VIẾT BIỂU THỨC của u HOẶC i TRONG ĐXC

Viết biểu thức u hoặc i trong mạch điện xoay chiều

Viết biểu thức u hoặc i trong mạch điện xoay chiều
... thun: u v i cựng pha: = u - i = Hay u = i U + Ta cú: i I 2cos( t +i ) thỡ u U R 2cos( t +i ) ; vi I R R +Vớ d 1: in ỏp gia hai u mt on mch in xoay chiu ch cú in tr thun R= 100 cú biu thc u= ... i Khi iu chnh in dung ca t in cú giỏ tr C=C1 thỡ in ỏp hiu dng gia hai u t in v hai u cun cm cú cựng giỏ tr v bng U, cng dũng in mch ú cú biu thc i1 6cos 100 t ( A) Khi iu chnh in dung ... xoay chiu gm cun dõy thun cm v t in mc ni tip in ỏp hiu dng hai u cun cm l 150V, gia hai u t in l 100V.Dũng in mch cú biu thc i =I0 cos(t + /6)((A) Biu thc in ỏp hai u on mch l 100 100 A u 50...
 • 21
 • 152
 • 0

ĐỀ 11 VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH RLC pot

ĐỀ 11 VIẾT BIỂU THỨC CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN TRONG MẠCH RLC pot
... Câu 8: Đặt hai đầu mạch điện không phân nhánh RLC điện áp xoay chiều u = 240 cos(100πt) V Giá trị đại lượng mạch R = 40 Ω, ZL = 60 Ω, ZC = 20 Ω Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch A i = cos(100πt) ... 7: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh điện áp xoay chiều u = 240 cos(100πt) V Giá trị đại lượng mạch điện R = 40 Ω, ZC = 60 Ω, ZL= 20 Ω Viết biểu thức dòng điện mạch A i = cos(100πt) ... Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm điện trở R = 40 Ω, cuộn dây cảm tụ điện Biết ZL = ZC = 40 Ω Nếu điện hai đầu đoạn mạch biểu thức u = 240 cos(100πt) biểu thức dòng điện i mạch A...
 • 3
 • 852
 • 3

Dạng 3 : Viết biểu thức ui trong đoạn mach xoay chiều

Dạng 3 : Viết biểu thức u và i trong đoạn mach xoay chiều
... dòng mạch hi u i n hai đ u cuộn dây uL ? C u 1 3: Cho mch in xoay chiu gm in tr thun R, cun dõy thun cm L v t in C = 10 / (F) mc ni tip Nu biu thc ca hiu in th gia hai bn t in l uC = 50sin(100t ... biu thc cng dũng in tc thi ca dũng in i qua on mch Tớnh cụng sut ti u th on AB iu chnh in dung ca t in C cú giỏ tr C2 hiu in th trờn on AB tr pha hn so vi dũng in v giỏ tr hiu dng ca dũng in ... v hiu in th hiu dng gia M v B l UMB = 200V Vit biu thc ca cng dũng in qua mch v biu thc ca hiu in th gia hai u on mch AN; cho tg( 63. 4o) = C u 16 Cho on mch AB nh hỡnh v gm mt in tr R = 50 30 ...
 • 3
 • 209
 • 1

Đề 5: viết biểu thức u i trong mạch điện có 2 phần tử ppsx

Đề 5: viết biểu thức u i trong mạch điện có 2 phần tử ppsx
... /2) V C u 8: L M t o n m ch i n g m i n tr R = 100 m c n i ti p v i cu n thu n c m = 318 mH t vào hai u o n m ch m t i n áp xoay chi u u 100 sin 100 t A i C i sin 100 t sin 100 t V Bi u th c ... t i n áp bi u th c B i A 3 t c m L 0,5 cos 100 t A A C u 10: M t o n m ch RC C 2. 10 F R = 50 t vào hai u m ch m t hi u i n th xoay chi u dòng i n m ch bi u th c i = cos(100 t + /2) ... n u t Công ngh Giáo d c IDJ 20 11 A i cos 100 t C i cos 100 t V B i cos 100 t V D i cos 100 t V V C u 5: Cho o n m ch i n xoay chi u g m i n tr thu n R = 50 h s t c m L Bi u th c i n áp hai...
 • 3
 • 191
 • 0

Các dạng bài tập Vật lý 12: DẠNG 2: VIẾT BIỂU THỨC u(t) HOẶC i(t) pptx

Các dạng bài tập Vật lý 12: DẠNG 2: VIẾT BIỂU THỨC u(t) HOẶC i(t) pptx
... - (rad) 4 Vậy biểu thức điện áp hai đầu mạch là: uAB = 40cos(100πt - π ) V Bài tập: Bài (TN THPT 2011) Đặt điện áp u = 100cos100t (V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm (H) Biểu thức cường độ ... hai đầu cuộn cảm uL = 10π 2π 20 cos(100πt + π ) V Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch Tóm tắt Giải: π uL=20 cos(100πt + )V * Viết biểu thức dòng điện qua cuộn cảm L R = 10 Ω L= H 10π ZL ... 10- C= F 2π Cuộn cảm có uL sớm pha i Viết b /thức uAB ? Mà φ = φuL - φi  φi = φuL - φ = π π (rad)  φ= 2 π π - =0 2 Vậy i = iL = 2 cos(100πt) (A) *Viết biểu thức điện áp hai đầu mạch: ZC = 1 =...
 • 5
 • 3,075
 • 19

Bài tập VIẾT BIỂU THỨC u, i

Bài tập VIẾT BIỂU THỨC u, i
... 15: Mạch i n xoay chiều gồm i n trở R = 40Ω ghép n i tiếp v i cuộn cảm L Hiệu i n tức th i hai đầu đoạn mạch u = 80co s100π t i n áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U L =40V Biểu thức i qua mạch ... II TRẮC NGHIỆM: Câu 1: i n áp hai đầu đoạn mạch i n xoay chiều có i n trở R= 100Ω có biểu π thức u= 200 cos(100π t + )(V ) Biểu thức cường độ dòng i n mạch : π π A i= 2 cos(100π ... ) ( A) D .i= cos(100πt − ) ( A) 6 Câu 4: i n áp hai đầu đoạn mạch i n xoay chiều có i n trở R= 200Ω có biểu π thức u= 200 cos(100π t + )(V ) Biểu thức cường độ dòng i n mạch : A i= cos(100π...
 • 8
 • 181
 • 0

Báo cáo "Đặc điểm và phương thức biểu hiện của cái nghịch dị trong tác phẩm "trái tim chó" của Bulgacov"

Báo cáo
... 2: Đặc điểm nghịch dị tác phẩm Chương 3: Phương thức biểu nghịch dị tác phẩm B NỘI DUNG Chương I Cơ sở tồn nghịch dị tác phẩm Trái tim chó Milkhail Bulgacov Giới thuyết nghịch dị Nghịch dị kiểu ... ĐẶC ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN CỦA CÁI NGHỊCH DỊ TRONG TÁC PHẨM “TRÁI TIM CHÓ” CỦA BULGACOV Sinh viên thực hiện: Lớp: Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị ... cách độc đáo: chọn nghịch dị phương thức để biểu xây dựng giới hình tượng Chương II Đặc điểm nghịch dị tác phẩm Trái tim chó Milkhail Bulgacov Thế giới nhân vật Cái nghịch dị biểu cụ thể rõ nét...
 • 138
 • 575
 • 2

Biểu thức ngữ vi rào đón trong lời thoại nhân vật trên tư liệu truyện ngắn và tiểu thuyết việt nam hiện đại

