bài 2 lớp vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ việt nam địa lý 12 nùng văn thêm

Gián án Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Gián án Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
... 2010 đến 14/08/ 2010) Giáo vi n: Phạm Trung Hiếu - Tổ KHXH - Trường THPT Văn Chấn (Nghĩa Tâm) + Phía Tây giáp Lào 2100km Campuchia đồ phạm vi vùng đất liền Vi t Nam 1100km - GV nhận xét ... bảo vệ đất nước, xong thách thức lướn trước lực đế quốc phản động… Giáo án Địa lí khối 12 - Ban bản HĐ 4: Đánh giá ảnh hưởng VTĐL tới tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội nước ta (Nhóm) GV ... Giáo vi n nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức HĐ 2: Xác định phạm vi lãnh thổ nước ta (Cả lớp) ?) Lãnh thổ nước ta bao gồm phận nào?Có đặc điểm nào? - HS suy nghĩ, sau lên bảng xác định đồ phạm vi...
 • 3
 • 417
 • 3

Bài soạn Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Bài soạn Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
... 2010 đế n 14/08/ 2010) Giáo vi n: Phạm Trung Hiế u - Tổ KHXH - Trường THPT Văn Chấ n (Nghia Tâm) ̃ + Phía Tây giáp Lào 2100km Campuchia đồ phạm vi vùng đất liền Vi t Nam 1100km - GV nhận xét ... Giáo vi n nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức HĐ 2: Xác định phạm vi lãnh thổ nước ta (Cả lớp) ?) Lãnh thổ nước ta bao gồm phận nào?Có đặc điểm nào? - HS suy nghĩ, sau lên bảng xác định đồ phạm vi ... soạn: 07/ 08/ 2010 - Ngày thực hiê ̣n: Tuầ n 01 ( từ 09/ 08/ 2010 đế n 14/08/ 2010) Giáo vi n: Phạm Trung Hiế u - Tổ KHXH - Trường THPT Văn Chấ n (Nghia Tâm) ̃ IV - ĐÁ NH GIÁ - Trả...
 • 3
 • 169
 • 0

Gián án Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

Gián án Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
... 2010 đến 14/08/ 2010) Giáo vi n: Phạm Trung Hiếu - Tổ KHXH - Trường THPT Văn Chấn (Nghĩa Tâm) + Phía Tây giáp Lào 2100km Campuchia đồ phạm vi vùng đất liền Vi t Nam 1100km - GV nhận xét ... bảo vệ đất nước, xong thách thức lướn trước lực đế quốc phản động… Giáo án Địa lí khối 12 - Ban bản HĐ 4: Đánh giá ảnh hưởng VTĐL tới tự nhiên, kinh tế, văn hóa-xã hội nước ta (Nhóm) GV ... Giáo vi n nhận xét, bổ sung chuẩn kiến thức HĐ 2: Xác định phạm vi lãnh thổ nước ta (Cả lớp) ?) Lãnh thổ nước ta bao gồm phận nào?Có đặc điểm nào? - HS suy nghĩ, sau lên bảng xác định đồ phạm vi...
 • 3
 • 217
 • 0

Bài 2: Sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường sống ppsx

Bài 2: Sự thích nghi của sinh vật đối với môi trường sống ppsx
... vật Sống ở nơi giá rét, thực vật sinh trưởng chậm, hoa kết quả vào thời gian ấm năm 3) Sự thích nghi của động vật a) Sự thích nghi của các loài *Động vật thích nghi với ... thường của thể Khi nhiệt độ thay đổi đột ngột dù vẫn nằm giới hạn sinh tháinhưng vẫn có thể gây hại cho sinh vật 2) Sự thích nghi ở thực vật a) Sự thích nghi của loài ... chiếu sáng *Với động vật thì as không phải là yếu tố giới hạn vì vậy sự thích nghi của từng thể sinh vật không tách biệt rõ với các đặc điểm thích nghi của loài Chúng...
 • 3
 • 1,220
 • 21

bài 2:tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, chào báo cáo khi gv nhận lớp

bài 2:tập hợp hàng ngang,dóng hàng, điểm số, chào báo cáo khi gv nhận lớp
... - HS sân xếp hàng, điểm số, chào, báo cáo và chúc GV bắt đầu giờ học - Lớp trưởng hô cho lớp tập lần 2x nhịp lần - Lớp trưởng hô cho lớp tập lần -Ôn dàn hàng cách một ... tại chỗ theo nhịp - Ôn bài thể dục lớp * Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, điểm số, quay phải, quay trái - Dàn hàng ngang, dồn hàng Đlượng Phương pháp ... GV nhận xét giờ học và dặn dò - Ôn chào kết thúc giờ học - Lần GV điều khi ̉n, lần sau cán sự điều khi ̉n - GV nhận xét đánh giá phút lần - GV cùng HS ôn lại cách chào...
 • 3
 • 1,052
 • 0

