TOÁN TRẮC NGHIỆM 12 CHO ôn THI THPT mk

Tuyển tập trắc nghiệm hóa học ôn thi THPT

Tuyển tập trắc nghiệm hóa học ôn thi THPT
... Trắc nghiệm hóa vô Biên soạn: Võ Hồng Thái Chọn câu trả lời câu hỏi trắc nghiệm môn hóa học đây: Cuối đề thi người ta cho loạt khối lượng nguyên tử có liên quan đến đề thi, coi bạn ... I2 a) KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên b) KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống Trắc nghiệm hóa vô c) KI bị khử, số oxi hóa tăng lên Biên soạn: Võ Hồng Thái d) KI bị khử, số oxi hóa giảm xuống ... sau không cho thủy ngân (Hg)? a) Hai thể tích thủy ngân không khí thủy ngân nặng không khí 13,6 lần b) Khối lượng riêng thủy ngân 13,6 kg/lít c) Thủy ngân nặng nước 13,6 lần Trắc nghiệm hóa vô...
 • 17
 • 78
 • 0

bài tập trắc nghiệm cơ bản ôn thi thpt quốc gia môn vật lý

bài tập trắc nghiệm cơ bản ôn thi thpt quốc gia môn vật lý
... ra: A vật nung nóng B vật có nhiệt độ cao Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội - 34 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2016 môn Vật Trắc nghiệm GV: Dư Hoài Bảo C vật có nhiệt độ 00C D vật ... thí nghiệm sau đây, thí nghiệm dùng để đo bước sóng ánh sáng? Trường THPT Khánh An - Tài liệu lưu hành nội - 31 Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2016 môn Vật Trắc nghiệm GV: Dư Hoài Bảo A) Thí nghiệm ... sóng điện từ không đúng? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất kể chân không Trường THPT Khánh An Tài liệu lưu hành nội - 27 - Tài liệu ôn thi THPT quốc gia 2016 môn Vật Trắc nghiệm GV: Dư...
 • 55
 • 282
 • 0

Hệ thống trắc nghiệm Vật lí ôn thi THPT Quốc gia

Hệ thống trắc nghiệm Vật lí ôn thi THPT Quốc gia
... hai vật treo vào lò xo có độ cứng k = 100N/m nơi có gia tốc trọng trường g  10 m s Lấy  = 10 Khi hệ vật lò xo VTCB người ta đốt sợi dây nối hai vật vật B rơi tự vật A dao động điều hòa Lần vật ... điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thi n tần số với tần số li độ Câu 68: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều ... lên vật B biên độ ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật C tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật D hệ số lực cản(của ma sát nhớt) tác dụng lên vật dao động Câu 232: Khi nói hệ dao động cưỡng giai...
 • 121
 • 55
 • 0

500 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia

500 câu trắc nghiệm tiếng Anh ôn thi THPT Quốc gia
... test D practise This morning, drivers were warned of _ fog in all industrial areas A deep B important C thick D cloudy The mechanic examined the car engine but could find nothing wrong with ... belonging out of this classroom today A take away B bring C take D fetch What measures have been to control the crowd at Saturday’s football match? A imagined B given C described D taken This waist ... safecrossing by a lorry 232 I cannot undo the _ in this piece of string A bunch B lock C knot D tie 233 of money prevented us from taking a holiday this year A Limit B Freeze C Emptiness D Lack...
 • 29
 • 341
 • 5

250 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi thpt quốc gia 2016

250 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi thpt quốc gia 2016
... lighter I think the weather is A clearing away B clearing 94 He wrote his name A largely D cleared off C bettering 96 He took a A garment B attentively C obviously B climate B cloth C clothing B ... new dining-room curtains from dark blue to grey within a year A faded 160 Spies may have a number of A artificial 161 B synthetic Why can’t you this small A demand 162 B fainted The B effort C ... harmless This year the farmers were just able to gather the A collection 194 C harvest B operate A eager 193 D violent of storing money under the bed B by hand A hardly 192 C fierce Most things...
 • 14
 • 342
 • 0

