Dịch phần unit 4 lớp 12

TAPESCRIP - UNIT 4 - LỚP 12 pptx

TAPESCRIP - UNIT 4 - LỚP 12 pptx
... always behave well I was, a bit, er, a bit of a tearaway Jenny: Umm Well I think I was pretty well-behaved on the whole, so I’d say yes, yeah Gavin : Good for you! Did you pass your exams easily?...
 • 5
 • 331
 • 0

TỪ VỰNG - UNIT 4 - LỚP 12 doc

TỪ VỰNG - UNIT 4 - LỚP 12 doc
... hoạch chi tiết Put into force : bắt buộc Tearaway : người hư đốn Methodical : có phương pháp Well-behaved : cư xử tốt Disruptive : gián đoạn ,mất tập trung Struggle : tranh đấu Progress : tiến...
 • 3
 • 3,486
 • 9

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 LỚP 12 CB ĐỀ 2 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU docx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 LỚP 12 CB ĐỀ 2 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU docx
... Ca(NO3 )2 , Na2CO3 B NaHCO3 , NaAlO2 C Al2(SO4)3 , NaAlO2 D AlCl3 , Na2CO3 Câu 28 Phèn chua có công thức nào? A (NH4)2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O B (NH4)2SO4.Fe2(SO4)3 .24 H2O C CuSO4.5H2O D K2SO4.Al2(SO4)3 .24 H2O ... Ca(HCO3 )2 Câu 24 : Phương trình phản ứng hóa học đúng: A 2Al2O3 + 3C t  B 2MgO + 3CO t  C Al2O3 + 3CO t  D 2Al + 6H2O 4Al + 3CO2 2Mg + 3CO2 2Al + 3CO2 t  2Al(OH)3 + 3H2 Câu 25 : Các ... đúng: A 11 ,2 gam B 14 gam C 12 gam D 11 ,5 gam Câu 21 : Lấy 20 gam hỗn hợp Al Fe2O3 ngâm dung dịch NaOH dư phản ứng xong người ta thu 3,36 lít khí hidro (đktc) Khối lượng Fe2O3 ban đầu là: A 13 ,7...
 • 9
 • 478
 • 7

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 trung học phổ thông chương trình nâng cao
... tờn kim loi kim ỏp s: 1) 47 (gam); 2) Na v K 2.4.2.3 Kim loi tỏc dng dung dch kim Cú dng bi toỏn chớnh nh sau: Kim loi tan ht dung dch kim Kim loi tan khụng ht dung dch kim Bi 7: Cho 7,3g hp kim ... phỏp lm mm nc Hiu:- Tớnh cht ca kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Tớnh cht húa hc ca mt s hp cht, ca natri, canxi v nhụm - Phng phỏp iu ch kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Khỏi nim nc cng, ... ca V l A 120 B 400 C 360 D 240 2.4.2.2 Kim loi tỏc dng vi nc Bi 5: Hũa tan hon ton 8,6 gam hn hp gm kim loi kim A v kim loi kim th B vo nc, thu c dung dch D v 2,24 lớt o 0oC; atm trung hũa...
 • 169
 • 2,976
 • 35

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống lý thuyết và bài tập cho học sinh trung bình - yếu phần kim loại lớp 12 cơ bản trung học phổ thông
... tài: “XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU PHẦN KIM LOẠI LỚP 12 CƠ BẢN - THPT” Mục đích nghiên cứu Xây dựng hệ thống thuyết tập phần Kim loại kiềm (KLK )- Kim loại ... học cho lớp có tỉ lệ HS trung bình - yếu cao CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔM” LỚP 12 CƠ BẢN DÙNG CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH - YẾU ... THPT - Xây dựng hệ thống thuyết tập chương Kim loại kiềm - Kim loại kiềm thổ Nhôm” lớp 12 - THPT dùng cho HS trung bình - yếu - Thiết kế lên lớp có sử dụng hệ thống thuyết tập xây dựng...
 • 187
 • 1,505
 • 17

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 THPT chuyên

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần kim loại lớp 12 THPT chuyên
... 2: XY DNG V S DNG H THNG BI TP BI DNG HC SINH GII PHN KIM LOI LP 12 THPT CHUYấN 24 2.1 C S XY DNG H THNG BI TP BI DNG HC SINH GII PHN KIM LOI LP 12 THPT CHUYấN [8], [26], [33] 24 ... GV : Giỏo viờn HH : Húa hc HS : Hc sinh HSG : Hc sinh gii KLK : Kim loi kim 10 KLKT : Kim loi kim th 11 PGS.TS : Phú giỏo s Tin s 12 THCS : Trung hc c s 13 THPT : Trung hc ph thụng 14 TN - C ... thi hc sinh gii cp tnh, cp quc gia, quc t v i sõu ni dung phn kim loi - Xõy dng h thng bi dựng cho vic bi dng hc sinh gii phn kim loi lp 12 trng THPT chuyờn - xut phng phỏp s dng h thng bi dựng...
 • 142
 • 2,264
 • 55

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao

Một Số Biện Pháp Rèn Luyện Kỹ Năng Vận Dụng Kiến Thức Hóa Học Vào Thực Tiễn Cho Học Sinh Trung Học Phổ Thông Phần Hữu Cơ Lớp 12 Ban Nâng Cao
... rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn thông qua trình dạy học môn hóa học trường phổ thông CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO THỰC TIỄN THÔNG ... dựng trình rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn dạy học hóa học 10 5- Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh THPT 6- Thiết kế số giáo ... sinh, giúp học tự tin bước vào sống thực tế Đề tài: " Một số biện pháp rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông phần hữu lớp 12 nâng cao triển khai...
 • 18
 • 4,567
 • 21

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPT chương trình nâng cao

Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập hóa học phần kim loại lớp 12 THPT chương trình nâng cao
... tờn kim loi kim ỏp s: 1) 47 (gam); 2) Na v K 2.4.2.3 Kim loi tỏc dng dung dch kim Cú dng bi toỏn chớnh nh sau: Kim loi tan ht dung dch kim Kim loi tan khụng ht dung dch kim Bi 7: Cho 7,3g hp kim ... phỏp lm mm nc Hiu:- Tớnh cht ca kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Tớnh cht húa hc ca mt s hp cht, ca natri, canxi v nhụm - Phng phỏp iu ch kim loi kim, kim loi kim th, nhụm - Khỏi nim nc cng, ... lao ng ca cỏ nhõn v cng ng xó hi 1.4.2 Kim loi kim, kim th, nhụm 1.4.2.1 Kin thc Bit:- V trớ, cu hỡnh electron nguyờn t, ng dng ca kim loi kim, kim loi kim th, nhụm v mt s hp cht quan trng ca...
 • 169
 • 1,425
 • 7

unit 9 . lop 12cb

unit 9 . lop 12cb
.. . H St.John Philby / in the 193 0s a The first white man traversed this desert was H St.John Philby, in the 193 0s b The first white man traversed this desert and was H St.John Philby, in the 193 0s .. . white man to traverse this desert he was H St.John Philby, in the 193 0s d The first white man to traverse this desert was H St.John Philby, in the 193 0s Read the passage carefully and choose .. . metropolitan areas in the United States, with a population of million In the North Phoenix area, desert is losing ground to development at a rate of approximately 4,000 m2.per hour The next largest...
 • 10
 • 409
 • 0

language focus unit 9 - lớp 12

language focus unit 9 - lớp 12
... study for the exam, however/but Lan did You could fly via Vienna; however/but it isn’t the only - - - T calls on some ss to read aloud the answers and explain why T elicits the uses of some conjunctions ... the factory  BUT, HOWEVER, and YET:  ALTHOUGH / HOWEVER : But / yet / However / Although : co-ordinate conjunctions They are used to express contrast / concession  THEREFORE  SO Exercise...
 • 3
 • 1,199
 • 4

Bai kiem tra so 4 - lớp 12

Bai kiem tra so 4 - lớp 12
... kiểm tra thứ Mã đề: 04 2 Câu 13: Một nguyên tố có cấu hình e là: 1s 2s 2p 3s 3p Phát biểu sau nguyên tố đúng? A Phi loại, có 7e lớp B Kim loại, có 1e C Phi loại, có 1e D Kim loại, có 3e lớp lớp lớp ... Câu 14: Cho bột sắt vào 50ml dung dịch CuSO4 0,2M, khuấy màu xanh biến mất, lợng mạt sắt phản ứng là: A 5,6g B 0,56g C 0,056g D 2,8g Câu 15: Kim loại sau phản ứng đợc với dung dịch CuSO4: A Fe,Ag ... D Mg Câu 24: Tính chất vật lí chung kim loại đợc quy định bởi: A Điện tích hạt nhân B Hạt nhân nguyên tử C Electron tự D Bán kính nguyên tử Câu 25: Cho 4, 64 g hỗn hợp FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng...
 • 2
 • 485
 • 0

Phuong phap day hoc sinh hoc - Phan tien hoa lop 12

Phuong phap day hoc sinh hoc - Phan tien hoa lop 12
... thực nghiệm (12B, 12 E) lớp đối chứng (12C, 12 G) thầy Lê Cao Nguyên cô TRịnh Thu Hơng dạy * Trờng THPT Thiệu Hóa chọn lớp đại trà; lớp thực nghiệm (12C, 12F) lớp đối chứng (12D, 12K) cô Nguyễn ... cho học sinh cần: - Giúp học sinh biết cách tìm tòi để nhận yếu tố biết, yếu tố phải tìm mối quan hệ chúng - Giúp học sinh hình thành mô hình khái quát để giải tập, đối tợng loại 12 - Xác lập ... học sinh kĩ hệ thống hoá dạy học phần tiến hoá lớp 12 THPT Phạm vi nghiên cứu đề tài nội dung phần IV "Sự phát sinh phát triển sinh vật trái đất" Sinh học lớp 12 CCGD đối tợng cụ thể học sinh...
 • 45
 • 503
 • 5

unit 4 TA 12 NC

unit 4 TA 12 NC
... Before Ss listen and the task, T asks them to read through the statements Then T instructs them to use some strategies to the task: - T plays the tape once for Ss to the task - T asks for Ss' answers ... name) - Sts can take notes (Given) Address (Home country) 213 Le Loi St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nom 15' Home country phone 84- 8-8333555 Apt # 4- Address (United States) 5589 E Townway ... unfinished sentences in column A Example You can take the National Entrance Examinations wherever your application forms are submitted 11 column A 1.You can take the National Entrance Examinations...
 • 14
 • 534
 • 1

Bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12

Bài tập trắc nghiệm phần kim loại lớp 12
... Kt qu khỏc Phn II KIM LOI NHểM IA-IIA ( Lm bi 60 phỳt ) Cõu:1 Kim loi kim, kim loi kim th phn ng mnh vi : 1: nc ; 2: halogen ; 3: silic oxit ; 4: Axit ; 5: ru ; 6: mui ; 7: phi kim ; 8: hp cht hidrocacbon ... õy l nhng kim loi tỏc dng mnh vi nc Cõu:8 Hidrua ca kim loi kim v ca mt s kim loi kim th tỏc dng vi nc to thnh A/ Mui v nc B/ Kim v hidro C/ Kim v oxi D/ Mui Cõu:9 Nc cng l: A/ Nc cú cha mui natri ... Cõu:7 Khụng gp kim loi kim v kim th dng t thiờn nhiờn vỡ: A/ Thnh phn ca chỳng thiờn nhiờn rt ớt B/ õy l nhng kim loi hot ng hoỏ hc rt mnh C/ õy l nhng cht hỳt m c bit D/ õy l nhng kim loi tỏc...
 • 9
 • 2,048
 • 114

Xem thêm