Trình bày các biện pháp mà chính phủ việt nam thực hiện để giảm bớt thâm hụt ngân sách lấy số liệu nền kinh tế việt nam trong 5 năm trở lại đây làm ví dụ minh họa

Trình bày các biện pháp mà chính phủ việt nam thực hiện để giảm bớt thâm hụt ngân sách lấy số liệu nền kinh tế việt nam trong 5 năm trở lại đây làm ví dụ minh họa
... BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỶ LỆ BỘI CHI SO GDP NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3.000 19.000 357 .400 174 .55 0 50 0 24.600 100 9.040 56 .50 0 5% VAY TRONG NƯỚC 43.000 VAY NGOÀI NƯỚC 13 .50 0 Dự ... 89,1 1988 450 1989 1. 655 1990 1.200 Trong thời gian năm 1986 - 1990, 59 ,7% mức thâm hụt Ngân sách nhà nước hệ thống ngân hàng toán cách phát hành tiền Trong bối cảnh mà tỷ lệ tích lũy nội kinh tế ... cân đối ngân sách nhà nước Bội chi ngân sách nhà nước Tỷ lệ bội chi NSNN so với GDP năm 2007 281900 19000 357 400 năm 2008 323000 9080 398980 Năm2 009 389900 14100 481300 56 500 5% 66900 5% 873090...
 • 27
 • 419
 • 2

Giá trị ứng dụng của hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch máu và cộng hưởng từ mạch máu để đánh giá túi phình động mạch não

Giá trị ứng dụng của hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch máu và cộng hưởng từ mạch máu để đánh giá túi phình động mạch não
... lấn, tránh biến chứng phương pháp chụp động mạch não xâm lấn qua ống thông Đây thật hai phương pháp chụp mạch máu não có giá trị giới Ở Vi t Nam, kỹ thuật sử dụng bệnh vi n trung tâm lớn, có ... phút, ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư vi n Quốc gia Vi t Nam - Thư vi n Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh - Thư vi n Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Đặt vấn ... giá đồng thời hai phương pháp CLVTMM 64 lát cắt CHTMM 1.5 Tesla kỹ thuật thời gian bay ba chiều (không dùng thuốc tương phản từ) bệnh lý TPĐMN Bên cạnh vi c lập kế hoạch, chọn lựa phương pháp điều...
 • 27
 • 282
 • 0

buổi 2 lớp 4 tuần 10

buổi 2 lớp 4 tuần 10
... ********************************************* Thứ tư ngày ………………… H.D.H: TIẾNG VIỆT LUYỆN VIẾT BÀI 10 I Mơc tiªu - HS viÕt ®óng cì ch÷ - HS viÕt ®Đp, ®óng tèc ®é II.Néi dung - Gi¸o viªn híng dÉn...
 • 4
 • 191
 • 0

buổi 2 lớp 4 tuần 9

buổi 2 lớp 4 tuần 9
... C©u ®óng Sai a, 42 7 81 + 38 29 3 = 80 9 74 b, 1 345 65 + 97 846 = 23 2 41 1 c, 93 5 21 3 + 641 45 7 = 29 3 765 d, 95 538 + 6 59 = 45 94 8 HS lµm bµi GV chÊm bµi – nhËn xÐt – ch÷a bµi Chèt ý Bµi 2: Khoanh trßn ... b»ng 40 5 + 398 + 125 ( 3 54 + 41 6 ) + 397 28 x x 37 (48 + 32 ) + ( 21 + 59 ) 41 6 + 397 + 5 34 ( 40 5 + 125 ) + 398 21 + 48 + 59 + 32 37 + + 28 - HS lµm bµi GV chÊm bµi – nhËn xÐt – ch÷a bµi Bµi 4: ... lµm bµi vµo vë, GV chÊm bµi – nhËn xÐt – ch÷a bµi Bµi 2: T×m x x – 68 99 9 = 788 65 345 + x = 886 89 + 99 85 398 – x = 5 39 12 49 1 – x = 43 91 25 - HS lên bảng lµm bµi - HS lµm bµi GV chÊm bµi –...
 • 6
 • 272
 • 0

