Môn địa lí lớp 7 hoạt động sản xuất ở đới nóng

Môn địa lớp 7 - Hoạt động sản xuất đới nóng ppsx

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động sản xuất ở đới nóng ppsx
... con- chất hữu ? Môi trường đới nóng có khó khăn phân huỷ nhanh Tạo lượng mùn cho đất Quan sát H 9-1 , H 9-2 cho biết nguyên nhân + Khó khăn: dẫn đến xói mòn đất ( Do mưa lớn ) ? Lớp mùn đới nóng ... làm tập theo bảng Môi trường Đặc điểm thuận lợi - MT nhiệt đới ẩm - MT nhiệt đới - MT nhiệt đới gió mùa D Hướng dẫn nhà - Hoàn thành tập tập đồ - Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Khó khăn Biện pháp ... khắc phục  Đất đai đới nóng dễ bị nước mưa trôi lớp đất màu Cần phải bảo vệ trồng rừng ? Biện pháp khắc phục nông nghiệp? - Cần bố trí trồng mùa vụ hợp - Làm thuỷ lợi - Phòng trừ sâu bệnh...
 • 4
 • 339
 • 0

Môn địa lớp 7 - Hoạt động công nghiệp đới ôn hoà pdf

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà pdf
... ? đới ôn hoà bước vào cách mạng công nghiệp từ thời gian nào? ? Từ đến công nghiệp phát triển ? Tại nói ngành công nghiệp chế biến đới ôn hoà mạnh tấ đa dạng - Công nghiệp chế biến ... Vậy - Cảnh quan công nghiệp phổ biến khắp cảnh quan phát triển nào? nơi biểu khu công nghiệp, - Biểu trung tâm công nghiệp, vùng công - Học sinh đọc mục SGK - Quan sát H15.1 cho biết khu công nghiệp ... trung tâm công nghiệp đới ôn hoà H 15.1 : Nhà máy san sát H 15.2 : Nằm cánh đồng ? Khu công nghiệp gây ô nhiễm cho - Cảnh quan công nghiệp niềm tự hào không khí, nước, sao? quốc gia đới ôn hoà Các...
 • 5
 • 613
 • 0

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người hoang mạc doc

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc
... hạn người sinh hoạt hoạt động phụ thuộc vào yếu tố - Vào khả tìm nguồn nước - Vào khả trồng trọt chăn nuôi - Vào vận chuyển nước, lương thực ? Vậy hoạt động kinh tế cổ truyền - Hoạt động kinh tế ... ngành kinh tế xuất hoang mạc gì? - Quan sát H2 0-5 Sgk Hoang mạc ngày mở rộng ? Cho biết hoang mạc xuất (khu dân cư, thực vật, động vật) ? Điều bất lợi xảy (cát lấn) ? Nguyên nhân hoang mạc mở rộng ... giao thông lâu đời lạc đà chở hàng buôn bán ? Nêu hoạt động kinh tế đại - Hoạt động kinh tế đại: hoang mạc + Đưa nước vào bàng kênh đào giếng + Hệ thống nước tưới tự động khoan sâu để trồng trọt...
 • 4
 • 575
 • 0

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người vùng núi pps

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps
... co nước dến chân núi lên cao - Đới ôn hoà ngược lại Quan sát H243Sgk Sự thay đổi kinh tế xã hội ? Mở từ hoạt động kinh tế dân tộc vùng núi ? Muốn phát triển kinh tế văn hoá vùng núi trước tiên ... cao ? Ngoài vùng núi có khó khăn - Hai hoạt động kinh tế làm biến đổi dẫn tới chậm phát triển kinh tế mặt kinh tế vùng núi giao thông điện lực Nhiều ngành kinh tế xuất theo khai thác tài nguyên ... ? Tại hoạt động kinh tế cổ truyền lại đa - Các hoạt động kinh tế đa dạng phong dạng phú mang sắc dân tộc - Giáo viên nhấn mạnh khác hai vùng đới nóng đới ôn hoà - Đới nóng: khai thác...
 • 3
 • 424
 • 1

Môn địa lớp 7 - Hoạt động nông nghiệp đới ôn hoà pptx

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động nông nghiệp ở đới ôn hoà pptx
... nhiên sản xuất nông nghiệp đất đai, đặc trưng khí hậu kiểu môi trường C/ Củng cố - Học sinh hoàn thành tập - Cho học sinh hệ thống điền vào biện pháp áp dụng nông nghiệp đới ôn hoà Biện pháp tuyển ... sản phẩm nông nghiệp chủ yếu - khí hậu hoang mạc: Rất nông khô Quan sát H1 3- 1: ? Cho biết nông sản môi trường + Chia nhóm thảo luận kiểu môi trường Kiểu môi trường Đặc điểm khí hậu Nông sản chủ ... chọn Tổ chức sản xuất quy mô Chuyên môn hoá sản xuất giống, trồng- vật nuôi lớn theo kiểu công nghiệp loại nông sản Tạo nhiều nông sản chất lượng lớn đồng ? Vì nông sản trồng chăn nuôi môi trường...
 • 5
 • 632
 • 0

ĐỊA LỚP 5: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN TÂY NGUYÊN

ĐỊA LÍ LỚP 5: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
... Tây Nguyên là: cao su, cà phê, hồ tiêu, chè, Cà phê Tây Nguyên Hồ tiêu Tây Nguyên Cao su Tây Nguyên Chè Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên ... nhiều Tây Nguyên? - Cây công nghiệp trồng nhiều Tây Nguyên cà phê với diện tích 494 200ha Cà phê Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên ... đồ số trồng vật nuôi Tây Nguyên Thứ năm, ngày 21 tháng 10 năm 2010 Địa Hoạt động sản xuất người dân tây nguyên Trồng công nghiệp đất ba dan Hãy kể tên trồng chủ yếu Tây Nguyên? Chúng thuộc...
 • 63
 • 386
 • 0

ĐIALỚP 5:HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN

ĐIA LÝ LỚP 5:HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI TÂY NGUYÊN
... Hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên Trồng công nghiệp đất ba -zan Hoạt động 1: * Làm việc theo nhóm Các em quan sát lược đồ hình ảnh sau ? cà phê Tây Nguyên hồ tiêu Tây Nguyên Cao su Tây Nguyên ... liệu vật nuôi Tây Nguyên ( năm 2003) Hãy kể tên vật nuôi Tây Nguyên ? Con vật nuôi nhiều Tây Nguyên ? Đáp án : Những vật nuôi Tây Nguyên gồm có : bò, trâu, voi Con bò nuôi nhiều Tây Nguyên Quan ... sát tranh sau; Đồng cỏ Tây Nguyên Tây Nguyên có thuận lợi để phát triển chăn nuôi trâu, bò ? Quan sát tranh sau Tây Nguyên voi nuôi để làm ? Ghi nhớ Trên cao nguyên Tây Nguyên có vùng đất ba...
 • 40
 • 180
 • 0

bài giảng địa lớp 4 hoatj động sản xuất của người dân đồng bằng nam bộ

bài giảng địa lí lớp 4 hoatj động sản xuất của người dân đồng bằng nam bộ
... USD - Xuất cá ba sa 600.000 Thứ tư, ngày 21 tháng năm 2015 Địa Hoạt động sản xuất người dân đồng băng Nam Bộ Đồng Nam Bộ Hoạt động nông nghiệp: Sản xuất xuất lúa gạo, trái lớn nước Hoạt động ... 2015 Địa Hoạt động sản xuất người dân đồng băng Nam Bộ Vựa lúa, vựa trái lớn nước Diện tích 15 000km2 Lược đồ tự nhiên đồng Bắc Bộ Diện tích 50 000km2 Lược đồ tự nhiên đồng Nam Bộ - Đồng Nam Bộ ... gấp ba lần đồng Bắc Bộ Đây đồng lớn nước ta Em quan sát lược đồ, tranh cho biết: - Người dân đồng Người dân đồng bằng Nam Bộ họ trồng vàtrồng ăn Namlúa Bộ họ loại gì? Sản - Sản phẩm củaphẩm họ...
 • 36
 • 48
 • 0

Địalớp 4 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên

Địa lý lớp 4 Hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên
... Nguyên Bạn nhận viên tẩy Em giới thiệu hoạt động sản xuất coi mạnh ngi Tây Nguyên Bạnnhận thư ớc kẻ Một hoạt động sản xuất coi mạnh cuả người dân tây nguyên trồng công nghiệp Nhờ diện tích đất ... thống Tây Nguyên Ô cửa bí mật Kể tên hoạt động sản xuất coi mạnh Trồng côngnghiệp lâu năm chăn nuôi gia súc lớn người dân Tây Nguyên Con nhận bút chì Nhờ đâu mà công nghiệp đồng cỏ Tây Nguyên ... Hãy kể tên nêu đặc điểm cao nguyên Tây Nguyên Khí hậu có ảnh hưởng đến đời sống người dân Tây Nguyên? Thứ ba ngày 21 tháng 10 năm 2008 Địa Lược đồ số trồng Tây Nguyên K tờn nhng cõy trng chớnh...
 • 32
 • 143
 • 0

Môn địa lớp 7 - Chương III: Môi trường hoang mạc- Hoạt động kinh tế của con người hoang mạc Môi trường hoang mạc ppsx

