Sử lớp 12 Bài 6 Nước mĩ

Sử lớp 12 Bài 6 Nước

Sử lớp 12 Bài 6 Nước mĩ
... phong trào cách mạng giới; chống phá Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa, đẩy lùi phong trào cách Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 6: Nước mạng nhằm bá chủ giới - lo ngại ảnh hưởng Liên ... USD, GNP đầu người 36. 487 USD, chiếm 25% giá trị tổng sản phẩm giới, chi phối nhiều tổ chức kinh tế – tài quốc tế WTO, INF, G7, WB… Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 6: Nước - Khoa học – ... Do có tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh mẽ, đồng thời dễ dàng cạnh tranh kinh tế tầm quốc tế (Đề thi Cao đẳng 2 012) Vì sau Chiến tranh giới thứ hai, Liên Xô chuyển sang đối đầu...
 • 4
 • 103
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ ii lịch sử lớp 12 năm hộc 2015 2016

Đề kiểm tra học kỳ ii lịch sử lớp 12 năm hộc 2015 2016
... KIỂM TRA HỌC KÌ II Môn: LỊCH SỬ-LỚP 12 Đề ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Câu (3,0 điểm) Đáp án Điểm - Giống nhau: + Đều hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ 0,5 ... quân với trị, ngoại giao + Đều nằm chiến lược toàn cầu Mĩ 1,0 - Khác nhau: Chiến tranh cục Việt Nam hóa chiến tranh - Được tiến hành quân viễn - Lực lượng tham gia chủ yếu quân chinh Mĩ, quân...
 • 2
 • 213
 • 0

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi

tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 12 ôn thi
... 11: c Bài 3: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:c Bài 4: Câu 1: d Câu 2: d Câu 3: b Câu 4: b Bài 5: Câu 1: c Câu 2: d Câu 4: a CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 12 LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ... nước Đông Dương ĐÁP ÁN BÀI 1: Câu 1: b Câu 2:b Câu 3: d Câu 4: a Câu 5:a Bài 2: Câu 1: a Câu 2:b Câu 3: c Câu 4: d Câu 5:a Câu 6: a Câu 7:b Câu 8: b Câu 9: b Câu 10: c Câu 11: c Bài 3: Câu ... Ngày2 /12/ 1975 Câu 12: Ghi nội dung những sự kiện lịch sử của Campuchia bảng sau: Thời gian Nội dung Tháng 10/1945 Ngày19/6/1951 Ngày 9/11/1953 Ngày 3 /12/ 1978 Ngày 7/1/1979 Câu 13: Lịch...
 • 184
 • 339
 • 0

đề và đáp án học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 sở vĩnh tường năm 2012

đề và đáp án học sinh giỏi môn lịch sử lớp 12 sở vĩnh tường năm 2012
... S GD&T VNH PHC P N THANG IM THI CHN HSG LP 10 NM HC 2011-2 012 MễN: LCH S Dnh cho hc sinh trng Chuyờn (ỏp ỏn- Thang im cú 03 trang) - Cõu Ni dung im ... khỏng chin chng quõn xõm lc Nguyờn ln th ba (128 8) ca quõn dõn nh Trn Lm rừ nhng cụng lao ca anh hựng dõn tc Trn Hng o 1.Cuc khỏng chin ln th - Thỏng 12- 1287, sau tht bi hai ln xõm lc i Vit, vua ... o t chc trn a cc ngm sụng Bch ng Thỏng 4128 8, ton b o quõn ễ Mó Nhi b tiờu dit o quõn Thoỏt Hoan rỳt chy theo hng Lng Sn b ta phc kớch ỏnh tan ngy 18-4 -128 8, cuc khỏng chin chng quõn Nguyờn ln...
 • 5
 • 252
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 12 chuẩn năm học 2015 2016

Đề kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 12 chuẩn năm học 2015 2016
... KIỂM TRA HỌC KÌ II TIẾT Môn: LỊCH SỬ-LỚP 12 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Câu Câu (3,0 điểm) Đáp án Điểm - Giống nhau: + Đều hình thức chiến tranh xâm lược thực dân kiểu Mĩ 1, 0 + Đều tàn phá ... mở đầu cao trào 1, 0 “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt” khắp miền Nam - Chiến thắng hai mùa khô: + Quân dân miền Nam đập tan phản công chiến lược mùa khô 1, 0 thứ (đông-xuân 19 65 -19 66) với 450 hành ... vũ khí, trang Gòn (quân Mĩ giữ vai trò quan trọng) bị kĩ thuật, phương tiện chiến tranh - Mĩ vừa trực tiếp chiến đấu vừa cố vấn Mĩ huy Câu - Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi, tháng 8 /19 65): Vạn...
 • 2
 • 216
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 học kì II

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12 học kì II
... trào « thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công - Đông xuân 1964-1965: Ta mở chiến dịch công địch miền Đông Nam với chiến thắng tiêu biểu : Bình Giã (Bà Rịa ngày 2 /12/ 1964), An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài ... tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đời ngày (20 /12/ 1960) Câu 3:- Hoàn cảnh đời, âm mưu thủ đoạn Mỹ chiến lược chiến tranh đặc biệt - Những chiến công quân dân ta chiến đấu chống “chiến tranh đặc ... “Tìm diệt” vào quân ta Vạn Tường (Quảng Ngãi) - Mở liền hai phản công chiến lược mùa khô 1965 – 1966 1966 – 1967 *Những chiến công quân dân ta chiến đấu chống “chiến tranh cục bộ” Mặt trận quân...
 • 4
 • 131
 • 0

đề thi thử hóa học lớp 12 cấu trúc chuẩn

đề thi thử hóa học lớp 12 cấu trúc chuẩn
... C6H12O6, CH3COOH, CH3OH Những chất tham gia phản ứng để tạo thành C2H5OH là: A CH3 CHO, C6H12O6, CH3COOH B CH3OH, C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO C C6H12O6, CH3COOH, CH3OH D C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO, C6H12O6 ... C6H12O6, CH3COOH, CH3OH Những chất tham gia phản ứng để tạo thành C2H5OH là: A CH3 CHO, C6H12O6, CH3COOH B CH3OH, C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO C C6H12O6, CH3COOH, CH3OH D C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO, C6H12O6 ... C6H12O6, CH3COOH, CH3OH Những chất tham gia phản ứng để tạo thành C2H5OH là: A CH3 CHO, C6H12O6, CH3COOH B CH3OH, C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO C C6H12O6, CH3COOH, CH3OH D C2H4, C2H5Cl, CH3 CHO, C6H12O6...
 • 26
 • 115
 • 0

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM lớp 12 TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM lớp 12 TRONG CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
... về vai trò của GVCN lớp 12 công tác giảng dạy, tư vấn, ôn thi ĐH - CĐ Nhưng thiết nghĩ, biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm thì nhiều, tùy theo đặc điểm tình hình của ... là sinh viên năm thứ của ĐH Kiến Trúc Hà Nội Như vậy, mới biết rằng GVCN có vai trò rất quan trọng công tác giảng dạy, tư vấn, ôn thi ĐH - CĐ Trên là một số ý kiến của bản ... vấn hướng nghiệp cho HS Trong công tác chủ nhiệm lớp 12, một công việc rất quan trọng của người GVCN là phải biết tư vấn, hướng nghiệp cho HS của lớp mình, làm thế nào...
 • 4
 • 660
 • 3

Đề tài: “Nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 12 thông qua việc áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm”

Đề tài: “Nâng cao chất lượng môn Hóa học cho học sinh lớp 12 thông qua việc áp dụng các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm”
... nõng cao chõt lng hoc tõp ca hc sinh lp 12 trng THPT Lờ Chõn Giao viờn: Phan Vn Hu THPT Lờ Chõn tai: Nõng cao chõt lng mụn Hoa hoc cho hoc sinh lp 12 thụng qua viờc ap dung cac phng phap giai nhanh ... Nõng cao chõt lng mụn Hoa hoc cho hoc sinh lp 12 thụng qua viờc ap dung cac phng phap giai nhanh bai tõp trc nghiờ m C 0,672 lit va 0,224 lit D 6,72 lit va 2,24 lit Cõu (Bai 7.46 SBT Hoa 12) Cho ... nõng cao chõt lng cua cac bai kiờm tra, tao hng thu hoc tõp cho hoc sinh VN ấ NGHIấN CU - Ap dung cac phng phap giai nhanh bai tõp trc nghiờm co nõng cao chõt lng hoc tõp cua hoc sinh lp 12 trng...
 • 22
 • 270
 • 0

Đề kiểm tra môn địa lý HKII lớp 12 năm học 2015 2016 THPT quỳ châu

Đề kiểm tra môn địa lý HKII lớp 12 năm học 2015 2016 THPT quỳ châu
... TRƯỜNG THPT QUỲ CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 12 Năm học 2015 2016 Thời gian làm : 45 phút ĐỀ Câu ( điểm ) Trình bày phát ... Nhận xét cấu diện tích công nghiệp lâu năm hai vùng TRƯỜNG THPT QUỲ CHÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 12 Năm học 2015 2016 Thời gian làm : 45 phút ĐỀ Câu ( điểm) Phân tích khả trạng ... 1990 – 2010 b) Nhận xét thay đổi cấu từ biểu đồ vẽ TRƯỜNG THPT QUỲ CHÂU ĐỀ CÂU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MÔN ĐỊA LÍ – LỚP 12 Năm học 2015 2016 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM NỘI DUNG Trình bày phát triển xây...
 • 4
 • 209
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... lũ lụt, hạn hán xảy -> 50% S đất nông nghiệp không sử dụng + Nhiều nhà máy, xí nghiệp chưa thể hoạt động - Tài chính: Ngân sách >1,2 triệu đồng nửa bị rách không sử dụng - Văn hóa : + Trên 90% ... làm đợt : - Đợt : 13-17/3/1954: Quân ta công điểm Him Lam toàn phân khu Bắc, diệt gần 2.000 tên địch -Đợt 2: 30/3 -26/4/1954: Ta đồng loạt công điểm phía Đông phân khu trung tâm E1, D1, C1, C2, ... nguyên tử châu Âu Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) - Năm 1967, tổ chức hợp thành Công đồng châu Âu (EC) - Tháng 12/ 1991 nước thành viên kí HƯ Maxtrich - Từ tháng 1/ 1993, đổi tên thành ”Liên minh...
 • 4
 • 139
 • 0

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng

CHủ đề ôn tập lịch sử lớp 12 tham khảo bồi dưỡng
... chức sở công thơng Bắc Kỳ đòi nghỉ chủ nhật có lơng - Tháng 8- 1925, công nhân xởng Ba Son- Sài Gòn bãi công đánh dấu bớc chuyển phong trào công nhân =>Nhận xét đặc điểm phong trào công nhân ... trào công nhân phát triển số lợng chất lợng => Nhận xét phong trào công nhân thời kỳ 1926-1929 Vị trí phong trào công nhân đời ĐCSVN B Một số câu hỏi ôn tập 1.Trình bày nét phong trào công nhân ... nét phong trào công nhân * Từ 1919 - 1925: - Năm 1919: công nhân thuỷ thủ Hải Phòng, Sài Gòn đấu tranh đòi phụ cấp giá sinh hoạt lên cao - Năm 1920, tổ chức công hội đợc thành lập Tôn Đức Thắng...
 • 76
 • 128
 • 0

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt
... động học sinh góp phần nâng cao hiệu học 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HỆU QUẢ BÀI HỌC KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1954, LỚP 12 ... dạy học lịch sử, bước đưa cách vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp nhằm nâng cao hiệu học dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 1.2 Cơ sở thực tiễn Việc nâng ... xuất vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu học dạy phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 3.3 Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận phương pháp...
 • 69
 • 182
 • 0

GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 QUA TIẾT DẠY

GIÚP HỌC SINH YÊU THÍCH MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 QUA TIẾT DẠY
... tài: Giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử lớp qua tiết dạy tích cực của học sinh dạy học lịch sử nhằm khơi dậy lòng ham mê, muốn học, phát triển lực học tập bộ môn không ... còn yêu thích Người thực hiện: Lê Thị Yến Đề tài: Giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử lớp qua tiết dạy Tính mới của đề tài: Học sinh thường chán học môn lịch sử, ... dàng (học sinh đã chuẩn Người thực hiện: Lê Thị Yến 16 Đề tài: Giúp học sinh yêu thích môn Lịch sử lớp qua tiết dạy bị ở nhà – vào lớp giáo viên sẽ giúp học sinh kết...
 • 20
 • 190
 • 0

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thương xuyên thành phố thanh hóa.

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy bộ môn hóa học lớp 12 tại trung tâm giáo dục thương xuyên thành phố thanh hóa.
... dụng đồ giảng dạy môn Hóa Học 12- Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa” II Phương pháp nghiên cứu - Kiến thức: Chỉ tập trung nghiên cứu phần Hóa học lớp 12 - Không gian: thực nghiệm Trung tâm GDTX ... hiện: năm học ( 2 012 -2013) PHẦN B NỘI DUNG I Cơ sở lý luận I.1 Quan niệm đồ Bản đồ gọi sơ đồ duy, lược đồ duy, … hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng ý ng, hệ thống hóa ... đồ giảng dạy môn Hóa Học 12- Trung tâm GDTX Thành phố Thanh Hóa” Tôi thu kết sau : Năm học 2011-2 012 áp dụng phương pháp dạy học cũ (khi chưa vận dụng phương pháp này) cho học sinh lớp 12A1.Đến...
 • 22
 • 709
 • 1

Xem thêm