Môn địa lí lớp 7 kinh tế châu phi (tiết 2)

Môn địa lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2) docx

Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi (tiết 2) docx
... tiêu dùng lương thực ? Chỉ đồ - Các cảng lớn châu Phi - Đọc tên đô thị > triệu dân D/ Về nhà: - Tìm hiểu phát triển kinh tế châu Phi khu vực Bắc, Trung, Nam Phi - Làm tập đồ ... giá trị kinh tế kênh đào Xuyê - Yêu cầu học sinh đọc mục sgk Đô thị hoá châu Phi ? Cho biết đặc điểm đô thị hoá châu Phi - Tốc độ đô thị hoá không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế ? Mức ... khu vực (Bắc Phi) ? Mức độ đô thị hoá thấp (Đông Phi) ? Nguyên nhân tốc độ đô hị hoá châu - Nguyên nhân bùng nổ dân số đô thị châu Phi Phi không kiểm soát gia tăng ? Nêu vấn đề kinh tế xã hội nảy...
 • 4
 • 226
 • 0

Môn địa lớp 7 - Kinh tế châu Phi doc

Môn địa lí lớp 7 - Kinh tế châu Phi doc
... phân bố ngành công nghiệp châu Phi ? Nhận xét trình độ phát triển công nghiệp châu Phi ? Nguyên nhân kìm hãm phát triển công nghiệp châu Phi (thiếu lao động chuyên môn kĩ thuật, dân trí thấp, ... nghiệp - Cây ăn - Cây lương thực ? Ngành chăn nuôi có đặc điểm gi? b Ngành chăn nuôi ? Tinh hinh phân bố hinh thức chăn nuôi - Chăn nuôi phát triển có điểm bật - Hình thức chăn thả phổ biến - Phụ ... Công nghiệp ? Điều kiện để phát triển công nghiệp châu - Có nguồn khoáng sản phong phú Phi công nghiệp nói chung phát triển - Quan sát lược đồ H3 0- sgk cho biết khoáng sản quý có trữ lượng lớn phân...
 • 4
 • 317
 • 0

Môn địa lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi pdf

Môn địa lí lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi pdf
... Hướng nghiêng địa hình - Hướng nghiêng địa hình châu Phi thấp dần từ ĐN tới TB ? Cho biết phân bố địa hình đồng dãy núi châu Phi - Đồng châu Phi thấp tập trung chủ yếu ven biển - Rất núi cao ... ấn Độ Dương qua biển Địa Trung Hải kênh đào Xuyê rút ngắn nhiều) - Cho học sinh quan sát H2 6-1 Sgk Địa hình khoáng sản ? Cho biết châu Phi thuộc dạng địa hình - Lục địa châu Phi khối cao nguyên ... bồn địa xen kẽ sơn ? Nhận xét phân bố địa hình đồng nguyên bằng ? Xác định đọc tên sơn nguyên, - Độ cao tb 75 0m bồn, địa châu Phi ? Cho biết địa hình phía Tây khác với địa hình phía đông - Hướng...
 • 4
 • 443
 • 0

Môn địa lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi potx

Môn địa lí lớp 7 - Thiên nhiên châu Phi potx
... diện tích lớn châu Phi ? Dựa vào H 2 7- 1, H 2 7- 2 SGK nêu mối quan hệ lượng mưa thảm thực vật vật châu Phi C/ Hoạt dộng củng cố chiếm diện tích lớn - Xác định đồ treo tường tự nhiên châu Phi, ranh ... H 2 7- 1 SGK Khí hậu ? So sánh phần đất liền chí tuyến - Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm châu Phi phần đất lại ? Hình dạng lãnh thổ đường bờ biển, kích thước châu Phi có đặc biệt chí tuyến nên châu ... quan sát H 2 7- 2 SGK Các đặc điểm khác môi trường ? Sự phân bố môi trường tự nhiên châu - Các môi trường tự nhiên nằm cân xứng Phi có đặc điểm qua đường xích đạo Gồm: - Gồm môi trường tự nhiên Xác...
 • 4
 • 423
 • 1

Kinh tế Châu Phi (tiết 2)

Kinh tế Châu Phi (tiết 2)
... Kinh tế Châu Phi ( Tiết 2) Hình 31.1 - Lược đồ kinh tế châu Phi hướng xuất ?Châu phi tiếp giáp với biển đại dương TØ lƯ d©n thµnh thÞ cđa mét sè qc gia ë Ch©u Phi (Năm 2000) Qc ... Cập Dun hải Bắc Phi Khá cao Ni- giê- ri-a Ven vịnh Ghi- nê Thấp Kê- ni- a; Xơ-ma-li Dun hải Đơng Phi Em điền tiếp nội dung phù hợp vào sơ đồ đây: Hoạt động kinh tế đối ngoại Châu Phi Xuất Nhập...
 • 12
 • 789
 • 6

Kinh tế châu phi( tiết 2)

Kinh tế châu phi( tiết 2)
... Tiết 34- Kinh tế Châu Phi (tiếp) Tiết 34- Kinh tế Châu Phi (tiếp) 3- Dịch vụ Quan sát H31.1 nêu nhận xét để thấy tuyến đường sắt quan trọng chủ yếu phục vụ cho hoạt động xuất khẩu? -Ở Châu ... Phi dựa vào nguồn KT nào? -Thé yếu mặt hàng xuất nhập chủ yếu Châu Phi gì? (hàng xuất giá thấp hàng nhập giá cao) Tiết 36- Kinh tế Châu Phi (tiếp) 3- Dịch vụ  -Chủ yếu nơi cung cấp nguyên liệu ... phố Củng cố Em có nhận xét KT Châu Phi: A- Châu Phi có KT chậm PT B- Nền KT Châu Phi chậm PT phụ thuộc vào nước C- KT Châu Phi KT nông nghiệp cổ truyền D- KT Châu Phi dựa chủ yếu vào khai thác...
 • 12
 • 437
 • 1

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc
... hạn người sinh hoạt hoạt động phụ thuộc vào yếu tố - Vào khả tìm nguồn nước - Vào khả trồng trọt chăn nuôi - Vào vận chuyển nước, lương thực ? Vậy hoạt động kinh tế cổ truyền - Hoạt động kinh tế ... ngành kinh tế xuất hoang mạc gì? - Quan sát H2 0-5 Sgk Hoang mạc ngày mở rộng ? Cho biết hoang mạc xuất (khu dân cư, thực vật, động vật) ? Điều bất lợi xảy (cát lấn) ? Nguyên nhân hoang mạc mở rộng ... giao thông lâu đời lạc đà chở hàng buôn bán ? Nêu hoạt động kinh tế đại - Hoạt động kinh tế đại: hoang mạc + Đưa nước vào bàng kênh đào giếng + Hệ thống nước tưới tự động khoan sâu để trồng trọt...
 • 4
 • 577
 • 0

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps
... co nước dến chân núi lên cao - Đới ôn hoà ngược lại Quan sát H243Sgk Sự thay đổi kinh tế xã hội ? Mở từ hoạt động kinh tế dân tộc vùng núi ? Muốn phát triển kinh tế văn hoá vùng núi trước tiên ... cao ? Ngoài vùng núi có khó khăn - Hai hoạt động kinh tế làm biến đổi dẫn tới chậm phát triển kinh tế mặt kinh tế vùng núi giao thông điện lực Nhiều ngành kinh tế xuất theo khai thác tài nguyên ... ? Tại hoạt động kinh tế cổ truyền lại đa - Các hoạt động kinh tế đa dạng phong dạng phú mang sắc dân tộc - Giáo viên nhấn mạnh khác hai vùng đới nóng đới ôn hoà - Đới nóng: khai thác...
 • 3
 • 424
 • 1

Môn địa lớp 7 - Chương III: Môi trường hoang mạc- Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Môi trường hoang mạc ppsx

Môn địa lí lớp 7 - Chương III: Môi trường hoang mạc- Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Môi trường hoang mạc ppsx
... Quan sát lược đồ H1 9-1 SGK cho biết - Nằm sâu nội địa hoang mạc phân bố đâu ? Xác định số hoang mạc đồ ? Dựa vào H 1 9-1 giải thích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoang mạc + Dòng biển lạnh ... hậu - Rất khô hạn, mưa ít, độ bốc lớn - Biên độ nhiệt năm biên độ nhiệt ngày đêm lớn ? So sánh khác hoang mạc đới * Sự khác hoang mạc đới nóng nóng hoang mạc đới lạnh hoang mạc đới ôn hoà: + Hoang ... Đều hình thành hoang mạc -Cho học sinh phân tích biểu đồ khí hậu H1 9- 2; H1 9-3 Nhóm 1,2 phân tích H1 9-2 Nhóm 3,4 phân tích H1 9-3 - Các nhóm cử đại diện báo cáo: nhiệt độ, lượng mưa - ? Qua đặc điểm...
 • 4
 • 690
 • 1

Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lớp 7

 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7
... trường: - Môi trường khí - Môi trường nước - Môi trường đất - Môi trường sinh học - Môi trường đô thị B/ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 1:Khái niệm giáo dục: Khái niệm giáo dục ... HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 5 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong I/ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH: ... qua biện pháp tích hợp GDMT vào giảng 3 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VẬN DỤNG...
 • 15
 • 2,591
 • 44