Biểu thức ngữ vi rào đón trong lời thoại nhân vật trên tư liệu truyện ngắn và tiểu thuyết việt nam hiện đại
... trúc biểu thức rào đón lời thoại nhân vật Trong ngôn ngữ, rào đón động từ nói đợc dùng theo chức miêu tả mà không đợc dùng chức ngữ vi nên biểu thức ngữ vi hành vi rào đón biểu thức ngữ vi nguyên ... cấu trúc biểu thức rào đón lời thoại nhân vật Sau vào miêu tả chi tiết kiểu cấu trúc biểu thức rào đón xuất lời thoại nhân vật 2.2.2.1 Biểu thức rào đón động từ ngữ vi đảm nhận Tiếng Vi t có phận ... tài Biểu thức ngữ vi rào đón lời thoại nhân vật, xác định nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Phân tích, miêu tả cấu trúc ngữ nghĩa biểu thức ngữ vi rào đón lời thoại nhân vật - Chỉ chiến lợc rào đón...
 • 98
 • 690
 • 5

Một số biểu hiện của hiện tượng học trong văn học hiện sinh miền nam việt nam trước năm 1975

Một số biểu hiện của hiện tượng học trong văn học hiện sinh miền nam việt nam trước năm 1975
... MIỀN NAM VIỆT NAM TRƯỚC 1975 QUA NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA HIỆN TƯỢNG HỌC 27 2.1 Văn học - phương thức thể chủ yếu chủ nghĩa sinh 27 2.2 Những khía cạnh tượng học thể văn học sinh miền Nam ... trên, chọn Một số biểu hiện tượng học văn học sinh miền Nam Việt Nam trước năm 1975 làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cử nhân triết học Tổng quan tình hình nghiên cứu Chủ nghĩa sinh tượng học từ đời ... làm rõ số biểu hiện tượng học văn học sinh miền nam Việt Nam trước năm 1975 3.2 Nhiệm vụ Để đạt mục đích nêu trên, luận văn có nhiệm vụ sau : - Luận giải tượng học với tư cách quy chế triết học...
 • 53
 • 254
 • 5

Biểu hiện của yếu tố nữ trong phật giáo việt nam qua hình tượng phật bà quan âm

Biểu hiện của yếu tố nữ trong phật giáo việt nam qua hình tượng phật bà quan âm
... tượng nghiên cứu: Biểu yếu tố nữ Phật giáo Việt Nam thông qua hình tượng Phật Quan Âm 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu biểu yếu tố nữ Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Quan ... tướng Quan Thế Âm kiểu tượng Quan Âm kinh điển Phật giáo kiểu tượng Quan Âm Việt Nam mà chưa công trình nghiên cứu chuyên biệt biểu yếu tố nữ Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Quan Âm Có ... tát, thành Phật Quan Âm, người Việt Nam lại tạo thêm Phật cho riêng Quan Âm Thị Kính chẳng hạn Nghiên cứu đề tài Biểu yếu tố nữ Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Quan Âm nhằm khẳng...
 • 6
 • 459
 • 2

Báo cáo " Đặc điểm cấu trúc của biểu thức so sánh ngang bằng trong tiếng Hán hiện đại " docx

Báo cáo
... 31.34%; biểu thức IV sử dụng 258 lần, chiếm 10.78% Có thể tổng kết đặc điểm cấu trúc biểu thức so sánh ngang tần số sử dụng chúng sau: Tần số sử dụng đặc điểm cấu trúc biểu thức so sánh ngang Dạng thức ... người dựa vào tôi.) Có thể nói biểu đạt so sánh ngang tiếng Hán đại đa dạng quy bốn biểu thức Trong đó, biểu thức I với hàng loạt cấu trúc biến thể phái sinh từ cấu trúc dùng phổ biến Theo thống ... nói, biểu thức so sánh I (bao gồm cấu trúc cấu trúc biến thể) vô phong phú Điểm chung chúng ngữ nghĩa tổng thể chúng biểu thị so sánh ngang Đó cần thiết để thực chuyển đổi cấu trúc Tuy nhiên, cấu...
 • 14
 • 523
 • 0

Thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản của việt nam thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế

Thu hút FDI vào lĩnh vực bất động sản của việt nam thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế
... nước thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản Chương 2: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực bất động sản Việt Nam Chương 3: Triển vọng giải pháp tăng cường thu hút ... tất kinh tế giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế Tác động việc thu hút FDI vào lĩnh vực Bất động sản quốc gia 2.1 Bổ sung nguồn vốn nước Đặc điểm chung quan trọng FDI luồng vốn từ nước đổ vào nước ... nguồn thu Qua cho thấy, việc thu hút FDI nói chung thu hút FDI vào lĩnh vực BĐS nói riêng có tác động to lớn đến kinh tế quốc gia, thúc đẩy phát triển hội nhập vào kinh tế giới Thu hút FDI vấn...
 • 89
 • 1,808
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " “Xin lỗi”, “Cám ơn” - biểu hiện của phép lịch sự trong văn hoá ứng xử người Việt" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chuẩn mực cho tất dân tộc Vì lịch trớc hết vấn đề văn hoá, chịu chi phối, quy định đặc trng văn hoá dân tộc [1, tr 271] Xin lỗi cám ơn - biểu phép lịch văn hoá ứng xử ngời Việt 4.1 Hành động xin ... tốn, nhã nhặn, tế nhị khéo léo - Ngời Việt có ý thức giữ gìn phẩm cách thân ứng xử - phép lịch Nh vậy, xin lỗi cám ơn hành vi ngôn ngữ thể nét đẹp văn hoá ứng xử ngời Việt, nhng ngày bị lớp trẻ ... nét đặc thù văn hoá ứng xử ngời Việt Nam - hành động cám ơn nhng lại tác động đến ngời tiếp nhận giá trị ý nghĩa khác Kết luận Xin lỗi cám ơn hành vi ngôn ngữ thể nét đẹp văn hoá ứng xử Cùng với...
 • 7
 • 1,253
 • 28

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Đặc điểm cấu tạo biểu thức ngữ vi rào đón trong lời thoại nhân vật (qua khảo sát truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại)" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tiện cấu tạo biểu thức rào đón lời thoại nhân vật Khảo sát 754 biểu thức rào đón lời thoại nhân vật truyện ngắn tiểu thuyết Vi t Nam đại (chủ yếu đợc sáng tác sau 1975), phơng tiện cấu tạo nên ... không đợc dùng chức ngữ vi nên biểu thức ngữ vi hành vi rào đón biểu thức ngữ vi nguyên cấp, gọi chung biểu thức rào đón (BTRĐ) Tham gia cấu tạo biểu thức rào đón từ, cụm từ kết cấu C-V (tức phát ... động từ ngữ vi 2.2 Biểu thức ngữ vi rào đón Trong thoại gồm hai nhân vật, tham thoại phần đóng góp nhân vật hội thoại vào cặp thoại định Về tổ chức nội tại, tham thoại thờng có hành vi chủ hớng...
 • 8
 • 439
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài toán biết cường độ mạch chính tính cường độ mạch rẽ và viết biểu thức của chúngviết biểu thức u và i trong dòng điện xoay chiềuviết biểu thức vi phân toàn phần của hàm sốve mot mach mach dien gom nguon dien un va ba loai linh kien rlc mac noi tiep hay viet bieu thuc dien ap tren cac linh kien do la ur ul uc theo dong dien i tinh giathu hút fdi vào lĩnh vực bất động sản của việt nam thực trạng và triển vọng trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tếviết biểu thức dưới dạng bình phương của một tổngviết biểu thức trong excelbiểu hiện của tính dân tộc trong việt bắcviết biểu thức toán học trong pascalviết biểu thức toán học trong word 2010phát biểu và viết hệ thức của định luật ômphát biểu và viết công thức của định luật ampebiểu hiện của tính dân tộc trong bài việt bắcnhững biểu hiện của tính dân tộc trong việt bắccách viết biểu thức toán học trong word 2003Tiểu luận môn triết học phép biện chứng hegelMẫu bìa luận văn mau bia luan vandown load CV đi số 358(1)down loaddown loaddown load CV đi số 365CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnthông báođề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.đề thi tiếng anh học sinh giỏi lớp 11.Nganh QTNL tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Nghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân