giao an dia 7 tiet 50 2009 địa lý 7 lê đình thủy

Giáo án địa 10 - bài 15 thủy quyển

Giáo án địa lý 10 - bài 15 thủy quyển
... nhau.(xem phụ lục) - Bao gồm: Nin Xanh Nin trắng - Diện tích lưu vực: 28 8100 0 Nhóm 1: Sông Nin - Chiều dài: sông dài giới 6685 Nhớm 2: Sông A-ma-dôn Km Nhóm 3: Sông I-ê-nit-xây - Đặc điểm: + Hướng ... 3: GV nhận xét chuẩn kiến thức Giáo án địa lí lớp 1 0- Thủy chế : hai mùa , mùa lũ mùa cạn Sông Amazon - Diện tích lưu vực: Lớn giới 7170000 - Chiều dài: 6437 km - Đặc điểm: + Hướng: Tây – đông ... GVHD: Nguyễn Thị Hạnh Giáo án địa lí lớp 1 0- III PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Phương pháp đàm thoại gợi mở - Phương pháp đàm thoại diễn giảng - Phương pháp thảo luận nhóm/ cặp IV HOẠT...
 • 7
 • 9,778
 • 29

Giáo án Địa lớp 10: SÓNG . THUỶ TRIỀU .DÒNG BIỂN pptx

Giáo án Địa Lý lớp 10: SÓNG . THUỶ TRIỀU .DÒNG BIỂN pptx
.. . ) III.Dòng biển : Hđ 3: 1.Dòng biển nóng - Hs Nghiên cứu Sgk => khác 2.Dòng biển lạnh nhu điểm xuất phát 3.Một số đặc điểm hai hướng chảy dòng biển dòng biển nóng ,dòng biển lạnh ? - Dòng biển .. . Gv - Hs Nội dung I .Sóng biển : *Là hình thức giao động Hđ : Liên hệ thực tế nhận xét nước biển theo chiều thẳng thay đổi sóng biển đứng (do gió ) thời tiết khác ? có *Sóng thần sóng cao dội thay .. . 2: II .Thuỷ triều : - Dựa vào hình 2 2.1 nhận xét *Là tượng dao động chu kì tuần trăng thường xuyên có chu kì khối nước biển đại dương sức hút Mặt Trăng Mặt Trời - Hs Dựa vào hình 2 2.1 2 2.2 cho...
 • 5
 • 840
 • 2

Giáo án Địa 7 cực hay và chi tiết (New)

Giáo án Địa Lý 7 cực hay và chi tiết (New)
... có mưa tập trung vào hai lần tăng cao năm vào khoảng tháng đến mùa (từ 500 mm đến tháng khoảng tháng đến tháng 10) 1500mm) ( cột mưa chênh lệch từ 0mm đến 250 mm tháng có mưa tháng khô hạn, lượng ... 56oB, 41oB điền vào bảng sau : Biểu đồ khí hậu Biểồ 48 B ôn đới hải dương o Nhiệt độ (oC) Tháng Tháng 16 Lượng mưa (mm) Tháng Tháng 133 62 Biểu đồ 56oB ôn đới lục đòa -10 19 31 74 Biểu đồ 41oB ... & 21 .7 trường : mô tả so sánh hình ? (21.6 vài đám rêu & đòa y nở hoa đỏ vàng; phía xa ven bờ hồ thông lùn liễu lùn) - Vùng đài nguyên nằm ven (21 .7 thực vật nghèo nàn & thưa thớt thấy vài biển...
 • 156
 • 546
 • 3

giao an dia ly 7 tiet 4

giao an dia ly 7 tiet 4
... Tháp 1999 20- 24, H: Giải thích sao? 25-29 + Nhận xét: Sau 10 năm độ tuổi t/bình t/phố HCM tăng lên - G/v Yêu cầu H/s quan sát hình 4. 4 đồ bảng H: Nêu nội dung thể nội - H/sinh quan sát dung Địa ... động tìm độ tuổi đông tháp? + Rút nhận xét tình hình dân - H/s thảo luận thời gian số HCM sau 10 năm? - Sau t/gian gv yêu cầu đại diện + Hình dáng: Tháp 1989 đáy rộng, nhóm báo cáo kết qủa thân ... H/s quan sát hình 4. 4 đồ bảng H: Nêu nội dung thể nội - H/sinh quan sát dung Địa lí qua lợc đồ 4. 4? - Hs nêu nội dung cách thể nội - G/v Yêu cầu H/s làm việc cá nhân dung qua lợc đồ theo nội dung...
 • 3
 • 227
 • 0

Giáo án địa lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp ppsx
... Tại dân cư lao triển nông nghiệp ben động lại nhân tố ảnh cạnh số khó hởng đến nông nghiệp? khăn điều kiện bất thường thời tiết khí hậu ? Đặc điểm nhân tố II Các nhân tố kinh tế - xã hội nước ... nhiên ? Tại nông nghiệp - Đây nhứng nhân tố quan lại ngành kinh tế phụ trọng Do đặc trưng thuộc vào yếu tố tự ngành nông nghiệp nhiên? không dựa vào yếu tố tự ? Gồm yếu tố nào? nhiên - Gồm: Đất ... động đến nông - Tăng suất chất lượng nghiệp sao? sản phẩm nông nghiệp, giảm dần phụ thuộc vào tự nhiên chuyển dịch ? Đặc điểm thị trường ảnh hưởng đến nông nghiệp nào? cấu lao động Chính sách phát...
 • 10
 • 407
 • 0

Giáo án địa lớp 7 - Tiết 2 Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI potx

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 2 Bài 2 : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ CÁC CHỦNG TỘC TRÊN THẾ GIỚI potx
... động dạy học Ghi bảng GV : cho HS đọc khái niệm DS I - SỰ PHÂN Phân loại khái niệm DS # số dân BỐ DÂN CƯ : a Dân : ? Vậy dân gì? ? MĐDS ? (HS tra bảng thuật ngữ) GV : nêu công thức tính MĐDS ... lời IV - Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra cũ : - Tháp tuổi cho biết nhửng đặc điểm DS - BNDS xảy ? Nêu nguyên nhân, hậu phương hướng giải ? 3) Giảng : Hoạt động : SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ Họat ... tộc ? Dựa vào hình vẽ mô tả hình dạng bên chủng tộc : da vàng , da trắng, da đen ? Các chủng tộc sống phân bố chủ yếu - CÁC CHỦNG TỘC : DC TG thuộc chủng tộc Mongoloit (Châu Nêgroit Á) , (Châu...
 • 8
 • 5,756
 • 2

Giáo án địa lớp 7 - Tiết 3 Bài 3 : QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁI pptx

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 3 Bài 3 : QUẦN CƯ – ĐÔ THỊ HOÁI pptx
... IV Các bước lên lớp : 1) Ổn định : 2) KT cũ : - Câu hỏi SGK : câu , / 19 - Gọi HS sua 73 phần BT 3) Giảng : Hoạt động : QUẦN CƯ NÔNG THÔN VÀ QUẦN CƯ ĐÔ THỊ Họat động dạy học Ghi bảng GV : Cho ... khái niệm I - QUẦN CƯ quần cuối bảng tra cứu trang NÔNG THÔN 186 SGK VÀ QUẦN CƯ HS: quan sát hình 3. 1 3. 2 trao ĐÔ THỊ : đổi theo nhóm : - Có kiểu quần ? Nội dung hình ? : quần nông thôn ... 3) Thái độ : - Yêu thiên nhiên đất nước , thái độ hành động việc bảo vệ MT II - Đồ dùng dạy học : - BĐ DC TG đô thị - Ảnhc ác đô thị VN TG III Phương pháp : Trực quan , nhóm...
 • 7
 • 5,108
 • 2

Giáo án địa lớp 7 - Tiết 4 Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx

Giáo án địa lý lớp 7 - Tiết 4 Bài 4 : THỰC HÀNH PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ DÂN CƯ VÀ THÁP TUỔI potx
... Hoạt động : BÀI TẬP GV : chia nhóm nhỏ ( HS )  gọi II -BÀI TẬP nhóm lên làm việc : ? Hình dạng tháp tuổi có gi` thay đổi : 1.Hình dáng tháp tuổi : - HS quan sát hình 4. 2 , 4. 3 H .4. 2 : đáy nhận ... nhóm tuổi LĐ tăng , nhóm < tuổi LĐ giảm Hoạt động : BÀI TẬP Phân tích lược đồ DC Châu Á III - BÀI TẬP Yêu cầu HS quan sát hình 4. 4 : 3: ? Đọc tên lược đồ Quan sát hình ? Đọc tên kí hiệu bảng 4. 4 ... đỉnh tháp dần đỉnh Số tuổi LĐ cà Hình 4. 2 nam nữ giảm, tuổi LĐ Hình 4. 3 - Hẹp rộng nhiều  trẻ nhiều - Thân : thon dần đỉnh Đáy - : trẻ - Phình rộng - Đỉnh - Nhọn già  tháp : nhỏ dần H .4. 3 : đáy...
 • 9
 • 8,186
 • 1

Giáo án địa lớp 7 - Bài 50 : THỰC HÀNH : VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA AUSTRAYLIA ppt

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 50 : THỰC HÀNH : VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA AUSTRAYLIA ppt
... Do ảnh hưởng : Xích đạo ) ĐB lượng mưa vị trí ĐL gần - 20°C cao từ : - Gió mùa 100  500 m - Hướng TB – 501  1000mm XĐ, địa hình ven biển thấp ĐN Miền Trung : - Ven biển phía - Do ảnh hưởng ... tích , diễn giải IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) KT cũ : – Tại đại phận lục địa Ôxtrâylia có KH khô nóng ? 3) Giảng : Hoạt động : BÀI Trình bày đặc điểm KV địa hình Ôxtrâylia Các yếu tố Miền ... - tự nhiên khí hậu lục địa Ôxtrâylia - Lược đồ KH H 50. 3 SGK - Lát cắt đại hình lục địa Ôxtrâylia III – Phương pháp : đàm thoại , trực quan , nhóm ,phân...
 • 8
 • 3,770
 • 4

Giáo án địa lớp 7 - Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A doc

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 50: THỰC HÀNH VIẾT BÁO CÁO VỀ ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN CỦA ÔX-XTRÂY-LI-A doc
... hình dãy Ôx-xtrây-li-a chắn gió - Sự phân bố HM Ôx-xtrây-li-a: + phía tây: ảnh hưởng dòng biển lạnh tây Ôx-xtrây-li-a + trung tâm: sâu nội địa, có đường chí tuyến nam đia qua, dãy đông địa ghình ... bày đặc điểm + phía tây: cao nguyên khu vực địa hình Ôx- tây Ôx-xtrây-li-a cao xtrây-li-a - 500m GV yêu cầu HS thảo luận theo + giữa: đồng trung tâm có hồ ÂY-rơ bàn Đại diện nhóm lên báo cáo ... tây)ảnh - hưởng dòng biển lạnh GV chuan xác kiến thức GV giới thiệu tranh ảnh Ôx-xtrây-li-a) trung tâm (có đường chí tuyến nam hoạt động kinh tế, - Đời sống người lục địa Ôx-xtrây-li-a qua, địa hình...
 • 7
 • 10,552
 • 6

Giáo án Địa 7- tiết 53- kiểm tra

Giáo án Địa lý 7- tiết 53- kiểm tra
... khu vực Trung Nam Mó: a.SXnông sản, thực phẩm, khai thác khoáng sản để XK b SX n«ng nghiƯp ®Ĩ XK c.Phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản d a,b,c ®Ịu sai Kiểu khí hậu ôn đới Bắc Mó chiếm diện...
 • 3
 • 195
 • 0

Giáo án Địa 7 bài 50: Thực hành Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Australia

