Lịch sử việt nam từ trung cổ tới hiện đại

Lịch sử việt nam từ trung cổ tới hiện đại

Lịch sử việt nam từ trung cổ tới hiện đại
... Đông-Bắc Mặt thành rộng không đều, trung bình 10m Chân thành rộng gấp hai mặt thành Thành Trung có năm cửa: cửa Bắc, cửa Tây, cửa Tây -Nam, cửa Đông, cửa Đông cửa Nam Cửa Đông gọi cửa Cống Song, ... nối Đầm Cả với năm rạch phía thành Trung để cung cấp nước cho vòng hào thành Nội Đặc biệt cửa Nam cửa chung hai thành Trung thành Ngoại Hai thành này, chạy phía Nam đắp gần điểm gặp hai thành bố ... điều có lịch sử xây thành Việt Nam Cửa Nam gọi Trấn Nam Môn, cửa mặt tiền thành Cổ Loa nên có hai miếu thờ thần trấn cửa mặt thành hai bên cửa Khu đất nằm thành Trung thành Ngoại dùng làm chỗ...
 • 137
 • 160
 • 2

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt
... động học sinh góp phần nâng cao hiệu học 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HỆU QUẢ BÀI HỌC KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1954, LỚP 12 ... dạy học lịch sử, bước đưa cách vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp nhằm nâng cao hiệu học dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 1.2 Cơ sở thực tiễn Việc nâng ... xuất vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu học dạy phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 3.3 Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận phương pháp...
 • 69
 • 182
 • 0

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông

SKKN xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học phần lịch sử việt nam lớp 11 trung học phổ thông
... XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử 1.1 Nguyên tắc xây dựng tập dạy học lịch sử Xây ... CHƯƠNG II: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ LỚP 11 – PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM ( 1858 – 1918) Nguyên tắc quy trình xây dựng tập lịch sử ……………………… … 42 1.1 Nguyên tắc xây dựng ... sử dạy học lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 trường THPT 2.1 Vị trí, mục đích, nội dung lịch sử Việt Nam từ 1858-1918, lớp 11 THPT 2.1.1 Vị trí: Chương trình lớp 11 THPT hành thực theo hướng...
 • 124
 • 241
 • 0

Ôn tập lịch sử việt nam

Ôn tập lịch sử việt nam
... công công nhân nổ từ Bắc chí Nam, trung tâm kinh tế, trị + Về tổ chức: Tại nhiều nhà máy, xí nghiệp, lãnh đạo tổ chức Hội Việt Nam cách mạng niên hay Tân Việt cách mạng đảng mở rộng Công hội Nam ... ruộng công + Quyết định thành lập nước Đông Dương mặt trận riêng Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) mặt trận đoàn kết dân tộc Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo ... Giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu kinh tế trị nên không đủ sức giữ vững cờ lãnh đạo cách mạng + Ngọn cờ tư tưởng tư sản người Việt Nam mẻ, không đủ khả giúp nhân dân Việt Nam thoát khỏi kiếp nô...
 • 25
 • 355
 • 0

tóm tắt lịch sử việt nam

tóm tắt lịch sử việt nam
... xâm lược Việt Nam, chấm dứt diện quân đội nước Việt Nam Pháp rút, Mỹ nhảy vào miền Nam Việt Nam dựng nên quyền tay sai Ngô Đình Diệm đàn áp người chống đối Cuộc chiến nhân dân Việt Nam chống lại ... nhau, bóc lột NƯỚC VIỆT NAM THỜI KỲ 1945 – 1975 Tháng 8/1945, Pháp nổ súng tái chiếm Nam Kỳ mở đường xâm lược Việt Nam lần Tháng 12/1946, Pháp tối hậu thư đòi Chính phủ Việt Nam Hà Nội, phải giải ... đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam lật đổ quyền Pháp, Nhật, lật đổ chế độ quân chủ phong kiến nhà Nguyễn để lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thể...
 • 10
 • 278
 • 0

bổ sung lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới

bổ sung lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới
... quốc gia, dân tộc Câu 10: Những nội dung lịch sử giới đại từ sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000?  Trật tự giới xác lập dựa thoả thuận Ianta Thế giới phân thành phe: TBCN XHCN Mỹ Liên Xô ... thiệp vào công việc nội miềnNam - Góp phần hàn gắn vết thương Việt Nam Đông Dương Miền Nam: - Tự định tương lai trị thông qua tổng tuyển cử tự can thiệp nước Hai bên phải: - Ngừng bắn miền Nam vào ... tiến lên giải phóng hoàn toàn Miền Nam LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( 1945-2000) Câu 1: Hoàn cảnh, định hội nghị Ianta a.Hoàn cảnh triệu tập:  Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ hai kết thúc, nhiều vấn đề...
 • 18
 • 598
 • 0

TỔNG hợp một số vấn đề CỦA LỊCH sử VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930 1945

TỔNG hợp một số vấn đề CỦA LỊCH sử VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1930  1945
... thành lập Mặt trận Việt nam độc lập đồng minh + Ngày 19/5/1941 Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt Việt Minh) đời 6.Thời kì CM 9/3 /1945 – 13/8 /1945 - Bối cảnh: + Ngày 9/3 /1945 Nhật đảo Pháp độc ... (12/3 /1945) +Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước 7.Thời kì CM 13/8 /1945 - 2/9 /1945 - Bối cảnh: +Liên Xô đánh bại đội quân Quan Đông Nhật, tạo thời thuận lợi cho CM Việt Nam + Ngày 13/8 /1945 ... C.NỘI DUNG I.Tóm tắt trình phát triển của CMVN từ năm 1930 đến năm 1945 1.Thời kì CM 1930- 1931 - Bối cảnh: +Khủng hoảng kinh tế giới (1929-1933) +Tình trạng...
 • 13
 • 117
 • 1

Tài liệu ôn thi lịch sử lớp 12 trọng tâm lịch sử thế giới và lịch sử việt nam

Tài liệu ôn thi lịch sử lớp 12 trọng tâm lịch sử thế giới và lịch sử việt nam
... hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) - Mục tiêu (theo nội dung Hiệp ước Bali): + Tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thi p vào công việc nội nhau; + Không sử dụng đe dọa sử dụng vũ ... Việt Nam đời kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh công nông nước - Tháng 24-1930 nhiều đấu tranh công nhân nông dân nổ Mục tiêu:Đòi cải thi n đời sông,công nhân đòi tăng lương,giảm làm;nông ... sống tộc cải thi n GNP năm 2000 tăng 5,4%, sản xuất công nghiệp tăng 4,5%, công nghiệp tăng 9,2% - Campuchia: năm 1995, sản xuất công nghiệp tăng 7% nước nông nghiệp 12 Các nước Đông Nam Á khác...
 • 87
 • 172
 • 0

Sự kiện lịch sử Việt nam tham khảo

Sự kiện lịch sử Việt nam tham khảo
... lợc chiến tranh đặc biệt niềm Nam Việt Nam chiến lợc thực dân kiểu Mỹ 20/12/1960 Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời 01/1961 Trung ơng cục miền Nam Việt Nam đợc thành lập để tiếp tục ... mạng miền Nam 15/2/1961 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam đợc thành lập lực lợng vũ trang cách mạng quân dân miền Nam, Chiến thắng ấp Bắc (Mỹ Tho) quân ta chứng minh khả quân dân miền Nam có 02/01/1963 ... dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam 1969 1973 Thời kỳ Tổng thống Mỹ Ních Xơn thực chiến lợc Việt Nam hoá chiến tranh miền (Miền Nam) Nam Việt Nam, hình thức chiến tranh thực dân kiểu...
 • 6
 • 139
 • 2

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC

BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC
... TRIẾT HỌC Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học Khái lược LỊCH SỬ TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CỔ - TRUNG ĐẠI LỊCH SỬ TRIẾT ... Dạy theo đối tượng + Học đôi với hành + V.v MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH VỀ TRIẾT HỌC NHO GIA Triết học Nho gia là triết học hướng nội Triết học Nho gia là triết học về đạo đức; ... VỀ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC CỔ - TRUNG ĐẠI Là nền triết học hết sức phong phú Mang tính hướng nội, tập trung nhiều vào các vấn đề chính trị – xã hội, luân lý, đạo đức Sử...
 • 55
 • 186
 • 0

chính sách của nhà nước phong kiến đối với đạo thiên chúa trong lịch sử dân tộc việt nam từ thế kỉ xvii đến thế kỉ xix

chính sách của nhà nước phong kiến đối với đạo thiên chúa trong lịch sử dân tộc việt nam từ thế kỉ xvii đến thế kỉ xix
... của nhà nước phong kiến đối với Thiên chúa giáo lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX , đặc biệt là chính sách “cấm đạo của các nhà vua Nguyễn từ ... và truyền bá đạo Thiên chúa vào Việt Nam, cũng những đối sách của nhà nước phong kiến đối với Thiên chúa giáo lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ XVI - XIX 21 Chương 2: ... hệ thống, đầy đủ vấn đề Chính sách của nhà nước phong kiến đối với đạo Thiên chúa giáo lịch sử dân tộc Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX Nhưng tất cả đều là...
 • 70
 • 294
 • 1

KTQT Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của kế toán quản trị tại Việt Nam

KTQT Lịch sử phát triển và tầm quan trọng của kế toán quản trị tại Việt Nam
... toán quản trị tại Việt Nam Chương 1: Quá trình hình thành phát triển KTQT Chương 2: Tầm quan trọng của kế toán quản trị Chương 3: Thực trạng kế toán quản trị áp dụng tại ... VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tại Việt Nam 1995 1996-2005 2006 đến www.trungtamtinhoc.edu.vn Chương 1: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Tại Việt Nam ... VÀ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  Trên thế giới  Giai đoạn 1995 Giai đoạn phát triển của kế toán quản trị Mục tiêu tạo thêm giá trị cách sử dụng hiệu quả nguồn lực KTQT...
 • 30
 • 127
 • 1

Tiểu luận Lịch sử phát triển khu công nghiệp sinh thái trên thế giới và khả năng áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam

Tiểu luận Lịch sử phát triển khu công nghiệp sinh thái trên thế giới và khả năng áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái ở Việt Nam
... dựng hình khu công nghiêêp sinh thái ở Viêêt Nam Khu công nghiêêp sinh thái Bourbon An Hòa V Kết luâ ên VI.Tài liê tham khảo I Mở đầu  Lịch sử phát triển khu công nghiêêp sinh thái ... công hình KCNST ở nhiều nước thế giới cho thấy khả ứng dụng hiệu quả hình KCNST ở Viêêt Nam hình KCN truyền thống bộc lộ những hạn chế nhất định xét từ góc độ môi ... CTR phát sinh của lĩnh vực [4] Hình : ô nhiễm CTR ở các KCN Nguồn : Internet 165555 Giải pháp nào cho công nghiê êp nước nhà ??? 17 hình xây dựng khu công nghiê êp sinh thái ở...
 • 47
 • 275
 • 1

Kinh tế Vĩ mô - Phân tích chính sách tiền tệ của Việt Nam từ 2005 đến nay

Kinh tế Vĩ mô - Phân tích chính sách tiền tệ của Việt Nam từ 2005 đến nay
... kinh tế Việt Nam theo hướng có lợi không đề cập đến vai trò điều tiết kinh tế phủ, công cụ điều tiết kinh tế mà ta quan tâm sách tiền tệ Sức mạnh kinh tế thể thị trường mặt khác, kinh tế ... trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, đảm bảo ổn định tiền tệ, ổn định hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế mô, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cao, bền vững môi trường ... tác động lớn tới kinh tế vai trò ngày quan trọng Từ thực tế đó, em chọn đề tài Phân tích sách tiền tệ Việt Nam từ năm 2005 đến ” để hiểu rõ vai trò sách tiền tệ đến kinh tế Việt Nam Phương pháp...
 • 23
 • 312
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi lich su lop 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12de on tap thi lich su lop 12 hoc ki 1đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áđề thi lịch sử lớp 12 học kì 1đề thi lịch sử lớp 12 năm 2013đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2tài liệu tham khảo lịch sử lớp 7tai lieu chuong 3 lich su lop 6 cau123Quyết định 3984 QĐ-UBND năm 2016 Quy chế giám sát tuyển dụng viên chức tỉnh Bình ĐịnhTiểu luận ma túy và xã hội 123Nghị quyết 20 2016 NQ-HĐND về Đề án phát triển kinh tế biển, đảo giai đoạn 2016-2020 do Hội Đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hànhNghị quyết 07 NQ-HĐND năm 2016 Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021Nghị quyết 07c NQ-BCH về Chất lượng bữa ca của người lao độngNghị quyết 74 NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch trạm bơm điện quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025Nghị quyết 40 2016 NQ-HĐND về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hà NamNghị quyết 11 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 20154 BƯỚC CHUYỂN TỪ CÂU CHỦ ĐỘNG SANG CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIÊNG ANHNghị quyết 23 2016 NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ, thu hút Bác sĩ về công tác tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2017-2020Nghị quyết 72 2016 NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Cao BằngNghị quyết 87 NQ-HĐND năm 2016 phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đồng Tháp năm 2017Nghị quyết 11 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà VinhNghị quyết 21 2016 NQ-HĐND về đặt tên 19 tuyến đường và 01 cây cầu trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền GiangNghị quyết 120 NQ-HĐND năm 2016 về kế hoạch đầu tư công năm 2017 của thành phố Hồ Chí MinhNghị quyết 15 2016 NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020Nghị quyết 73 NQ-HĐND năm 2016 phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015Nghị quyết 11 2016 NQ-HĐND thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Phú ThọQuyết định 3435 2016 QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng NinhNghị quyết 71 NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản thành phố Cần Thơ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030