Bài 2 liên xô và các nước đông âu (1945 – 1991), liên bang nga (1991 – 2000)

Bài 2 liên các nước đông âu (1945 1991), liên bang nga (1991 2000)

Bài 2 liên xô và các nước đông âu (1945 – 1991), liên bang nga (1991 – 2000)
... đạo Đảng Nhà nước cao Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) Liên nước Đông Âu lúc Đây sụp đổ mô hình xã hội chủ nghĩa chưa ... hàng hoá mang tính bao cấp Giải thể ngày 28 /6/1991 Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) - Sự đời NATO Tổ chức Hiệp ước Vácsava ... đạt mức trước chiến tranh Tài liệu ôn tập Lịch Sử 12 Trang Bài 2: Liên nước Đông Âu (1945 1991), Liên Bang Nga (1991 20 00) - Khoa học kĩ thuật phát triển nhanh chóng Năm 1949, chế tạo...
 • 6
 • 173
 • 0

LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 2 docx

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 2 docx
... tan rã nhà nước Liêng bang Viết sụp đổ Sự khủng hoảng chế độ XHCN CNXH Liên sau 70 Đông Âu năm tồn * Hoạt động 1: lớp cá nhân - Cuối thập niên 70 đầu thập niên 80, - GV đặt câu hỏi: Sự ... thất bại , 21 /8/1991 Đảng nhà Đảng CSLX bị đình nước Lĩ tiến hoạt động, hành đảo quyền Viết bị giải nhằm lật đôt G thể 11 nước cộng Nhà nước Liên bang hoà tuyên bố Viết tan rã 12/ 12/ 1991 thành ... sai lầm cải tổ d .Các lựcthù địch chống phá e Tất cá ý Nối thời gian với kiện cho đúng: Sự kiện Thời gian Liên phóng thành công vệ tinh 20 / 12/ 1 922 nhân tạo Liên Bang CHXHCN Viết thành 10/1957...
 • 15
 • 1,986
 • 1

thuyết trình lịch sử - liên các nước đông âu (1945 - 1991). liên bang nga (1991 - 2000) (2)

thuyết trình lịch sử - liên xô và các nước đông âu (1945 - 1991). liên bang nga (1991 - 2000) (2)
... phần: •Mục đích : •Hoạt động : •=.> liên minh kinh tế - tri Liên Đông Âu II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 Liên Xô: Hoàn cảnh : - Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 ... tác với nước XHCN, giúp đỡ phong trào cách mạng giới, quan hệ hào bình có lợi với nước tư bản… => Địa vị quốc tế Liên lên hàng siêu cường CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU •Sự đời nước dân ... I LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 LIÊN XÔ • Hoàn cảnh: - chiến tranh tàn phá nặng nề : Thế giới Liên Số người chết Hơn 60 triệu 27...
 • 20
 • 225
 • 1

Liên các nước Đông Âu (1945 1991), Liên bang Nga (1991 2000)

Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991), Liên bang Nga (1991 – 2000)
... châu Âu giới, tạo nên cân quân nước xã hội chủ nghĩa tư chủ nghĩa Trở thành đối trọng với NATO IV Liên bang Nga thời gian 1991 2000 - Từ sau năm 1991, Liên bang Nga “quốc gia kế tục Liên , ... 1950 1975, nước Đông Âu thực nhiều kế hoạch năm nhằm xây dựng sở vật chất kĩ thuật chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu to lớn • Từ chỗ nước nghèo, nước Đông Âu trở thành quốc gia công nông ... II Các nước Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu năm 70 kì XX - Trong năm 1944 1945, với trình Hổng quân Liên truy kích quân đội phát xít Đức, nhân dân Đông Âu dậy giành quyền, thành lập nhà nước...
 • 4
 • 465
 • 0

LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 1 pps

LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU ( 1945-1991) - LIÊN BANG NGA (1991- 2000) - Phần 1 pps
... thành tự công xây dựng CNXH Liên Đông Âu từ 19 45 đến năm 70mgx thành tựu Liên Xô. Quan hệ hợp tác toàn diện Liên nước XHCN Đông Âu Sự khủng hoảng sụp đỏ Liên Đông Âucùng với nguyên nhân đưa ... II Liên nước Đông Âu từ giưã đến 19 91 * Hoạt động 1: lớp Sự khủng hoảng chế độ XHCN - GV đặt câu hỏi: Tại cuối Liên Xô: năm 70 đầu năm 80 đất nươớc - Năm 19 73, khủng hoảng dầu mỏ LX lâm vào ... Tình hình Liên Bang Nga thập niên 90 Tiến trình tổ chức dạy – học Hoạt động GV viên HS * Hoạt động 1: lớp cá nhân Kiến thức I Liên nước Đông Âu từ 19 45 - GV đặt câu hỏi:Tại Liên phải đến...
 • 18
 • 740
 • 0

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - LIÊN CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) potx

Giáo lịch sử thế giới lớp 12 - LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) potx
... thành lập Thời gian Nước CHDC ND quyền DCND + Thời gian thành lập (sgk) 22 -7 - 1944 Ba lan - 194 5-1 949: Các nước DCND Đông Âu 2 3- 8- 1944 Rumani thực cải cách dân chủ (Cải cách ruộng đất, quốc ... hữu hoá xí nghiệp tư Các lực phản động tìm 4- 4- 1945 Hunggari ……………… ……………… cách chống phá bị thất bại b/ Các nước Đông Âu xây dựng XHCN + Từ năm 195 0-1 975: Các nước Đông Âu tiến hành kế hoạch ... trò Liên hiệp quốc 2/ Dẫn nhập vào Hoạt động thầy trò Nội dung học sinh cần nắm Giáo viên hỏi lại số nội dung I Liên nước Đông Au từ học lớp 11 có liên quan đến Liên 1945 đến năm 70 Xô: 1/ Liên...
 • 6
 • 404
 • 0

Liên các nước đông âu (1945 1991) liên bang nga (1991 2000)

Liên xô và các nước đông âu (1945  1991) liên bang nga (1991 2000)
... trị: Liên trở thành trụ cột hệ thống Xã hội chủ nghĩa, chỗ dựa cho hòa bình phong trào cách mạng giới II LIÊN BANG NGA (1991 2000) Sau Liên tan rã, Liên Bang Nga kế thừa địa vị pháp lý Liên ... mặt Nga khôi phục phát triển mối quan hệ với nước châu Á Từ năm 2000, Liên bang Nga có nhiều chuyển biến: Kinh tế khôi phục phát triển Chính trị xã hội tương đối ổn định, vị quốc tế nâng cao Nga ... 2000: tốc độ tăng trưởng kinh tế 9% Về trị Tháng 12/1993, Hiến pháp Liên Bang Nga ban hành qui định thể chế Tổng thống Liên bang Nga Đối mặt với tình trạng không ổn định (tranh chấp Đảng phái, xung...
 • 2
 • 160
 • 0

Bài 2 :Liên các nước Đông Âu (Từgiữa những năm 70 đến những năm 90 củathế kỉ XX)

Bài 2 :Liên Xô và các nước Đông Âu (Từgiữa những năm 70 đến những năm 90 củathế kỉ XX)
... bò sụp đổ sau 74 năm tồn  II- Cuộc khủng hoảng tan giã chế độ XHCN nước Đông âu 1) Quá Trình : * Từ 1 970 -> 1980, nước Đông âu khủng hoảng kinh tế, trò gay gắt:  Sản xuất giảm sút  Nợ nước ... hội * Đáp án : Câu b 2) Nguyên nhân làm cho CNXH Liên nước Đông âu sụp đổ ? Các lực chống CNXH nước chống phá b Chậm sửa chữa sai lầm c Xây dựng chế độ XHCN không phù hợp d Các nước nhận thấy ... tranh nhằm vào Đảng cộng sản 3) Hậu :  Đảng cộng sản nước Đông âu quyền lãnh đạo, thực đa nguyên trò  Các lực chống CNXH thắng thế, nắm quyền  1989, chế độ XHCN sụp đổ Đông âu, nước tuyên...
 • 11
 • 2,740
 • 13

