Tiết 44 kinh tế bắc mỹ (GVDG) địa lý 7 nguyễn ngọc vinh

Tiết 44 Kinh tế bắc mỹ (GVDG)

Tiết 44 Kinh tế bắc mỹ (GVDG)
... mậu dịch tự Bắc Mỹ thành lập nhằm mục đích gì? ? Hoa Kỳ Canada hai quốc gia có kinh tế phát triển nh nào? HS nghiên cứu trả lời đợc: - Tạo nên thị truờng chung rộng lớn - Có kinh tế phát triển ... thảo Dịch vụ chiếm tỉ luận trọng cao kinh tế ? Dựa vào bảng số liệu dói HS nghiên cứu trả lời đcho biết vai trò ngành dịch ợc: nguồn thu ngoại tệ vụ Bắc Mỹ lớn Tên nớc Canada Hoa Kỳ Mehico GDP ... bảo hiểm, giao thông tải, đóng vai trò quan trọng Bắc Mỹ -Chim t l cao c cu GDP( Ca-na-a v Mờhi-cụ 68%, Hoa Kỡ 72%) Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mỹ (NAFTA) Dựa vào kiến thức sgk? - Học sinh dựa vào...
 • 4
 • 343
 • 1

tiết 43 kinh tế bắc mỹ

tiết 43 kinh tế bắc mỹ
... lao động nơng nghiệp Bắc Mĩ so với tổng số dân quốc gia? - Sản lượng lương thực sao? Tiết 43: Bài 38 KINH TẾ BẮC MĨ 1/NỀN NƠNG NGHIỆP TIÊN TIẾN *Thế mạnh hạn chế nơng nghiệp Bắc Mĩ -Thế mạnh + ... nhiễm mơi trường Tiết 43: Bài 38 KINH TẾ BẮC MĨ 1/NỀN NƠNG NGHIỆP TIÊN TIẾN *Thế mạnh hạn chế nơng nghiệp Bắc Mĩ * /Các vùng nơng nghiệp ? Quan sát lược đồ khí hậu lược đồ nông nghiệp Bắc Mó điền ... Hoa Kì sơn ngun Mê hi Tiết 43: Bài 38 KINH TẾ BẮC MĨ 1/NỀN NƠNG NGHIỆP TIÊN TIẾN *Thế mạnh hạn chế nơng nghiệp Bắc Mĩ * /Các vùng nơng nghiệp Lúa mì phía Nam Canađa phía Bắc Hoa Kì Cây cơng nghiệp...
 • 9
 • 194
 • 0

Kinh tế Bắc Mỹ

Kinh tế Bắc Mỹ
... nghiệp Bắc Mĩ lại có phân hóa từ Bắc xuống Nam từ Đông sang Tây ? II Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu giới: Thảo luận nhóm Dựa vào lược đồ 39.1 , nêu phân bố ngành công nghiệp Bắc mĩ ... Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu giới: Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA): NAFTA thành lập năm nào? Gồm nước thành viên? NAFTA có ý nghĩa với nước Bắc Mĩ? II Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm ... Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm vị trí hàng đầu giới: Công nghiệp Bắc Mĩ phát triển trình độ cao: Tham khảo nội dung SGK kết hợp quan sát hình ảnh , nhận xét vê trình độ phát triển công nghiệp Bắc Mĩ ,...
 • 25
 • 981
 • 0

Bài 39: Kinh tế Bắc Mỹ

Bài 39: Kinh tế Bắc Mỹ
... chiếm 68%) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) Thnh ph Oa-Sinh-Tn (Hoa Kỡ) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) Thnh ph Xan Phran-xi-xcụ v ờm (Hoa Kỡ) TIT 44: KINH T BC M (TIP ... M (TIP THEO) Thnh ph Seattle (khu vc sx mỏy bay Boeing) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) 2/Cụng nghip Bc M chim v trớ hng u trờn th ... cao nn kinh t TIT 44: KINH T BC M (TIP THEO) 2/Cụng nghip Bc M chim v trớ hng u trờn th gii a.S phõn b cụng nghip Bc M b.Cụng nghip Bc M phỏt trin trỡnh cao 3/Dch v chim t trng cao nn kinh t...
 • 25
 • 672
 • 1

Kinh tế Bắc Mỹ

Kinh tế Bắc Mỹ
... Bắc Mĩ Tiết 44 Bài 39 KINH TẾ BẮC MĨ (tt) Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu giới: Lược đồ công nghiệp Bắc Mĩ ? Dựa vào hình 39 sgk, nêu phân bố rút nhận xét nghành công nghiệp quốc gia Bắc Mỹ ... nghiệp hàng không Hoa Kì Dựa bảng số liệu GDP nước Bắc Mỹ cho biết vai trò ngành dịch vụ kinh tế Bắc Mĩ? ? Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế Tên nước GDP( triệu USD) Cơ cấu GDP(%) Công nghiệp ... nước Bắc Mĩ(năm 2001) Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế - Dịch vụ chiểm tỷ lệ cao cấu GDP ( Ca- na- da, Mê- hi- cô 68% Hoa- kì 72%) Hiệp định mậu dịch tự Bắc Mĩ (NAFTA) Khu vực mậu dịch tự Bắc...
 • 16
 • 393
 • 1

Gián án kinh te Bac My tt

Gián án kinh te Bac My tt
... 27 Nông nghiệp Dịch vụ Hoa Kì 10.171.400 26 72 Mê-hi-cô 617.817 28 68 68 Sở Giao dịch Chứng khoán New York phố Wall Giao thông Hoa Kì: Năm 2003, có khoảng 759 xe cho 1.000 người Mỹ Thành phố...
 • 23
 • 258
 • 0

