4 CÁCH để học từ VỰNG TIẾNG ANH THÚ vị

Một cách học từ vựng tiếng Anh thú vị của Teen pot

Một cách học từ vựng tiếng Anh thú vị của Teen pot
... to tell me “You care” Thật thú vị phải không bạn? Đây cách học từ vựng tiếng Anh độc đáo hiệu Mỗi học từ thay viết viết lại từ ấy, thử tưởng tượng vẽ chúng tập hợp số từ viết thành câu chuyện vui ... ký hiệu để thể thiện chí Mời bạn xem thử, hiểu không ! Bạn teen hệ 9X? Bạn tự tin với vốn ngôn ngữ chat viết tắt Internet? Và bạn tiếng Anh? Vậy thử giải mã thư thử xem sao! Bức thư Hoàng đế Ceasar...
 • 6
 • 528
 • 2

Một cách học từ vựng tiếng Anh thú vị của Teen pptx

Một cách học từ vựng tiếng Anh thú vị của Teen pptx
... thử tưởng tượng vẽ chúng tập hợp số từ viết thành câu chuyện vui vui ...
 • 2
 • 135
 • 0

Tuyệt chiêu để học từ vựng tiếng Anh hiệu quả ppt

Tuyệt chiêu để học từ vựng tiếng Anh hiệu quả ppt
... sau chưa Bạn học từ vựng tiếng Anh nào? Chúng ta tăng vốn từ vựng chủ yếu cách đọc thật nhiều tài liệu tiếng Anh Dưới mười bí giúp bạn học từ vựng hiệu nhanh Sở hữu lượng từ vựng phong phú, ... Bạn học từ vựng tiếng Anh nào? Chúng ta tăng vốn từ vựng chủ yếu cách đọc thật nhiều tài liệu tiếng Anh Là sinh viên, bạn phải thường xuyên học làm tập từ vựng Dưới mười bí giúp bạn học từ vựng ... dụng từ Ngay bạn bắt đầu học từ sử dụng từ Tìm nhiều mối liên hệ từ tốt Để không quên từ học bạn nên đọc to từ nhằm kích thích vùng nhớ âm Bên cạnh bạn nên tìm thêm nhiều từ đồng nghĩa với từ mà...
 • 7
 • 416
 • 10

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4
... rapist – to rape - cưỡng hiếp Speeding – speeder – to speed - phóng nhanh tốc độ Stalking – stalker – to stalk - theo để theo dõi Shoplifting – shoplifter – to shoplift - chôm chỉa đồ cửa hàng...
 • 3
 • 3,499
 • 96

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4

Học từ vựng tiếng anh theo chủ đề 4
... I saw him was in June, 20 04 A I have seen him since June, 20 04 B I have not seen him since June, 20 04 C I didn"t see him since June, 20 04 D I saw him since June, 20 04 66.He"s very intelligent; ... number 1 14 A The phone number of the fire brigade is 1 14 if necessary B In case of fire, phone number 1 14 C You should phone number 1 14 in case there is a fire D Please, phone number 1 14 because ... in C on D for 144 .We haven"t seen each other last January A for B on C since D in 145 .They will have built this road _ the end of the year A since B until C after D by 146 .Please take...
 • 28
 • 1,819
 • 6

Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ như những hoạt động bổ trợ để dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục

Sử dụng các trò chơi ngôn ngữ như những hoạt động bổ trợ để dạy từ vựng tiếng anh cho học sinh lớp 4 luận văn thạc sĩ giáo dục
... 30 2 .4. 4.2.2 Practice 30 2 .4. 4.2.2.1 Controlled Practice 30 2 .4. 4.2.2.2 Free Practice .30 2 .4. 4.2.3 Revision 31 2 .4. 5 Factors Affecting ... 27 2 .4. 4 Teaching Vocabulary in Communicative Language Teaching 27 2 .4. 4.1 Communicative Language Teaching (CLT) .27 2 .4. 4.2 Stages of Teaching Vocabulary in CLT 30 2 .4. 4.2.1 ... 20 2 .4. 3.2 Grammar 20 2 .4. 3.3 Collocation 21 2 .4. 3 .4 Aspects of Meaning 21 2 .4. 3 .4. 1 Denotation, Connotation and Appropriateness 21 2 .4. 3 .4. 2 Meaning...
 • 54
 • 1,357
 • 4

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề weather phần 2

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề weather phần 2
... well, at least it’s good for my garden”, there is a high chance you’re an optimistic person! The weather is everywhere and it affects everyone so if you meet a stranger or if you are introduced ... date?” or, “it’s a lovely day today, isn’t it?”? So, how can you start a conversation about the weather? Well, it’s actually quite easy Just remember a few of the phrases below and try them out ... for a bus or in your next job interview! “It’s a beautiful day today, isn’t it?” “What strange weather we’re having!” “There’s not a cloud in the sky!” “The sun’s come out!” “We had a lot of...
 • 3
 • 438
 • 5

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề feelings

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề feelings
... or unable to sleep Being surprised by the new culture The honeymoon period is characterized by feelings of: Acceptance and comfort Happiness and excitement Nervousness and fear Anger and frustration...
 • 5
 • 566
 • 3

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề hobbies

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề hobbies
... in your free time and why you choose these activities How often you them? Are there any unique hobbies or sports people in your culture that you might not find in other countries? Cô VŨ MAI PHƯƠNG ... You should try out for the basketball team then Nah, I love basketball but I don’t play that well Hobbies Hey Kayla, what are you doing? Hey nothing much I’m bored I don’t know what to How can...
 • 4
 • 695
 • 5

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề season phần 1

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề season phần 1
... Cô VŨ MAI PHƯƠNG Cô VŨ MAI PHƯƠNG Cô VŨ MAI PHƯƠNG Cô VŨ MAI PHƯƠNG  Học từ vựng truyền thống: Từ học: Anh – Việt: WORDS PHONETICS Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, /'mə:kjuri/ ... annual Chain Mountain (ous) Plain Việt – Anh Đồng nghĩa synonym Rainy – monsoon Cold chilly Inside indoors Bask = sunbathe Cô VŨ MAI PHƯƠNG Bloom = colorful Từ trái nghĩa – antonym keep changing ... same mountain >< plain hot >< cold indoor >< outdoor inside >< outside Trả lời câu hỏi: In which season is the Sun not very bright? Winter What people wear in winter? Woolen clothes What is the...
 • 7
 • 449
 • 5

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề season phần 2

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề season phần 2
... houses C have a fall picnic Key 1C 2C 3C 4B 5A Exercise Madagascar – When to go Madagascar has two seasons, a warm, wet season from November to April, and a cooler dry season between May and October ... year Madagascar has four seasons: spring, summer, autumn and winter True False There is more rain in January than in June True False The wet season is colder than the dry season Xem video tại: ... travel very difficult The dry season is cooler and more pleasant The high, central part of the country is much drier and cooler About 1,400 mm of rain falls in the rainy season, with some thunderstorms,...
 • 3
 • 352
 • 4

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề sports

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc chủ đề sports
... PHƯƠNG Cô VŨ MAI PHƯƠNG EX3: Sử dụng từ cho sẵn sau để trả lời câu hỏi Diving Rowing Marathon Swimming Boxing Fencing Hockey Gymnastics Athletics Volleyball Sports that include running, jumping ... …………… is a team sport You have to move the ball into the opponent's goal with a stick …………… are sports that include running, jumping and throwing …………… is two people fighting using swords 10 ... made of fabric It has colours and sometimes a picture 15 An …………… is a person who is very good at sports 16 A person who is watching the sporting event is called a…………… 17 The …………… is the person...
 • 16
 • 424
 • 5

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc

Cách học từ vựng tiếng anh siêu tốc
... số hạn chế, từ tách được, có sức sáng tạo mà ngồi tách từ, thật cách học từ hay hiệu Hầu hết thử qua phương pháp nhận thấy họ không quên từ học Những ví dụ lấy từ cách tách từ bạn học sinh lớp ... nhớ xác nghĩa từ Sau dùng kỹ thuật tách ghép từ, nhìn vào từ học, từ ngữ bị tách biến thành manh mối dẫn người học tới nghĩa xác từ Đây phương pháp hay dành cho muốn nâng cao vốn từ vựng mà không ... ra từ Có kịch mà nhiều người học tiếng Anh gặp phải là: “Ồ gặp từ vài lần không nhớ nghĩa gì?” Rõ ràng nhiều học sinh có ý thức họ gặp từ tiếng Anh rồi, manh mối họ nhạt nhòa...
 • 2
 • 1,711
 • 43

Xem thêm