Giáo án địa lý lớp 8 đặc điểm địa hình việt nam

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM docx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SÔNG NGÒI VIỆT NAM docx
... tích - Quan sát đồ sông ngòi Việt Nam - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng * Nhóm 1: Nêu đặc điểm mạng lưới sông ngòi Việt ... ngòi Việt Nam? Tại nước ta nhịều sông nhỏ, ngắn dốc? TL: # Giáo viên: - 2360 dòng sông, 93% sông Đặc điểm chung: nhỏ ngắn dốc - Mạng lưới dày đặc ngắn dốc - Diện tích lớn sông Hồng sông Mê Công ... nguồn lợi từ sông ngòi nước sông? TL: + Xác định số hồ Hòa Bình; Trị An; Yali Thác Bà; Dầu Tiếng 4.4 Củng cố luỵên tập: 4’ + Đặc điểm chung sông ngoòi Việt Nam? - Mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều...
 • 7
 • 2,444
 • 5

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM potx
... độ không khí thay Số nắng cao đổi từ Bắc – Nam? Tại Sao? năm triệu Kcalo /m2 TL: Tăng dần từ Bắc – Nam; nhiệt độ giảm dần từ Nam – Bắc - Quan sát đồ khí hậu Việt Nam + Khí hậu Việt Nam chịu ... khí hậu theo thời gian không gian miền khí hậu phía Đông Trường Sơn nào? TL: # Giáo viên: Hoành Sơn – Mũi Dinh; Mưa thu đông * Nhóm 3: Sự phân hóa khí hậu theo thời gian không gian miền khí hậu ... khí hậu phía Nam nào? TL: # Giáo viên: Nam Bộ – Tây Nguyên; Khí hậu cận xích đạo, nóng quanh năn có mùa khô mùa mưa * Nhóm 4: Sự phân hóa khí hậu theo thời gian không gian miền khí hậu biển Đông...
 • 7
 • 3,836
 • 4

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM ppt

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM ppt
... + Nêu đặc điểm chung sinh vật Việt Nam? - Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng - Sinh vật phân bố khắp nơi lãnh thổ phát triển quanh năm + Chọn ý nhất: Hệ sinh thái Việt Nam bao gồm: a hệ sinh ... thái @ hệ sinh thái + Hướng dẫn làm tập đồ 4.5 Hướng dẫn học sinh tự học nhà: 3’ - Học - Chuẩn bị mới: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam - Chuẩn bị theo câu hỏi sgk + Sinh vật Việt Nam có giá ... tố tạo Việt Nam thuận lợi, nhiều nên phong phú thành phần loài sinh vật luồng sinh vật di cư tới Việt Nam? Sự đa dang hệ sinh TL: Khí hậu thổ nhữơng thành phần khác ( thái: thành phần địa 75%;...
 • 7
 • 1,099
 • 4

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM pps

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM pps
... trường - Xây dựng nhiều khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia để bảo vệ động vật, nguồn gen động vật IV/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ: Câu hỏi: - Nêu đặc điểm chung sinh vật Việt Nam? - Để bảo vệ rừng ... kiểu sinh thẳìng khác điển hình rừng kín thường xanh, rừng thưa rụng, rừng ngập mặn ven biển IV/ Bảo vệ tài nguyên HĐ (Nhóm) sinh vật Việt Nam Giá trị tài nguyên HS tìm hiểu bảng 38. 1: sinh vật - ... trị tài nguyên thực vật Việt Nam? - Nêu số sản phẩm lấy từ động vật rừng biển? GV/ Kẻ bảng HS ghi nội dung theo mẫu; GIÁ TRỊ CỦA TÀI NGUYÊN SINH VẬT Kinh tế Văn hoá – Du lịch Môi trường sinh...
 • 9
 • 1,664
 • 5

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà pdf

Giáo án Công Nghệ lớp 8: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà pdf
... hiểu đặc điểm mạng điện nhà 18/ I Đặc điểm mạng điện nhà Điện áp mạng điện nhà GV: Mạng điện nhà có cấp - Mạng điện nhà điện áp bao nhiêu? loại mạng điện điện áp HS; Trả lời thấp , cấp điện ... điện GV: Khi lắp đặt mạng điện Bài tập nhà cần ý yêu cầu gì? Yêu cầu mạng điện HS: Trả lời nhà 20/ - Đảm bảo cung cấp đủ HĐ2: Tìm hiểu cấu tạo mạng điện cho đồ dùng điện điện nhà dự phòng GV: Đặt ... bị điện ( Công GV: Đặt vấn đề cho học sinh phát tắc điện, cầu dao, ổ cắm số đồ dùng điện gia điện ) đồ dùng điện đình có giống không? nhà phải có điện áp định mức phù hợp với điện áp mạng điện...
 • 4
 • 1,223
 • 3

