Tập đề thi luyện thi môn lịch sử

Tập đề thi luyện thi môn lịch sử

Tập đề thi luyện thi môn lịch sử
... chin lc cỏch mng ca ng Cng sn ụng Dng thi k (1936-1939) cú gỡ khỏc so vi thi k (1939- 1945)? Vỡ sao? a S khỏc v ch trng chin lc cỏch mng - Ch trng ca ng thi k 1936-1939: Chng phỏt xớt, chng chin ... quan h gia cỏch mng Lo v cỏch mng Vit Nam thi kỡ khỏng chin chng Phỏp c biu hin nh th no? Cõu (2,0 im) So sỏnh ch trng ch o chin lc, sỏch lc cỏch mng ca ng thi k 1930-1931 vi 1936- 1939? Gii thớch ... bng kin thc v cỏc t chc Cỏch mng Vit Nam xut hin thi gian t nm 1925 n nm 1927 theo mu sau: Tờn Hi Vit Nam cỏch mng Vit Nam Quc dõn ng Ni dung niờn Thi gian thnh lp Khuynh hng cỏch mng Tụn ch, mc...
 • 75
 • 1,031
 • 0

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Hướng dẫn ôn thi môn lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
... thưí ca Viïåt Nam Miïìn Bùỉc àậ hoân toân giẫi phống ÚÃ Miïìn Nam, M àậ hêët cùèng Phấp hông biïën miïìn Nam nûúác ta thânh thåc àõa kiïíu múái vâ cùn cûá qn sûå ca chng, lêåp phông tuën ngùn ... tiïn ca Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 13 Cêu 4: Hưåi nghõ thânh lêåp Àẫng Cưång sẫn Viïåt Nam 3-2-1930 Phên tđch nưåi ... chûâng nâo àố côn thi ëu linh hoẩt, mïìm dễo àố mùåt trêån phẫn àïë chûa àûúåc phất triïín rưång rậi http://ebooks.vdcmedia.com HÛÚÁNG DÊỴN ƯN THI MƯN LÕCH SÛÃ ÀẪNG CƯÅNG SẪN VIÏÅT NAM 23 Cêu 8:...
 • 94
 • 239
 • 1

Đề thi thử lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 tỉnh lào cai

Đề thi thử lịch sử tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 tỉnh lào cai
... dân tộc vấn đề giai cấp Độc lập, tự tư tưởng cốt lõi cương lĩnh 0,25 02,5 1,0 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,75 Ngày soạn: Ngày kiểm tra: ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015- 2016 MÔN LỊCH SỬ ... đánh giá việc học tập thời gian qua điều chỉnh hoạt động học tập ngày tốt - Đánh giá trình giảng dạy giáo viên, từ điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học thật cần thi t Kiến thức: - Kiểm tra ... nghĩa: hạn chế thấp phá hoại, làm thất bại âm mưu lật đổ quyền CM THDQ tay sai *Đối sách ngoại giao Đảng phủ đắn, vừa mềm dẻo vằ cứng rắn 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu Nguyên nhân thắng lợi - Chủ quan...
 • 7
 • 215
 • 0

tuyển tập đề thi thử môn toán hay và đặc sắc

tuyển tập đề thi thử môn toán hay và đặc sắc
... Luyện giải đề môn Toán 2014 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) LỜI NÓI ĐẦU Các em học sinh thân mến! Luyện giải đề trước kỳ thi tuyển sinh Đại học trình quan trọng việc ôn thi, chuẩn bị kiến ... ôn thi, chuẩn bị kiến thức tảng tốt cho kỳ thi Đại học Hiểu điều đó, thầy định tổng hợp lại đề thi giải chi tiết mà thầy soạn riêng cho khóa LUYỆN THI ĐẠI HỌC LUYỆN GIẢI ĐỀ 2014 Moon.vn để giúp ... 2014! Luyện giải đề môn Toán 2014 25 y = − ( x − ) + hay y = − x + 9 Thầy Đặng Việt Hùng (0985.074.831) 5  tiếp điểm  −2;  , ta có pt tiếp tuyến: 3  13 y = − ( x + ) + hay y = − x + 9 2...
 • 73
 • 174
 • 1

tuyển tập đề thi đại học môn toán của bộ giáo dục từ 2002 cho đến 2010

tuyển tập đề thi đại học môn toán của bộ giáo dục từ 2002 cho đến 2010
... , cho ng thng : www.luyenthi24h.com www.luyenthi24h.com THI TUYN SINH I HC NM 2010 Mụn: TON; Khi: A Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt B GIO DC V O TO CHNH THC I PHN CHUNG CHO ... www.luyenthi24h.com www.luyenthi24h.com B GIO DC V O TO THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2006 CHNH THC Mụn thi: TON, A Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt PHN CHUNG CHO TT C CC ... hình chữ nhật cho điểm tối đa phần Bộ giáo dục đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 www.luyenthi24h.com Môn Toán, khối D www.luyenthi24h.com Đáp án thang điểm đề thi thức Câu...
 • 148
 • 253
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN ANH LỚP 6-7-8-9 TRÊN TOÀN QUỐC

TUYỂN TẬP ĐỀ THI HSG MÔN ANH LỚP 6-7-8-9 TRÊN TOÀN QUỐC
... book belongs to Nam That is The end PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN NĂM 2008 – 2009 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN : Anh - Thời gian : 90 phút I Chọn đáp án thích hợp (A,B,C,or D)để hoàn thành câu sau ... THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP PHÒNG GD HOÀI NHƠN Năm học : 2006 – 2007 -Môn : Tiếng Anh - Phân môn : Đọc –Viết Ngày thi : 26 /5/2007 Thời gian : 150 phút ( Không kể phát đề ) I Choose the right ... check - up tomorrow; I just hope I don’t need to _ A have anything B be done C let anything D make done something to be done something done He climbed up the tree _ to pick the apples before...
 • 116
 • 200
 • 0

TUYỂN tập đề THI HSG 6,7,8,9 môn TIẾNG ANH

TUYỂN tập đề THI HSG 6,7,8,9 môn TIẾNG ANH
... much is this book ? What is ? 10 Listening to music is more interesting than watching TV I prefer The end KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học : 2006 – 2007 Môn : Tiếng Anh - ... .? That is That book belongs to Nam The end PHÒNG GD – ĐT HOÀI NHƠN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM 2008 – 2009 MÔN : Anh - Thời gian : 90 phút I Chọn đáp án thích hợp (A,B,C,or D)để hoàn thành ... check - up tomorrow; I just hope I don’t need to _ A have anything done B be done something to C let anything be done D make something done He climbed up the tree _ to pick the apples before...
 • 79
 • 472
 • 1

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi 9

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi 9
... số 1) Ta có: x = 44444 ( 2n chữ số 4) = 4k(9k+1) + 4k = 4k(9k + 2) y = 2222 ( n + chữ số ) = 20k + z = 888 ( n chữ số ) = 8k Khi đó: x + y + z + = 4k(9k+2) + 20k + + 8k + = 36k2 + 36k + = (6k ... lần lợt M N Chứng minh rằng: AF BE CN + + =1 AB BC CA Hết Đáp án thi chọn học sinh giỏi lớp cấp huyện năm học 2006-2007 Môn: Toán Phần I Trắc nghiệm khách quan.(6 điểm) ... thoả mãn điều kiện x + y = -1 xy = - Giá trị biểu thức Q = x3 + y3 là: A Q = - B Q = C Q = - 19 D Q = 19 Câu 24 Phơng trình x + = có nghiệm là: A x = B x = - C x = x = -1 D x = Phần II Tự luận (14...
 • 7
 • 446
 • 3

tuyển tập đề thi vào lớp 6 các trường thpt chuyên ở hà nội

tuyển tập đề thi vào lớp 6 các trường thpt chuyên ở hà nội
... Năm 20 06 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN : TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên thí sinh : …………………………………… Ngày thi : 20 /6/ 20 06 Ngày sinh: ... ĐÀO TẠO HÀ ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP NỘI MÔN : TOÁN TRƯỜNG HÀ NỘI – Thời gian làm bài: 45 phút AMSTERDAM Họ tên thí sinh : ………………………………… Ngày sinh: ………………………………………… Ngày thi : 16/ 6/2010 Học ... 2008 SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM ĐỀ KIỂM TRA TUYỂN SINH VÀO LỚP MÔN : TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút Họ tên thí sinh : …………………………………… Ngày thi : 24 /6/ 2008 Ngày sinh: ……………………………………………...
 • 18
 • 1,563
 • 1

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý ĐHQG TPHCM

Tuyển tập đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Lý ĐHQG TPHCM
... Dv = 19,3 103 kg/m3 ; bạc Db = 10, 5 103 kg/m3 Dn = 103 kg/m3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC: 2008 – 2009 MÔN THI: VẬT ... điện lên lần? Cho điện trở suất đồng 1,7 .10- 8 Ωm ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC: 2004 – 2005 MÔN THI: VẬT LÝ Thời gian: 150 Phút (Không ... nước đá λ Giả thi t có trao đổi nhiệt nước nước đá Lập biểu thức tính nhiệt độ t x < oC Xác định điều kiện để xảy trường hợp N ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG...
 • 14
 • 649
 • 0

tuyển tập đề thi chọn học sinh giỏi lớp 5 tham khảo

tuyển tập đề thi chọn học sinh giỏi lớp 5 tham khảo
... cho phải d nên 5b3891 -> ( 5+ b+3+8+9+1) chia hết cho 3+1 Suy ra: b = ( 5+ b+3+8+9+1) chia hết cho d1 b = ( 5+ 2+3+8+9+1) chia hết cho d1 b = 2, 5, Vậy số tìm đợc là: 52 3891; 55 3891; 58 3891 Vì chia ... FAC Bài 5: ( điểm) 2006 x1 25 + 1000 2006 x1 25 + 1000 2006 x1 25 + 1000 = = =1 126 x 2006 1006 1 25 x 2006 2006 1006 1 25 x 2006 + 1000 - THI CHN HC SINH GII ... phần tăng thểm BEGC là: 153 0 - 1 155 = 3 75 ( m2 ) Chiều cao BH hình thang BEGC là: 3 75 x : ( 20 + ) = 30 ( m ) Chiều cao BH chiều cao hình thang ABCD Do tổng đáy AB CD là: 155 2 x : 30 = 77 ( m ) Đáy...
 • 13
 • 360
 • 0

bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 tham khảo

bộ đề và đáp án thi học sinh giỏi môn lịch sử lớp 8 tham khảo
... mc thi gian sau? STT Thi gian 31 /8/ 185 8 15/3/ 187 4 21/12/ 187 3 `19/5/ 188 3 5/6/ 186 2 25 /8/ 188 3 6/6/ 188 4 189 7-1914 188 5 - 189 6 Tờn s kin Cõu ( im) Thụng qua quỏ trỡnh xõm lc ca thc dõn Phỏp t nm ( 185 8- 188 5) ... dung sau: - K tờn c ba cuc ngha ln: ( im ) + Khi ngha Ba ỡnh ( 188 6 - 188 7) + Khi ngha Bói Sy ( 188 3 - 189 2) + Khi ngha Hng Khờ ( 188 5- 189 5) - Hng Khờ l cuc ngha tiờu biu nht vỡ: + Khi ngha din vi ... kin quan trng ca lch s th gii cho phự hp vi thi gian bng sau: STT Thi gian Tờn s kin 8/ 1566 1 789 02/ 184 8 28/ 9/ 186 4 187 1 14/7/ 188 9 1911 7/11/1917 1929 -1933 10 01/9/1939 Cõu : (4 im) Vỡ nc Nga...
 • 67
 • 2,343
 • 11

Tuyển tập đề thi vao 10 - Lớp chọn

Tuyển tập đề thi vao 10 - Lớp chọn
... - 2x - - x x -1 O d: y = m - m -1 y = x 2-2 x-3 y x -3 -2 -1 O1 -3 -4 -3 I -4 I b) Tìm m để phương trình: x2 - 2x - m + = có bốn nghiệm phân biệt Ta có: x2 - 2x - m + = ⇔ x2 -2 x -3 = m – (1) * ... sau: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = Giải: Bằng cách đặt ẩn phụ, giải phương trình sau: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = * Ta có: (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) = 3⇔(x-1)(x – 4)(x-2)(x-3) – = ⇔(x 2- 4x +4)(x 2- 4x +6) – = ... biến (- ;1), đồng biến (1;+∞) VÕ HOÀNG CHƯƠNG - Trường THCS Số Bình Nguyên Trang - - Bảng biến thi n: x - y *Đồ thị (C ) qua điểm: (-1 ;0),(0 ;- 3), (2 ;-3 ),(3;0) * Đồ thị (C ): y = x2 - 2x - - x...
 • 8
 • 73
 • 2

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI TỐT NGHIỆP MÔN LỊCH SỬ
... giảm áp lực Có thể tổ chức thi đua tổ lớp để tạo không khí hào hứng cho học sinh Nếu có điều kiện tổ chức thi đua lớp II HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI Các bước làm thi môn Lịch sử: - Đọc kỹ đề, gạch ... dạy cách học cách làm thi để có kết đóng vai trò quan trọng trình học học sinh trước kỳ thi quan trọng Đó lý chọn đề tài này! II GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Nội dung thi tốt nghiệp môn Lịch sử gồm phần lớn: ... dàn ý sơ lược - Dựa vào dàn ý để viết vào giấy thi - Kiểm tra lại làm, sửa lỗi, bổ sung phần thi u B PHẦN KẾT LUẬN Ôn tập cho học sinh trước kỳ thi công việc vất vả giáo viên Để có kết mong muốn,...
 • 19
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tai lieu thi lich su lop 12đề cương ôn thi lịch sử lớp 12de cuong on thi lich su lop 12câu hỏi ôn thi lịch sử lớp 12de on tap thi lich su lop 12 hoc ki 1đề thi lịch sử lớp 12đề thi lịch sử lớp 12 học kì 1 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 sự hình thành trật tự thế giới mớiđề thi lịch sử lớp 12 lịch sử việt namđề thi lịch sử lớp 12 các nước châu áđề thi lịch sử lớp 12 học kì 1đề thi lịch sử lớp 12 năm 2013đề thi lịch sử lớp 12 học kì 2tài liệu tham khảo lịch sử lớp 7tai lieu chuong 3 lich su lop 6 cau123Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học