Giáo án tin học lớp 8 tuan 14 tiet 27 (on tap chuong i) (tt)

Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP pdf

Giáo án hình học lớp 8 - Tuần 15: Tiết 29: LUYỆN TẬP pdf
... cũ Bài 19: -Các  hình 1; 3; -HS nêu công -Nêu cách tìm có diện tích Ô thức tính diện tích diện tích  tam giác trả lời vuông -Các  hình 2; có 19 -Làm viện tích Ô SGK trg 122 vuông -Hai  có ... 122 vuông -Hai  có diện tích chưa LUYỆN TẬP Hoạt động : Làm tập 19 Bài tập: 21 SABCD = AD x -HS vẽ hình -GV cho Hs làm suy nghĩ làm (1) S  AED = AD EH tập 21 (Gợi mở cách tìm diện tích HCN ... Pitago a B H C   ABC cân vẽ AH BC => AH trung tuyến => BH = BC = a AH2 =AB2-BH2= b 2- a4 (Đlí Pitago Bài 23: B -HS làm vào -Dựa vào 22 câu b ta suy vị trí điểm M để M A H K C S  ABC = S  AMB +...
 • 7
 • 291
 • 2

Giáo án tin học lớp 1 - BÀI 14: THỰC HÀNH BÀN PHÍM MÁY TÍNH (tt) doc

Giáo án tin học lớp 1 - BÀI 14: THỰC HÀNH BÀN PHÍM MÁY TÍNH (tt) doc
... soạn - phím hàng thảo văn cho học sở sinh bước đầu làm quen Nhận biết hàng phím với bàn phím sở hai phím có Tập gõ phím gai - Các phím hàng trên, hàng dưới, hàng phím số Gv hướng dẫn cho học ... bàn phím theo chữ banphim, lopmot IV Củng cố: - Bàn phím gồm nhiều phím chia thành nhóm V Hướng dẫn nhà - Nhớ hàng phím Tập gõ 10 ngón VI Bài học kinh nghiệm: ... dẫn cho học Tập gõ bàn phím trò sinh cách chơi trò chơi chơi Pianito Pi-a-nô Gõ chữ: con, bame, Em nhìn theo chữ ongba, ghi, hoc, vitinh, hình, bấm thanmaytinh, chuot, bàn phím theo chữ banphim,...
 • 3
 • 290
 • 6

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2 doc

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH tiết 2 doc
... 2 Kiểm tra cũ : Kiểm tra trình thực hành Dạy : HĐ Thầy Ghi bảng HĐ trò HĐ 1: Học sinh biết vai trò biến lập trình H : Đọc SGK để hiểu biến G : Yêu cầu H đọc Biến công thông tin SGK cụ lập trình ... G : Biến ? Biến có vai trò H : Viết bảng phụ để lưu trữ liệu chương liệu có trình ? thể thay đổi H : Viết lại câu lệnh G : Yêu cầu H viết - Biến dùng phép tính thực lệnh in kết phép chương trình ... m, n biến S, a, h: integer - S, dientich b) Var có kiểu thực (real), a, b: integer ; - c, d: real ; biến thong_bao biến kiểu xâu (string) dữ liệu biến cần khai báo dùng để viết chương trình...
 • 8
 • 4,384
 • 18

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH pptx

Giáo án tin học lớp 8 - BÀI 4: SỬ DỤNG BIẾN TRONG CHƯƠNG TRÌNH pptx
... 1: Học sinh biết cách sử dụng biến chương trình Sử dụng biến H : Viết lệnh nhập giá trị cho biến y vào bảng trình G : Sau khai phụ báo biến, muốn sử chương dụng biến phải làm - Muốn dùng biến ... lệnh gán + Tính toán với lệnh nghĩa lệnh ý - Lệnh để sử dụng biến : + Lệnh nhập giá trị cho biến từ bàn phím : Readln(tên G : Đưa hình bảng ví dụ biến) ; lệnh gán Lệnh + Lệnh gán giá trị cho biến ... phép toán tính trung bình cộng HĐ :Tìm hiểu hai giá cách sử dụng trị nằm trong chương trình TP hai biến G :Yêu cầu H đọc nhớ a thông tin SGk b G : Nêu khái niệm ngắn gọn ? Kết gán vào biến G...
 • 9
 • 1,812
 • 0

