Đề cương ôn thi cao học môn toán rời rạc

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A

Đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp A
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC Môn : Lý thuyết điều khiển tự động Người biên soạn : TS Trần Hoài An PHẦN I - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN C A HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN Chương ... Chương 10 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp không gian trạng thái 10.1 Giới thi u chung 10.2 Thi t kế hệ thống điều khiển phương pháp thay cực 10.3 Thi t kế quan sát trạng thái 10.4 Thi t ... KHIỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG GIAN TRẠNG THÁI Chương Phân tích hệ thống điều khiển không gian trạng thái 9.1 Giới thi u chung 9.2 Kiến thức phân tích không gian trạng thái 9.3 Ma trận truyền 9.4 Tính...
 • 3
 • 3,278
 • 24

Đề cương ôn thi cao học môn Toán

Đề cương ôn thi cao học môn Toán
... T O ð I H C HU ð CƯƠNG THI TUY N CAO H C Môn: GI I TÍCH Chuyên ngành: KHOA H C T NHIÊN I Yêu c u: ð m b o bao quát toàn b ñ cương, g m ki n th c b n, kh v n d ng t ng h p ð thi ñ m b o tính khoa ... s không gian c th ch ng h n C[a,b], lp , ≤ p ≤ ∞ Toán t n tính liên t c Không gian toán t n tính liên t c Không gian liên hi p Toán t liên hi p Ba nguyên lý b n c a gi i tích hàm Ph n D: Không ... tác gi (1979), Gi i tích toán h c - Các ví d toán, t p1 & 2, Nxb ðH & THCN, Hà N i Hoàng T y (2003), Hàm th c gi i tích hàm, Nxb ðHQG Hà N i V Ghi chú: ð thi ng v i ñ cương g m: Câu 1: thu c ki...
 • 4
 • 343
 • 1

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học

Đề cương ôn thi cao học môn sinh học
... tính sinh sản động vật có xương sống: cá, lưỡng cư, bò sát chim, thú Cơ quan sinh dục người hormon sinh dục Phương pháp tránh thai kiểm tra sinh đẻ III SINH HỌC QUẦN THỂ - Hệ sinh thái lượng hệ sinh ... dịch) Lê Đình Lương, Phan Cự Nhân, Cơ sở di truyền học, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1994 Sinh học (1, 2, 3), Bài giảng giáo trình Sinh học đại cương Đại học quốc gia Hà Nội (1995 - 1997) Những người biên ... Chu trình vật chất thi n nhiên - Sinh địa lý sinh vật Các khu sinh vật (biôm) Sự tiến hoá vùng địa lý sinh vật TÀI LIỆU THAM KHẢO Philips W.D & Chilton T J Sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998 (A-level...
 • 3
 • 894
 • 13

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC ppt

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN TRIẾT HỌC ppt
... mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục & Đạo tạo: Triết học Mác – Lênin (Đề cương giảng dùng trường Đại học Cao đẳng từ năm học 1991 -1992), tập, NXB Giáo dục, Hà ... _ Phòng Sau đại học – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp HCM – 961 141 Hội đồng biên soạn giáo trình quốc gia mơn khoa học Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình Triết học Mác – Lênin NXB ... tiễn q trình nhận thức Vấn đề chân lý 11 Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội: Khái niệm “Hình thái kinh tế - xã hội” Kết cấu hình thái kinh tế - xã hội Nội dung học thuyết hình thái kinh tế...
 • 6
 • 2,354
 • 33

Đề cương ôn thi cao học môn triết học pps

Đề cương ôn thi cao học môn triết học pps
... triển khoa học, công nghệ phát triển khoa học công nghệ tạo phát triển nhanh lực lượng sản xuất nhằm nâng cao xuất lao động, nâng cao sức mạnh nội lực để hội nhập kinh tế giới → Công nghiệp hóa ... Công cụ lao động: tiến hành CNH-HĐH đất nước Đối tượng lao động Phương tiện lao động: cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống đường sá, giao thông; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc + Khoa học ... Công cụ lao động: tiến hành CNH-HĐH đất nước Đối tượng lao động Phương tiện lao động: cải tạo nâng cao chất lượng hệ thống đường sá, giao thông; đảm bảo thông suốt thông tin liên lạc + Khoa học...
 • 26
 • 545
 • 9