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 11 TRAVELING AROUND VIET NAM PERIOD 67 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ pdf

Giáo án Anh văn lớp 8 - UNIT 11 TRAVELING AROUND VIET NAM PERIOD 67 - LESSON 1 : GETTING STARTED LISTEN AND READ pdf
... Call some Ss to read the proper names aloud II / Pre- reading : Introduce the topic of the passage reading and some new words to students Pre- teach Vocabulary : - Crop (n) : something such ... season Listen and copy - Sugar cane (n) : cay mia ( It is used to make sugar ) - Water buffalo (n) : trau Teacher – Ss - forty – minute drive : The drive takes 40 minutes individual and Form : A ... paddies , corn and sugar cane fields e He would like to take a photo III / While – reading : Whole class - Ask Ss to listen to the tape and say out True or False - Read the sentences aloud and call...
 • 5
 • 912
 • 5

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam Lesson 2 : speak ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam Lesson 2 : speak ppt
... Example : Yes, I Ss ask : Do you like your teacher ? Or Every day Ss ask : How often you have a shower ? II / Pre- speaking : Introduce the topic of the speaking and some structures ... other dialogues Individual Group : Markets Group : Museums Group3 : Restaurants Group : Stamps Group : Zoo and Botanical Garden IV / Post – speaking : - Call on some volunteers from each group to ... the front seat of the taxi ? B : No problem A : Would you mind if I took a photo ? B : Not at all Teacher – Ss => Used to make and respond to formal requests Form : Would you mind / Do you mind...
 • 6
 • 2,909
 • 6

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 3 : Listening pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 3 : Listening pot
... of a lot of islands Key : a Da Lat b Nha Trang c Sa Pa d Ha Individual Long Bay => Lead in the new lesson II / Pre- listening : Introduce the topic of the Teacher – Ss listening and some new ... Answer key : Whole class a) restaurant b) hotel c) bus station d) pagoda e) temple - Play the tape once more to check the answers ( pause at some important paragraph ) IV / Post – listening : - Have ... - Have Ss repeat chorally while listening to the tape - Correct their pronunciation V / Homework : Listen and copy Learn by heart new words Prepare the next lesson ...
 • 5
 • 745
 • 8

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam Lesson 4 : Read ppt

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam Lesson 4 : Read ppt
... = da voi - florist (n) : a person who sells flowers Pair work - to import >< to export * Checking vocabulary : What and where II / While – reading : Grid : - Ask Ss to read the advertisements ... words Answer Key : d 2.e 3.a 4. c 5.b Pair work Grid - Get Ss to open their books , read the text on page 105 and check (v) the boxes - Monitor and correct IV / Post – reading : Role play - Tell ... Answer Key : Nha Trang : Flights to Ha Noi , railway , hotels , local transport , tourist attractions Whole class Da Lat : Hotels , local transport , waterfalls , tourist attractions Sa Pa : Hotels...
 • 6
 • 1,317
 • 8

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 6 : Language focus doc

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 6 : Language focus doc
... to answer then correct T : What is Mr Quang doing ? Ss : He is walking / going up the stairs T : What is Miss Lien doing ? Ss : She is carrying a bag T : ( Nam ) Ss : ( standing next to Miss ... Choral -> T : ( Ba ) individual Ss : ( sitting under the tree / reading a book ) T : ( Lan ) Ss : ( standing by the table ) T : ( Nga and Hoa ) Ss : ( playing chess )  Model sentences : The man ... box , lamp truck , flowers , elephant , bear , rabbit II / Language focus Language focus : Whole class * Pre-teach : - Ask Ss to open their books and look at the picture / 108 and set...
 • 10
 • 1,713
 • 9

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 1 : Getting started Listen and read pot

Giáo án Tiếng Anh lớp 8: Unit 11 Traveling around Viet Nam lesson 1 : Getting started Listen and read pot
... some Ss to read the proper names aloud II / Pre- reading : Introduce the topic of the passage reading and some new words to students Listen and copy Pre- teach Vocabulary : - Crop (n) : something ... paddies , corn and sugar cane fields e He would like to take a photo III / While – reading : - Ask Ss to listen to the tape and say out True or False - Read the sentences aloud and call on some ... cane (n) : cay mia ( It is used to make individual and sugar ) choral - Water buffalo (n) : trau - forty – minute drive : The drive takes 40 minutes Form : A / an Adj ( number ) – N + N Ex : a3 –...
 • 6
 • 6,345
 • 16

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á potx
... giới tồn tôn độ giáo giáo lớn? Nơi đời ? TL: tôn giáo lớn -An Độ giáo, phật giáo – AĐ (tk I >cn) Phật giáo (tk VI tcn) - Ki tô - TâyNam Á ( đầu công nguyên Pa lét tin) - Hồi giáo – Ả Rập xê út ... Số dân: - Quan sát bảng 5.1 ** Trực quan + Dân số châu Á so với châu lục khác nào? TL: + Nguyên nhân tập trung đông dân châu Á? TL: Châu Á có nhiều đồng tập trung, -Châu Á có số dân đông 61% dân ... Ơrôpêôít… - Giáo viên: Di dân giao lưu hợp huyết chủng tộc góp sức xây dựng quê hương Chuyển ý Hoạt động - Châu Á nơi đới nhiều tôn giáo lớn phật ** Phương pháp đàm thoại giáo, hồi giáo, Kitô giáo An...
 • 7
 • 1,130
 • 4

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á ppsx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á ppsx
... Kthác phát dầu Arậpxếut, triển khí đề xuất chưa cao Brunây + Trình độ phát triển kinh tế hội nào? TL: 4 Củng cố luỵên tập : - Hướng dẫn làm tập đồ + Kinh tế châu Á phát triển - Kinh tế hội ... triển -Các nước châu Á kinh tế? TL: trình phát triển từ sớmđạt nhiều thành tựu KTXH + Tại thương nghiệp thời kì phát triển? TL: Cư dân nước châu Á biết khai thác chế biến khoáng sản… - Quan sát ... cao * Nhóm 5: nhóm nước giàu, trình độ phát triển KTXH chưa phát triển cao TL: # Giáo viên: Nhóm nước ĐĐ phát Tên triển kinh tế Phát triển KTXH phát cao triển vùng lãnh thổ Nhật Bản toàn diện...
 • 8
 • 1,453
 • 2

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á pps

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á pps
... NỘI DUNG TRÒ Giới thiệu Hoạt động 1: Vị trí địa lí phạm vi khu vực Đông Á: ** Trực quan - Quan sát đồ tự nhiên châu Á Đông Á + Đông Á gồm quốc gia vùng - Gồm quốc gia: Nbản, lãnh thổ nào? Hquốc, ... Tiên,Hquốc - Gồm hai phận đất - Học sinh lên bảng xác định liền hải đảo + Đông Á giáp với quốc gia nào, biển nào? TL: - VN, ÂĐộ, Cadăctan, Mông Cổ, LBNga Đặc điểm tự nhiên: - biển; Nbản, HHHải, Hđông, ... viên chuẩn cao nguyên, bồn địa kiến thức ghi bảng Phía Đông đồi núi * Nhóm 1: Nêu đặc điểm địa hình phần đất liền thấp xen kẽ với đồng phần hải đảo? TL: # Giáo viên: * Địa hình phần đất liền: ...
 • 6
 • 625
 • 0

Giáo án địa lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx

Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI ĐÔNG NAM Á potx
... tộc * Nhóm 2: ĐNÁ có tôn giáo? Phân bố? TL: # Giáo viên: - tôn giáo lớn: P giáo, H giáo, TCgiáo, ẤĐộ giáo, tín ngưỡng đại phương + Vì ĐNÁ bị nhiều ĐGTD xâm chiếm? TL: - Giàu TNTN - Sản xuất nông ... quan - Quan sát bảng 15.1 ( dân số ĐNA châu Á 2005) + So sánh số dân, mật độ, tỉ lệ gia tăng tự nhiên ĐNA, châu Á, giới? Đặc điểm dân cư: TL: - Chiếm 14,2% dân số châu Á, 8, 6% dân số giới - Mật ... nước ĐNÁ? TL: - Giáo viên: ngôn ngữ bất đồng khó khăn - Dân ĐNÁ tập trung giao tiếp, văn hóa chủ yếu vùng ven biển + Quan sát lược đồ 6.1 nhận xét phân bố dân đồng châu thổ nước ĐNÁ? Vì...
 • 8
 • 843
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tiếng anh lớp 8 unit 11 traveling around viet nam lesson 1 getting started listen and read potgiáo án tiếng anh lớp 8 unit 11 traveling around viet nam lesson 2 speak pptgiáo án tiếng anh lớp 8 unit 11 traveling around viet nam lesson 4 read pptgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm dân cư xã hội đông nam á potxgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm địa hình việt nam pptxgiáo án địa lý lớp 8 đặc điểm tài nguyên khoáng sản việt nam ppsxgiáo án vật lý lớp 8 violetgiáo án vật lý lớp 8 cả nămgiáo án môn lý lớp 8download giáo án vật lý lớp 8giáo án vật lý lớp 8 3 cộtgiao an vat ly lop 8 bai 4giao an vat ly lop 8giao an vat ly lop 8 bai ap suat khi quyenđịa lý 8 đặc điểm khí hậu việt namufma so kc 05 11 1522261ufma so kx 01 11 1522267ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017KT1Thệ thống lạnh Refrigeration3.Giay uy quyen du hop DHCD 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Báo cáo tài chính tóm tắt 200810. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology developmentBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013