295 câu trắc nghiệm Vật lý ôn thi THPT quốc gia

295 câu trắc nghiệm Vật lý ôn thi THPT quốc gia
... hũa LC l dao ng c ng b c c) Khi i n tr ng bi n thi n, khụng gian xung quanh xu t hi n m t t tr ng bi n thi n d) Khi súng i n t lan truy n khụng gian cỏc vect E v B vuụng gúc v i B vuụng gúc v ... 197.Ch n cõu sai núi v s giao thoa c a súng: A T i c c i giao thoa thỡ hai súng thnh ph n luụn cựng pha v i B Hi n t ng giao thoa l hi n t ng c thự c a súng C Trong vựng giao thoa xu t hi n nh ... ng c h c cú cựng b n ch t D Súng i n t l quỏ trỡnh lan truy n khụng gian c a i n t tr ng bi n thi n tu n hon theo th i gian t c m c a m ch l: 145.M ch dao ng LC cú t n s riờng 100kHz v cú...
 • 35
 • 312
 • 0

500 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ ÔN THI THPT

500 CÂU TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ ÔN THI THPT
... có: Sông Nin, sông Amadôn, sông Vonga, sông Iênỉtxây Sông Amadôn, sông Vonga, song Nin, sông Iênitxây Sông Amadôn, sông Nin, sông Iênitxây, sông Vonga Sông Nin, sông Iênỉtxây, sông Amadôn, sông ... Vonga, sông Aniadôn, sông Iênitxây Sông Nin, sông Iênitxây, sông Amadôn, sông Vonga Sông Nin sông Amadôn, sông Iênỉtxây, sông Vônga Câu 236: xếp theo thứ tự tăng dần vé diện tích lưu vực sông ta ... sông Aniadôn xếp Ở vị trí: Thứ nhắt b Thứ hai Thứ ba c Thứ tư Câu. 23-0: Hướng chảy chủ yếu sông Amadôn là: Đông - Tây b Bắc — Nam Đông Bắc - Tây Nam d Tây - Đông Câu 231: Sông Aniadôn sông có lưu...
 • 36
 • 304
 • 0

TÀI LIỆU ôn tập tự LUẬN và TRẮC NGHIỆM địa lý 12 hay (ôn thi thpt quốc gia năm 2017)

TÀI LIỆU ôn tập tự LUẬN và TRẮC NGHIỆM địa lý 12 hay (ôn thi thpt quốc gia năm 2017)
... mưa : 19 19 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 Nguyễn Trường Thái A Diễn vào đầu mùa đông miền Bắc B Diễn đồng ven biển miền Bắc vào đầu mùa đông C Diễn vào nửa sau mùa đông miền Bắc ... D 12 D 19 B 26 B C 13 A 20 D 27 A BÀI 14 SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THI N NHIÊN A KIẾN THỨC CƠ BẢN Sử dụng bảo vệ tài nguyên sinh vật: 30 30 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 ... 37 TÀI LIỆU ÔN TẬP TỰ LUẬN VÀ TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 12 Nguyễn Trường Thái + Ô nhiễm nguồn nước: nước thải công nghiệp sinh hoạt đổ sông hồ chưa qua xử + Ô nhiễm không khí: điểm dân cư, khu công...
 • 120
 • 2,835
 • 28

trắc nghiệm tiếng anh ôn thi vào lớp 10 THPT

trắc nghiệm tiếng anh ôn thi vào lớp 10 THPT
... denied d reported >a 22 People used to think that heavy things always faster than light things a fall b collapsed c destroyed d fell d 23 There’s nothing I like more than for a brisk walk ... mistake The blind is unable to see anything a is b unable c to see d anything a "How far Vietnamese you know?” asked my friend a How far b c know d asked > a 10 I will come back as quickly as possible ... letter in it c 37 She is not doing in the garden, just walking about the place a anything b nothing c something d a few > a 38 ……………… recent times, the discipline of biology has expanded rapidly...
 • 497
 • 1,622
 • 0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾN HÓA ÔN THI 12

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾN HÓA ÔN THI 12
... C hình kim thông D tua đâu Hà Lan Câu 61: đóng góp chủ yếu thuyết tiến hoá tổng hợp là: A tổng hợp chứng tiến hóa từ nhiều lĩnh vực khác B làm sáng tỏ chế tiến hóa nhỏ sở xây dựng tiến hoá lớn ... ======================================================================== Tài liệu ôn thi đại học khối 12 ======================================================================== Câu 41: thuyết tiến hoá đại hoàn thi n quan niệm đacuyn CLTN chỗ: ... liệu ôn thi đại học khối 12 ======================================================================== D Cả A, B C Câu 11: Nguyên nhân tiến hoá theo quan niệm Lamác là: A CLTN tác động thông qua...
 • 7
 • 359
 • 4