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN ppsx

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN ppsx
... - Thanh Chương - Nghệ An Giáo Viên: Trần Đình Hiền - 0985725279 Đề kiểm tra : Bất phương trình Thời gian làm : 90 phút Nội dung đề số : 592 1) Bất phương trình ( x − 2)2 ≥ ( x − − 1)2 (2 x − 1) ... Tường - Thanh Chương - Nghệ An Giáo Viên: Trần Đình Hiền - 0985725279 Nội dung đề số : 873 1) Bất phương trình Đề kiểm tra : Bất phương trình Thời gian làm : 90 phút x + x + < x + có tập nghiệm ... Tường - Thanh Chương - Nghệ An ĐÁP ÁN Giáo Viên: Trần Đình Hiền - 0985725279 Đề kiểm tra : Bất phương trình Khởi tạo đáp án đề số : 751 01 - / - - 11 - / - - 21 - / - - 31 - - = - 41 ; - - - 02 -...
 • 18
 • 222
 • 1

đề cương ôn thi cao học môn triết học

đề cương ôn thi cao học môn triết học
... Vào kỷ XIX xuất triết học có ý nghóa lòch sử triết học triết học cổ điển Đức Một hai đại biểu lớn triết học nhà triết học Phoiơbăc(Phơ bách) Ông chứng minh giới vật chất, theo ông, vật chất toàn ... đấu tranh chống tôn giáo CNDT Triết học ông trở thành nguồn gốc lý luận triết học mác xít sau Tóm lại, nhà vật trước Mác đấu tranh chống chủ nghóa tâm tôn giáo quan tâm giải vấn đề cốt lõi vật ... Sự thay thực thông qua việc giải mâu thuẫn nội nằm vật thông qua cũ bò phủ đònh đi, đời thay Triết học Macxit không đề cập đến phủ đònh nói chung mà đề cập đến phủ đònh tạo tiền đề, điều kiện...
 • 89
 • 449
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LÝ THUYẾT ÔTÔ
... nâng cao hiệu ổn định phanh Chương X: Quay vòng ôtô: nghiên cứu động học động lực học chuyển động ôtô quay vòng Khái niệm ổn định chuyển động ôtô quay vòng yếu tố ảnh hưởng - Động học động lực học ... học động lực học ôtô quay vòng - Đặc tính quay vòng thi u-thừa-trung tính yếu tố ảnh hưởng - ổn định chuyển động ôtô quay vòng Chương XI: Dao động ôtô: thông qua tóan dao động ôtô phân tích yếu ... Chương VI: Tính kinh tế nhiên liệu ôtô: trình bày phương pháp đánh giá tính kinh tế nhiên liệu ôtô - Các tiêu kinh tế nhiên liệu ôtô - Đặc tính tiêu hao nhiên liệu ôtô chuyển động ổn định - Đặc tính...
 • 2
 • 479
 • 1

tống hợp đề cương ôn thi đại học môn toán

tống hợp đề cương ôn thi đại học môn toán
... Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn ÑEÀ SOÁ Lưu Nam Phát Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x3  3x  mx  Khào sát biến thi n vẽ đồ thị (C) m = Tìm m để hàm số có cực đại cực tiểu cho hai điểm cực đại, cực tiểu ... tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z cho z + 2i số ảo z ÑEÀ SOÁ 10 Trung Tâm Luyện Thi Vĩnh Viễn Lê Ngô Thi n Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x - (2m + 1)x + (3m + 1)x - m + 1 Khảo sát biến thi n ... mặt phẳng (SIB) vuông góc mặt phẳng (ABC) Cho hình chóp S.ABC có hai mặt ABC SAC tam giác cạnh a ; SB= Gọi (P) mặt phẳng qua C vuông góc SA Tính thể tích hình chóp đỉnh S, đáy thi t diện tạo (P)...
 • 20
 • 167
 • 0

Đề cương ôn thi đại học môn toán năm 2015 hướng dẫn chi tiết

Đề cương ôn thi đại học môn toán năm 2015 hướng dẫn chi tiết
... http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 4.2 Ví dụ tập Ví dụ 1: Cho hàm số: y = 2x3 – 9x2 + 12x – (C) 1) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (đề thi đại học khối A- 2006) ... http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 CHUYÊN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN Biên soạn sưu tầm: Ngô Văn Khánh – GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ Chủ đề 1: Bài toán tiếp ... giác OAB vuông cân O, O góc tọa độ Giải 1 Ta có: y '  (2 x  3) http://thaytoan.net Đề cương ôn thi THPT quốc gia năm học 2014 -2015 Vì tiếp tuyến tạo với hai trục tọa độ tam giác vuông cân nên...
 • 241
 • 1,788
 • 3

