Địa lý lớp 9 vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Địa lớp 9 - VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ ppsx

Địa lý lớp 9 - VAI TRÒ ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ ppsx
... ? Gv chuẩn xác Củng cố - Nêu cấu vai trò ngành dịch vụ - Đặc điểm phát triển phân bố ngành dịch vụ - Vì HN TPHCM trung tâm dịch vụ lớn đa dạng nhất? Dặn dò - Chuẩn bị “Giao thông vận tải bưu ... pháp b Đặc điểm phân bố :Hoạt động Vấn đề dàng không Nêu khó khăn dv phân bố không Tập trung ngành dv nước ta ? nơi đông dân kt phát triển Gv phân tích -HN HCM trung tâm dv - Sự phân bố ngành ... hoạt người :( sgk) trò ngành bưu viễn thông đ/s –s/x.? Đặc điểm phát triển phân Gv c/m thêm chuyển ý bố ngành dv nướcta a Đặc điểm phát triển :Ngành dv thu hút 25% lđ lại chiếm tỉ - Lực lượng lao...
 • 4
 • 816
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ docx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ docx
... II ĐẶC ĐIỂM PHÁT chuyển ý:với vai trò sản xuất đời sống TRIỂN DV có đặc điểm phân bố nào? VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH HĐ 2: Đặc điểm phát triển phân bố DỊCH VỤỞ NƯỚC TA ngành DV nước ta Đặc điểm phát triển ... nơi nhóm dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất , dịch đơng dân kinh tế phát triển vụ cơng cộng nêu nhận xét? CH: Phân bố ngành dịch vụ nước ta nào? Tại sao? Dịch vụ nước ta phân bố khơng CH: Những ... kinh tế phát triển hoạt động dịch vụ trở lên đa dạng? -Trước kinh tế chưa phát triển nhân dân thăm chủ yếu bộ, ngày tơ Vậy dịch vụ gì? CH: Địa phương em có dịch vụ phát triển ? - HS trình bày: +...
 • 6
 • 555
 • 1

bài giảng địa 9 bài 13 vai trò, đặc điểm phát triển phân bố của dịch vụ

bài giảng địa lý 9 bài 13 vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
... ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ: 2 .Vai trò dịch vụ sản xuất đời sống: BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ ... nào? BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ: 1.Cơ cấu ngành dịch vụ: - Kinh tế phát triển, dịch vụ đa dạng BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ... nhập lớn BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ II.ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Ở NƯỚC TA: 1 .Đặc điểm phát triển: Hình 13 Tính tỉ trọng dịch vụ: Làm 51,0...
 • 23
 • 1,122
 • 0

Địa9 Bài 13 – Vai trò, đặc điểm phát triển phân bố của dịch vụ

Địa Lí 9 Bài 13 – Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
... 4 .Đặc điểm phân bố ngành dịch vụ nước ta: DV tập trung chủ yếu nơi đông dân cư có kinh tế phát triển VD: Hà Nội tpHCM trung tâm dịch vụ lớn nước ta, tập trung đầu ... đầu, trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhiều dịch vụ khác quảng cáo, bảo hiểm, tư vấn, văn hoá, nghệ thuật, ăn uống, … phát triển mạnh ...
 • 2
 • 16,773
 • 27

bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển phân bố của dịch vụ

bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
... cao đời sống nhân dân, tạo nguồn thu nhập lớn II Đặc điểm phát triển phân bố ngành dịch vụ nớc ta Đặc điểm phát triển (10 phút) ? ? ? Dựa vào hình 13.1 tính tỉ trọng nhóm DV tiêu dùng, DV sx, DV ... Khu vực dịch vụ thu hút 25% lao động, nhng lại chiếm tỉ trọng lớn cấu GDP Đặc điểm phân bố Hoạt động dịch vụ tập trung nơi đông dân c kinh tế phát triển Củng cố.(5 phút) - Ngành dịch vụ nớc ta ... Hs: - Kinh tế phát triển dịch vụ đa dạng Vai trò dịch vụ sản xuất đời sống (5 phút) ? Vai trò ngành dịch vụ? ? Hãy phấn tích vai trò ngành ngành bu viễn thông sản xuất...
 • 2
 • 3,963
 • 4

Bài 13.Vai trò.đặc điểm phát triển phân bố của dịch vụ

Bài 13.Vai trò.đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
... GDP BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ II.ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÁC NGÀNH DỊCH VỤ Ở NƯỚC TA: 2.Đặc điểm phân bố: Nêu HàNội, bố TạiNêuđặcphânTPHCMbố TạisaoHà điểm ... ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ: 1.Cơ cấu ngành dịch vụ: - Kinh tế phát triển, dịch vụ đa dạng BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ... VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA DỊCH VỤ TRONG NỀN KINH TẾ: 2.Vai trò dịch vụ sản xuất đời sống: BÀI 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I.CƠ CẤU VÀ VAI TRÒ CỦA...
 • 22
 • 363
 • 3