Đề thi trắc nghiệm môn sinh ôn thi đại học có đáp án đề 12

Đề thi trắc nghiệm môn sinh ôn thi đại học có đáp án đề 12
... Đáp án : (A) Bài : 6710 Đại xuất sau trái đất là: Chọn đáp án A Đại Trung sinh B Đại Tân sinh C Đại Cổ sinh D Đại Nguyên sinh Đáp án : (B) Bài : 6709 Đại xuất sớm trái đất là: Chọn đáp án A Đại ... nước kiện xảy ở: Chọn đáp án A Đại Trung sinh B Đại Cổ sinh C Đại Tân sinh D Đại Thái cổ Đáp án : (D) Bài : 6 712 Sự sống đại Thái cổ đặc điểm sau đây? Chọn đáp án A Sinh vật đa bào phát triển ... thành sinh xảy giai đoạn sau đây? Chọn đáp án A Đại Nguyên sinh B Kỉ Cambri đại Cổ sinh C Kỉ Xilua đại Cổ sinh D Kỉ Tam điệp đại Trung sinh Đáp án : (A) Bài : 6715 Trong đại Nguyên sinh đặc...
 • 19
 • 273
 • 0

150 CÂU TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO ÔN TẬP HKII VÀ THI VĂN PHÒNG

150 CÂU TRẮC NGHIỆM DÀNH CHO ÔN TẬP HKII VÀ THI VĂN PHÒNG
... dạng dòng văn đó, bạn bôi đen dòng và: A Nhấn chuột vào biểu tượng copy B Nhấn chuột vào biểu tương Format Painter C Nhấn chuột vào menu Edit, chọn Copy D Không thể chép định dạng dòng văn 48 Trong ... chức gì? A Đánh dấu toàn văn B Đưa trỏ cuối trang văn C Đánh dấu văn từ vị trí trỏ đến đầu văn D Đánh dấu văn từ vị trí trỏ đến cuối văn 69 Để thay đổi kiểu font sọan thảo văn bản, ta thực hiện: ... biểu văn B Chèn ảnh vào trang văn C Sao chép đoạn văn dán nhiều lần liên tục D Kiểm tra lỗi tả Tiếng Việt 44 Trong Word, với công việc bạn phải mở thực đơn Format? A Khi muốn ghi lưu tệp văn B...
 • 20
 • 86
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họcbài tập trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm hóa học ôn thi đại họcđề trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họctrắc nghiệm sinh học ôn thi tốt nghiệptrắc nghiệm sinh học ôn thi đại họccâu hỏi trắc nghiệm vật lý ôn thi đại họctrắc nghiệm vật lý ôn thi đại họctrac nghiem hoa hoc on thi dai hoc220 câu trắc nghiệm tin học ôn thi công chức1000 cau trac nghiem tin hoc on thi cong chuc co dap an300 câu trắc nghiệm anh văn ôn thi công chứctrắc nghiệm tin học on thi thuếcâu hỏi trắc nghiệm sinh học ôn thi đại họcbộ đề trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại họcBTCTC DHG Quy 3.2016 meDHG BCTC hop nhat kiem toan nam 2016Bao cao tai chinh hop nhat DHG Pharma Quy 1.2017.compressedDHG BCTC Cong ty me kiem toan nam 2016Mau don de cu ung cu SYLLBan tin IR DHG ky 14Bản tin IR kỳ 14 - 2014 - DHG PHARMA IR NEWS DHG No. 14Ban tin IR DHG ky 18Ban tin IR DHG ky 1920170920 BSC Vietnam Daily Review VN D%c3%b2ng ti%e1%bb%81n suy y%e1%ba%bfuPDR Company Visit Note Ho%c3%a0n th%c3%a0nh t%c3%a1i c%c6%a1 c%e1%ba%a5u n%e1%bb%a3 trong n%c4%83m 2017Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 - DHG PHARMABản tin IR kỳ 8- 2013 - DHG PHARMA Ban tin IR DHG ky 8Thong bao giao dich co phieuBáo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bao cao ME Q3.2014Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II 2013Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bang CDKT QI 2011Họp đại hội cổ đông | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBáo cáo tài chính hợp nhất Q2.2016Báo cáo tài chính | Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương