Quyết định 1997/QĐ-BTC năm 2016 quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

quy định về chế độ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô định kỳ

quy định về chế độ bảo dưỡng và sửa chữa xe ô tô định kỳ
... CHẾ ĐỘ Về bảo dưỡng sửa chữa xe ô- định kỳ Chương I MỤC ĐÍCH Bản chế độ bảo dưỡng sửa chữa xe ô- ban hành nhằm mục đích thống chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa xe ô- cách ... Bản chế độ bảo dưỡng sửa chữa xe ô- áp dụng tất loại xe ô- Công ty TNHH XUANLONG – Quảng Ninh III TÍNH CHẤT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Xe ô- gồm nhiều phận lắp ghép lại với độ xác cao Khi xe ... Căn vào ta quy định cần phải quy định thời gian, nội dung, phạm vi bảo dưỡng sửa chữa xe ô- tô, chủ động phòng ngừa trước phận xe đến độ hao mòn cần thiết Do đó, chế độ bảo dưỡng sửa chữa xe có...
 • 14
 • 341
 • 0

Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn tài chính doanh nghiệp

Quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn tài chính doanh nghiệp
... VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH Đoàn bẩy hoạt động: 1.2 Phân tích ảnh hưởng đoàn bẩy hoạt động: Đoàn bẩy hoạt động (operating leverage) mức độ sử dụng chi phí hoạt động cố định công ty Chi phí cố định chi ... ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH Trong đòn bẩy hoạt động tài khác công ty bị ép buộc sử dụng nợ cổ phiếu ưu đãi để tài trợ cho hoạt động mà thay vào công ty sử dụng nguồn vốn từ việc phát ... không sử dụng đòn bẩy tài Vậy lý khiến công ty sử dụng đòn bẩy tài chính? Công ty sử dụng đòn bẩy tài với hy vọng gia tăng lợi nhuận cho cổ đông thường Chương 10: ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÒN BẨY TÀI...
 • 14
 • 392
 • 0

quy định về sử dụng xe ô

quy định về sử dụng xe ô tô
... 2011 QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỮ DỤNG XE ÔTÔ (Ban hành theo Quy t định số … /QĐ-PV ngày … tháng … năm 2011 Tổng Giám Đốc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ) Điều Nguyên tắc chung 1.1 Xe ô (sau ... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUAN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE ÔTÔ ... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty CP Đầu Tư Phan Vũ ban hành kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH QUAN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE ÔTÔ...
 • 6
 • 539
 • 6

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô CÔNG VỤ potx

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ CÔNG VỤ potx
... công nhân viên xe ô công vụ có trách nhiệm thực quy định b MỤC ĐÍCH Việc quy định quản lý, sử dụng xe ô công vụ nhằm mục đích sử dụng hiệu mục đích Ngoài ra, xe công vụ tài sản chung công ... nhiệm quản lý điều hành sử dụng xe ô công vụ tài sản khác công ty 1.2 Phòng TCHC-NS có trách nhiệm đưa quy định quản lý, sử dụng xe ô công vụ theo dõi giám sát thực cá nhân liên quan Đưa quy ... hành sửa chữa Chi phí dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa khảo sát thông báo cho phòng TCHC-NS trước tiến hành sửa chữa III QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ CÔNG VỤ Xe ô công vụ tài sản chung Công...
 • 7
 • 1,271
 • 2

Bài tập tài chính doanh nghiệp chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Bài tập tài chính doanh nghiệp  chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn
... VND/trái phiếu, chi phí phát hành tính bình quân 900.000 đồng/trái phiếu Cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Nếu xem xét chi phí sử dụng vốn đế định bạn chọn phương án nào? Bài tập 11: Công ... phiếu kỳ hạn 11 tháng b Sử dụng liệu câu a xác định chi phí sử dụng vốn STB nếu: - Nhà đầu tư A yêu cầu trả lãi trước - Nhà đầu tư A yêu cầu trả lãi sau Bài tập 6: Giả sử mức sinh lời không rủi ... tức vừa chia 2.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ tăng trưởng kỳ vọng cổ tức hàng năm 5% Cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp 22% Nếu xem xét chi phí sử dụng vốn đế định bạn chọn phương án nào? Bài tập 12:...
 • 3
 • 524
 • 2

Bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn

Bài giảng tài chính doanh nghiệp  chương 4 quyết định nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn
... vượt qua điểm hòa vốn phương án sử dụng vốn cổ phần thường nợ vay chọn nợ vay mang lại EPS cao 4. 4 Xác định chi phí sử dụng vốn 4. 4.1 Chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi Chính chi phí mà công ty ... đầu tư đồng thới chi phí sử dụng vốn cổ phần ưu đãi Pnet = P0 – Chi phí phát hành (F) 4. 4.2 Chi phí sử dụng vốn cổ phần thường 4. 4.2.1 Sử dụng mô hình Gordon Ta có công thức định giá cổ phiếu: ... tư vào tài sản cố định đầu tư vào tài sản lưu động thường xuyên 4. 3.2 Các nguồn vốn tài trợ dài hạn - Nguồn vốn cổ phần thường - Nguồn vốn vay dài hạn - Nguồn vốn cổ phần ưu đãi 4. 3.3 Quyết định...
 • 4
 • 407
 • 2

TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị
... Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định Thông tư hội nghị sơ kết tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển khai nhiệm vụ công tác, hội nghị theo nhiệm ... định số 43/ 2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ thực chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá mức chi quy định Thông tư Các doanh ... phân công; tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề; tổ chức hội nghị sơ kết tổng kết đánh giá chương trình công tác hàng năm, phải Thủ tướng Chính phủ đồng ý văn theo quy định Quy t định...
 • 9
 • 610
 • 0

Quyết định 08/2011/UBND tỉnh An Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi

Quyết định 08/2011/UBND tỉnh An Giang Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi
... phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh An Giang sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Các quan nhà nước, ... độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập (sau gọi tắt Thông tư số 97/2010/TT-BTC) quy định hành có liên quan Điều Kinh phí thực chế độ công tác phí, chế ... Bình Thạnh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ QUY ĐỊNH Chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước...
 • 10
 • 726
 • 1

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Tỉnh An Giang

Quyết định 08/2011/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Tỉnh An Giang
... phương, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh An Giang sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Các quan nhà nước, ... ban hành *: 15/03/2011 Người ký : Vương Bình Thạnh V/v ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập địa bàn tỉnh An Giang Cơ quan ban ... độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập (sau gọi tắt Thông tư số 97/2010/TT-BTC) quy định hành có liên quan Điều Kinh phí thực chế độ công tác phí, chế...
 • 10
 • 663
 • 1

Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
... đó: T- Tiền cấp quy n khai thác khoáng sản, đồng; Q - Trữ lượng tính tiền cấp quy n khai thác khoáng sản, đơn vị trữ lượng; G - Giá tính tiền cấp quy n khai thác khoáng sản thời điểm tính tiền, ... phép khai thác theo Giấy phép thu hồi trình khai thác Điều Phương pháp tính tiền cấp quy n khai thác khoáng sản Tiền cấp quy n khai thác khoáng sản tính theo công thức sau: T = Q x ... đến phương pháp khai thác (K1) Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác quy định tính tiền cấp quy n khai thác theo phương pháp khai thác lộ thiên, hầm lò sau: a) Đối với khai...
 • 13
 • 689
 • 1

Thông tư 23 Quy định chế độ công tác phí...

