Giáo án tin học lớp 8tuan 33 tiết 65 (bai thuc hanh so 9)

Giáo án tin học lớp 8tuan 33 tiết 65 (bai thuc hanh so 9)

Giáo án tin học lớp 8tuan 33 tiết 65 (bai thuc hanh so 9)
... sau: Lớp Trưởng Lớp Phó Học Tập Lớp Phó Lao Động C Lưu vào ổ đĩa D: với tên MTBT.doc 3) Hường dẫn nhà: - Xem với sơ đồ, cách chèn tạo công thức toán học - Tự thực hành lại (nếu có máy tính) Lớp...
 • 2
 • 168
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL docx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 1 : LÀM QUEN VỚI TURBO PASCAL docx
... Pascal Turbo Pascal a)Khởi động Turbo Pascal Nhận biết thành hai cách: phần hình Cách 1: Nháy đúp chuột Turbo Pascal biểu tượng Quan sát hình hình (hoặc bảng Turbo Pascal so sánh chọn Start); với ... quen việc khởi động thoát khỏi - HS nghe khởi động thoát khỏi quan sát Turbo Pascal Nhận biết Turbo Pascal GV cho HS làm quen với thao tác thành phần hình việc khởi động thoát GV khỏi Turbo Pascal ... thành chương trình, Cấu trúc chưong trình gồm thành phần: Phần khai báo thân chương trình Trong Phần thân chương trình quan trọng C Bài HĐ Thầy HĐ trò Ghi bảng Bài Làm quen với việc HĐ 1: Làm...
 • 11
 • 280
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN potx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN potx
... tiết thực hành viết chương trình để tính toán : Giáo Bài : Phần b, c nội viên hướng dẫn H làm H : Làm máy tính phần b, c dung H xem SGK G : Theo dõi hướng dẫn máy H : Rèn luyện kĩ soạn G : Kết ... việc trình Pascal in kết phép toán với chương trình HĐ :Nhận xét đánh TP môi trường TP giá : - Nắm vững cấu trúc G : Nhận xét sau tiết tác dụng lệnh : thực hành : Writeln(‘ câu thông G : Hướng ... kiểm tra kĩ thảo chương trình, chạy dịch khởi động chương chương trình Bài : Nội dung H làm theo hướng dẫn SGK trình, soạn chương trình H : Hiểu tác dụng - Nắm vững thao chạy dịch chương lệnh in...
 • 3
 • 399
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN pdf

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 2 : VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN pdf
... cần đạt tiết thực hành G : Phổ biến nội dung yêu trước cầu chung tiết thực - Nhuần nhuyễn cách hành viết chương trình giao tiếp người để tính toán : : Tìm hiểu thêm H : Làm máy tính cách in ... thông báo Tổng kết : SGK Kí hiệu phép toán số học Pascal: +, -, *, /, mod div chạy dịch chương trình in kết phép toán Các lệnh làm tạm Pascal TP ngừng chương trình: : Giáo viên tổng kết delay(x) ... hình hình G : Theo dõi hướng dẫn H : Rèn luyện kĩ soạn máy thảo chương trình, chạy dịch G : Kết hợp kiểm tra kĩ chương trình khởi động chương H : Hiểu tác dụng trình, soạn chương trình lệnh in...
 • 4
 • 322
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN pptx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài thực hành 3 : KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN pptx
... :Cách khai báo biến quát để khai báo biến Ghi bảng nào? Var tên biến : kiểu biến; H : Các thao tác thực G : Có thể thực hiện với biến gán giá trị thao tác với biến ? cho biến nhập giá trị G : Viết ... hiểu thực hành H : lắng nghe toán G : Gọi học sinh toán tìm hiểu G : Bài toán yêu cầu ? G : Trong cách khai báo biến gồm có kiễu liệu ? câu chương trình lệnh G : Giúp học sinh phân tích toán hướng ... chương trình HĐ :Tìm hiểu thực hành H : lắng nghe toán G : Gọi học sinh toán tìm hiểu câu lệnh chương trình G : Bài toán yêu cầu ? G : Kết qua trình H : Thực hành viết chương hoán đổi ? trình...
 • 7
 • 320
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt) pptx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài Thực hành 5 CÂU ĐIỀU KIỆN IF ...THEN (tt) pptx
... c - HS: Thực hành máy ba cạnh tam giác chuyển GV: Cuối giáo viên nhận xét, đánh qua B4 giá chấm điểm cho nhóm dựa B4: Kết thúc chương trình kết mà học sinh làm Chương trình (SGK trang 54 ) - Các ... in dßng ch÷ "Ban can co gang hon"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng vµ nhá h¬n 6 .5, in dßng ch÷ "Ban dat diem trung binh"; -NÕu ®iÓm lín h¬n hoÆc b»ng 6 .5 vµ nhá h¬n 8, in dßng ch÷ "Ban dat diem Kha"; ... câu lệnh (3, 5, 4) -> a, b, c ba cạnh If then dạng thiếu dạng đủ, ý tam giác nghĩa từ khóa And Or Dặn dò: Bài 4: Viết chương trình nhập vào điểm kiểm tra bạn đưa thông báo -NÕu ®iÓm nhá h¬n 5, ...
 • 4
 • 710
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (tiết 2) pptx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 8: LẶP VỚI SỐ LẦN CHƯA BIẾT TRƯỚC (tiết 2) pptx
... Pascal chương trỡnh cú cõu lệnh với thể thuật toán tính số n số lần lặp chưa biết trước vớ dụ 2: + G : Chạy tay cho học sinh xem + Hs : chỳ ý nghe + G : Cho học sinh chạy chương + Hs : thực ... sử dụng cấu trỳc lặp cần chỳ ý trỏnh tạo nờn vũng lặp khụng kết thỳc + Hs : Chỳ ý nghe + G : Chẳng hạn, chương trỡnh 1 T      100 ta sử dụng lệnh lặp với số lần lặp biết trước for…do: T:=0; ... cõu lệnh for…do LặP VỤ HạN LầN – LỗI LậP Do vậy, thực vũng lặp, TRỠNH CầN TRỎNH điều kiện câu lệnh phải Khi viết chương trỡnh sử dụng cấu thay đổi để sớm hay muộn giá trị trỳc lặp cần chỳ ý trỏnh...
 • 5
 • 951
 • 3

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tiết 2) ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 1. MÁY TÍNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH (tiết 2) ppsx
... viết chương trình - Khi thực chương trình, máy tính thực lệnh có chương trình cách TẠI SAO CẦN VIẾT - Quan sát CHƯƠNG TRÌNH? HĐ2 Tìm hiểu lý phải chiếu - Máy tính “nói” “ Hiểu” viết chương trình ... riêng ngôn ngữ máy tính ? Để thực công việc, máy tính phải hiểu lệnh viết chương trình Vậy làm để máy tính hiểu lệnh người? Ta lệnh cho máy tính cách nói gõ phím không? - Viết chương trình sử dụng ... (thường tiếng Anh) - Các chương trình dịch đóng vai trò "người phiên dịch" dịch chương trình viết ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy để máy tính hiểu ngôn ngữ lập trình đời để giảm nhẹ - Suy...
 • 4
 • 321
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tiết 2) doc

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 2. LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tiết 2) doc
... Pascal HĐ : Làm quen với chương trình Turbo Pascal -GV sử dụng chiếu để lấy ví dụ ngôn ngữ lập trình cho HS quan sát Khi khởi động phần mềm Turbo Pascal, cửa sổ soạn thảo chương trình hình Ta ... phần thân chương trình điểm kết thúc phần thân chương trình Phân thân có câu lệnh thực writeln('Chao Cac Ban' ) để in hình dòng chữ "Chao Cac Ban" - HS quan sát chiếu Ví dụ ngôn ngữ lập trình Pascal ... Ctrl+F9 Trên cửa sổ kết chương trình dòng chữ "Chao Cac Ban" hình HĐ 3: Củng cố Ngôn ngữ lập trình có thành phần nào? Những thành phần có ý nghĩa, chức gì? Cấu trúc chương trình gồm phần nào? Phần...
 • 7
 • 246
 • 0

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) ppsx

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) ppsx
... trò HĐ 1: Học sinh biết Sử dụng biến cách sử dụng biến chương trình H : Viết lệnh nhập giá trị chương trình G : Sau khai báo cho biến y vào bảng phụ biến, muốn sử dụng biến - Muốn dùng biến ta ... Lệnh để sử dụng biến hay không ? : G : Giới thiệu cấu trúc + Lệnh nhập giá trị lệnh gán cho biến từ bàn phím : G : Đưa hình Readln(tên bảng ví dụ lệnh biến) ; gán + Lệnh gán giá trị cho Lệnh biến ... cứu sgk trả lời gán giá trị cho biến y ? H : Nghiên cứu ví dụ sgk để biến G : Khi nhập gán hiểu hoạt động lệnh gán + Tính toán với giá trị giá trị cho biến H : Điền vào ô trống biến giá trị cũ...
 • 7
 • 343
 • 2

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) pdf

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 2) pdf
... (SGK) H : Mô tả thuật toán b Ví dụ : bước Bài toán ”Chuẩn bị trứng trán” (SGK) G : Đưa ví dụ toán chuẩn bị trứng tráng Thuật toán dãy thao tác cần thực G : Đưa mô tả thuật toán theo trình tự xác ... để giải toán G : Mô tả thuật toán ? H : Trả lời theo ý hiểu G : Chốt nhấn mạnh cách mô tả thuật toán a Ví dụ : G : Đưa ví dụ toán giải pt Bài toán giải phương trình bậc ax+b= hình H : Nghiên ... ? Trình bày khái niệm toán Viết chương trình ? ? Đọc đề toán xác định đầu vào đầu toán Dạy : Hoạt động thầy trò Nội dung HOẠT ĐỘNG : Học sinh biết bước giải toán máy tính Quá trình giải toán...
 • 6
 • 348
 • 3

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3) pdf

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH (tiết 3) pdf
... b hình bán nguyệt bán kính a HOẠT ĐỘNG : HS hiểu toán tính tổng 100 số tự nhiên G : Đưa toán lên hình, yêu cầu H đọc b Ví dụ : Tính tổng 100 nghiên cứu số tự nhiên * Xác định toán : H : Xác định ... 15 ngược lại (i > 100), kết thúc thuật toán Kết thúc H : Nghiên cứu SGK để đưa bước thuật toán G : Đưa toán so sánh hai số lên hình c Ví dụ : Cho hai số thực a H : Nghiên cứu SGK xác định toán ... Output INPUT: Dãy 100 số tự nhiên (từ đến 100) G : Cách đơn giản để tính tổng SUM OUTPUT: Giá trị SUM = + ? + + 100 H : Nêu cách G : Phân tích cách cộng dồn * Mô tả thuật toán : G : Đưa hình : + Mô...
 • 5
 • 630
 • 1

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 6 : CÂU ĐIỀU KIỆN (tiết 2) doc

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 6 : CÂU ĐIỀU KIỆN (tiết 2) doc
... nhỏnh dạng thiếu câu lệnh điều kiện G : Đưa lệnh : if ….then….else có hai dạng : a Với dạng expl lệnh thi hành b Với dạng expl câu lệnh điều kiện Lệnh If … Then … Else Dạng If < Điều kiện > then Lệnh ... toán - Giáo viên nhắc lại cách làm toán lần cho học sinh nắm vững Hướng dẫn học nhà : Nắm vững hai dạng câu lệnh điều kiện Biết vẽ lưu đồ hai câu lệnh điều kiện Làm tập sách chuẩn bị thực hành ... Nêu điều kiện hoạt động phụ thuộc điều kiện ví dụ 3, Dạy mới: Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung chinh 1.Cấu trúc rẽ nhánh 4.Cấu trúc rẽ nhánh Ta biết rằng, thực Vớ dụ...
 • 9
 • 579
 • 2

Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP VẼ BÀI 1: TẬP TÔ MÀU doc

Giáo án tin học lớp 1 - EM TẬP VẼ BÀI 1: TẬP TÔ MÀU doc
... màu nền: nháy nút phải chuột lên ô màu hộp màu -Nháy chuột chọn màu màu Để màu ta dùng công -Nháy chuột vào vùng muốn cụ: màu màu Các bước thực B1: Nháy chuột chọn công cụ màu ... sinh động, Màu thường đồng thời giỳp cỏc em học dùng để màu cho phần mụn khỏc Toỏn bên hình Để chọn màu vẽ ta nháy Để màu em dùng công cụ nút trái chuột lên ô màu hộp màu để màu -Nháy chuột ... ta tập màu, tập Làm quen với hộp vẽ mà không cần giấy mực màu GV: Em nêu bước Hộp màu nằm phía màu cho hình vẽ? (vẽ hình paint giấy) Hai ô bên trái hộp màu HS: trả lời cho ta biết màu vẽ...
 • 10
 • 2,945
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học lớp 8 ban tự nhiên bài 8 lặp với số lần chưa biết trước tiết 2 pptxgiáo án tin học lớp 8 ban tự nhiên bài 7 câu lệnh lặp tt pptgiáo án tin học lớp 1 em tập vẽ bài 2 tô màu bằng màu nền docxgiáo an tin học lớp 5 tuần 4 tiết 7giáo án tin học lớp 8 bài 4 sử dụng biến trong chương trình tiết 1giáo án tin học lớp 5 tiết 8 chương ii em tập vẽ bài 1 những gì em đã biết tiếp theo pptgiáo án tin học lớp 5 bài 4 chèn hình ảnh vào văn bản tiết 2 pptgiáo án tin học lớp 8 bài thực hành 5 sử dụng lệnh while … do tiết 1 ppsgiáo án tin học lớp 7 tiết 54giáo án tin học lớp 8 học vẽ hình với phần mềm geogebra tiết 1 pdfgiáo án tin học lớp 8 tìm hiểu thời gian với phần mềm sun tiết 3 ppsgiáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 7giáo án tin học lớp 1giáo án tin học lớp 4Giáo án soạn theo phát triển năng lực lớp 2 mẫu tuan 12Phát triển năng lực dạy đọc hiểu văn bản cho sinh viên sư phạm Ngữ văn Trường Đại học Tây Bắc ttmạng máy tính nâng caoCông nghệ sản xuất bánh gạogiáo trình tính chất vật lý của thực phẩmỨng dụng CNSH để khai thác các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh họckhúc xạ ánh sángphân tích phụ gia trong chất tẩy rửaODDSOC2 là một gene MADS box ức chế ra hoa được điều hòa kìm hãm (down regulated) bởi sự thọ hàn ở các loại ngũ cốc ôn đớiTổng hợp và nghiên cứu một số phức chất kim loại chuyển tiếp của phối tử benzamiđin thiosemicacbazon ba càngvăn hóa tổ chức, quản trị họcVốn góp ở các doanh nghiệp VNHiểu thế nào về một bài trình bày hiệu quảbài giảng kháng sinhtài liệu an toàn điệnCÀI đặt và cấu HÌNH ALT n MDAEMON SERVERphân tích độ ẩm trong sản phẩm tiêu dùng bằng phương pháp sấy và chưng cất dung môi (xylen)thực hành assemblynhóm các virus gây tiêu chảy ở lợngiới thiệu chung về kỹ thuật đo lường