Môn địa lí lớp 7 hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người vùng núi pps

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pps
... co nước dến chân núi lên cao - Đới ôn hoà ngược lại Quan sát H243Sgk Sự thay đổi kinh tế xã hội ? Mở từ hoạt động kinh tế dân tộc vùng núi ? Muốn phát triển kinh tế văn hoá vùng núi trước tiên ... cao ? Ngoài vùng núi có khó khăn - Hai hoạt động kinh tế làm biến đổi dẫn tới chậm phát triển kinh tế mặt kinh tế vùng núi giao thông điện lực Nhiều ngành kinh tế xuất theo khai thác tài nguyên ... ? Tại hoạt động kinh tế cổ truyền lại đa - Các hoạt động kinh tế đa dạng phong dạng phú mang sắc dân tộc - Giáo viên nhấn mạnh khác hai vùng đới nóng đới ôn hoà - Đới nóng: khai thác...
 • 3
 • 415
 • 1

Môn địa lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người hoang mạc doc

Môn địa lí lớp 7 - Hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc doc
... hạn người sinh hoạt hoạt động phụ thuộc vào yếu tố - Vào khả tìm nguồn nước - Vào khả trồng trọt chăn nuôi - Vào vận chuyển nước, lương thực ? Vậy hoạt động kinh tế cổ truyền - Hoạt động kinh tế ... ngành kinh tế xuất hoang mạc gì? - Quan sát H2 0-5 Sgk Hoang mạc ngày mở rộng ? Cho biết hoang mạc xuất (khu dân cư, thực vật, động vật) ? Điều bất lợi xảy (cát lấn) ? Nguyên nhân hoang mạc mở rộng ... giao thông lâu đời lạc đà chở hàng buôn bán ? Nêu hoạt động kinh tế đại - Hoạt động kinh tế đại: hoang mạc + Đưa nước vào bàng kênh đào giếng + Hệ thống nước tưới tự động khoan sâu để trồng trọt...
 • 4
 • 573
 • 0

Địa7 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI pot

Địa lý 7 - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI pot
... văn hóa * Nhóm 6: Hoạt động kinh tế cổ truyền có ảnh hưởng hoạt động kinh tế đại không? Liên hệ Việt Nam? TL: VD: - Khai thác than, khoáng sản VN - Sự phát triển kinh tế tác động tiêu cực đến ... Giống @ Khác 4.3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Hoạt động kinh tế cổ ** Trực quan truyền: + Quan sát H24.1; H24.2; Hoạt động kinh tế ảnh gì? TL: trồng trọt, ... Mô tả nội dung ảnh? TL: - Con đường ngoắt ngéo chữ chi vượt qua vùng núi * Nhóm 2: Nêu khó khăn vùng núi? Sự thay đổi kinh tế xã hội: TL: - Giao thông lại khó khăn – kinh tế chậm phát triển * Nhóm...
 • 6
 • 532
 • 3

Địa7 hoạt động kinh tế của con người vùng núi

Địa lý 7  hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
... Giống @ Khác 4.3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1 Hoạt động kinh tế cổ ** Trực quan truyền: + Quan sát H24.1; H24.2; Hoạt động kinh tế ảnh gì? TL: trồng trọt, ... văn hóa * Nhóm 6: Hoạt động kinh tế cổ truyền có ảnh hưởng hoạt động kinh tế đại không? Liên hệ Việt Nam? TL: VD: - Khai thác than, khoáng sản VN - Sự phát triển kinh tế tác động tiêu cực đến ... nuôi, công sản xuất hàng thủ công, + Tại hoạt động kinh tế cổ truyền khai thác chế biến lâm sản dân tộc vùng núi lại đa dạng khác nhau? hoạt động kinh tế cổ TL: – Do nguyên nhân môi trường, tập...
 • 6
 • 60
 • 0

Giáo án địalớp 7 - Bài 24 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI ppt

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 24 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI ppt
... (6') - Câu SGK - Sửa SGK trang 76 3) Giảng : Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy học Mục tiêu: HS nắm Ghi bảng I - HOẠT ĐỘNG hoạt động kinh tế chủ yếu KINH vùng núi: chăn ... Chân núi cao  chân núi  cao Hoạt động : SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ – XÃ HỘI(20') Mục tiêu: HS nắm II - SỰ THAY tiến KHKT dùng ĐỔI KINH TẾ – kinh tế miền núi Những khó XÃ HỘI : khăn giao thông miền núi ... - Ảnh HĐKT vùng núi nước ta TG - Ảnh lễ hội vùng núi nước ta TG - Ảnh TP lớn vùng núi nước ta TG III – Phương pháp : phát vấn , trực quan , diễn giảng IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định...
 • 9
 • 1,824
 • 2

Giáo án ĐỊalớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI pot

Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI pot
... lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra cũ (6') - Câu SGK - Sửa SGK trang 76 3) Giảng : Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy học Ghi bảng Mục tiêu: HS nắm hoạt I - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ... đất vùng núi : NÓNG ÔN HOÀ KT nơi có nước KT ngược lại từ Chân núi  cao  chân núi cao Hoạt động : SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ – XÃ HỘI(20') Mục tiêu: HS nắm tiến II - SỰ THAY ĐỔI KHKT dùng kinh tế KINH ... hành: HS quan sát hình 24.1 24.2 SGk cho biết: ? Các hoạt động KT cổ truyền ảnh HĐKT ? ? Ngoài vùng núi ngành KT ? ? Tại cacù HĐKT cổ truyền DT vùng núi lại đa dạng khác ? ( Do TN , MT, tập quán...
 • 6
 • 243
 • 0

Giáo án địa7 - CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI ppsx

Giáo án địa lý 7 - CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI ppsx
... hưởng đến lũ sông suối - lũ quét, địa hình cao ảnh hưởng đến giao thông.) * Nhóm 6: Độ dốc lớn ảnh hưởng đến kinh tế? vùng vĩ độ cao TL: Khó khăn phát triển kinh tế - Giáo viên: hoạt động kinh ... TIÊU: a Kiến thức: - Nắm đặc điểm môi trường vùng núi, ảnh hưởng sườn núi đến môi trường - Biết cách cư trú khác vùng núi giới b Kỹ năng: Đọc phân tích ảnh địa lí c Thái độ: Giáo dục ý thức học ... Kdss 4.2 Ktbc: + Hoạt động kinh tế dân tộc phương Bắc nào? - Hoạt động kinh tế cổ truyền chăn nuôi săn bắt thú có lông quí lấy mỡ, thịt, da + Lập sơ đồ theo mối quan hệ môi trường người qua cụm...
 • 8
 • 875
 • 3

Địa7 - CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI docx

Địa lý 7 - CHƯƠNG V: MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI docx
... hưởng đến lũ sông suối - lũ quét, địa hình cao ảnh hưởng đến giao thông.) * Nhóm 6: Độ dốc lớn ảnh hưởng đến kinh tế? vùng vĩ độ cao TL: Khó khăn phát triển kinh tế - Giáo viên: hoạt động kinh ... hỏi sgk PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm - Trực quan TIẾN TRÌNH: 4.1 Ổn định lớp: Kdss 4.2 Ktbc: + Hoạt động kinh tế dân tộc phương Bắc nào? - Hoạt động kinh tế cổ truyền chăn nuôi săn bắt ... 1 MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Nắm đặc điểm môi trường vùng núi, ảnh hưởng sườn núi đến môi trường - Biết cách cư trú khác vùng núi giới b Kỹ năng: Đọc phân tích ảnh địa lí c Thái độ: Giáo dục...
 • 7
 • 524
 • 2

Giáo án Địa7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI pot

Giáo án Địa Lý 7 : Tên bài dạy : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI pot
... pháp : phát vấn , trực quan , diễn giảng IV – Các bước lên lớp : 1) Ổn định 2) Kiểm tra cũ (6') - Câu SGK - Sửa SGK trang 76 3) Giảng : Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy ... đất vùng núi : NÓNG ÔN HOÀ KT nơi có nước KT ngược lại từ Chân núi  cao cao  chân núi Hoạt động : SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ – XÃ HỘI(20') Mục tiêu: HS nắm tiến II - SỰ THAY ĐỔI KHKT dùng kinh tế KINH ... KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy học Ghi bảng Mục tiêu: HS nắm hoạt I - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ động kinh tế chủ yếu vùng CỔ TRUYỀN núi: chăn nuôi, trồng trọt, sản - Trồng trọt, chăn nuôi, sản...
 • 6
 • 268
 • 0

bài giảng địa7 bài 24 hoạt động kinh tế của con người vùng núi

bài giảng địa lý 7 bài 24 hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
... lâm sản 1/ Hoạt động kinh tế cổ truyền: VÙNG NÚI NƯỚC TA CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ NÀO 1/ Hoạt động kinh tế cổ truyền: THẢO LUẬN ( 3’) Tại hoạt động kinh tế cổ truyền dân tộc vùng núi lại đa ... biết: Các hoạt động kinh tế cổ truyền ảnh hoạt động kinh tế gì? 1/ Hoạt động kinh tế cổ truyền: NÊU MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KHÁC MIỀN NÚI 1/ Hoạt động kinh tế cổ truyền: Trồng trọt Chăn nuôi ... vùng núi Anpơ 1/ Hoạt động kinh tế cổ truyền: H .24. 1 Chăn nuôi lac đà Lama vùng núi Nam Mĩ H24.2.Làm nghề thủ công vùng núi Châu Âu Quan sát hình 24. 1, 24. 2 SGK cho biết: Các hoạt động kinh tế...
 • 37
 • 2,574
 • 0

Địa7 chương v môi trường vùng núi hoạt động kinh tế của con người vùng núi

Địa lý 7  chương v môi trường vùng núi  hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
... kinh tế người làm gia tăng tác động ngoại lực, v i địa hình phải có biện pháp trồng rừng , cải tạo đất để bảo v môi trường v ng núi Chuyển ý Cư trú người: Hoạt động ** Phương pháp đàm thoại + V ng ... 4’ + Nêu đặc điểm môi trường v ng núi? -V ng núi khí hậu thay đổi theo độ cao - Thực v t thay đổi theo độ cao, phân tầng thực v t theo độ cao giống từ v ng v độ thấp lên v ng v độ cao + Chọn ... hưởng đến lũ sông suối - lũ quét, địa hình cao ảnh hưởng đến giao thông.) * Nhóm 6: Độ dốc lớn ảnh hưởng đến kinh tế? v ng v độ cao TL: Khó khăn phát triển kinh tế - Giáo viên: hoạt động kinh...
 • 7
 • 76
 • 0

hoat dong kinh te cua con nguoi o vung nui

hoat dong kinh te cua con nguoi o vung nui
... • Hoạt động kinh tế đa dạng 1 Hoạt động kinh tế cổ truyền: • Trồng trọt, chăn ni, khai thác chế biến lâm sản, sản xuất hàng thủ cơng… • Hoạt động kinh tế đa dạng • Tự cung tự cấp Hoạt động kinh ... hàng thủ cơng… Vì hoạt động kinh tế cổ truyền vùng núi lại đa dạng khác nhau? Do: Tài ngun mơi trường  Tập qn canh tác  Bản sắc dân tộc  Điều kiện giao thơng  Hoạt động kinh tế cổ truyền: ... nghiệp vùng núi Trượt tuyết chinh phục đỉnh núi cao Văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên Sapa Động Phong Nha Hoạt động kinh tế cổ truyền: Sự thay đổi kinh tế - xã hội: - Đường điện trọng - Biến đổi nhanh...
 • 47
 • 515
 • 1

Tiết 26 Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người vùng núi

Tiết 26 Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi
... kinh t c truyn no? Tiết 26: 24: hoạt động kinh tế người vùng núi 1/ Hot ng kinh t c truyn: TRNG TRT Tiết 26: 24: hoạt động kinh tế người vùng núi 1/ Hot ng kinh t c truyn: CHN NUễI Tiết 26: 24: ... 24: hoạt động kinh tế người vùng núi 1/ Hot ng kinh t c truyn: KHAI THC V CH BIN LM SN Tiết 26: 24: hoạt động kinh tế người vùng núi 1/ Hot ng kinh t c truyn: SN XUT HNG TH CễNG Tiết 26: 24: hoạt ... Anp? Tiết 26: 24: hoạt động kinh tế người vùng núi Hoạt động kinh tế cổ truyền: TIT 26: BI 24: HOT NG KINH T CA CON NGI VNG NI Quan sỏt 04 nh kt hp vi s hiu bit ca em k tờn mt s hot ng kinh...
 • 27
 • 1,449
 • 4

Bài 24. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI.

Bài 24. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI.
... Hiện kinh tế miền núi Thế giới phát triển nhanh nhờ yếu tố nào? Đáp: nhờ vào hệ thống lưới điện đường giao thông Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI I Những hoạt động kinh tế cổ ... Hỏi: Nền kinh tế miền núi mang tính chất gì? Đáp: Mang tính chất tự cung tự cấp, lưu truyền từ đời sang đời khác Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI I Những hoạt động kinh tế cổ truyền: ... trọt, chăn nuôi, khai thác chế biến lâm sản, nghề thủ công Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI VÙNG NÚI I Những hoạt động kinh tế cổ truyền: - Dân cư miền núi sống dựa vào trồng trọt, chăn...
 • 25
 • 1,704
 • 2

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người vùng núi pptx

Bài 24: Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi pptx
... SGK trang 76 3) Giảng : Hoạt động : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ TRUYỀN(15') Hoạt động dạy học Ghi bảng Mục tiêu: HS nắm hoạt động kinh tế I - HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỔ chủ yếu vùng núi: chăn nuôi, trồng trọt, ... đất vùng núi : NÓNG KT nơi có nước ÔN HOÀ KT ngược lại từ Chân núi  cao cao  chân núi Hoạt động : SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ – XÃ HỘI(20') Mục tiêu: HS nắm tiến KHKT II - SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ – dùng kinh ... điện lực việc cần làm để thay đổi triển tác động tiêu cực mặt vùng núi đến MT, đến sắc VH dân tộc vùng núi GV khó khăn lớn việc khai thác KT vùng núi độ dốc , độ chia cắt ĐH thiếu dưỡng khí...
 • 5
 • 319
 • 0

Xem thêm