Môn địa lí lớp 7 thiên nhiên châu phi

Môn địa lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi pdf

Môn địa lí lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi pdf
... Hướng nghiêng địa hình - Hướng nghiêng địa hình châu Phi thấp dần từ ĐN tới TB ? Cho biết phân bố địa hình đồng dãy núi châu Phi - Đồng châu Phi thấp tập trung chủ yếu ven biển - Rất núi cao ... ấn Độ Dương qua biển Địa Trung Hải kênh đào Xuyê rút ngắn nhiều) - Cho học sinh quan sát H2 6-1 Sgk Địa hình khoáng sản ? Cho biết châu Phi thuộc dạng địa hình - Lục địa châu Phi khối cao nguyên ... bồn địa xen kẽ sơn ? Nhận xét phân bố địa hình đồng nguyên bằng ? Xác định đọc tên sơn nguyên, - Độ cao tb 75 0m bồn, địa châu Phi ? Cho biết địa hình phía Tây khác với địa hình phía đông - Hướng...
 • 4
 • 443
 • 0

Môn địa lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi potx

Môn địa lí lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi potx
... diện tích lớn châu Phi ? Dựa vào H 2 7- 1, H 2 7- 2 SGK nêu mối quan hệ lượng mưa thảm thực vật vật châu Phi C/ Hoạt dộng củng cố chiếm diện tích lớn - Xác định đồ treo tường tự nhiên châu Phi, ranh ... H 2 7- 1 SGK Khí hậu ? So sánh phần đất liền chí tuyến - Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm châu Phi phần đất lại ? Hình dạng lãnh thổ đường bờ biển, kích thước châu Phi có đặc biệt chí tuyến nên châu ... quan sát H 2 7- 2 SGK Các đặc điểm khác môi trường ? Sự phân bố môi trường tự nhiên châu - Các môi trường tự nhiên nằm cân xứng Phi có đặc điểm qua đường xích đạo Gồm: - Gồm môi trường tự nhiên Xác...
 • 4
 • 423
 • 1

Môn địa lớp 7 - Kinh tế châu Phi doc

Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi doc
... phân bố ngành công nghiệp châu Phi ? Nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu Phi ? Nguyên nhân kìm hãm phát triển công nghiệp châu Phi (thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, dân trí thấp, ... nghiệp - Cây ăn - Cây lương thực ? Ngành chăn nuôi có đặc điểm gi? b Ngành chăn nuôi ? Tinh hinh phân bố hinh thức chăn nuôi - Chăn nuôi phát triển có điểm bật - Hình thức chăn thả phổ biến - Phụ ... Công nghiệp ? Điều kiện để phát triển công nghiệp châu - Có nguồn khoáng sản phong phú Phi công nghiệp nói chung phát triển - Quan sát lược đồ H3 0- sgk cho biết khoáng sản quý có trữ lượng lớn phân...
 • 4
 • 317
 • 0

Môn địa lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2) docx

Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2) docx
... tiêu dùng lương thực ? Chỉ đồ - Các cảng lớn châu Phi - Đọc tên đô thị > triệu dân D/ Về nhà: - Tìm hiểu phát triển kinh tế châu Phi khu vực Bắc, Trung, Nam Phi - Làm tập đồ ... giá trị kinh tế kênh đào Xuyê - Yêu cầu học sinh đọc mục sgk Đô thị hoá châu Phi ? Cho biết đặc điểm đô thị hoá châu Phi - Tốc độ đô thị hoá không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế ? Mức ... khu vực (Bắc Phi) ? Mức độ đô thị hoá thấp (Đông Phi) ? Nguyên nhân tốc độ đô hị hoá châu - Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị châu Phi Phi không kiểm soát gia tăng ? Nêu vấn đề kinh tế xã hội nảy...
 • 4
 • 226
 • 0

Môn địa lớp 7 - Dân cư, xã hội châu Phi pptx

Môn địa lí lớp 7 - Dân cư, xã hội châu Phi pptx
... điểm phân bố dân - Dân châu Phi phân bố không cư châu Phi ? Trình bày phân bố dân cư lược đồ (Địa bàn phân bố loại mật độ dân số) ? Giải thích lại có phân bố - Sự phân bố dân châu Phi phụ thuộc ... mặt kinh tế hội bị ngừng trệ suốt da đen châu Phi bị đưaq sang Mĩ làm nô kỉ lệ - Cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 - Năm 60 gọi là: “Năm châu Phi có nước châu Phi giành độc lập chủ quyền 17 nước giành ... nhiên - Đa số dân châu Phi sống nông thôn ? Xác định số thành phố có triệu dân Sự bùng nổ dân số xung đột tộc người châu Phi - Đọc tên nước bảng số liệu a Bùng nổ dân số ? Tình hình dân số...
 • 4
 • 573
 • 0

Giáo án địalớp 7 - CHƯƠNG 5 : CHÂU PHI Bài 26 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI doc

Giáo án địa lý lớp 7 - CHƯƠNG 5 : CHÂU PHI Bài 26 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI doc
... TN I - VỊ TRÍ ĐỊA điểm cực đất liền CP LÝ : Cực Bắc : mũi Cáp Blăng 37 1) Diện tích : 20’B Cực Nam : mũi Kim 34° 51 ’N Cực Đông : mũi Ráthaphun 51 ° 24’Đ 30 triệu Km² đứng thứ TG sau Châu Á Châu ... biển ĐTH vào Xuy-Ê rút ngắn nhiều) Hoạt động : ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN Quan sát hình 26. 1 SGK II-ĐỊA HÌNH ? Cho biết Châu Phi dạng ĐH VÀ KHOÁNG SẢN : chủ yếu ? ( đồi núi cao từ 50 0 - 2000m) ? Nhận ... biển Châu Phi có đặc 3) Giới hạn : + Bắc : Địa Trung Hải + Tây : Đại Tây điểm ? Đặc điểm có ảnh Dương hưởng KH + Đông : giáp Châu Phi? biển Đỏ ngăn ? Cho biết tên đảo lớn Châu cách Châu Á Phi...
 • 9
 • 6,324
 • 7

Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lớp 7

 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7
... trường: - Môi trường khí - Môi trường nước - Môi trường đất - Môi trường sinh học - Môi trường đô thị B/ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 1:Khái niệm giáo dục: Khái niệm giáo dục ... HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 5 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong I/ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH: ... qua biện pháp tích hợp GDMT vào giảng 3 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VẬN DỤNG...
 • 15
 • 2,591
 • 44

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7
... độ nhiệt tăng cao ĐÁP ÁN CÂU HỎI THI ĐỐ VUI ĐỂ HOC MƠN ĐỊA LÍ LỚP D 16 A B 17 B D 18 A D 19 A B 20 B D 21 A D 22 B C 23 B A 24 B 10 C 25 B 11 B 26 A 12 A 27 D 13 C 28 D 14 A 29 A 15 D 30 D ... th«ng vËn t¶i Câu 14: VÞ trÝ cđa ®íi nãng: a Kho¶ng gi÷a hai ®êng chÝ tun c Tõ 230 27 N -> 66033’ N b Tõ 230 27 B -> 66033’ B d Tõ 66033’ B, N-> cùc B¾c, Nam Câu 15: §Êt ®ai ë vïng nhiƯt ®íi thêng ... lµ: a §Êt ®¸ v«i b §Êt sÐt c §Êt phÌn d §Êt feralit Câu 16: Tªn mét thµnh s¹ch nhÊt ë ®íi nãng: a Xin-ga-po c Ma-ni-la b Gia-c¸c-ta d C«n-ca-ta Câu 17: MËt ®é d©n c tha thít nhÊt lµ c¸c vïng: a...
 • 4
 • 2,415
 • 30

Tài liệu Địa 7 - Thiên nhiên Châu Phi

Tài liệu Địa 7 - Thiên nhiên Châu Phi
... VỊ TRÍ CỦA CHÂU PHI TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI Tiết 2 9- Bài 26 Giáo viên: Trần Thị Quyên Đơn vị : Trường THCS Cổ Loa ...
 • 3
 • 267
 • 1

Địa7 - THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tt) pot

Địa lý 7 - THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tt) pot
... khô? - Ít chịu ảnh hưởng TL: - Bờ biển không bị cắt xẻ (ít chịu ảnh biển châu lục khô hưởng biển nên khô) - Phần lớn lãnh thổ châu - Lục địa hình khối Phi nằm chí tuyến - Kích thứơc lớn nên châu ... bái tập sgk + Khí hậu châu Phi nào? - Ít chịu ành hưởng biển châu lục khô - Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm chí tuyến nên châu lục nóng - Hình thành hoang mạc lớn lan sát biển - Mưa phân bố không ... Nam Phi châu Phi + Tại có phân bố môi trường vậy? TL: - Do vị trí địa lí phân bố lượng mưa ( xích đạo chạy nganh qua châu lục, chí tuyến B,N qua B,Nphi) + Môi trường điển hình Nam Phi? TL: - Hoang...
 • 7
 • 229
 • 0

Môn địa lớp 7 - Thành phần nhân văn của môi trường - Dân số pptx

Môn địa lí lớp 7 - Thành phần nhân văn của môi trường - Dân số pptx
... tới “ Điều tra dân số “ chưa ? Người ta điều tra dân số để làm ? ( giáo viên ghi mục ) Dân số Hoạt động 1 Dân số nguồn lao động ? Làm để biết dân số địa phương ? Vây điều tra dân số người người ... biết : - Tỷ lệ gia tăng dân số nước phát Sự bùng nổ dân số - Các nước phát triển có tỷ lệ gia triển qua giai đoạn nào? - nước phát triển sao? Học sinh trả lời – giáo viên kết luận tăng dân số tự ... tăng dân số tự nhiên cao – Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số : Châu á, Châu phi, Châu Mỹ La Tinh ( Giáo viên giải thích bùng nổ dân số) ? Hậu bùng nổ dân số - Hậu : gây khó khăn giải vấn...
 • 5
 • 1,458
 • 1

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc
... hạn người sinh hoạt hoạt động phụ thuộc vào yếu tố - Vào khả tìm nguồn nước - Vào khả trồng trọt chăn nuôi - Vào vận chuyển nước, lương thực ? Vậy hoạt động kinh tế cổ truyền - Hoạt động kinh tế ... ngành kinh tế xuất hoang mạc gì? - Quan sát H2 0-5 Sgk Hoang mạc ngày mở rộng ? Cho biết hoang mạc xuất (khu dân cư, thực vật, động vật) ? Điều bất lợi xảy (cát lấn) ? Nguyên nhân hoang mạc mở rộng ... giao thông lâu đời lạc đà chở hàng buôn bán ? Nêu hoạt động kinh tế đại - Hoạt động kinh tế đại: hoang mạc + Đưa nước vào bàng kênh đào giếng + Hệ thống nước tưới tự động khoan sâu để trồng trọt...
 • 4
 • 577
 • 0

Môn địa lớp 7 - Môi trường đới lạnh docx

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường đới lạnh docx
... Quan sát lược đồ H2 1-1 H2 1-2 Đặc điểm môi trường ? Xác định ranh giới đới lạnh - Ranh giới môi trường đới lạnh hai bán cầu : Khoảng 60o đến địa cực ? Sự khác hai môi trường đới lạnh Bắc bán cầu ... sơn” Gió đới lạnh thổi mạnh Quan sát H2 1-4 , H2 1-5 ? So sánh khác núi băng băng trôi - Quan sát H2 1-6 , 21 -7 ? Mô tả hai cảnh đài nguyên vào mùa hạ Sự thích nghi thực vật động vật với môi trường ... với đới nóng Phần cuối cho học sinh đọc thêm đoạn văn mục - Động vật tránh rét hình thành hình thức di cư ngủ đông C/ Củng cố ? Tính khắc nghiệt khí hậu đới lạnh biểu nào? ? Tại nói đới lạnh...
 • 4
 • 412
 • 1

Môn địa lớp 7 - Môi trường vùng núi doc

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường vùng núi doc
... động đến địa hình vùng núi ? Có biện pháp để bảo vệ vùng núi ? nước ta vùng núi địa bàn cư trú dân tộc ? Đặc điểm cư trú người vùng núi phụ - Vùng núi nơi cư trú dân tộc người - Vùng núi thường ... nắng khác nào? - Hướng độ dốc sườn núi có ảnh hưởng sâu sắc tới môi trường sườn núi - Khí hậu thực vật thay đổi theo hướng núi ? độ dốc có ảnh hưởng đến tự nhiên kinh tế vùng núi Cư trú người ... H2 3-1 cho biết: Đặc điểm môi trường ? Cảnh gì, đâu? ? Trong ảnh có đối tượng địa ? Tại đới nóng có nhiệt độ cao lại có tuyết trắng bao phủ đỉnh núi ? Nhiệt độ thay đổi theo độ cao ảnh hưởng -...
 • 4
 • 456
 • 1

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps
... co nước dến chân núi lên cao - Đới ôn hoà ngược lại Quan sát H243Sgk Sự thay đổi kinh tế xã hội ? Mở từ hoạt động kinh tế dân tộc vùng núi ? Muốn phát triển kinh tế văn hoá vùng núi trước tiên ... cao ? Ngoài vùng núi có khó khăn - Hai hoạt động kinh tế làm biến đổi dẫn tới chậm phát triển kinh tế mặt kinh tế vùng núi giao thông điện lực Nhiều ngành kinh tế xuất theo khai thác tài nguyên ... ? Tại hoạt động kinh tế cổ truyền lại đa - Các hoạt động kinh tế đa dạng phong dạng phú mang sắc dân tộc - Giáo viên nhấn mạnh khác hai vùng đới nóng đới ôn hoà - Đới nóng: khai thác...
 • 3
 • 424
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 7 chương 5 châu phi bài 26 thiên nhiên châu phi docgiao an mon dia li lop 7 ki 2 bai 49 dan cu va kink te chau dai duongkiểm tra học kì i môn địa lí lớp 7kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7đề thi học kì 2 môn địa lí lớp 7đề thi môn địa lí lớp 7 hk1giáo án môn địa lí lớp 7đề thi môn địa lí lớp 7 học kì 1giáo án điện tử môn địa lí lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7 hk2giáo án môn địa lí lớp 7 bài 40đề thi học kì 1 môn địa lí lớp 7đề cương môn địa lí lớp 7 học kì 1PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông góc