Thông tư 23 Quy định chế độ công tác phí...
... chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hoá mức chi quy định Thông Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chế độ công tác phí, chế ... cấp quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị địa phương làm thực không vượt mức chi tối đa quy định Thông Căn vào dự toán ngân sách được cấp có thẩm quy n giao quy định Thông ... Thông này, Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ quy định cụ thể chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị quan cho phù hợp, không vượt mức chi tối đa quy định Thông Đối...
 • 10
 • 447
 • 1

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC PHÍ, CHẾ ĐỘ CHI TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỘI NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI pps
... tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Chương II NỘI DUNG CHI, MỨC CHI Điều Nội dung chi, mức chi công tác phí STT NỘI DUNG CHI MỨC CHI I QUY ĐỊNH MỨC CHI CÔNG ... tiêu công tác phí, chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập áp dụng không mức chi tối đa quy định Tùy theo khả ngân sách, đơn vị giao hàng năm, Thủ trưởng quan đơn vị định nội ... công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập thực theo quy định Luật Ngân sách nhà nước văn hướng dẫn Hàng năm vào thời điểm xây dựng dự toán theo quy định...
 • 20
 • 724
 • 0

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị
... khoán) thực chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị theo mức chi quy định cụ thể Bộ, ngành, địa phương cụ thể hóa mức chi quy định Thông 13 Đối với hội nghị tổ chức nguồn kinh phí tổ chức, cá nhân ... thực chế độ chi tiêu hội nghị quy định Thông nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu phù hợp khả ngân sách đơn vị Các doanh nghiệp nhà nước vận dụng chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị quy định ... Tài quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập sửa đổi, bổ sung Thông số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 Bộ Tài quy định chế độ công...
 • 15
 • 536
 • 1

Qui định chế độ công tác phítổ chức hội nghị áp dụng từ tháng 9 năm 2010

Qui định chế độ công tác phí và tổ chức hội nghị áp dụng từ tháng 9 năm 2010
... độ chi tiêu hội nghị Đối tượng phạm vi áp dụng: Đối tượng áp dụng chế độ chi tiêu hội nghị theo quy định Thông tư hội nghị sơ kết tổng kết chuyên đề, hội nghị tổng kết năm, hội nghị tập huấn triển ... vụ) PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Quy định trách nhiệm tổ chức thực Kinh phí thực chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải quản lý, sử dụng theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà ... họp Ban Hội đồng nhân dân toán tiền công tác phí từ nguồn kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân Thời gian tổ chức hội nghị áp dụng theo quy định Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2006...
 • 12
 • 431
 • 0

TT 97/2010/TT-BTC:Quy định chế độ công tác phí, ...

TT 97/2010/TT-BTC:Quy định chế độ công tác phí, ...
... cử người công tác có trách nhiệm toán khoản công tác phí cho người công tác trừ trường hợp quy định cụ thể khoản Điều Thông tư Trong ngày cử công tác yêu cầu công việc phải làm thêm chế độ phụ ... thẩm quyền quy định chế độ chi bồi dưỡng công tác biển, đảo chọn chế độ quy định cao để toán chi trả cho cán bộ, công chức c) Chứng từ làm toán phụ cấp lưu trú gồm: Văn kế hoạch công tác Thủ trưởng ... CHỨC THỰC HIỆN Điều Quy định trách nhiệm tổ chức thực Kinh phí thực chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị phải quản lý, sử dụng theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quan nhà nước có thẩm...
 • 17
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu quyết định chế độ công tác phíquy định về quản lý sử dụng xe ô tôquy định quản lý sử dụng xe ô tôquy định sử dụng xe ô tôquy định quản lý và sử dụng xe ô tôquy định sử dụng xe ô tô trong công tyquy định sử dụng xe ô tô của công tyquy định sử dụng xe ô tô côngquy định tiêu chuẩn định mức sử dụng xe ô tôquy định sử dụng xe ô tô công tyquy định về sử dụng xe ô tô công tyquy định về định mức sử dụng xe ô tôquy định sử dụng xe ô tô cơ quanquy định về sử dụng xe ô tôquy định sử dụng xe ô tô conchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây