DIA 7(TUẦN 1 3) địa lý 7 vũ thị mừng

Giáo án địa 7 - BÀI THI HỌC KÌ pps

Giáo án địa lý 7 - BÀI THI HỌC KÌ pps
... sườn khuất nắng (0,5đ) 4 Củng cố luỵên tập: - Nhắc nhở học sinh xem lại kiểm tra - Thu Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 1’ -Chuẩn bị mới: Kinh tế châu Phi - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk + Ngành trồng ... (2đ) - Đới ôn hòa nằm đới nóng đới lạnh - Khí hậu mang tính chất trung gian nóng lạnh - Gió tây ôn đới khối khí từ địa dương mang theo không khí ẩm vào đất liền thời tiết biến động thất thường - ... đới lạnh môi trường đới ôn hòa (1đ) - Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian nóng lạnh - Khí hậu môi trừơng hoang mạc khô hạn, khắc nghiệt, mưa không mưa - Khí hậu môi trường đới lạnh có khí...
 • 6
 • 186
 • 0

Địa 7 - ĐÔ THỊ HÓA Ở ĐỚI ÔN HÒA ppt

Địa lý 7 - ĐÔ THỊ HÓA Ở ĐỚI ÔN HÒA ppt
... dần trở thành siêu đô thị VD: -Niu Ióoc >21 tr ng – gần 10% dân đô thị HKì - Tôkiô > 27 tr ng – chiếm 27% nước Nhật * Nhóm 3: Tại lại gọi chuỗi đô thị? - Nhiều đô thị mở TL: Các đô thị mở rộng ... Đô thị hóa gì? TL: Là nơi có mật độ dân số đông, công nghiệp, dịch vụ phát triển, động lực - Là nơi tập trung 75 % hút dân số sống đô thị dân cư ôn hòa sống * Nhóm 2: Như siêu đô thị? đô thị TL: ... ô nhiễm giàm áp lực cho đô thị môi trường tốc độ đô thị hóa TL: - Di dân đến vùng thưa dân - Chuyển hoạt động công nghiệp, dịch vụ tới vùng thưa dân - Đô thị hóa nông thôn giảm áp lực dân số 4.4...
 • 6
 • 317
 • 0

Địa 7 - BÀI THI HỌC KÌ pot

Địa lý 7 - BÀI THI HỌC KÌ pot
... sườn khuất nắng (0,5đ) 4 Củng cố luỵên tập: - Nhắc nhở học sinh xem lại kiểm tra - Thu Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 1’ -Chuẩn bị mới: Kinh tế châu Phi - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk + Ngành trồng ... (2đ) - Đới ôn hòa nằm đới nóng đới lạnh - Khí hậu mang tính chất trung gian nóng lạnh - Gió tây ôn đới khối khí từ địa dương mang theo không khí ẩm vào đất liền thời tiết biến động thất thường - ... đới lạnh môi trường đới ôn hòa (1đ) - Khí hậu đới ôn hoà mang tính chất trung gian nóng lạnh - Khí hậu môi trừơng hoang mạc khô hạn, khắc nghiệt, mưa không mưa - Khí hậu môi trường đới lạnh có khí...
 • 7
 • 191
 • 0

Địa 7 - BÀI THI HỌC KÌ II ppt

Địa lý 7 - BÀI THI HỌC KÌ II ppt
... II Tự luận: 5đ II Tự luận: 5đ Câu 1: Nêu vị trí địa ,địa hình,châu Câu 1: Nêu vị trí địa ,địa hình Âu? (3đ) châu Âu? (3đ) + Vị trí địa lí: - Nằm từ 360 – 71 0B - Diện tích > 10 triệu km2 - ... Dương? (2đ) - Dân số 31 triệu người - Mật độ dân số thấp 3,6 ng/ km2 - Phân bố không - Tỉ lệ dân thành thị cao 4.4 Củng cố luỵên tập: 1’ - Thu 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà:1’ - Coi lại câu ... cách với châu Á dãy Uran phía lại giáp biển - Bờ biển bị cắt xẻ nhiều tạo thành nhiều bán đảo + Địa hình: - Núi trẻ phía Nam - Đồng kéo dài từ Tây- Đông - Núi già phía Bắc vùng trung tâm Câu 2:...
 • 5
 • 178
 • 0