Môn địa lớp 7 - Dân cư, xã hội châu Phi pptx

Môn địa lí lớp 7 - Dân cư, xã hội châu Phi pptx
... điểm phân bố dân - Dân châu Phi phân bố không cư châu Phi ? Trình bày phân bố dân cư lược đồ (Địa bàn phân bố loại mật độ dân số) ? Giải thích lại có phân bố - Sự phân bố dân châu Phi phụ thuộc ... mặt kinh tế hội bị ngừng trệ suốt da đen châu Phi bị đưaq sang Mĩ làm nô kỉ lệ - Cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 - Năm 60 gọi là: “Năm châu Phi có nước châu Phi giành độc lập chủ quyền 17 nước giành ... nhiên - Đa số dân châu Phi sống nông thôn ? Xác định số thành phố có triệu dân Sự bùng nổ dân số xung đột tộc người châu Phi - Đọc tên nước bảng số liệu a Bùng nổ dân số ? Tình hình dân số...
 • 4
 • 573
 • 0

skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lớp 7,8

skkn một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả biểu đồ khí hậu môn địa lí lớp 7,8
... - Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lớp 7,8 Biểu đồ A Biểu đồ B Biểu đồ C - Biểu ... -6- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lớp 7,8 * Tổ chức học sinh khai thác biểu đồ ... Thị Hoan -2- Một vài kinh nghiệm hướng dẫn học sinh khai thác hiệu biểu đồ khí hậu môn Địa lớp 7,8 Học sinh khai thác kiến thức...
 • 21
 • 658
 • 6

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7
... độ nhiệt tăng cao ĐÁP ÁN CÂU HỎI THI ĐỐ VUI ĐỂ HOC MƠN ĐỊA LÍ LỚP D 16 A B 17 B D 18 A D 19 A B 20 B D 21 A D 22 B C 23 B A 24 B 10 C 25 B 11 B 26 A 12 A 27 D 13 C 28 D 14 A 29 A 15 D 30 D ... th«ng vËn t¶i Câu 14: VÞ trÝ cđa ®íi nãng: a Kho¶ng gi÷a hai ®êng chÝ tun c Tõ 230 27 N -> 66033’ N b Tõ 230 27 B -> 66033’ B d Tõ 66033’ B, N-> cùc B¾c, Nam Câu 15: §Êt ®ai ë vïng nhiƯt ®íi thêng ... lµ: a §Êt ®¸ v«i b §Êt sÐt c §Êt phÌn d §Êt feralit Câu 16: Tªn mét thµnh s¹ch nhÊt ë ®íi nãng: a Xin-ga-po c Ma-ni-la b Gia-c¸c-ta d C«n-ca-ta Câu 17: MËt ®é d©n c tha thít nhÊt lµ c¸c vïng: a...
 • 4
 • 2,415
 • 30

Địa7 - KINH TẾ CHÂU PHI doc

Địa lý 7 - KINH TẾ CHÂU PHI doc
... công nghiệp châu Phi: a Phát triển mạnh mẽ @ Phát triển chậm Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 3’ - Học - Chuẩn bị Kinh tế châu Phi( tt) Chuẩn bị theo câu hỏi sgk + Dịch vụ châu Phi nào? RÚT KINH NGHIỆM: ... hóa phi n diện, kinh tế lạc hậu - Giáo dục tư tưởng 4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Ngành nông nghiệp châu Phi nào? Trồng trọt: - Cây công nghiệp xuất trọng phát triển theo hướng chuyên môn hóa - Cây ... xét trình độ phát triển công nghiệp - Nước tương đối phát châu Phi? TL: - Phát triển : CH Nam Phi; Angiêri; Aicập - Phát triển: Bắc Phi ( công nghiệp dầu khí) - Chậm phát triển: nước lại + Nguyên...
 • 7
 • 394
 • 0

Địa7 - KINH TẾ CHÂU PHI (tt) pptx

Địa lý 7 - KINH TẾ CHÂU PHI (tt) pptx
... bảng * Nhóm 1: Đô thị hóa châu Phi có đặc điểm gì? TL: - Tốc độ đô thị hóa không cân xứng với trình độ phát triển kinh tế - Quan sát H 29.1 ( Lược đồ dân cư đô thị châu Phi) * Nhóm 2: Mức độ đô ... di dân làm nảy sinh nhiều vấn đề kinh tế xã hội Hướng dẫn học sinh tự học nhà: (3’ )- Học -Chuần bị mới: Các khu vực châu Phi - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk RÚT KINH NGHIỆM: ……………………………………………………………………………… ... nghiệp châu Phi: a Phát triển mạnh mẽ @ Phát triển chậm Bài mới: (33’) HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1.** Trực quan Dịch vụ: - Quan sát H 31.1 + Hoạt động kinh tế châu Phi...
 • 5
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế châu phi tiết 2môn địa lí lớp 7 chương iii môi trường hoang mạc hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc môi trường hoang mạc ppsxgiao an mon dia li lop 7 ki 2 bai 49 dan cu va kink te chau dai duongtổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7kiểm tra học kì i môn địa lí lớp 7kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7đề thi học kì 2 môn địa lí lớp 7đề thi môn địa lí lớp 7 hk1giáo án môn địa lí lớp 7đề thi môn địa lí lớp 7 học kì 1giáo án điện tử môn địa lí lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7 học kì 2đề kiểm tra 1 tiết môn địa lí lớp 7 hk2giáo án môn địa lí lớp 7 bài 40chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây