Rèn kĩ năng so sánh văn học cho học sinh THPT

Rèn năng so sánh văn học cho học sinh THPT

Rèn kĩ năng so sánh văn học cho học sinh THPT
... mc ớch tuyn chn v phõn loi hc sinh, nht l hc sinh gii Nờn Rốn k nng so sỏnh hc cho hc sinh THPT cũn giỳp cho giỏo viờn ỏnh giỏ ỳng nng lc hc sinh, nht l nhng hc sinh cú nng lc cm th tt, t khỏi ... so sỏnh hc Vỡ vy, SKKN Rốn k nng so sỏnh hc cho hc sinh THPT s giỳp giỏo viờn Ng ca ngnh giỏo dc núi chung cng nh ca Trng THPT Lý Nhõn Tụng núi riờng cú cỏi nhỡn ton din hn hng dn hc sinh so ... hc sinh bit khỏi quỏt 50% S hc sinh bit phõn tớch 60% S hc sinh bit xỏc nh cỏc bỡnh din so sỏnh 40% 12A4 S hc sinh bit i sỏnh im ging v khỏc 50% S hc sinh bit lớ gii nguyờn nhõn 5% S hc sinh...
 • 42
 • 279
 • 1

skkn Một số biện pháp rèn năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4

skkn Một số biện pháp rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh lớp 4
... dạy đọc hiểu cho học sinh, tơi chọn nghiên cứu giới thiệu Đề tài: Một số biện pháp rèn đọc hiểu văn cho học sinh lớp 4 để đồng nghiệp tham khảo Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn đọc hiểu ... (Năm học 2013-20 14) 3.3 Q trình đọc văn bản: - Khi học sinh đọc giáo viên ý phát từ học sinh đọc sai, ghi bảng để học sinh đọc lại; - Nếu học sinh yếu giáo viên cần đọc mẫu trước cho học sinh đọc ... hoạt động học tập cho học sinh: 10 Tên đề tài:: Một số biện pháp rèn đọc hiểu văn cho học sinh lớp Người thực hiện: Phạm Thò Hồng Thủy Đơn vò: Trường Tiểu học Ba Tô đọc hiểu phức tạp,...
 • 33
 • 430
 • 1

skkn vài SUY NGHĨ về VIỆC rèn NĂNG cảm THỤ văn học TRONG THỂ đối SÁNH CHO học SINH GIỎI ở môn NGỮ văn

skkn vài SUY NGHĨ về VIỆC rèn kĩ NĂNG cảm THỤ văn học TRONG THỂ đối SÁNH CHO học SINH GIỎI ở môn NGỮ văn
... nghiệm này: Vài suy nghĩ phương pháp rèn luyện cảm thụ văn học thể đối sánh cho học sinh giỏi môn ngữ văn Đây đề tài có định hướng sâu vào công việc giúp học sinh nâng cao khả cảm thụ văn học nhìn ... đề đọc văn việc người giáo viên giúp học sinh khai thác kiến thức văn học cảm thụ văn học từ văn văn học Tuy nhiên yêu cầu học sinh giỏi cảm thụ văn học cần thể qua thao tác so sánh Từ đề văn có ... dưỡng học sinh giỏi, để giúp đỡ học sinh rèn luyện cảm thụ văn học qua việc định hướng từ câu hỏi cụ thể trước vấn đề văn học cụ thể, giáo viên gợi mở thêm cho học sinh trường liên tưởng, tưởng...
 • 18
 • 239
 • 0

Một vài biện pháp tích cực rèn năng so sánh các số có hai chữ số cho HS Lớp 1

Một vài biện pháp tích cực rèn kĩ năng so sánh các số có hai chữ số cho HS Lớp 1
... Nếu số chữ số hàng chục lớn số lớn Nếu số chữ số hàng chục bé số bé Nếu số hai chữ số chữ số hàng chục ta so sánh tiếp chữ số hàng đơn vị: số chữ số hàng đơn vị lớn số lớn hơn, số ... học xong So sánh số hai chữ số , 10 0% học sinh lớp so sánh số hai chữ số làm tập nhanh, tự tin Với biện pháp này, áp dụng cách dạy So sánh số hai chữ số cho học sinh lớp 1A, trường ... nhanh nhất, xác Thông qua Một số biện pháp tích cực rèn so sánh số hai chữ số cho học sinh lớp Một trên, thấy 10 0% học sinh lớp so sánh số hai chữ số dạng khác cách khoa học tự tin Tôi...
 • 12
 • 99
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập rèn năng cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5 qua phân môn tập đọc (LV01269)

Xây dựng hệ thống bài tập rèn kĩ năng cảm thụ văn học cho học sinh lớp 5 qua phân môn tập đọc (LV01269)
... tập rèn cảm thụ văn học cho học sinh lớp qua phân môn Tập đọc Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu lí thuyết cảm thụ văn học, rèn cảm thụ văn học, yêu cầu cảm thụ văn học qua phân môn Tập đọc cho ... khoa học Xây dựng đƣợc hệ thống tập rèn cảm thụ văn học cho học sinh lớp qua phân môn Tập đọc cách có hệ thống, thiết thực, khả thi giúp giáo viên vận dụng tập rèn cảm thụ văn học cho học sinh, ... dành cho học sinh lớp chƣa thật trọng khai thác cảm thụ văn học chƣa có hệ thống tập để rèn cảm thụ văn học cho học sinh lớp qua phân môn Tập đọc Chính vậy, đề xuất nghiên cứu Xây dựng tập rèn...
 • 128
 • 367
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm _ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC SINH

Sáng kiến kinh nghiệm _ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG Ở HOC SINH
... Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 Đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HOC SINH LỚP A I TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Trong thời ... TỪ TUẦN 11 – TUẦN 16 VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC ĐÚNG HỌC SINH LỚP 2A Để thực tốt biện pháp rèn đọc cho học sinh, xây dựng nhật kí dạy dạy học đọc cho học sinh sau : Tạo hứng thú ... Trương Tiểu học số Hòa Mỹ Tây Một số biện pháp rèn đọc học sinh lớp 2A – Năm học 2013-2014 đọc đọc, quan trọng hàng đầu người, đọc người tiếp thu văn hóa nhân loại Đọc trở thành đòi hỏi...
 • 20
 • 1,000
 • 10

một vài suy nghĩ giúp học sinh lớp 4 rèn năng cảm thụ văn học

một vài suy nghĩ giúp học sinh lớp 4 rèn kĩ năng cảm thụ văn học
... viên học sinh làm lớp, chất giúp học sinh cảm thụ văn học giáo viên Hoặc giáo viên đề cao vấn dề cảm thụ văn học, cho dạy cảm thụ văn học dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy nâng cao cho học sinh ... vấn đề cảm thụ văn học, đặc điểm hoạt động cảm thụ văn học nói chung cảm thụ văn học lứa tuổi tiểu học nói riêng, khái niệm lực, lực cảm thụ văn học, mục tiêu việc bồi dưỡng lực cảm thụ văn học ... cảm thụ văn học cho học sinh biện pháp tốt để nâng cao hiệu cảm thụ văn học Khuyến khích học sinh rung cảm nghệ thuật hoạt động dạy học tiết Tập đọc: Để nâng cao khả cảm thụ văn học cho học sinh...
 • 33
 • 951
 • 4

Khoá luận tốt nghiệp một số biện pháp hình thành năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ

Khoá luận tốt nghiệp một số biện pháp hình thành kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ
... so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ - Nghiên cún thực trạng biện pháp hình thành so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ - Đe xuất số biện pháp nhằm hình thành so sánh kích thước cho ... nghiên cứu Đe xuất số biện pháp hình thành so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp hình thành so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ Phạm vi nghiên ... chúng so sánh kích thước trẻ mẫu giáo nhỡ hình thành phát triến tốt hoạt động cho trẻ làm quen với toán Biện pháp hình thành so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ tổ hợp việc làm người giáo...
 • 43
 • 277
 • 1

Một số biện pháp hình thành năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ

Một số biện pháp hình thành kĩ năng so sánh kích thước cho trẻ mẫu giáo nhỡ
... biện pháp nh m hình thành k so sánh kích thƣớc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 15 Chƣơng ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SO SÁNH KÍCH THƢỚC CHO TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 2.1 Biện pháp hình thành so ... thƣớc cho trẻ mẫu giáo nhỡ - Nghiên cứu thực trạng biện pháp hình thành k so sánh kích thƣớc cho trẻ mẫu giáo nhỡ - Đề xuất số biện pháp nh m hình thành k so sánh kích thƣớc cho trẻ mẫu giáo nhỡ - ... Chƣơng ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SO SÁNH 16 KÍCH THƢỚC CỦA TRẺ MẪU GIÁO NHỠ 16 2.1 Biện pháp hình thành k so sánh kích thƣớc trẻ mẫu giáo nhỡ 16 1 Sử dụng...
 • 44
 • 115
 • 0

skkn kinh nghiệm rèn năng đọc đối với học sinh lớp 1

skkn kinh nghiệm rèn kĩ năng đọc đối với học sinh lớp 1
... 1. Kt lun 2.Khuyn ngh 2 .1. Giỏo viờn 2.2.T chuyờn mụn 2.3.Cp lónh o 2.4.Ph huynh hc sinh 18 12 12 13 14 14 14 14 14 15 ... ờm v trng? 13 10 14 15 Cỏc k nng c rốn c 16 - Hc sinh c õm: gi, x, ch, tr - Hc sinh c vn: on, anh, ai, iờt, i, ay, uụng, ao, ờm, ng - Hc sinh c du ghi thanh: huyn, sc, nng, hi - Hc sinh c, phõn ... ỏnh s th t ting cõu: Nng ó lờn, lỳa trờn nng ó chớn Trai gỏi bn mng cựng vui vo hi 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0 15 0 16 0 Hc sinh tham gia rốn k nng c nh sau: Hng dn k nng c m Vn Du n, , l, tr, g, ng, ờn,...
 • 18
 • 161
 • 0

Tóm tắt luận văn: Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn luyện năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi

Tóm tắt luận văn: Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi
... KNSS cho trẻ Chương II: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 2.1 .Thiết kế TCHT nhằm rèn luyện ... LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 1.1.Vài nét lịch sử ... hoạt động khám phá MTXQ nhằm rèn luyện so sánh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trường mầm non 1.3.1.Thực trạng việc thiết kế sử dụng TCHT hoạt động khám phá MTXQ nhằm rèn luyện so sánh cho trẻ mẫu giáo...
 • 43
 • 586
 • 1

Tóm tắt luận văn: Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn luyện năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi

Tóm tắt luận văn: Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 56 tuổi
... cho trẻ 14 Chương II: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHẰM RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI 2.1 .Thiết kế TCHT nhằm rèn luyện ... phát triển so sánh trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hoạt động khám phá môi trường xung quanh 3.2.Đối tượng nghiên cứu Thiết kế sử dụng trò chơi học tập hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn ... lí luận thực tiến việc thiết kế sử dụng TCHT hoạt động khám phá MTXQ nhằm rèn luyện so sánh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Chương 2: Thiết kế sử dụng TCHT hoạt động khám phá MTXQ nhằm rèn luyện kĩ...
 • 37
 • 352
 • 0

Các biện pháp rèn luyện năng so sánh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học

Các biện pháp rèn luyện kĩ năng so sánh trong dạy học hóa học ở trường trung học phổ thông luận văn thạc sỹ hóa học
... sở cho phép nêu lên biện pháp rèn luyện kỹ so sánh dạy học Hóa học, góp phần phát triển lực tư rèn trí thông minh học sinh 34 Chương CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SO SÁNH TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC ... - Tổng quan sở lý luận kỹ so sánh ứng dụng kỹ so sánh dạy học hóa học - Làm rõ thực trạng sử dụng kỹ so sánh trường phổ thông - Xây dựng biện pháp rèn luyện kỹ so sánh dạy học hóa học - Xây dựng ... so sánh thông qua dạy học hóa học trường trung học phổ thông chưa khai thác sâu vào nghiên cứu cụ thể Vì vậy, chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Các biện pháp rèn luyện kỹ so sánh dạy học hóa...
 • 196
 • 285
 • 1

Một số biện pháp rèn năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Một số biện pháp rèn kĩ năng viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... giá giáo viên mức độ khó việc dạy học Tập làm văn kể chuyện cho học sinh lớp 4, đánh giá giáo viên viết đoạn dạy học Tập làm văn kể chuyện học sinh nay, biện pháp rèn viết đoạn cho học sinh ... nâng cao viết đoạn văn kể chuyện cho học sinh Bảng 2.9: viết đoạn văn kể chuyện học sinh Khi thực hành viết đoạn văn kể chuyện, học sinh thường chọn viết theo kiểu kết cấu nào? Kết Số Tỷ lệ ... học sinh rèn luyện viết đoạn văn kể chuyện nhiệm vụ trọng tâm quan trọng dạy học văn kể chuyện trường Tiểu học Mặc dù thực tế giảng dạy văn kể chuyện cho học sinh lớp cho thấy khả viết đoạn văn...
 • 123
 • 3,378
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh trung học cơ sởmột số biện pháp rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh lớp 3 trường tiểu học lăng hiếu trùng khánh cao bằngmột số biên pháp ren kĩ năng song môn đao đức cho học sinh lớp 5he thông bai tap ren ki nang viet doan van miêu ta cho hoc sinh lop 4rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 4 5 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dụcren ki nang viet doan van bieu cam cho hoc sinh lop 7tieu luan ren ki nang tap lam van cho hoc sinh dan toc lop 5rèn kĩ năng viết đoạn văn miêu tả cho học sinh lớp 5cơ sở thực tienx của đề tài rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinhnêu nội dung nguyên tắc rèn kĩ năng nghe nói đọc viết cho học sinh dân tộc thiểu sốmot so bien phap ren ki nang viet dung va dep cho hs lop 1rèn kĩ năng thực hiện phép chia cho học sinh lớp 3rèn kĩ năng viết đúng chính tả cho học sinh tiểu họcrèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 đân tộc môngkhóa luận tốt nghiệp rèn kĩ năng phát âm tiếng việt cho học sinh lớp 1 dân tộc môngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩBài 43. Rễ cây