buổi 2 lớp 4 tuần 15 lớp 4

buổi 2 lớp 4 tuần 15 lớp 4
... ®Ỉt tríc c©u tr¶ lêi ®óng: A 12 340 : 500 = 24 ( d 34) B 12 340 : 500 = 24 0 ( d 34) C 12 340 : 500 = 24 ( d 340 ) D 12 340 : 500 = 24 0 ( d 340 ) - HS lªn b¶ng ch÷a bµi - HS nhËn xÐt, bỉ sung - GV ... Híng dÉn häc to¸n Bµi 1: Đặt tính tính a) 8750 : 35 23 520 : 56 b) 29 96 : 28 24 20 : 12 11780 : 42 13870 : 45 Bµi 2: Một máy bơm nước 12 phút bơm 9 720 0 lít hỏi trung bình phút bơm lít nước ? Bµi 3: ... häc 720 00 90 000 800 Bµi : TÝnh gi¸ trÞ cđa biĨu thøc: - C¶ líp lµm bµi - 2HS lªn b¶ng ch÷a bµi - HS nhËn xÐt, bỉ sung - GV cho ®iĨm a) (45 876 + 37 1 24 ) : 20 0 = 83 000 : 20 0 = 41 5 b) 76 3 72 –...
 • 8
 • 272
 • 0

Giáo án buổi 2 lớp 4

Giáo án buổi 2 lớp 4
... b=5, c =2 thỡ a + b + c = + + 2= 15 a b c = - 2= a ì b ì c = ì ì = 80 Bi 2: Vit vo ụ trng a b c a+b+c aìbìc (a+b) ìc 24 20 13 60 42 3 13 72 30 10 17 100 53 16 20 64 Bi 3: Tin hnh tng t nh bi 2/ ... yu) Bi gii S kg ng ngy th hai bỏn c l: 26 32 - 26 4 = 23 68(kg) S kg ng c hai ngy bỏn c l: 23 68 + 26 32 =5000(kg) 5000kg = tn S: tn Bi 4: V theo mu (HS v vo v) 2/ Chm bi nhn xột ********************************************* ... 198 Bi 2: Tỡnh bng cỏch thun tin nht: a) 145 + 86 + 14 + 55 = ( 145 + 55) + (86 + 14) = 20 0 + 100 = 300 b) + + + + + + + + = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + = 10 + 10 + 10 + 10 +5 = 45 Bi...
 • 15
 • 216
 • 0

bài 5 lớp 8

bài 5 lớp 8
... Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày tháng 12 năm 19 98 *Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14 tháng năm 20 05 *Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng ... không thực nội quy? 2/ Ngoài xã hội pháp luật? Cần có pháp luật kỷ luật sống *Bài tập : (Trang 15 sách giáo khoa ) Bài tập1: Sai *Bởi vì: Pháp luật cần cho tất người Bài tập2: Không *Bởi +Nội ... trưởng *Bởi vì: Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức *Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 15 - - 1992 *Được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng năm 2004 *Được Quốc hội nước...
 • 23
 • 320
 • 0

bài 28 lớp 4

bài 28 lớp 4
... thường cắm hoa vào đâu để hoa tươi lâu hn? Lọ Hoa Lọ Hoa Thứ ngày 27 tháng 03 năm 2013 Mĩ thuật Bài 28 : Vẽ trang trí Hot ng Quan sỏt nhn xột * Lọ hoa gồm phận ? Miệng Cổ Thân Đáy - Các em hoa so ... phỏc móng hỡnh trang trớ khỏc + Bc 3: + Tỡm tit v vo cỏc mng vớ d nh: hoa, lỏ, vt, phong cnh + Bc 4: Cỏc em chn v v mu theo ý thớch vo hỡnh l hoa ó trang trớ Hinh Hinh Hỡnh v lo quỏ nh Hỡnh v lo ... bờn Hinh H3 Hỡnh v lo va vi phn giy * Cỏc hóy chn v v vo v v mt l hoa theo ý thớch * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá - Nhận xét : - Hình dáng lọ - Cách trang trí - Mu sắc - Em thich vẽ ? Vì...
 • 19
 • 227
 • 0

Xem thêm