Bài 2. Liên các nước Đông âu, LB Nga

Bài 2. Liên xô và các nước Đông âu, LB Nga
... vững PTCM giới 2 Các nước Đông Âu a Sự đời nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu - Trong năm 1944 − 1945, Hồng quân Liên giúp nhân dân nước Đông Âu giành quyền, thành lập Nhà nước dân chủ nhân ... nhũng, thiếu dân chủ … • • • • • Các lực chống CNXH hoạt động mạnh Các nước Đông Âu rời bỏ CNXH, tuyên bố nước cộng hòa Nguyên nhân tan rã chế độ XHCN Liên nước Đông Âu … - Đã xây dựng mô hình ... cách tiến lên xây dựng CNXH - Các lực phản động nước tìm cách chống phá nghiệp cách mạng nước Đông Âu thất bại *Ý nghĩa: Đánh dấu CNXH vượt khỏi phạm vi nước ( Liên Xơ ) bước đầu trở thành hệ...
 • 23
 • 705
 • 1

Bài 2: Liên các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
... dứt sau 74 năm tồn II.CUỘC KHỦNG HOẢNG TAN RÃ CỦA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU Từ cuối năm 70 đến đầu năm 80 kỉ XX, nước Đông Âu lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trị ngày ... không đề cải cách Cuối năm 1988, khủng hoảng lên tới đỉnh cao, khởi đầu Ba Lan nhanh chóng lan qua nước Đông Âu khác Các meeting biểu tình diễn dồn dập ,… =>Ban lãnh đạo nước Đông Âu từ bỏ quyền ... HOẢNG VÀ TAN RÃ CỦA LIÊN BANG XÔ VIẾT Ngày 19/8/1991 đảo xảy nhanh chóng thất bại, dẫn tới hậu nghiêm trọng: +Đảng Công sản Liên bị đình hoạt động; +Nhà nước Liên bang tê liệt +Các nước cộng...
 • 7
 • 2,180
 • 15

Liên các nước Đông Âu - bài 2 môn lịch sử

Liên xô và các nước Đông Âu - bài 2 môn lịch sử
... 1991 N NM 20 00 GII THIU VI NẫT V LB NGA DT: 17,07 triu km2 (th nht TG) DS: 1 42. 893.540 ngi (20 06 - th TG) T: Mat-xc-va GDP: 979 t usd (20 06 th 11 TG) GDP/ng: 6856 usd (20 06 th 56 TG) III- LIấN ... HP QUC GIA Lễ-Mễ-Nễ-XP - LB Nga cú tim lc ln v khoa hc v hoỏ vi nhiu cụng trỡnh kin trỳc, tỏc phm hc cú giỏ tr cao, nhiu nh bỏc hc ni ting th gii nh M.V.L - M - n - xp, .I.Men- - l - ộp,nhiu ho ... quc u- Vladimir Vladimirovich Putin MIG 29 Tupolev Tu-144 Hng khụng mu hm Kuznetsov IN NGUYấN T IN NGUYấN T Khai thỏc du khớ Tõy XI-Bấ-RI KHAI THC DU TY XI-Bấ-RI Khai thỏc Than ỏ Tõy XI-Bấ-RI...
 • 58
 • 781
 • 2

bai 2. lien xo va cac nuoc dong au

bai 2. lien xo va cac nuoc dong au
... dân chủ nhân dân Đông Âu: 2.Tiến hành xây dựng CNXH (từ năm 1950 đến đầu năm 70 kỉ XX) NHIỆM VỤ: SGK -Xóa bỏ sự bóc lột giai cấp ? Sau hoàn thành cách mạng tư sản Sau 20 năm XDCNXH dân tộc ... đời Nhằm mục đích Nhằm đẩy mạnh sự hợp tác giúp đỡ lẫn Nhau nước XHCN Nêu mục đích đời tổ chức Vácsava? -5-1955 tổ chức Vác sa va đời để phòng thủ quân sự trị Đánh dấu sự hìn thành hệ ... kinh tế nước XHCN giới là: a SEV b ASEAN c.EU d.NATO 2.Tổ chức liên minh trị nước XHCN giới là: a Hiệp hội nước Đông Nam Á b Hiệp ước Vac sa va c.Hội đồng tương trợ kinh tế d.Liên hợp quốc SEV...
 • 11
 • 436
 • 0