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH pot

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH pot
... H : Viết chương trình => Viết chương trình gồm lệnh gồm lệnh điều sau : khiển rôbốt G : Nhận xét chốt mô hinh chương trình hình HOẠT ĐỘNG : HS biết xác định toán Bài toán xác định toán : - Bài ... TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY : Ổn định tổ chức lớp : Kiển tra sĩ số : Ổn định trật tự : Kiểm tra cũ : Dạy : Hoạt động thầy Nội dung trò HOẠT ĐỘNG : Học sinh tìm hiểu khái niệm toán, thuật toán Bài toán chương ... phụ G : Kiểm tra chốt mô hình chương trình giải toán G : Đưa toán lên Bài toán : hình Tính giá trị biểu thức P = (a*b- H : Đọc nghiên c)/d với a, b, c, d số thực tuỳ cứu để tìm cách giải ý toán...
 • 8
 • 3,064
 • 25

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH pps

Giáo án tin học lớp 8 - Bài 5 : TỪ BÀI TOÁN ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH pps
... chức lớp : - Kiển tra sĩ số : - Ổn định trật tự : II Kiểm tra cũ : Giải toán gì, bước để giải toán ? Thuật toán gì, cách mô tả thuật toán ? Mô tả thuật toán để tính P = (a x b - c)/d III Dạy : Hoạt ... 10 15 lại (i > 100), kế thuật toán Kết thúc H : Nghiên cứu SGK để đưa bước thuật toán G : Đưa toán so sánh hai số lên hình H : Nghiên cứu SGK xác định toán c Ví dụ : Ch thực a b Hãy so sánh hai ... hình H : Nghiên cứu SGK để hiểu thuật toán G : Chiếu thuật toán lên hình phân tích với hình CN có ch chiều dài b m nguyệt bán kính a HOẠT ĐỘNG : HS hiểu toán tính tổng 100 số G : Đưa toán lên...
 • 7
 • 1,344
 • 10

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt) ppt

Giáo án Tin Học lớp 8 Ban Tự Nhiên: Bài 7: CÂU LỆNH LẶP (tt) ppt
... Ví dụ câu lệnh Cú pháp câu lệnh lặp với số lần lặp : biết trước Pascal Gv: minh họa bẳng ngụn ngữ for:= Pascal cỳ phỏp cõu lệnh for … to to … ... Giải thích cho học end; vd2 câu lệnh lặp cú begin … end ; readln; end *Lưu ý: Câu lệnh có sử dụng câu lệnh ghộp phải đặt hai từ khóa begin … end; Vd 1: chương trính tính tổng N số tự nhiờn đầu ... Hoạt động : Tính tổng tích tự nhiên nhập từ bàn phím câu lệnh lặp S = 1+2+3+ … + N Gv: Trình bày đoạn chương trình tính tổng N số tự nhiên với N program Tinh_tong; số tự nhiênđược nhập từ bàn phím...
 • 6
 • 1,043
 • 0

Giáo án đại số lớp 8 - Tuần II Tiết 3 LUYỆN TẬP potx

Giáo án đại số lớp 8 - Tuần II Tiết 3 LUYỆN TẬP potx
... – 20x + + 3x – 48x2 – + 112x = 81 83 x – = 81 83 x = 83 x=1 Làm 14 trang Gọi số tự nhiên chẵn thứ a, số tự nhiên chẵn tiếp thao a + 2;a+4; Tích hai số sau là: (a + 2) (a + 4) Tích hai số đầu là: ... 3x2 – 5x -1 5 + x2 – x3 + 4x – 4x2 = -x -1 5 Giá trị biểu thức khi: a/ x = -1 5 ; b/ x = - 16 c/ x = -1 -1 4 ; d/ x = 0,15 -1 5,15 Làm 13 trang (12x – 5)(4x – 1) + (3x – 7)(1 – 16x) = 81 48x2 – 12x ... biết hai số – y) = x3 – 2x2y + chẵn liên tiếp xy2 – x2y + 2xy2 – y3 đơn vị ? Gọi số chẵn tự = x3 – 3x2y + 3xy2 – nhiên thứ y3 a , số chẵn tự nhiên Làm 11 trang (x – 5) (2x + 3) – 2x(x – 3) + x...
 • 8
 • 300
 • 0

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf

Giáo án hóa học lớp 12 cơ bản – Tiết 35: ôn tập học kỳ 1 pdf
... sau: Glucozơ CTPT Saccarozơ Tinh bột Xenlulozơ C6H12O6 C12H22O 11 (C6H10O5)n (C6H10O5)n CH2OH[CH C6H11O5-OOH]4CHO CTCT thu Glucozơ gọn [C6H7O2(O C6H11O5 H)3]n (saccarozơ (monoanđehi poliancol, t poliancol) ... - Yêu cầu HS lập bảng tổng kết kiến thức chương hoá học hữu trước lên lớp ôn tập phần hoá học hữu - GV lập bảng tổng kết kiến thức chương vào giấy khổ lớn bảng phụ III PHƯƠNG PHÁP: Nêu ... dính hai mảnh vật liệu rắn khc Nhựa vá săm Keo dn epxi Keo dán ure-fomanđehit V CỦNG CỐ: Trong tiết ơn tập VI DẶN DỊ: TIẾT SAU THI HỌC KÌ ...
 • 8
 • 286
 • 0

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 27 LUYỆN TẬP CHƯƠNG IV ppt

Giáo án hóa học lớp 10 nâng cao - Bài 27 LUYỆN TẬP CHƯƠNG IV ppt
... H trạng thái chất gọi phương trình nhiệt hoá học Bài tập Hoạt động 3: GV: Dùng tập SGK trang 109 - 110 HS: Giải toán phân loại phản ứng hoá học Bài tập 1: Hãy nêu thí dụ phản ứng phân huỷ tạo ... Đặt hệ số vào phương trình Phân loại phản ứng hoá học Hoạt động 1: GV: Dùng phiếu học tập số gồm có câu hỏi: a) Có thể phân loại phản ứng hoá học theo loại? Cho thí dụ Em có nhận xét thay đổi ... Thế phản ứng nhiệt hoá học, phản ứng thu nhiệt, phản ứng toả nhiệt ? c) Có thể biểu diễn phương trình nhiệt hoá học nào? Yêu cầu học sinh trả lời: a) Chia phản ứng hoá học thành loại: + Phản...
 • 7
 • 1,296
 • 9

Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14

Giáo án Tin học lớp 8 cả năm_CKTKN_Bộ 14
... m¸y tÝnh Ngày soạn: 09/ 08/ 2013 Ngày dạy: …./… /………tại lớp …8A………sỹ số Hs:…… vắng………… Ngày dạy: …./… /………tại lớp …8B………sỹ số Hs:…… vắng………… Ngày dạy: …./… /………tại lớp …8C………sỹ số Hs:…… vắng………… ... TiÕt 29: Lớp 8A 8B 8C C©u lƯnh ®iỊu kiƯn Ngày soạn 18/ 11/2013 18/ 11/2013 18/ 11/2013 Ngày dạy ……./11/2013 ……./11/2013 ……./11/2013 I Mơc tiªu ... Bµi thùc hµnh 4: sư dơng c©u lƯnh ®iỊu kiƯn if then Lớp Ngày soạn Ngày dạy HSVM 8A 28/ 11/2013 ……./12/2013 8B 28/ 11/2013 ……./12/2013 8C 28/ 11/2013 ……./12/2013 I Mơc tiªu : *Nh»m gióp häc sinh...
 • 128
 • 332
 • 1

Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ

Giáo án Tin học lớp 8 trọn bộ
... - Lớp nhận xét bổ sung - HS ghi lại hớng dẫn nhà thực Tiết 7: Tin học xã hội (Giáo án chi tiết) - Hs nắm đợc loại ứng dụng tin học, số ảnh hởng tin học với xã hội; tình hình xã hội hoá tin học ... - Giáo dục để học sinh nhận biết đợc vai trò tin học, ý thức sử dụng ứng dụng, chơng trình - Giáo dục văn hoá pháp luật xà hội tin học hoá II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: Soạn giáo án ... lý tập tin II/ Chuẩn bị giáo viên học sinh : - GV: + Giáo án, giáo trình, tài liệu liên quan đến học + Máy tính điện tử, sơ đồ th mục, tập tin đợc chép bảng phụ - HS: Chuẩn bị sách vở, học theo...
 • 42
 • 1,516
 • 10

