Bài 3 các nước đông bắc á

Bai 3: cac nuoc dong bac a

Bai 3: cac nuoc dong bac a
... Triều Tiên bị chia cắt, hình thành nhà nước: Đại Hàn Dân Quốc (Ph a Nam); CHDCND Triều Tiên (Ph a Bắc) + Kinh tế nước tăng trưởng nhanh II Trung Quốc: Sự thành lập nước CHND Trung Hoa thành tựu 10 ... Văn h a giáo dục: Ngày phát triển - Đối ngoại: + Khôi phục bình thường h a quan hệ với nước (Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam) + Mở rộng hợp tác với tất nước + Thu hồi Hồng Kông (1997) Ma Cao (1999) ... Hoa: - Từ 1946 1949 diễn nội chiến Quốc dân đảng Đảng Cộng sản - Năm 1949 nội chiến kết thúc => Ngày 1/10/1949, nước CHND Trung Hoa đời ý ngh a việc thành lập - ý ngh a: nước CHND Trung Hoa?...
 • 21
 • 1,196
 • 1

bài 3. các nước đông bắc á

bài 3. các nước đông bắc á
... phát triển kinh tế khu vực Đông Bắc á? Đài Loan Tên lửa (Triều Tiên) Thủ đô Xơ Un ( Hàn Quốc) Chương III Các nước á, Phi, Mĩ la tinh (1945 2000) Bài : Các nước Đông bắc I Nét chung khu vực Đông ... nghĩa: Chứng minh đắn đường lối cải cách, học quý báu cho nước tiến hành đổi XD đất nước (có VN) Vị Trung Quốc nâng cao trường quốc tế Sự thành công đường lối cải cách, mở cửa có ý nghĩa nào? ... Đại CM văn hoá vô sản Đường lối 1966 1976 tàn sát hàng chục triệu người, đất dẫn đến hậu nước không ổn định - Đối ngoại : Thù hằn với Liên vền Độ Xô,ấ KT, trị, xã hội ? 3) Công cải cách mở cửa...
 • 17
 • 1,042
 • 0

Bài 3- Các nước Đông Bắc Á

Bài 3- Các nước Đông Bắc Á
... VỰC ĐƠNG BẮC Á Đơng Bắc khu vực rộng lớn châu Á có diện tích 10,2 triệu km2 , đơng dân giới (1,47 tỉ người năm 2000) Trước Chiến tranh giới thứ hai QUỐC KỲ TRUNG QUỐC nước Đơng Bắc Á trừ Nhật ... giới Trung Quốc ( 中 国 ) nước khu vực Đơng Bắc Á Đây nước đơng dân giới với 1,3 tỷ người, phần nhiều thuộc sắc tộc Hán Tính theo diện tích Trung Quốc nước lớn khu vực Đơng Á lớn thứ tư giới, sau ... đònh -Thời điểm cải cách? -Đường lối chung cơng cải cách kinh tế-xã hội Trung Quốc thể điểm nào? ĐẶNG TIỂU BÌNH VÀ TỔNG THỔNG MĨ CARTER Cơng cải cách – mở cửa (từ năm 1978) Tháng 12 – 1978 Trung...
 • 70
 • 594
 • 0

bài giảng lịch sử 12 bài 3 các nước đông bắc á

bài giảng lịch sử 12 bài 3 các nước đông bắc á
... dân Á, Phi Mỹ la tinh -Xung đột biên giới với Ấn Độ Liên Xơ - Từ 1972, bắt tay với Mỹ Chu Ân Lai với Henry Kissinger Mao Trạch Đơng 3 Cơng cải cách – mở cửa (từ năm 1978) a, Hồn cảnh Tháng 12. 1978, ... (1949 - 1959) * Về kinh tế: • - 1950 – 1952: thực khơi phục kinh tế, cải cách dân chủ, phát triển văn hóa, giáo dục • - 19 53 – 1957: Thực kế hoạch năm lần thứ nhất, • + Kết : tổng sản lượng cơng, ... cơng nghiệp tăng 10,7 lần Văn hóa, giáo dục có bước tiến vượt bậc * Về đối ngoại: - Thi hành sách tích cực nhằm củng cố hòa bình thúc đẩy phát triển phong trào cách mạng giới - Ngày 18/01/1950, Trung...
 • 11
 • 1,797
 • 0