Dia ly 7 de thi cuoi nam

Dia ly 7 de thi cuoi nam
... đờng, cam chanh - Bò, lơn Câu 2: - Các nớc Bắc Âu có mức sống cao dựa sở khai thác tài nguyên thi n nhiên hợp lí - Kinh tế biển giữ vai trò quan trọng ( điểm ) - Công nghiệp khai thác rừng đem...
 • 2
 • 179
 • 0

Địa 7 đô thị hóa ở đới ôn hòa

Địa lý 7  đô thị hóa ở đới ôn hòa
... dần trở thành siêu đô thị VD: -Niu Ióoc >21 tr ng – gần 10% dân đô thị HKì - Tôkiô > 27 tr ng – chiếm 27% nước Nhật * Nhóm 3: Tại lại gọi chuỗi đô thị? - Nhiều đô thị mở TL: Các đô thị mở rộng ... Đô thị hóa gì? TL: Là nơi có mật độ dân số đông, công nghiệp, dịch vụ phát triển, động lực - Là nơi tập trung 75 % hút dân số sống đô thị dân cư ôn hòa sống * Nhóm 2: Như siêu đô thị? đô thị TL: ... Tập trung đông dân đô thị nảy đô thị phát sinh nhiều sinh vấn đề gì? Nhiều phương tiện giao thông vấn đô thị ảnh hưởng tới môi trường? đề ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông TL: Không khí, nước...
 • 6
 • 66
 • 0

Đề kiểm tra Địa 7 HK II - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK II - Đề số 1
... B 75 % C 85% D 90% Câu Dân cư châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc: A Môn – gô - - B Nê – grô - it C - r - p - ô - D N - gr - t, Ơ-rô-p - - t Câu Đặc điểm dân cư châu Mĩ là: A phân bố không đều, ... tương đối lớn (1, 0 điểm) - Biểu đồ B biểu đồ khí hậu môi trường ôn đới lục địa (0,5 điểm) Vì: Mùa đông lạnh (nhiệt độ thấp khoảng -1 2oC đến - 13 oC), mùa hạ nóng (nhiệt độ cao khoảng 19 oC- 20oC) Mưa ... cầu (1, 0 điểm) Câu (3 điểm) - Biểu đồ A biểu đồ khí hậu môi trường ôn đới hải dương (0,5 điểm) Vì: Mùa hạ mát (nhiệt độ cao khoảng 16 oC- 17 oC), mùa đông không lạnh (nhiệt độ thấp khoảng 7oC- 8oC)...
 • 6
 • 1,321
 • 18

Đề kiểm tra Địa 7 HK I - Đề số 1

Đề kiểm tra Địa lý 7 HK I - Đề số 1
... ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ LỚP HỌC KÌ I ĐỀ (Th i gian: 45 phút, không kể th i gian giao đề) I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 i m) Hãy khoanh tròn chữ in hoa đầu ý câu sau: Câu Biểu đồ biểu đồ ... (1) 2- tháng (2) -1 0oC (3) thực vật (4) mùa hạ II TỰ LUẬN (7 i m) Câu1 (4 i m): - Nhận xét (1, 0 i m): Dân số tăng liên tục; bắt đầu tăng nhanh từ năm 18 04, đặc biệt tăng nhanh từ năm 19 60 - ... 19 60 - Gi i thích (1, 0 i m): Do tiến lĩnh vực kinh tế - xã h i, y tế… - Hậu (2,0 i m): Dân số tăng nhanh gây nhiều khó khăn cho việc phát triển kinh tế - xã h i, đặc biệt nước có kinh tế chậm...
 • 6
 • 397
 • 1

Đề Thi Học kỳ 2 Địa 7 (Đề 1)

Đề Thi Học kỳ 2 Địa lý 7 (Đề 1)
... phép tính ; * Viết kết : - PHẤP : 29 4 24 6 : 59 ,2 = 21 8 62 USD/người - ĐỨC : 8 72 9 92 : 82, 2 = 22 78 5 ,7 USD/người Đúng tên kiểu cho 0 ,25 điểm 1điểm 2, 0 điểm ( Đúng nội dung: 0,5 điểm) ... chất lục địa sâu sắc ? Câu : (2, 0 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau , điền phép tính kết vào cột dọc ? Nước Dân số (Triệu người) Pháp Đức Tổng sản phẩm nước (Triệu USD) 59 ,2 82, 2 29 4 24 6 8 72 9 92 Thu ... (0 ,25 ),ảnh hưởng dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương gió Tây ôn đới giảm (0,5),lượng mưa giảm nên tính chất lục địa tăng lên (0 ,25 ) Câu * Viết phép tính ; * Viết kết : - PHẤP : 29 4 24 6 : 59 ,2 = 21 862...
 • 3
 • 282
 • 1

KT 1 tiết địa 7

KT 1 tiết địa lý 7
... Câu Dựa vào lợc đồ tự nhiên Trung Nam Mỹ phân tích ảnh hởng địa hình đến khí hậu kinh tế Trung Nam Mỹ? Câu Tại Châu Nam cực đợc coi hoang mạc trắng? ...
 • 2
 • 223
 • 0

Địa 7 cả năm 3 cột chuẩn kiến thức

Địa lý 7 cả năm 3 cột chuẩn kiến thức
... TB tháng năm cho thấy nhiệt độ Xin-gapo có đặc điểm gì? Nhóm 3+ 4 ? Lượng mưa năm bao nhiêu? Sự phân bố lượng mưa năm sao? Chênh lệch lượng mưa tháng cao tháng thấp nhất? - Gv chốt kiến thức bảng ... hậu ẩm đông thấp 30 C - Nhiệt độ TB năm 25oC- 280C Kết luận chung Nóng ẩm quanh năm, Lượng mưa - Lượng mưa TB hàng tháng từ 170 mm- 250 mm - TB năm 1500mm-2500mm Mưa nhiều quanh năm - Gv y/c học ... từ đầu kỷ XIX đến cuối kỷ XX? Tăng nhanh năm nào? tăng vọt từ năm nào? giải thích nguyên nhân tượng trên? * Gv chốt kiến thức H.1.2 - GV y/c Hs QS H.1 .3, H.1.4, cho biết giai đoạn từ 1950 đến...
 • 14
 • 1,546
 • 15

Bài giảng t53 kiem tra 1 tiet dia ly 7

Bài giảng t53 kiem tra 1 tiet dia ly 7
... sinh kiểm tra Hớng dẫn học nhà: (1 ) - Đọc trớc số 47 Địa lí Năm học 2009 - 2 010 Nguyễn Duy Hng Trờng THCS Tam Đa * Những lu ý, kinh nghiệm rút sau giảng: Địa lí Năm học 2009 - 2 010 ... 2009 - 2 010 Nguyễn Duy Hng Câu hỏi A B ýđúng Câu 7: Học sinh cần nối đúng: 1- B 2-D Câu 8: Học sinh cần nối đúng: 1- B 2-D Trờng THCS Tam Đa C B A C 3-A 3A II Phần trắc nghiệm tự luận Câu 1: Học ... Đai thực vật (cột B) Từ đến 10 00 m -A Rừng kim Từ 10 00 đến 13 00 m -B Rừng rậm nhiệt đới Từ 13 00 đến 3000 m -C Băng tuyết D Rừng rộng II Phần trắc nghiệm tự luận Câu1:Vì nói thành phần chủng tộc...
 • 4
 • 554
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: chương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốCâu hỏi ôn tập Luật tố tụng hình sựNghiên cứu chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh thanh hóa giai đoạn 2010 2015Đời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFAKỹ năng thuyết trình và trình bàyBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 39. Bài tiết nước tiểuNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNÂNG CAO HÌNH ẢNH điểm đến DU LỊCH vườn QUỐC GIA BẠCH mã, TỈNH THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20Đặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)tieu luan quan tri logistic