bài giảng lịch sử 9 bài 2 liên các nước đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ xx

bài giảng lịch sử 9 bài 2 liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ xx
... GIAN Từ năm 194 5 đến 17/8/ 194 5 năm 60 kỉ XX: Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc bị sụp đổ 2 /9/ 194 5 12/ 10/ 194 5 TÊN NƯỚC In-đô-nê-xi-a Việt Nam Lào GIAI ĐOẠN THỜI GIAN Từ năm 60 đến 9/ 197 4 năm 70 ... 3: Bài 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÀ SỰ TAN RÃ CỦA HỆ THỐNG THUỘC ĐỊA I GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 194 5 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỈ XX II GIAI ĐOẠN TỪ NHỮNG NĂM 60 ĐẾN ... ĐOẠN TỪ NĂM 194 5 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 60 CỦA THẾ KỈ XX Tới giũa năm 60 kỉ XX, hệ thống thuộc địa bị sụp đổ  Dựa vào đồ lập bảng thống kê nước giành độc lập tiêu biểu? Tới giũa năm 60 kỉ XX, hệ...
 • 16
 • 740
 • 0

Bài 2 Liên các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
... BÀI 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỈ XX I) Sự khủng hoảng tan rã Liên bang Viết _ Năm 1973, khủng hoảng dầu mỏ ... nhiều mặt giới Các nước tiến hành cải cách kinh tế, trị, xã hội … Những năm 80 kỉ XX, Liên gặp nhiều khó khăn kinh tế  khủng hoảng 3/1985, Goóc-ba-chốp đề đường lối cải cách 12/ 1 990, công cải ... (SNG) 25 / 12/ 1991, Goóc-ba-chốp tuyên bố từ chức tổng thống chấm dứt chế độ xã hội chủ nghĩa Liên bang Viết sau 74 năm tồn II) Cuộc khủng hoảng tan rã chế độ xã hội chủ nghĩa nước Đông Âu _ 28 /6/1991,...
 • 3
 • 604
 • 0

Bài 2-Liên các nước Đông Âu

Bài 2-Liên Xô và các nước Đông Âu
... II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 Liên Xô: QUỐC KỲ VÀ QUỐC HUY LIÊN XÔ VÁCSAVA VÀ NATO CỜ VÀ BIỂU TƯỢNG ... để lại hậu nghiêm trọng •21/12/1991 •25/12/1991 -Các nước Đông Âu có thái độ giống Liên không ? Tại ? Các nước Đông Âu 2 Các nước Đông Âu - Hoàn cảnh: tác động khủng hoảng lượng -> kinh ... NATO CỜ VÀ BIỂU TƯỢNG CỦA NATÔ -Bối cảnh quốc tế năm 70 ? II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GiỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 Liên Xô: Hoàn cảnh : - Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 tác động đặt cho...
 • 43
 • 528
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ii liên xô và các nước đông âu 1945 1991 liên bang nga 1991 2000bài 2 liên xô và các nước đông âubài 2 liên xô và các nước đông âu violetbài 1 liên xô và các nước đông âubài giảng liên xô và các nước đông âumôn lịch sử bài 1 liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xxbản đồ tư duy môn lịch sừ bài liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 70 đầu những năm 90 của thế kỉ xxliên xô và các nước đông âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ xxtiết 2bài 1 liên xô và các nước ðông âu sau chiến tranh thế giới thứ hailiên xô và các nước đông âu từ giữaliên xô và các nước đông âu sụp đổliên xô và các nước đông âu từ năm 1945liên xô và các nước đông âuliên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hailiên xô và các nước đông âu liên bang ngaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