Giáo án Địa lý 7 bài 50: Thực hành Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Australia
... phía Tây lục địa nơi có LM giảm dần từ ven biển vào - Sự phân bố HM lục địa Ôxtrâylia phụ thuộc vào vị trí ĐH ảnh hưởng dòng biển lạnh, hướng gió thổi thường xuyên III Củng cố học: - Bài tập SGK ... nóng ĐH đón gió 1500 mm dãy Đông Australia - Gió Tín phong - Hướng ĐN - Do ảnh hưởng dòng biển - Ven biển phía tây mưa lạnh, ảnh hưởng gió Tín phong với KH lục địa khô dần 251 → 500mm VnDoc - ... BÀI - Chia nhóm thảo luận a Sự phân bố mưa: Loại gió Lượng mưa mm Sự phân bố Giải thích Miền Bắc: (Xích đạo - Ven biển Bắc vào Đông - Do ảnh hưởng: vị trí ĐL 200N) Bắc lượng mưa cao gần XĐ, địa...
 • 3
 • 421
 • 0

Giáo án địa 5 tiết 8-14

Giáo án địa lý 5 tiết 8-14
... Hoảt âäüng 54 DÁN TÄÜC ANH EM TRÃN ÂÁÚT NỈÅÏC VIÃÛT NAM + Nỉåïc ta cọ bao nhiãu dán täüc? + Nỉåïc ta cọ 54 dán täüc + Dán täüc no cọ âäng nháút? Säúng + Dán täüc Kinh (Viãût) cọ säú dán âäng ch ... nhiãu dán? Dán säú nỉåïc ta âỉïng thỉï máúy cạc nỉåïc Âäng Nam Ạ? + Dán säú tàng nhan gay khọ khàn gç viãûc náng cao âåìi säúng nhán dán? Tçm mäüt vê dủ củ thãø vãư háûu qu ca viãûc gia tàng dán ... ta cọ bao nhiãu dán täüc? Dán täüc no cọ säú dán âäng nháút, phán bäú ch úu åí âáu? Cạc dán täüc êt ngỉåìi säúng åí âáu? + Âiãưn cạc thäng tin cn thiãúu vo så âäư sỉû phán bäú dán cỉ åí Viãût Nam...
 • 16
 • 367
 • 0

Giáo án địa 4 tiết 26

Giáo án địa lý 4 tiết 26
... hình -HS phác nét vẽ hình -HS tham gia nhận xét đánh giá giáo viên *Dặn dò: Quan sát dáng ngườI hoạt động Mĩ Thuật (TC) Tập nặn tạo dáng TẬP NẶN DÁNG NGƯỜI (23) I MỤC TIÊU : -HS nhận biết phận ... giống mẫu Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá -GV gợI ý hs nhận xét số vẽ bố cục , tỉ lệ, hình vẽ -HS tham gia đánh giá xếp loạI Hoạt động trò -Nhìn vật mẫu để t ham gia nhận xét -Hình dáng -Màu sắc -Cách ... đáp án: +Lập làng , lập ấp , vỡ đất khai hoang., chăn nuôi , buân bán -1 -2 hs trình bày trước lớp , lớp nhận xét , bổ sung -Hs đọc bảng so sánh -Hs nối tiếp phát biểu ý kiến Tiêu chí so sánh...
 • 17
 • 537
 • 1

giao an dia ly 7 hoan chinh NT

giao an dia ly 7 hoan chinh NT
... trờng hoang mạc -Ngày soạn: 13/11/08 Ngày dạy: Chơng 3: Môi trờng hoang mạc Hoạt động kinh tế ngời đới hoang mạc Tiết 21 Môi trờng hoang mạc I Mục tiêu: - HS nắm đợc đặc điểm hoang mạc: ... khác hoang mạc đới nóng HM đới lạnh - Biết đợc cách thích nghi SV với MT hoang mạc - Rèn luyện kĩ đọc, phân tích biểu đồ KH , p/t ảnh II Chuẩn bị: Bản đồ tự nhiên châu Phi.; Tranh: cảnh quan hoang ... phóng to ; Các tranh anhgr cảnh quan miền nhiệt đới GV: Nguyễn Thị Thanh THCS Hà Lan - Bỉm Sơn Giáo an địa lý Năm Học 2008 - 2009 III Tiến trình dạy: A KT cũ: ? Hãy mô tả cảnh quan rừng rậm xích...
 • 78
 • 682
 • 3

Xem thêm