Tài liệu kinh te Bac My tt

Tài liệu kinh te Bac My tt
... đầu giới: C - Dịch vụ : Dựa vàohoạt động đóng vaicho quan trọng ngành dịch vụvụ ? Những bảng số liệu đây, trò biết vai trò ngành dịch Bắc mĩ ? Tên nước GDP (triệu USD) Cơ cấu GDP (%) Ca-na-đa ... giới: c- Dịch vụ - Chiếm tỉ lệ cao cấu GDP (Canađa Mêhicô: 68%, Hoa Kì: 72%) - Tập trung vào ngành: Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông Công nghiệp Bắc Mĩ chiếm ... không với đặc điểm công nghiệp Bắc mĩ A B Trình độ phát triển cao , đứng hàng đầu giới Nguồn nguyên liệu dồi , giá nhân công rẻ C Công nghiệp chế biến chiếm ưu , ngành điện tử , hàng không vũ trụ...
 • 23
 • 405
 • 0

Bài 39: KINH TẾ BẮC MỸ

Bài 39: KINH TẾ BẮC MỸ
... xuất nông nghiệp Bắc Mó phân hóa rõ rệt từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông - Do khí hậu phân hóa từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đông Bài 39 KINH TẾ BẮC MĨ (tt) Bài 39 KINH TẾ BẮC MĨ (tt) NỘI DUNG ... khối kinh tế chung Bắc Mó (NAFTA) tự Bắc Mó : SGK TRANG 122 Bài 39 KINH TẾ BẮC MĨ (tt) NỘI DUNG Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu giới Dòch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế : Hiệp đònh mậu dòch tự Bắc ... 122 Bài 39 KINH TẾ BẮC MĨ (tt) NỘI DUNG Công nghiệp chiếm vị trí hàng đầu giới Dòch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế : 3.Dòch vụ chiếm tỉ trọng cao kinh tế : Dòch vụ chiếm tỉ trọng cao GDP nước Bắc...
 • 19
 • 569
 • 0

giáo án bài 49 dân cư và kinh tế châu đại dương - địa 8 - gv. ng văn tình

giáo án bài 49 dân cư và kinh tế châu đại dương - địa lý 8 - gv. ng văn tình
... phần: Ng ời địa chiếm kho ng 20% dân số, bao gồm ng ời Ôxtra-lô-it, ng ời Mêla-nê-di ng người Pô-li-nê-di ng Người nhập chiếm kho ng 80 % dân số, phần lớn cháu ng ời châu Âu Giáo án Địa ? ... ng ời Dân gồm hai thành - Ng ời địa chiếm kho ng phần ng ời 20% dân số, bao gồm ng ời Ô-xtra-lô-it, ng ời Mê-la-n địa ng ời nhập di ng người Pô-li-nê-di ng ? Nêu đặc điểm Ng ời nhập chiếm ... Giáo án Địa (năm 2001) ? Dân nào? - Phần lớn dân s ng tập trung dải đất hẹp phía đ ng đ ng nam Ô-xtrây-li-a, bắc Niu Di-len Pa-pua Niu Ghi-nê Trong đó, nhiều đảo có vài chục ng ời ng ời...
 • 4
 • 3,744
 • 16

NGHIÊN CỨU ĐỊA KINH TẾ NÓI CHUNG VÀ ĐỊA KINH TẾ VIỆT NAM NÓI RIÊNG doc

NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ KINH TẾ NÓI CHUNG VÀ ĐỊA LÝ KINH TẾ VIỆT NAM NÓI RIÊNG doc
... thổ) tối ưu hoạt động kinh tế xã hội thực tiễn * NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU: Địa kinh tế môn kinh tế mang tính tổng hợp cao, nghiên cứu địa kinh tế có đóng góp quan trọng mặt luận, phương pháp ... nhân văn, địa kinh tế nhiều môn khoa học khác Các nghiên cứu Địa kinh tế khởi đầu đồ kết thúc đồ Phương pháp khảo sát thực địa la phương pháp truyền thống, đặc trưng Địa kinh tế, sử dụng ... tổng hợp đối tượng nghiên cứu địa kinh tế rộng lớn, liên quan tới nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh có quy mô chất khác lại tương tác chặt chẽ với Vì nhà nghiên cứu Địa kinh tế phải sử dụng thường...
 • 6
 • 187
 • 0

DẠNG BÀI SO SÁNH CÁC VÙNG KINH TẾ TRONG BDHSG MÔN ĐỊA LỚP 9

DẠNG BÀI SO SÁNH CÁC VÙNG KINH TẾ TRONG BDHSG MÔN ĐỊA LÝ LỚP 9
... sinh làm thi môn Địa có chất lượng tốt hơn, mạnh dạn đưa dạng so sánh vùng kinh tế BDHSG môn Địa 9, dạng sưu tầm dựa vào kinh nghiệm giảng dạy thân sơ tổng kết dạng câu hỏi thuyết chủ ... hỏi 11 Hãy so sánh mạnh kinh tế vùng kinh tế Bắc Trung Bộ vùng kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ Nguyên nhân làm cho vùng chưa phát huy hết mạnh vùng? Gợi ý trả lời a So sánh mạnh kinh tế vùng * Giống ... thức nâng cao gồm: Địa lí tự nhiên Việt Nam, Địa lí dân cư, Địa lí ngành kinh tế, Địa vùng kinh tế Trong đó, Địa vùng kinh tế Việt Nam phần có khối lượng kiến thức lớn Trong phần kiến thức...
 • 26
 • 2,288
 • 0

Xem thêm