Môn địa lí lớp 7 - Chương III: Môi trường hoang mạc- Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc Môi trường hoang mạc ppsx
... Quan sát lược đồ H1 9-1 SGK cho biết - Nằm sâu nội địa hoang mạc phân bố đâu ? Xác định số hoang mạc đồ ? Dựa vào H 1 9-1 giải thích nhân tố ảnh hưởng tới phát triển hoang mạc + Dòng biển lạnh ... hậu - Rất khô hạn, mưa ít, độ bốc lớn - Biên độ nhiệt năm biên độ nhiệt ngày đêm lớn ? So sánh khác hoang mạc đới * Sự khác hoang mạc đới nóng nóng hoang mạc đới lạnh hoang mạc đới ôn hoà: + Hoang ... Đều hình thành hoang mạc -Cho học sinh phân tích biểu đồ khí hậu H1 9- 2; H1 9-3 Nhóm 1,2 phân tích H1 9-2 Nhóm 3,4 phân tích H1 9-3 - Các nhóm cử đại diện báo cáo: nhiệt độ, lượng mưa - ? Qua đặc điểm...
 • 4
 • 690
 • 1

bài giảng địalớp 4 Bài 7 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên

bài giảng địa lý lớp 4 Bài 7 hoạt động sản xuất của người dân tây nguyên
... Nguyên THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU ĐỊA LÍ LỚP HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (tt) THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH ... vật nuôi nhiều Tây Nguyên ? A- trâu B- voi C- bò D- Cả ba ý THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Câu : Trình bày nét hoạt động sản xuất người dân Tây Nguyên THIẾT ... rừng Tây Nguyên Tây Nguyên có loại rừng ? THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂU Mô tả rừng rậm nhiệt đới rừng khộp Tây Nguyên Mô tả rừng rậm nhiệt đới rừng khộp Tây Nguyên...
 • 35
 • 155
 • 0

bài giảng địa lớp 4 Người dân và hoạt động sản xuất đồng bằng duyên hải miền Trung

bài giảng địa lí lớp 4 Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
... sống người dân? Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2013 ĐỊA LÍ NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiếp theo) Hoạt động du lịch :  Ở đồng bằng duyên hải miền Trung có ... lịch Đồng duyên hải miền trung có tác dụng đời sống người dân ? Người dân có thêm việc làm, tăng thêm thu nhập Thứ tư, ngày 27 tháng 03 năm 2013 ĐỊA LÍ NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐỒNG BẰNG ... tư, ngày 27 tháng 03 năm 2013 ĐỊA LÍ NGƯỜI DÂN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (Tiếp theo) Lễ hội : Người dân đồng duyên hải miền Trung thường tổ chức nhiều lễ hội rước...
 • 53
 • 176
 • 0

Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lớp 7

 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường trong giảng dạy môn địa lí lớp 7
... trường: - Môi trường khí - Môi trường nước - Môi trường đất - Môi trường sinh học - Môi trường đô thị B/ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG QUA MÔN ĐỊA LÍ LỚP 1:Khái niệm giáo dục: Khái niệm giáo dục ... HỌC SINH VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC 5 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong I/ NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ TRONG Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA HỌC SINH: ... qua biện pháp tích hợp GDMT vào giảng 3 Tổng kết kinh nghiệm tích hợp giáo dục môi trường giảng dạy môn địa lớp Trương Hoài Phong PHẦN 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VẬN DỤNG...
 • 15
 • 2,591
 • 44

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7

cau hoi thi rung chuong vang mon dia li lop 7
... độ nhiệt tăng cao ĐÁP ÁN CÂU HỎI THI ĐỐ VUI ĐỂ HOC MƠN ĐỊA LÍ LỚP D 16 A B 17 B D 18 A D 19 A B 20 B D 21 A D 22 B C 23 B A 24 B 10 C 25 B 11 B 26 A 12 A 27 D 13 C 28 D 14 A 29 A 15 D 30 D ... th«ng vËn t¶i Câu 14: VÞ trÝ cđa ®íi nãng: a Kho¶ng gi÷a hai ®êng chÝ tun c Tõ 230 27 N -> 66033’ N b Tõ 230 27 B -> 66033’ B d Tõ 66033’ B, N-> cùc B¾c, Nam Câu 15: §Êt ®ai ë vïng nhiƯt ®íi thêng ... lµ: a §Êt ®¸ v«i b §Êt sÐt c §Êt phÌn d §Êt feralit Câu 16: Tªn mét thµnh s¹ch nhÊt ë ®íi nãng: a Xin-ga-po c Ma-ni-la b Gia-c¸c-ta d C«n-ca-ta Câu 17: MËt ®é d©n c tha thít nhÊt lµ c¸c vïng: a...
 • 4
 • 2,412
 • 30

Địa7 - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỚI NÓNG pptx

Địa lý 7 - HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI NÓNG pptx
... (5’) + Nêu đặc điểm sản xuất nông nghiệp đới nóng ? - Đới nóng nhiệt độ cao, độ ẩm lớn thích hợp sản xuất nông nghiệp - Đất mùn dễ bị rửa trôi nhiệt độ cao lượng mưa lớn - Trồng cây, trồng rừng ... trồng lớn thích hợp sản xuất * Nhóm 2: Nêu thuận lợi môi trường nông nghiệp xích đạo hoạt động nông nghiệp? TL: - Mưa nắng nhiều quanh năm nên nuôi trồng nhiều loại cây, công nghiệp xen canh * ... vật Các sản phẩm nông nuôi nghiệp chủ yếu - Giáo viên cho học sinh quan sát ruộng bậc thang Chuyển ý - Cây trồng đới nóng Hoạt động 2: lúa nước, ngũ cốc, ** Phương pháp đàm thoại công nghiệp lọai...
 • 6
 • 972
 • 1

Xem thêm