Giáo án công nghệ 12 điện ba pha

giáo án điện tử công nghệ: mạch điện ba pha doc

giáo án điện tử công nghệ: mạch điện ba pha doc
... VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA 1.Nguồn điện ba pha Để tạo dòng điện xoay chiều ba pha dùng máy phát điện xoay chiều ba pha Máy phát điện ba pha: a Cấu tạo  Gồm dây quấn AX,BY,CZ nam châm điện ... ba pha Nối tam giác A eC eA C B eB 2.Cách nối tải ba pha Nối hình A Y O’ C Z X B 2.Cách nối tải ba pha Nối hình tam giác A Z C Y X B III – SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN BA PHA Sơ đồ mạch điện ba pha  Dây pha: ... tính tải (o’)  Dòng điện dây (Id): dòng điện chạy dây pha  Dòng điện pha (Ip): dòng điện chạy pha Điện áp dây (Ud): điện áp hai dây pha Điện áp pha (Up): điện áp dây pha dây trung tính a)...
 • 25
 • 278
 • 0

Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử docx

Giáo án công nghệ 12 phần 1: Kỹ thuật điện tử docx
... điều khiển Những mạch điện tử có thực chức Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc điều khiển coi mạch điện tử điều khiển Công dụng mạch điện tử điều khiển điều khiển ... điều khiển Những mạch điện tử có thực chức 15 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc điều khiển coi mạch điện tử điều khiển Công dụng mạch điện tử điều khiển điều khiển ... mạch điện tử Mạch điện tử mạch điện mắc phối hợp linh kiện điện tử để thực nhiệm vụ kĩ thuật điện tử  Mạch khuếch đại  Mạch tạo sóng hình sin  Mạch tạo xung  Mạch nguồn chỉnh lưu  Mạch kĩ thuật...
 • 38
 • 622
 • 1

Giáo án công nghệ 12 bài động cơ không đồng bộ ba pha

Giáo án công nghệ 12 bài động cơ không đồng bộ ba pha
... phút Nội dung HĐ GV Hoạt động HS I Khái niệm công dụng - Động xoay chiều ba pha máy điện động, có tốc độ quay roto nhỏ tốc độ quay từ trường dòng điện cấp cho động - Động KĐB sử dụng rộng rãi ... vòng ngắn mạch Động điện - Gv cho học sinh quan sát hình vẽ SGK - HS quan sát hình vẽ - Gv gợi mở, để học sinh phân biệt phần tĩnh phần động động KĐB rôto lồng sóc gọi động không đồng rôto lồng ... khác với dây quấn stato Loại roto lồng sóc công suất >100kW, rãnh lõi thép đặt đồng, hai đầu nối ngắn mạch hai vòng đồng tạo thành lồng sóc Ở động công suất nhỏ, lồng sóc chế tạo cách đúc nhôm...
 • 5
 • 379
 • 0

Giáo án công nghệ 12 phần 1

Giáo án công nghệ 12 phần 1
... kín R 11 đóng điện cho tải Khi điện áp vào Rơ le D VR1 BA Do R2 Chuông DH T1 Ra tải T2 C K 15 V 31 V Nhận lệnh R3 R1 Xử lí R12 Khuyếch đại R 11 Chấp hành bảo vệ điện áp tăng cao, biến trở VR1 nhận ... hình 9 .1 Tớnh toỏn v chn cỏc linh kin mch Biến áp: U1 U2 Hình 14 - : Sơ đồ mạch báo hiệu Công suất biến áp: P = kP Utải Itải = 1, 3 12 0,5 = 7,8 W kP - hệ số công suất biến áp, chọn kP = 1, 3 - ... xuống 15 V để nuôi mạch điều khiển D, C1 diod tụ điện biến đổi từ điện xoay chiều thành điện chiều nuôi mạch điều khiển VR1, R1 chỉnh ngỡng tác động 43 Trong phần nêu câu hỏi sau: Công Công Công Công...
 • 77
 • 833
 • 1

Giáo án công nghệ 12 HK 1

Giáo án công nghệ 12 HK 1
... điều khiển Tiết 13 Khái niệm mạch điện tử điều khiển Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên Đào Thò Xuân Giáo án Công nghệ 12 I.mơc tiªu Ngµy so¹n 12 / 11 1. KiÕn thøc: BiÕt ... điện tử đơn giản Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên Đào Thò Xuân Giáo án Công nghệ 12 I.mơc tiªu Ngµy so¹n 12 /10 1. KiÕn thøc: Nắm nguyên tắc chung bước cần thiết ... khiển tín hiệu Tiết 14 Mạch điều khiển tín hiệu Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh – Thành phố Tuy Hòa – Phú Yên Đào Thò Xuân Giáo án Công nghệ 12 I.mơc tiªu Ngµy so¹n 20 /11 1. KiÕn thøc: BiÕt ®ỵc...
 • 16
 • 1,856
 • 7

Giáo Án Công Nghệ 12 Mới ( 3 cột )

Giáo Án Công Nghệ 12 Mới ( 3 cột )
... b) HƯ sè phÈm chÊt (Q) Đặc trưng cho tổn hao lượng cuộn cảm Đó tỉ số cảm kháng ( iện kháng) với điện trở (r) cuộn cảm tần số f cho trước Q=2ΠfL/r c) C¶m kh¸ng cđa cn c¶m (XL) đại lượng biểu cản ... *Phân loại: theo *Kí hiệu cơng suất, điện trở Th nhiệt * Đơn vị: Ω , k Ω , M V c ) ) d ) ) Scd Ω a ) ) b ) ) e ) ) HS trả lời *Tu ̣ điê ̣n dùng để làm gì ? *Làm cách nào để ta ̣o điên trở ... cho khả gì ? Gi¶i thÝch trÞ sè ®iƯn c¶m (L), *hƯ sè phÈm chÊt(Q)? * TrÞ sè XL phơ thc nh÷ng u tè nµo? (TrÞ sè ®iƯn dung vµ tÇn s ) *TrÞ sè ®iƯn c¶m (L) cho biÕt kh¶ tích lũy lượng từ trường cuộn...
 • 9
 • 2,031
 • 72

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 ( đầy đủ)

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 ( đầy đủ)
... an tồn ,tụ khơng bị đánh thủng c.Dung kháng tụ điện (XC) đại lượng biểu cản trở tụ điện dòng điện chạy qua Xc=1/2ΠfC(Ω) Công nghệ 12 Hoạt động 3: Tìm hiểu cuộn cảm (1 0’) - Giáo viên dùng vật mẫu ... vị : Henry (H) b.Hệ số phẩm chất (Q): Đặc trưng cho tổn hao lượng cuộn cảm Đó tỉ số cảm kháng ( iện kháng) với điện trở (r) cuộn cảm tần số f cho trước Q=2ΠfL/r c.Cảm kháng cuộn cảm (XL) : đại ... điện tử đơn giản Công nghệ 12 Trường Văn hóa B Chuẩn bò -Nội dung: Đọc kỉ (SGK) tài liệu liên quan -Đồ dùng: -Tranh vẽ hình 9.1(SGK) -Mô hình mạch điện(nếu có) -Máy chiếu (nếu có) C Lên lớp...
 • 42
 • 10,038
 • 101

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - HKI (HAY + ĐÃ QUA SỬ DỤNG và SỬA CHỮA)

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 12 - HKI (HAY + ĐÃ QUA SỬ DỤNG và SỬA CHỮA)
... điện từ + qua Đ2 qua R biến áp Như dòng qua R dòng chiều c) Mạch chỉnh lưu cầu Nửa chu kỳ + dòng diện qua Đ1 qua R qua Đ3 Nửa chu kỳ - dòng điện từ + qua Đ2 qua R qua Đ4 cực – Như dòng điện qua R ... - 45 x 103 + 5% Ω B - x x 103 + 5%Ω C - 20 x 103 + 5%Ω D - 54 x 103 + 5%Ω C-3 D-2 2.Triac cã mÊy líp tiÕp gi¸p P - N A-5 B-4 3.M¹ch khch ®¹i dïng linh kiƯn nµo sau ®©y ®Ĩ lµm lín tÝn hiƯu A - ... kiên trì xác sáng tạo Có ý thức tìm hiểu nghề điện điện tử dân dụng II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH : Giáo viên : - Các hình tranh vẽ : 4-1 , 4-2 , 4-3 , 4-4 , 4-6 , 4-7 ( SGK) - Một số linh...
 • 41
 • 947
 • 14

Giáo án công nghệ 9 - Điện

Giáo án công nghệ 9 - Điện
... mạch điện - Đo điện trở đồng hồ vạn - Làm việc cẩn thận, khoa học an toàn điện II TRỌNG TÂM BÀI : - Quan sát, mô tả cấu tạo đồng hồ đo điện - Biết cách sử dụng đồng hồ đo điện - Đo điện tiêu ... cứu sơ đồ mạch điện công điện + Mạch điện có phần tử ? kể tên phần tử ? + Các phần tử nối với ? + Nguồn điện nối với đầu công điện? + Phụ tải nối với đầu công điện? * * Giáo viên nhận ... - 20 09 Gi¸o ¸n C«ng nghƯ Vò V¨n Cêng Trêng THCS Trùc Thµnh SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN I MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Biết công dụng, cách sử dụng số đồng hồ đo điện thông dụng - Đo điện tiêu thụ mạch điện...
 • 109
 • 253
 • 0

Giáo án công nghệ 12 ( PP mới )

Giáo án công nghệ 12 ( PP mới )
... vẽ sách giáo khoa nêu công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu cuộn cảm Bớc 2: Giáo viên giới thiệu giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật cuộn cảm ( Giáo viên sử dụng công thức tính cảm kháng cuộn ... chiếu với tranh vẽ sách giáo khoa nêu công dụng, cấu tạo, phân loại, kí hiệu tụ điện Bớc 2: Giáo viên giới thiệu giải thích ý nghĩa số liệu kỹ thuật tụ điện ( Giáo viên dùng công thức: Xc = 1/ 2ảfC ... gian: 10 phút - Mục tiêu: Đoán biết đợc triển vọng phát triển kỹ thuật điện tử - Đồ dùng dạy học: Sách giáo khoa, tranh vẽ hình ( giáo viên ) - Cách tiến hành: Bớc 1: - Giáo viên nêu ta dẫn chứng...
 • 7
 • 956
 • 14

Giáo án công nghệ 12

Giáo án công nghệ 12
... nhận xét sai hình vẽ 37 Giáo án Công Nghệ 12 Nhận lênh Xử lý Hoạt động 3: tìm hiểu nguyên lý chung mạch điều khiển tín hiệu 38 Khuếch đại Chấp hành Giáo án Công Nghệ 12 12 Em nêu nguyên lý chung ... mặt Triac Điac nêu công dụng Triac Điac 12 Giáo án Công Nghệ 12 Công dụng triac Điac Em cho biết công dụng Điac Triac? - Dùng điều kiển mạch điện GV gọi học sinh lên bảng công dụng vẽ mạch xoay ... hớng dẫn em đo Tổng kết đánh giá kết thực hành Học sinh hoàn thành mẫu báo cáo thoả luận tự đánh giá Giáo viên đánh giá kết chấm Mẫu báo cáo: Tranzito 17 Giáo án Công Nghệ 12 Họ tên: Lớp...
 • 108
 • 777
 • 7

giáo án công nghệ 12 cả năm, đầy đủ, không dám nói là hay, có một vài lỗi chính tả, mọi người tham khảo rồi chỉ bảo với