Bài 13. Vai trò,dac diem phat trien va phan bo cua dich vu

Bài 13. Vai trò,dac diem phat trien va phan bo cua dich vu
... nganh dich vu nc ta c iờm phat triờn 51% 26,8 % 22,2% H13.1.Biểu đồ cấu GDP ngành dịch vụ, năm 2002(%) Tinh ti cua cac nhom dich vu: dich vu tiờu dung, dich vu san xuõt, dich vu cụng cụng va nờu ... Tiết 13 Vai trò, đặc điểm phát triển phân bố dịch vụ I Cơ cấu vai trò dịch vụ kinh tế: Cơ cấu ngành dịch vụ: Vai trò dịch vụ sản xuất đời sống II c iờm phat triờn va phõn bụ cac nganh dich vu nc ... nờn a dang Tiết 13 Vai trò, đặc điểm phát triển phân bố dịch vụ I Cơ cấu vai trò dịch vụ kinh tế: Cơ cấu ngành dịch vụ: Vai trò dịch vụ sản xuất đời sống Phõn tich vai tro cua nganh bu chinh...
 • 22
 • 233
 • 0

Tiết 14 – Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ

Tiết 14 – Bài 13: VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ
... Đặc điểm phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta Đặc điểm phát triển: - Chiếm 25% lđộng nên ngành dvụ chưa thật phát triển - Cơ cấu dịch vụ ngày đa dạng Đặc điểm phân bố: - Sự phân bố dịch vụ ... dịch vụ chuẩn kiến thức - Dựa vào hình 13.1 tính tỷ trọng nhóm dịch vụ cho nhận xét Ngành dịch vụ nước ta còn: + Chưa thật phát triển so với nước phát triển số nước khu vực + Cơ cấu ngành dịch vụ ... Ktế chưa phát triển ndân ta thăm hỏi chủ yếu bộ, ngày Ktế phát triển nhân dân ô tô? Vậy dịch vụ gì? + Địa phương em có dv phát triển? - Nêu vài ví dụ nhà đầu tư nước đầu tư vào ngành dịch vụ (khách...
 • 4
 • 361
 • 1

Tiết 13-Bải 13- Vai trò, đặc điểm phát triển phân bố ngành Dịch vụ

Tiết 13-Bải 13- Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố ngành Dịch vụ
... nghề, cs hạ tầng tốt • 2- Đặc điểm phân bố • + Ngành dịch vụ muốn phát triển phải dựa vào yếu tố ? • + Tại hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không ? • + Phụ thuộc phân bố dân cư: • - Vùng đồng ... nhập kinh tế giới B -Đặc điểm phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta Bảng tỉ lệ lao động cấu GDP năm 2002 % Ngành Nông nghiệp Tên nước Mêhicô Anh Công nghiệp LĐ GDP LĐ Dịchvụ GDP LĐ GDP 4,0 4,0 ... trọng chuyển dịch cấu kinh tế Dịch vụ bao gồm ngành ? 1-Hình ảnh dịch vụ tiêu dùng Dịch vụ nhà hàng Khách sạn NhaTrang Chợ sông Vĩnh Long Dịch vụ bán hàng Chợ làng Họp chợ vùng cao Dịch vụ điện chiếu...
 • 34
 • 1,345
 • 1

Tiết 13- VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ (đổi mới pp)

Tiết 13- VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NGÀNH DỊCH VỤ (đổi mới pp)
... nghề, cs hạ tầng tốt • 2- Đặc điểm phân bố • + Ngành dịch vụ muốn phát triển phải dựa vào yếu tố ? • + Tại hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không ? • + Phụ thuộc phân bố dân cư: • • • - Vùng đồng ... nhập kinh tế giới B -Đặc điểm phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta Bảng tỉ lệ lao động cấu GDP năm 2002 % Ngành Tên nước Mêhicô Anh Nông nghiệp Công nghiệp LĐ GDP LĐ Dịchvụ GDP LĐ GDP 4,0 4,0 ... hải” Nay, kinh tế phát triển, nhân dân ô tô, xe máy,máy bay… • Quê em dịch vụ sản xuất giấy,bán hàng dich vụ công cộng phát triển • Kết luận: • +Kinh tế phát triển ngành dịch vụ đa dạng Chăm lo...
 • 32
 • 1,108
 • 2

Giáo án bài Vai trò đặc điểm phát triển phân bố dịch vụ - Địa 9 - GV.N M Thư:

Giáo án bài Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ - Địa 9 - GV.N M Thư:
... đi m phát triển phân bố ngành dịch vụ nước ta a) Đặc đi m phát triển: - Chi m 25% lđộng nên ngành dvụ chưa thật pt + Cơ cấu dịch vụ ngày đa dạng b) Đặc đi m phân bố: - Sự phân bố dịch vụ phụ thuộc ... với nước - Vai trò ngành bưu thông sx đời sống - Dựa vào hình 13.1 cho biết nhón dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng Vai trò dịch vụ nhận xét sản xuất đời sống - Dựa vào hình ... dịch vụ nước ta ngày - Tạo m i liên hệ phát triển đa dạng nghành sản xuất, - GV yêu cầu lớp nghiên cứu đoạn văn/l “ Sự vùng nước nước phân bố nghèo nàn” - Tại ngành dịch vụ nước ta phân bố -...
 • 4
 • 1,102
 • 1

VAI TRO, DAC DIEM PHAT TRIEN VA PHAN BO DICH VU

VAI TRO, DAC DIEM PHAT TRIEN VA PHAN BO DICH VU
... điểm nước ta Các ngành công nghiệp trọng điểm có vai trò kinh tế Tiết 13 Bài 13 VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CỦA DỊCH VỤ I Cơ cấu vai trò dịch vụ kinh tế Cơ cấu ngành dịch vụ Hình ... nề n kinh tế càng phát triển thi ̀ các ́ hoa ̣t đô ̣ng dich vu ̣ càng trở nên đa da ̣ng? ̣ ? Nêu mô ̣t số hoa ̣t đô ̣ng dich vu ̣ ở đia phương em? ̣ ̣ Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Lao ... bố ngành dịch vụ - Tại hoạt động dịch vụ nước ta phân bố không đồng Tỉ tro ̣ng dich vu ̣ GDP của Viêṭ Nam va mô ̣t số nước ̣ thế giới Quố c gia Tỉ tro ̣ng DV cấ u GDP(%) Viêṭ Hoa...
 • 27
 • 758
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx
... hi sn: Sn lng c quyn kinh t rng, khớ khai thỏc khỏ nhanh ch yu hu m,ven bin cú nhiu bói s lng tu thuyn v tng triu, vng vnh,m , phỏ) cụng sut tu Cỏc tnh dn u: Kiờn Giang, C Mau, BR-V Tu CH: K tờn ... bn hỡnh 9. 2 cỏc vựng phõn b rng ch yu? b Hóy xỏc nh trờn hỡnh 9. 2 nhng ng trng trng im nc ta? Cõu v biu biu din sn lng thu sn thi kỡ 199 0 2002 biểu đồ sản lượng thuỷ sản thời kì 199 0 - 2002 ... thu sn: gn õy trờn hỡnh 9. 2 nhng ng phỏt trin nhanh: C Mau, An trng trng im nc ta? Giang v Bn Tre CH: Hóy cho bit nhng khú - Xut khu thu sn cú bc khn thiờn nhiờn gõy phỏt trin vt bc Nm 199 9 cho...
 • 10
 • 328
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot
... CH: Cây công nghiệp lâu năm? Phân bố thuận lợi dể phát triển (trung du mièn núi) công nghiệp CH: Kể tên sản phẩm nông nghiệp công nghiệp lâu năm xuất khẩu? CH: Nước ta có điều kiện dể phát triển ... tới sản xuất nông nghiệp nước ta ? GTBài : GV y/c HS nhắùc lại nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố nông nghiệp nước ta Nhân tố tự nhiên (địa hình, khí hậu,nước ) Nhân tố xã hội … Bài Hoạt động ... Tây Nguyên) nghiệp chế biến tận dụng tài CH: Việc trồng công nghiệp có tầm quan nguyên , phá độc canh trọng nào? nông nghiệp góp phần CH: Kể tên công nghiệp năm? bảo vệ môi trường Phân bố (chủ yếu...
 • 7
 • 530
 • 0

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt
... HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Kiểm tra cũ : Nêu nhân tố tự nhiên nhân tố xã hội ảnh hưởng đến phát triển phân bố cơng nghiệp ? GT Bài : Bài Hoạt động GV HS Nội dung HĐ 1: ... cơng nghiệp vị trí nhà máy điện mỏ than dầu khí - Đọc phân tích lược đồ trung tâm cơng nghiệp Việt Nam Thái đ : Tích cực học tập xây dựng q hương II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: GV: - Bản đồ cơng nghiệp ... ngành cơng nghiệp có tỉ trọng lớn dựa mạnh nào?  tài ngun, nguồn lao động, thị trường nước, xuất Chuyển : để hiểu biết phát II CÁC NGÀNH CƠNG triển phân bố ngành NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM cơng nghiệp trọng...
 • 8
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài 13 vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụtiết 13 bài 13 vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụvai trò đặc điểm phát triển và phân bố ngành dịch vụgiáo án bài vai trò đặc điểm phát triển và phân bố dịch vụ địa 9 gv n m thưtrình bày đặc điểm phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo lãnhbài 13 vai trò đặc điểm phát triểnđịa lý 9 bài các nhân tố ảnh hưởng đền sự phát triển và phân bồ của ngành công nghiệphay phan tich vai tro cac nhan to anh hương toi su phat trien va phan bo nganh dinh vunae vai tro va phan tich nhan to anh huong toi phat trien va phan bô cua giao thong van taiđặc điểm hình thái và phân bố của của chi mangifera lđặc điểm thực vật và phân bố của chi cocciniađịa lí 10 bài 31 – vai trò và đặc điểm của công nghiệp các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệpđịa lý lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxbài 36 vai trò đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tảiĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học