Bai 1 địa lý 12

bài giảng địa 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập
... VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI BÀI VÀ HỘI NHẬP NỘI DUNG 1. Công Đổi cải cách toàn diện kinh tế-xã hội Nước ta hội nhập quốc tế khu vực Một số định hướng để đẩy mạnh công Đổi hội nhập Hãy ... sau cho phù hợp Diễn biến trình hội nhập Đầu 19 95 7 -19 95 VN gia nhập WTO VN Hoa Kì bình thường hóa quan hệ 1- 2007 VN gia nhập ASEAN HỘI NHẬP GDP theo giá so sánh 19 94, phân theo thành phần kinh ... xảy năm Năm 19 75 Đất nước thống Năm 19 86 Đề đường lối đổi kinh tế-xã hội Năm 19 95 Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN Năm 19 97 Khủng hoảng tài Châu Á Năm 2007 Gia nhập tổ chức...
 • 15
 • 361
 • 0

Bài giảng địa 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

Bài giảng địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập
... VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI BÀI VÀ HỘI NHẬP NỘI DUNG 1. Công Đổi cải cách toàn diện kinh tế-xã hội Nước ta hội nhập quốc tế khu vực Một số định hướng để đẩy mạnh công Đổi hội nhập Hãy ... sau cho phù hợp Diễn biến trình hội nhập Đầu 19 95 7 -19 95 1- 2007 VN gia nhập WTO VN Hoa Kì bình thường hóa quan hệ VN gia nhập ASEAN HỘI NHẬP GDP theo giá so sánh 19 94, phân theo thành phần kinh ... xảy năm Năm 19 75 Đất nước thống Năm 19 86 Đề đường lối đổi kinh tế-xã hội Năm 19 95 Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì, gia nhập ASEAN Năm 19 97 Khủng hoảng tài Châu Á Năm 2007 Gia nhập tổ chức...
 • 15
 • 241
 • 0

bai 16.Đia 12

bai 16.Đia lý 12
... Latinh Pakistan 169 ¸ B¨ngla®Ðt 149 ¸ LB Nga 144 ¢u Nigiªria 142 Phi 10 NhËt B¶n 128 ¸ 11 Mªhic« 106,5 Mü Latinh 12 Philippin 88,7 ¸ 13 ViƯt Nam 85,1 ¸ ...
 • 4
 • 378
 • 0

Bài 26 Địa 12 - II

Bài 26 Địa lý 12 - II
... - Trung du miền núi phía Bắc - Đồng sông Hồng - Bắc Trung Bộ % 100 4,6 19,6 2,3 - Duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên 4,3 - Đông Nam Bộ - Đồng sông Cửu Long 56 8,8 - Không xác định 3,7 0,7 Nhận ... Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước D Ý B C HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP - Học - Trả lời câu hỏi cuối SGK - Làm tập sách tập địa 12 - Đọc trước mới, sưu tầm thông tin hình ảnh ngành CN lượng (CN khai ... đến Hướng chuyên môn hóa Hà Nội Hải phòng, Hạ Long -Cẩm Phả Cơ khí, KT than, VL xây dựng Đáp Cầu - Bắc Giang VL xây dựng Phân hóa học Đông Anh -Thái Cơ khí, luyện kim Nguyên Nam Định, Ninh Bình,...
 • 27
 • 326
 • 0

Bài 41 Địa 12

Bài 41 Địa lý 12
... Em trình bày hiểu biết hình ảnh ? Em trình bày hiểu biết hình ảnh ? Bài 46: VẤN ĐỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO NGÀNH Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG CÁC THẾ MẠNH CỦA VÙNG ... Bằng Sông Hồng Kể tên 11 tỉnh, thành phố thuộc Đồng Bằng Sông Hồng ? Ý nghĩa vị trí ? a.Vị trí địa lí : • Diện tích: 15.000 km2, chiếm 4,5% diện tích tự nhiên nước lớn thứ nước • - Dân số: 18,2 ... giao lưu kinh tế với vùng khác với nước • + Gần vùng giàu tài nguyên CÁC THẾ MẠNH CHỦ YÉU VỊ TRÍ ĐỊA LÍ ĐẤT Dựa vào sơ đồ phân tích mạnh đồng Sông Hồng? TỰ NHIÊN NƯỚC *Đất nông nghiệp 51,2 % diện...
 • 24
 • 239
 • 1

Bài 40 Địa 12

Bài 40 Địa lý 12
... vào Bà Rịa Mỏ Bạch Hổ CỦNG CỐ BÀI Quốc lộ số bắt đấu từ: A Móng Cái (Quảng Ninh) B Hữu Nghị ( Lạng Sơn) C Tân Thanh ( Lạng Sơn) D Thanh Thủy ( Hà Giang) CỦNG CỐ BÀI Đường số qua tỉnh: A Hà Tĩnh ... Thừa Thiên – Huế CỦNG CỐ BÀI Tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội phía Tây đất nước là: A Quốc lộ A B Đường số C Đường số D Đường Hố Chí Minh CỦNG CỐ BÀI Cảng sau cảng sông...
 • 34
 • 1,703
 • 0

Bài 29 Địa 12

Bài 29 Địa lý 12
... nc DiN TCH GIEO TRNG LA BSCL V C NC 1990 C nc ( nghỡn ha) 1995 2000 2005 6027,7 6765,6 7666,3 7 329, 2 2580,1 42,8 3190,6 47,2 3945,8 51,5 3826,3 52,2 BSCL - S ( nghỡn ha) - % so c nc C CU NGNH...
 • 17
 • 637
 • 7

Bài 26 Địa 12

Bài 26 Địa lý 12
... PHT TRIN V PHN B CễNG NGHIP C CU NGNH CễNG NGHIP Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp Cơ cấu công nghiệp theo ngành 2.Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ...
 • 3
 • 267
 • 1

Bài 27 Địa 12

Bài 27 Địa lý 12
... nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu -Công nghiệp khai thác than Dựa vào đồ Địa chất – Khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa Việt Nam kiến thức học, trình bày tài nguyên than nước ta (các loại, ... • • • • • b-Công nghiệp điện lực -Tiềm thủy điện nước ta lớn Về thuyết, công suất đạt khoảng 30 triệu kW với sản lượng 260 – 270 tỉ kWh Tiềm tập trung chủ yếu * hệ thống sông Hồng (37%) * hệ ... vùng phân bố chủ phân ngành nguyên liệu sản phẩm yếu 1-Chế biến sản phẩm trồng trọt Chè 10 – 12 vạn chè 12 vạn (búp khô) Trung du miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên Cà phê Gần 50 vạn 80 vạn cà phê cà phê...
 • 16
 • 255
 • 2

Bài 41 Địa 12

Bài 41 Địa lý 12
... Tàu CỦNG CỐ BÀI Đối với điện thoại quốc tế cửa là: A Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng B Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ C Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế D Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Lạt CỦNG CỐ BÀI Số máy điện ... dẫn viễn thông quốc tế ( Về sử dụng Intrenet tính đến 2005 VN có 7,5 triệu người sử dụng) CỦNG CỐ BÀI Trên phạm vi nước hình thành trung tâm thông tin đường dài cấp vùng là: A Hà Nội, Hồ Chí Minh, ... điện thoại bình quân 100 dân nước ta vào năm 2005 là: A 18 máy B 19 máy C 20 máy D 30 máy CỦNG CỐ BÀI Nối ý cột A với ý cột B Điện báo a.Phục vụ thông tin đa phương tiện Điện thoại b Truyền tin...
 • 28
 • 292
 • 2

Bài 45 Địa 12

Bài 45 Địa lý 12
... ĐỊA LÍ CÁC VÙNG KINH TẾ NỘI DUNG BÀI KHÁI QUÁT KHÁI THÁC , CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ THỦY ĐIỆN TRỒNG ... cho biết diện tích và dân số của vùng có là bao nhiêu? Diện tích: 101 nghìn km2 Dân số 12 triệu (2006) Trung du và miền núi Bắc bộ chia thành mấy tiểu vùng? Tên các tiểu vùng ... đó? Tiểu vùng Tiểu vùng Tây Bắc Đông Bắc Tiểu vùng Tây Bắc có Điện Biên Phủ Tiểu vùng Đông Bắc có địa cách mạng Việt Bắc Điện Biên Phủ Việt Bắc - Tiểu vùng Tây Bắc: có KHÁI QUÁT KHÁI THÁC , CHẾ...
 • 48
 • 468
 • 1

Bài 44 Địa 12

Bài 44 Địa lý 12
... rỳt nhn xột Tit 48 Bi 44 VN PHT TRIN DU LCH Bi 44 VN PHT TRIN DU LCH Ti nguyờn du lch a Khỏi nim v ti nguyờn du lch Quan sát hình ảnh sau, cho biết tài nguyên du lịch ? Bi 44 VN PHT TRIN DU LCH ... thc húa phi vt th th gii Bi 44 VN PHT TRIN DU LCH Ti nguyờn du lch 2.Tỡnh hỡnh phỏt trin v phõn b du lch theo lónh th a Tỡnh hỡnh phỏt trin - Nhn xột hỡnh 44. 2 v 44. 3? - Nm du lch 2008 c din ... khỏch quc t n Vit Nam ó tng nhanh song ang cũn ớt, vỡ sao? Dựa vào hình 44. 2 phân tích tình hình phát triển du lịch nước ta? Bi 44 VN PHT TRIN DU LCH Ti nguyờn du lch 2.Tỡnh hỡnh phỏt trin v phõn...
 • 33
 • 1,671
 • 6

Bài tập địa 12

Bài tập địa lý 12
... sông Cửu Long 3 3121 ,2 9 412, 2 Cả nớc a Tính tỉ lệ đất nông nghiệp so với tổng diện tích đất tự nhiên vùng - Bài Tập Địa 12 ... (nghìn tấn) 5.7 531 4.6 354 8.4 931 11.6 120 9 16.4 128 8 27.3 1714 38.9 2176 - 16 Bài Tập Địa 12 ... - Bài Tập Địa 12 -bài 2: Cho bảng số liệu : Tỉ lệ tăng trởng GDP...
 • 24
 • 3,119
 • 6

Xem thêm