Giáo an tin học lớp 8 học kỳ II

Giáo an tin học lớp 8 học kỳ II
... Năm học 20 08 - 2009 Năm họ Trường THCS Hạ Long Giáo án Tin học Ngày giảng: 8A: 8B: 8C: 8D: Tiết 18 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH VỚI ... -Năm học 20 08 - 2009 Năm họ 1 08 Trường THCS Hạ Long Giáo án Tin học Ngày soạn: Ngày giảng: 8A: 8B: 8C: 8D: Tiết 28 CÂU ... PHƯƠNG PHÁP - Quan sát, hoạt động cá nhân, phân tích D/ TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY I/ ỔN ĐỊNH LỚP 8A: 8B: 8C: 8D: II/ KIỂM TRA BÀI CŨ III/ BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS Hoạt động 1: (2’) - Ở lớp 6, ta GHI...
 • 86
 • 591
 • 4

Giáo án tin học lớp 8 HKI

Giáo án tin học lớp 8 HKI
... sỏnh: - Để so sánh hai giá trị số Các phép so sánh có kết hai biểu thức có giá trị số, chúng sai ta sử dụng kí hiệu toán học nh: =, , Các phép so Phép so sánh cho kết sánh có kết sai ... toỏn - GV: Bài toán khái niệm quen thuộc môn học nh Toán, Vật lí, Chẳng hạn tính tổng số tự nhiên từ đến 100, tính quãng đờng ô tô đợc với tốc độ 60 km/giờ ví dụ toán - Bài toán công việc hay ... thực để giải toán thờng đợc gọi thuật toán Giỏo ỏn Tin hc HS xem SGK v suy Quỏ trỡnh gii bi toán trờn ngh cỏch dựng thut mỏy tớnh: toỏn gii bi toỏn trờn mỏy tớnh Quá trình giải toán máy HS chỳ...
 • 56
 • 480
 • 4

Giáo án Tin học lớp 3 tuần 16- 25

Giáo án Tin học lớp 3 tuần 16- 25
... lắng nghe tiến hành luyện tập Giáo án tin học khối Trờng tiểu học số Đồng Sơn Tiết 38 : Kiểm tra học kỳ I I Mục đích, yêu cầu: - Đánh giá kết học tập HS từ tuần đến tuần 18 với yêu cầu sau: + Nhận ... nhận xét tóm tắt nội dung học Tuần 23 Giáo viên: Hồ Thị Xuân Phợng Giáo án tin học khối Trờng tiểu học số Đồng Sơn Tiết 45: Gõ dấu hỏi, dấu ngã I Mục đích, yêu cầu: - Học sinh nắm đợc nguyên tắc ... Cho ví dụ minh hoạ máy Tuần 22 Giáo viên: Hồ Thị Xuân Phợng Giáo án tin học khối Trờng tiểu học số Đồng Sơn Tiết 43: Gõ dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng I Mục đích, yêu cầu: - Học sinh nắm đợc nguyên...
 • 21
 • 775
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học lớp 8 bài 4 sử dụng biến trong chương trình tiết 1giáo án tin học lớp 8 ban tự nhiên bài 7 câu lệnh lặp tt pptgiáo án hóa học lớp 10 nâng cao bài 27 luyện tập chương iv pptgiáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 8 fulldownload giáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 8 cả nămgiao an tin hoc lop 5 tuan 2giáo án tin học lớp 8 trọn bộbài soạn giáo án tin học lớp 8giáo án tin học lớp 10 bài 14giao an tin hoc lop 5 tuan 24giao an tin hoc lop 5 tuan 29giao an tin hoc lop 5 tuan 20Chủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lyVan hoa dog bang bac bo2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử5 kethua7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTAGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)giao an bai nha ba ngoaiGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nay