giáo án công nghệ 12 cả năm, đầy đủ, không dám nói là hay, có một vài lỗi chính tả, mọi người tham khảo rồi chỉ bảo với
... phút 2/ Giới thiệu chương trình công nghệ 12: phút 3/ Bài mới: 30 phút GV: Cù Xuân Diệu Trường THPT Trần Hưng Đạo Công Nghệ 12 Trong sống thường ngày biết vật dụng công cụ sử dụng kĩ thuật điện ... 1M Ω =103k Ω =106 Ω b/ Công suất định mức: công suất tiêu hao điện trở mà chịu GV: Cù Xuân Diệu Trường THPT Trần Hưng Đạo điện trở Công Nghệ 12 đựng thời gian dài mà không bị hỏng Đơn vị: W ... chiều 2/ Nguyên lí làm việc số liệu kĩ thuật: * Triac: 11 GV: Cù Xuân Diệu Trường THPT Trần Hưng Đạo Công Nghệ 12 GV: Giải thích nglí làm việc triac - Khi G,A2 điện âm so với A1 → Triac mở...
 • 89
 • 2,126
 • 28

Tài liệu Giáo án cộng nghệ 12 đầy đủ

Tài liệu Giáo án cộng nghệ 12 đầy đủ
... thiết kế - Đa số phơng án để thức GV: Nguyễn Viết Xuân nghiệp-Dạy nghề 15 Tổ H ớng Giáo án công nghệ 12 Trung tâm dạy nghề huyện Diễn Châu - Chọn phơng án hợp lí - Tính toán chọn linh kiện hợp ... 1,so sánh thời gian sáng tối LED - Phân chia dụng cụ,vật liệu cho nhóm HD Thực hành HĐ2: Hoạt động HS Hoạt động GV 1-Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động: - Quan sát ánh sáng đếm số lần sáng LED ... cứu tài liệu mạch diều khiển tirixto triac 2- Chuẩn bị đồ dùng: Mạch điều khiển quạt điện triac Tranh vẽ hình 15-2 sgk GV: Nguyễn Viết Xuân nghiệp-Dạy nghề 28 Tổ H ớng Giáo án công nghệ 12 Trung...
 • 41
 • 1,497
 • 7

giáo án công nghệ 12 pot

giáo án công nghệ 12 pot
... thay đổi theo độ chiếu sáng.Dùng mạch đ/k ánh sáng GV: Lấy số ví dụ quang điện tử làm cảm biến VI/ Vi điện tử IC: GV: Trường THPT TT Đông Du mạch điều khiển tự động Cụng Nghệ 12 - IC tuyến tính - ... Cấp nguồn cho mạch điện hoạt động,quan sát ánh sáng đếm số lần sáng LED khoảng 30 giây.Ghi kết vào mẫu báo cáo 25 GV: Trường THPT TT Đông Du Cụng Nghệ 12 Bước 2: Cắt nguồn,mắc song song 2tụ điện ... hiệu vào đủ công suất kích cho tầng công suất + Khối kĐ công suất: KĐ công suất cho đủ lớn đưa loa + Khối nguồn nuôi: Cung cấp điện cho toàn máy tăng âm III/ Ng/lí hoạt động khối kĐ công suất:...
 • 67
 • 311
 • 0

Giáo án Công nghệ lớp 6 - PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (tt ) ppsx

Giáo án Công nghệ lớp 6 - PHƯƠNG PHÁP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM (tt ) ppsx
... chất béo, đảo liên tục cho thực phẩm chín vàng 3/ Giảng : HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS NỘI DUNG BÀI HỌC Tiết trước học I phương II -Phương pháp chế biến thực phẩm pháp chế biến thực phẩm có sử dụng không sử ... trang 89 +HS đọc sách giáo khoa -Sử dụng thực phẩm thực vật thích hợp, làm -Trộn thực phẩm với hỗn hợp dầu ăn, giấm, đường, muối, tiêu -Trộn trước ăn khoảng – 10’ để làm cho thực phẩm ngấm vị chua, ... Món rán : Thời gian chế biến lâu, lượng chất béo nhiều, lửa vừa phải (4 đ ) Xào : Thời gian chế biến nhanh, lượng mỡ vừa phải, cần to lửa (5 ) Thế rang ? (9 ) Rang đảo thực phẩm chảo với...
 • 9
 • 562
 • 1

Xem thêm