Slide Sử 12 BÀI 3 CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á _Dương Thu

Slide Sử 12 BÀI 3 CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á _Dương Thu
... thành lập cách mở nước cửa(1959Và thành tựu CHNDTH 1978) 10 năm đầu xây dựng chế độ mới(1949-1959) Đông Bắc Á khu vực rộng lớn, đông dân giới Sau Chiến tranh giới thứ hai Đông Bắc Á có nhiều ... Lịch sử 12, Nxb GD, Hà Nội 2011; - SGV Lịch sử 12, Nxb GD, Hà Nội 2011; - Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức, kỹ môn Lịch sử lớp 12, Nxb GD, Hà Nội 2010; - Ôn tập Lịch sử 12, Nxb GD, Hà Nội 2011; - Sử ... công cải cách - mở cửa Trung Quốc A) Mao Trạch Đông B) Đặng Tiểu Bình C) Giang Trạch Dân D) Hồ Cẩm Đào Trả lời Trả lời Tiếp tục Tiếp tục Từ thực cải cách mở cửa, kinh tế Trung Từ thực cải cách mở...
 • 29
 • 247
 • 0

Bài 3 Các nước Đông Bắc Á

Bài 3 Các nước Đông Bắc Á
... Các nước Đông Bắc Á  I Nét chung khu vực Đông Bắc Á  Gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Mông Cổ lãnh ... tranh giới thứ hai, nước Đông Bắc Á ( trừ Nhật Bản) bị nước tư phương Tây xâm lược  Sau năm 1945, tình hình khu vực có nhiều biến chuyển:  + Thắng lợi cách mạng Trung Quốc đời nước CHND Trung ... Nam – Bắc Triều Tiên bùng nổ  + Đến tháng 7/19 53, hai bên kí hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm 38 oB Bán đảo Triều Tiên Lễ kí hệp định đình chiến Bàn Môn Điếm (7 – 19 53)  + Sau thành lập, nước...
 • 17
 • 259
 • 0

Bài 3 các nước đông bắc á

Bài 3 các nước đông bắc á
... *Tính chất Cách mạng Trung Quốc (1946 – 1949) Cuộc cách mạng Trung Quốc (1946 – 1949) cách mạng dân tộc dân chủ vì: Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 3: Các nước Đông Bắc Á - Mặc dù cách mạng ... nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Mao Trạch Đông Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 3: Các nước Đông Bắc Á • Thực cải cách mở cửa phấn đấu xây dựng Trung Quốc thành nước xã hội chủ nghĩa đại hoá, giàu ... Bài 3: Các nước Đông Bắc Á Sự thành lập nước CHND Trung Hoa thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ (1949 – 1959) a Sự thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa - Tiền đề cách mạng +...
 • 7
 • 145
 • 0

Bài 3: Tiết 4: Các Nước Đông Bắc Á

Bài 3: Tiết 4: Các Nước Đông Bắc Á
... Tiết 4, CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á II TRUNG QUỐC Tiết 4, CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á Thảo luận nhóm Nét chung khu vực Đông Bắc ? Vài ... Bản) Sau 1945 Các Nhà nước thành lập Cộng hoà ND Trung Hoa (10/1949) Đại Hàn Dân Quốc (8/1949) CH DCND Triều Tiên (9/1949) Tiết 4, CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á Vài nét đòa ... kỉ nguyên độc lập lên CNXH + Ảnh hưởng đến cách mạng giới Tiết 4, CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I NÉT CHUNG VỀ KHU VỰC ĐÔNG BẮC Á II TRUNG QUỐC Sự thành lập nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành tựu 10...
 • 25
 • 438
 • 2

thuyết trình lịch sử - các nước đông bắc á (3)

thuyết trình lịch sử - các nước đông bắc á (3)
... I, Nét chung khu vực Đông Bắc Á - Sau CTTG thứ II, Đ .Bắc Á diễn nhiều chuyển Trình bày nét chung khu vực Đông Bắc Á ? biến quan trọng: + Cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước CHND Trung Hoa đời ... bước vào kỷ nguyên cải cách mở cửa BÀI I, Nét chung khu vực Đông Bắc Á II, Trung Quốc 3, Công cải cách - mở cửa ( từ năm 1978 ) - Nội dung đường lối cải cách là: lấy phát triển kinh tế làm trung ... chung khu vực Đông Bắc Á II, Trung Quốc 1, Sự thành lập nước CHND Trung Hoa 10 năm đầu xây dựng chế độ 2, Trung Quốc năm không ổn định 3, Công cải cách - mở cửa ( từ năm 1978 ) - Tháng 1 2-1 978, ĐCS...
 • 45
 • 264
 • 0

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 12 bài Các nước Đông bắc á

Giáo án điện tử môn Lịch Sử lớp 12 bài Các nước Đông bắc á
... hướng khác Từ năm 2000, nhà lãnh đạo cao Kiến thức Chương III: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH (1945-2000) Bài 3: CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I/ Nét chung khu vực Đông Bắc Á: - Đông Bắc Á khu vực đông dân ... chung khu vực Đông Bắc Á biến chuyển lớn lao quốc gia điển hình khu vực – Trung Quốc Hoạt động giáo viên học sinh GVPV: Đông Bắc Á bao gồm nước nào? Nêu nét chung nước Đông Bắc Á sau CTTG II? ... hình TG, khu vực Đông Bắc Á có nhiều biến đổi lớn với đời nhà nước bán đảo Triều Tiên thành lập nước CHND Trung Hoa Các quốc gia đạt thành tựu quan trọng công xd phát triển đất nước Ở này, em tìm...
 • 6
 • 261
 • 1

Bài 5 - Các nước Đông Nam Á

Bài 5 - Các nước Đông Nam Á
... VIÊN SÁNG LẬP  MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Trụ sở ASEAN Gia-cac-ta (In-đô-nê-xi-a) nước sáng lập ASEAN CỜ NƯỚC SÁNG LẬP ASEAN IN-ĐÔ-NÊ-XI-A MA-LAI-XI-A SIN-GA-PO / / 1967 THÁI LAN PHI-LIP-PIN ... TRÁI (A) •THỜI GIAN (A) •NƯỚC ĐỘC LẬP(B) -THÁNG 8/19 45 -ViỆT NAM -THÁNG 10/19 45 -LÀO -THÁNG 7/1946 -PHI-LIP-PIN -THÁNG 1/1948 -MiẾN ĐiỆN -THÁNG 8/1 957 -MÃ LAI 3/NÊU ĐÚNG MỐC THỜI GIAN THÀNH LẬP ... / / 1967 ViỆT NAM 28 / / 19 95 MA-LAI-XI-A / / 1967 PHI-LIP-PIN / / 1967 SIN-GA-PO / / 1967 LÀO 23 / / 1997 MI-AN-MA 23 / / 1997 CAM-PU-CHIA 30 / / 1999 Cờ ASEAN THÔNG TIN KHÁI QUÁT VỀ ASEAN :...
 • 30
 • 770
 • 9

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
... I TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 1.Tình hình kinh tế - trò - xã hội a.Kinh tế - Là thò trường ... S Việt Nam, Malaixia, Xiêm ( Thái Lan ), Philippin + Các phong trào đấu tranh vũ trang đảng cộng sản lãnh đạo : - Khởi nghóa vũ trang Inđônêxia 1926 -1927 - Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 ... DÂN TỘC Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á • 1.Inđônêxia • - 1926 -1927 Đ C S Inđônêxia lãnh đạo khởi nghóa vũ trang Giava Xumantơra - 1927 Đảng dân tộc Inđônêxia (đứng đầu Xuhactô) • lãnh đạo cách mạng -...
 • 5
 • 1,430
 • 9

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
... dân nước Đông Nam Đặc điểm nước Đông Nam Vị trí địa lý quan trọng I - Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân nước Đông Nam Đặc điểm nước Đông Nam Vị trí địa lý quan trọng Tại nói khu vực Đông Nam ... pin Các nước Đông Dương : Cam Pu Chia , Là o , Việt nam ? Qua phong trào đấu tranh nước Đông Nam em có nhận xét I - Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân nước Đông Nam Đặc điểm nước đông nam ... I - Quá trình xâm lược chủ nghĩa thực dân nước Đông Nam Đặc điểm nước Đông Nam ? Khu vực Đông Nam gồm nước? nước nào? ? Em có nhận xét vị trí địa lí khu vực Đông Nam I - Quá trình xâm...
 • 25
 • 4,523
 • 7

Các nước Đông Bắc Á

Các nước Đông Bắc Á
... loại; 3- phân hoá giàu nghèo; 4- sản phẩm thừa; 5- gia đình phụ hệ; 6- xã hội có giai cấp * Dặn dò: Học cũ Đọc trước Các quốc gia cổ đại phương Đông - Bài Tập: So sánh điểm giống khác thị tộc lạc? ... năm trước đây- đồng đỏ cư sản xuất? dân Tâu Á, Ai Cập sử dụng sớm HS thảo luận Đại diện nhóm trả lời -Khoảng 4000 năm trước đây- đồng thau Nhóm khác bổ sung -Khoảng 3000 năm trước đây- sắt Gv ... chốt ý b Hệ -Năng xuất lao động tăng, đất đai mở rộng, sản phẩm thừa thường xuyên *HĐ Tập thể cá nhân - Thêm nhiều ngành nghề Gv cho Hs đọc SGK Sự xuất tư hữu xã hội có giai cấp ? Vì có sản phẩm...
 • 3
 • 656
 • 1

Bài 5 : Các nước Đông Nam Á

Bài 5 : Các nước Đông Nam Á
... Xác hình Đông Tình đònh vò trí nhữ Á trướ Namng nướccđã giành nămc19 45 lập sau đượ độc ? lược đồ nước Đông Nam Á TRUNG QUỐC Tháng 1/1948 Tháng 10/19 45 LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC Tháng 8/19 45 Tháng 8/1 957 ... ASEAN Bài : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á I TÌNH HÌNH ĐÔNG NAM Á TRƯỚC VÀ SAU NĂM 19 45 - Trước CTTG II : thuộc đòa nước thực dân phương Tây (trừ Thái Lan) - Sau CTTG II : hầu hết dân tộc Đông Nam Á giành ... hỏi Sự phát triển nước ASEAN diễn ? Tháng 9/1997 Tháng 9/1997 Tháng 8/1967 LƯỢC ĐỒ Tháng 7/19 95 Tháng 8/1967 Tháng 4/1999 CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN Tháng 8/1967 Tháng 8/1967 Tháng 8/1967 Tháng 1/1984...
 • 32
 • 836
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lịch sử 12 bài 3 các nước đông bắc ábài 3 các nước đông bắc á 1945 2000soạn bài các nước đông bắc ácác nước đông bắc á bài giảngbài giảng điện tử các nước đông bắc ádặn dò học bài trả lời các câu hỏi 1 2 3 4 trong sách giáo khoa trang 62 chuẩn bị bài 11 các nước đông nam á cuối thế kỉ xix đầu thế kỉ xxcác nước đông bắc ákiểm tra 15 phút các nước đông bắc ásử 12 các nước đông bắc ákể tên các nước đông bắc ádanh sách các nước đông bắc átên các nước đông bắc ácác nước đông bắc á lịch sử 12bài 5 các nước đông nam á lịch sử 9bài 5 các nước đông nam á sử 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học