ thể sản phẩm Pháp Biểu đồ thể sản phẩm U-craina - Kết luận Pháp phát triển Ucraina Dặn dò: Học cũ, chuẩn bị...
 • 2
 • 11,575
 • 10

Xem thêm