Đề cương ôn thi cao học môn lí luận văn học

Đề cương ôn thi cao học môn lí luận văn học
... XiMông) P2: Tiếp theo=>ông bố (Xi-Mông gặp bác Phi-líp) P3:Tiếp theo=>rất nhanh (Bác Phi-Líp đa Xi-Mông nhà) P4:Còn lại (Ngày hôm sau trờng) 3.Phân tích : a.Nhân vật Xi-Mông *.Tâm trang Xi-Mông: ... phẩm, em rút đợc học cho bn thõn ? Bi mi: Gii thiu bi: Văn học pháp cỏc em đợc học lớp 6,7,8: Buổi học cuối cùng, Ông Giuốc Đanh mặc lễ phục Đi ngao du hôm tác phẩm văn học Pháp Giới thi u Mô-Pa-Xăng ... hoàn cảnh Ximông? ?Lời nói Xi-Mông đợc thể ntn? ?Thái độ nhà văn ntn? ?Xi Mông nói với bác Phi-líp nào? ?Lời nói thể khát khao gì? ?Nhận xét em qua câu đối thoại này? Khi gặp mẹ, Xi- Mông lài oà...
 • 6
 • 201
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn THI đại học môn TOÁN

ĐỀ CƯƠNG ôn THI đại học môn TOÁN
... tớnh z2 + z +3 B GIO DC V O TO K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THễNG NM 2009 Mụn thi: TON Giỏo dc trung hc ph thụng THI CHNH THC Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian giao I PHN CHUNG CHO TT ... Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s m = b) Tỡm giỏ tr ca m hm s t cc tr ti x = Khi ú xỏc nh giỏ tr cc tr ca hm s ti ú Bi 3: Cho hm s y = x3 + 3x cú th (C) a) Kho sỏt s bin thi n v v th ... hm s ng bin trờn TX b) Kho sỏt s bin thi n v v th vi m = Bi 6: Cho hm s y = x mx (m + 1) cú th (Cm) a) Tỡm m th hm s i qua im M(-1;4) b) Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s m = -2 c)...
 • 55
 • 176
 • 0

DE CUONG ON THI CAO HOC MON CO SO LTCT CHAT

DE CUONG ON THI CAO HOC MON CO SO LTCT CHAT
... - Tương tác Van Der Waals Liên kết hydro PHẦN 3: LÝ THUYẾT VỀ CÁC QUÁ TRÌNH HÓA HOC Cơ sở của nhiệt động học hóa học - Một số khái ... học - Entropi – Tính chất và ý nghĩa của entropi - Biến thi n entropi của một số quá trình thuận nghịch - Biến thi n thế đẳng nhiệt- đẳng áp với chiều diễn biến của các ... xúc tác Cân bằng hóa học - Cân bằng hóa học và hằng số cân bằng - Quan hệ giữa biến thi n thế đẳng nhiệt- đẳng áp với hằng số cân bằng - Áp dụng nguyên lý chuyển dịch...
 • 3
 • 232
 • 0

DE CUONG ON THI CAO HOC MON DAI SO DAI CUONG

DE CUONG ON THI CAO HOC MON DAI SO DAI CUONG
... vành chính và vành Euclide, chứng minh một vành là vành Euclide, phân tích thành nhân tử bất khả qui một vành Euclide Các bài tập về trường số con, trường số thực và các ... về đồng cấu nhóm Các bài tập về nhóm các phép thế Các bài tập về vành, vành con, Indêan Các bài tập về đồng cấu vành, tìm ản và hạt nhân của đồng cấu vành, các...
 • 2
 • 263
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấpđề cương ôn thi cao học môn toán kinh tếđề cương ôn thi cao học môn toántài liệu ôn thi cao học môn toán rời rạcôn thi cao học môn toán rời rạcđề cương ôn thi đại học môn toán năm 2011de cuong on thi cao hoc mon tieng anhđề cương ôn thi cao học môn anh vănđề cương ôn tập cao học môn toán kinh tếđề cương ôn thi cao học môn lịch sử triết họcđề cương ôn thi cao học môn quản trị họcđề cương ôn thi cao học môn hóađề cương ôn thi đại học môn toán năm 2012đề cương ôn thi đại học môn toán khối ađề cương ôn thi đại học môn toán 2012chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại