Môn địa lí lớp 7 môi trường nhiệt đới gió mùa

Môn địa lớp 7 - Môi trường nhiệt đới gió mùa pptx

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường nhiệt đới gió mùa pptx
... H 7-1 , H 7-2 Khí hậu ? Xác định vị trí môi trường nhiệt đới Vị trí môi trường nhiệt đới gió mùa: gió mùa Nam Đông Nam ? Nguyên nhân hình thành gió mùa mùa hạ, gió mùa mùa đông ? Hướng gió thổi Mùa ... đông ? Hướng gió thổi Mùa hạ: Có gió thổi từ ÂĐD TBD vào ? Tính chất gió mùa mùa hạ - gió mùa đem theo không khí mát ẩm mưa lớn mùa đông Mùa đông: Gió thổi từ lục địa Châu đem theo không khí lạnh ... thực công ? Tại nghiệp nhiệt đới Cho Hs đọc phần kết luận C Củng cố ? Nêu đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa nước ta khí hậu biểu hiệm ? Trình bày đa dạng môi trường nhiệt đới D Hướng dẫn nhà...
 • 4
 • 4,405
 • 3

Môn địa lớp 7 - Môi trường nhiệt đới ppsx

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường nhiệt đới ppsx
... H 5-1 - Cho học sinh phân tích biểu đồ H 6-1 , H 6-2 Xác định vị trí Malacan GiêMêLa ? Nhiệt độ  Nhiệt độ ? Lượng mưa Nhiệt độ trung bình tháng > 220C - Giáo viên yêu cầu: Biên độ nhiệt gần ... trung đông dân cư ? Tại thiên nhiên môi trường nhiệt đới thay đổi ? Tại đất feralit có màu vàng đỏ D Hướng dẫn nhà - Làm tập : Bài tập đồ - Bài tập 4: Biểu đồ nhiệt độ có hình chữ Vcủa Đông Bán ... vùng nhiệt đới đất có màu đỏ vàng ? Tại khu vực nhiệt đới khu vực đông dân cư ? Tại xavan ngày mở rộng ( Mưa theo mùa, phá rừng , đốt rừng làm nương rẫy ) C Củng cố ? Nêu đặc điểm khí hậu nhiệt đới...
 • 4
 • 403
 • 0

Môn địa lớp 7 - Môi trường đới lạnh docx

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường đới lạnh docx
... Quan sát lược đồ H2 1-1 H2 1-2 Đặc điểm môi trường ? Xác định ranh giới đới lạnh - Ranh giới môi trường đới lạnh hai bán cầu : Khoảng 60o đến địa cực ? Sự khác hai môi trường đới lạnh Bắc bán cầu ... sơn” Gió đới lạnh thổi mạnh Quan sát H2 1-4 , H2 1-5 ? So sánh khác núi băng băng trôi - Quan sát H2 1-6 , 21 -7 ? Mô tả hai cảnh đài nguyên vào mùa hạ Sự thích nghi thực vật động vật với môi trường ... với đới nóng Phần cuối cho học sinh đọc thêm đoạn văn mục - Động vật tránh rét hình thành hình thức di cư ngủ đông C/ Củng cố ? Tính khắc nghiệt khí hậu đới lạnh biểu nào? ? Tại nói đới lạnh...
 • 4
 • 403
 • 1

Môn địa lớp 7 - Môi trường vùng núi doc

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường vùng núi doc
... động đến địa hình vùng núi ? Có biện pháp để bảo vệ vùng núi ? nước ta vùng núi địa bàn cư trú dân tộc ? Đặc điểm cư trú người vùng núi phụ - Vùng núi nơi cư trú dân tộc người - Vùng núi thường ... nắng khác nào? - Hướng độ dốc sườn núi có ảnh hưởng sâu sắc tới môi trường sườn núi - Khí hậu thực vật thay đổi theo hướng núi ? độ dốc có ảnh hưởng đến tự nhiên kinh tế vùng núi Cư trú người ... H2 3-1 cho biết: Đặc điểm môi trường ? Cảnh gì, đâu? ? Trong ảnh có đối tượng địa ? Tại đới nóng có nhiệt độ cao lại có tuyết trắng bao phủ đỉnh núi ? Nhiệt độ thay đổi theo độ cao ảnh hưởng -...
 • 4
 • 445
 • 1

Môn địa lớp 7 - Môi trường đới ôn hoà pdf

Môn địa lí lớp 7 - Môi trường đới ôn hoà pdf
... mùa gió) - Cho học sinh quan sátH1 3-1 ? Môi trường đới ôn hoà có kiểu môi trường - HS xác định kiểu môi trường ? Từ Bắc xuống nam có kiểu môi trường - Thay đổi theo không gian(có kiểu môi ? Sự ... yếu tố trường) : từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông nào(khí hậu) Ví dụ: Môi trường Địa Trung Hải: Mưa nhiều vào mùa thu đông Môi trường ôn đới hải dương: Mưa quanh năm Môi trường ôn đới lục địa: ... hai bán cầu - Cho học sinh phân tích bảng số liệu(trang - Vị trí: Đới ôn hoà nằm đới nóng đới lạnh 42) để học sinh thấy tính chất trung gian đới ôn hoà - Khí hậu: ? Cho biết nhiệt...
 • 5
 • 418
 • 0

Giáo án địalớp 7 - Bài 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA pps

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 7 : MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA pps
... Đông HS : quan sát Hình 7. 1 ,7. 2 ,7. 3 , Nam Á … 7. 4  Chia nhóm người (SGK) N 1: Quan sát hình 7. 1 , 7. 2 , nhận xét : - Hướng gió - Nguyên nhân GM mùa hạ , GM mùa đông khu vực ĐNÁ NÁ N2 : từ phân ... LM # mùa hạ mùa đông ? - Hãy liên hệ thời tiết mùa hạ , mùa đông VN N3 : Đọc phân tích BĐ KH hình 7. 3 , 7. 4 : + Nhiệt độ tháng cao , thấp , biên độ nhiệt ? + LM cao nhất, thấp N4 : So sánh # ... TRƯỜNG GV : hướng dẫn HS quan sát II - CÁC ĐẶC hình 7. 5 7. 6 ĐIỂM KHÁC ? Qua hình 7. 5 , 7. 6 em có nhận CỦA MÔI xét màu sắc , cảnh thiên TRƯỜNG nhiên qua mùa địa điểm - Đa dạng + Mùa mưa : rừng cao...
 • 8
 • 1,658
 • 0

Địa 7-Bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa

Địa 7-Bài 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa
... đai Khí hậu vị trí môi trường nhiệt đới ngòi ? môi trường nhiệt đới ? Nêu đặc điểm khí hậu môi trường? Lược đồ khí hậu giới 1-KHÍ HẬU: Xác định vị trí môi trường nhiệt đới gió mùa lược đồ cho biết ... thiên nhiên môi trường nhiệt đới gió mùa ? Rừng cao su vào mùa khô Rừng cao su vào mùa mưa Dựa vào hình ảnh đây,hãy nhận xét thay đổi thảm thực vật môi trường môi trường nhiệt đới gió mùa gian ? ... với môi trường cột A A B Có thời kỳ khô hạn MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI Có mùa đông lạnh Cảnh quan thay đổi từ xích đạo hai chí tuyến Xa-van nửa hoang mạc ngày mở rộng MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Cảnh...
 • 15
 • 1,276
 • 2

Giáo án địa7 - Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA potx
... mùa lược đồ môi trường địa + Phạm vi môi trường nhiệt đới gió mùa nào? TL: - Đây lọai khí hậu đặc sắc đới nóng - Nam A Đông Nam A khu vực điển hình môi trường nhiệt đới gió - Giáo viên hướng ... đúng: Môi trường nhiệt đới gió mùa có : a nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió b thời tiết that thường @ Cả hai + Sự đa dạng môi trường nhiệt đới nào? - Môi trường đa dạng phong phú - Gió mùa ... nhiệt đới gió mùa? TL: - Đây dạng môi trường - Giáo viên: + Khí hậu nhiệt đới mùa đa dạng phong phú, gió khô kéo dài có thới kì khô hạn mưa mùa ảnh hưởng tới cảnh + Khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa...
 • 9
 • 3,197
 • 1

Địa7 - MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ppsx

Địa lý 7 - MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA ppsx
... nhóm - Giáo viên cho học sinh lên bảng xác định lại môi trường nhiệt đới gió mùa lược đồ môi trường địa + Phạm vi môi trường nhiệt đới gió mùa nào? TL: - Đây lọai khí hậu đặc sắc đới nóng - Nam ... đúng: Môi trường nhiệt đới gió mùa có : a nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió b thời tiết that thường @ Cả hai + Sự đa dạng môi trường nhiệt đới nào? - Môi trường đa dạng phong phú - Gió mùa ... hình môi trường nhiệt đới gió - Giáo viên hướng dẫn cách đọc lược đồ H7.1; mùa 7. 2 (gió mùa hạ, gió mùa mùa đông NÁ ĐNÁ ) hình biểu đồ 7. 3; 7. 4, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội Mumbai - Giáo...
 • 8
 • 758
 • 0

bài giảng địa7 bài 7 môi trường nhiệt đới gió mùa

bài giảng địa lý 7 bài 7 môi trường nhiệt đới gió mùa
... nghiệp Bài TUẦN -TIẾT 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Khí hậu 2.Các đặc điểm khác môi trường Tóm lại Nam Á Đông Nam Á khu vực điển hình môi trường nhiệt đới gió mùa Khí hậu nhiệt đới gió mùa có ... 250mm -70 0mm 70 1mm-1500mm Trên 1500mm Gió mùa mùa hạ Lược đồ gió mùa mùa hạ LƯỢNG MƯA Dưới 250mm 250mm -70 0mm 70 1mm-1500mm Trên 1500mm Gió mùa mùa hạ Lược đồ gió mùa mùa đông Khí hậu • Mùa hạ : - Hướng gió ... Nam Á Điền từ thích hợp vào ô trống: Môi trường nhiệt đới gió mùa Đa dang môi trường ………… Phong phú Của đới nóng ………… Đặc điểm bật Khí hậu nhiệt đới gió mùa : A Khí hậu nóng ẩm quanh năm B Khí...
 • 13
 • 820
 • 0

dia 7 moi truong nhiet doi gio mua

dia 7 moi truong nhiet doi gio mua
... đặc điểm khí hậu bật “Môi trường nhiệt đới”? Quan sát xác định mơi trường nhiệt đới gió mùa Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA I KHÍ HẬU  Các em xem lược đồ lượng mưa vào mùa hạ mùa đông Nam...
 • 15
 • 249
 • 0

Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa

Bài 7. Môi trường nhiệt đới gió mùa
... Bài : Môi trường nhiệt đới gió mùa I Mục tiêu giảng Về kiến thức Học sinh cần : • Nắm sơ nguyên nhân hình thành gió mùa đới nóng đặc điểm gió mùa mùa hạ, gió mùa mùa đông • Nắm đặc điểm môi trường ... xác định vị trí môi trường nhiệt đới gió mùa H5.1 SGK  Giảng giải : Toàn môi trường nhiệt đới gió mùa đới nóng nằm hai khu vực Nam Á Đông Nam Á Việt Nam quốc gia nằm khu vực gió mùa điển hình ... nhiệt đới khí hậu nhiệt đới gió mùa  GV kết luận nêu đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa  đặc điểm bật khí hậu nhiệt đới gió mùa nhiệt độ lượng mưa thay đổi theo mùa gió Nhiệt độ trung bình...
 • 9
 • 9,459
 • 8

Tiết 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa

Tiết 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa
... Bài TUẦN -TIẾT 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Khí hậu 2.Các đặc điểm khác môi trường Tóm lại Nam Á Đông Nam Á khu vực điển hình môi trường nhiệt đới gió mùa Khí hậu nhiệt đới gió mùa có hai ... Bài MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA TUẦN 5- TIẾT 7: Người thiết kế: Nguyễn Thành Nam Môi trường nhiệt đới gió mùa chủ yếu nằm khu vực Nam Á Đông Nam Á Khí hậu Em có nhận xét hướng gió thổi, ... Nam Á Điền từ thích hợp vào ô trống: Môi trường nhiệt đới gió mùa Đa dang môi trường ………… Phong phú Của đới nóng ………… Đặc điểm bật Khí hậu nhiệt đới gió mùa : A Khí hậu nóng ẩm quanh năm B Khí...
 • 15
 • 562
 • 0

Xem thêm