Nghiên cứu nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng chống nứt ở tuổi sớm trong bê tông xỉ khối lớn

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6-12 tháng tuổi
... n hành nghiên c u đ tài: Nghiên c u công ngh s n xu t đánh giá hi u qu c a s n ph m giàu lyzin vi ch t dinh dư ng đ n tình tr ng dinh dư ng b nh t t c a tr 6-12 tháng tu i” 4 M C TIÊU NGHIÊN ... ch t dinh dư ng đư c th c hi n b sung vi n nang vitamin A, vi n nang iod, vi n s t, vitamin K nư c ta, chương trình b sung vi n nang vitamin A li u cao cho tr nh , ph n sau sinh, b sung vi n ... sung c a tr , góp ph n gi m SDD tr em t i vùng nghèo Vi t Nam.Vì v y, vi c nghiên c u công ngh s n xu t gói đa vi ch t lyzin đánh giá hi u qu s n ph m tr em 6-12 tháng tu i h t s c c n thi t 44...
 • 151
 • 91
 • 0

BỘ MÔN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU VÀ PHỤ GIA THỰC PHẨM

BỘ MÔN : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ ĐỀ: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT HƯƠNG LIỆU VÀ PHỤ GIA THỰC PHẨM
... chất phụ gia và hương liệu thực phẩm rất phong phú và đa dạng .Công nghệ sản xuất các chất này rất phong phú và đa dạng Bột ngọt và hương vani là hai sản phẩm phụ gia và hương ... và hương liệu khá phổ biến chế biến thực phẩm Nhóm chúng xin tập trung nghiên cứu công nghệ sản xuất hai sản phẩm này CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT MỘT SỐ CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM NHÓM ... chính: Hiện giới có phương pháp sản xuất mì bản: NHÓM Page Phương pháp tổng hợp hóa học Phương pháp thủy phân protit Phương pháp lên men Phương pháp tổng hợp a .Phương pháp tổng hợp hóa học: Phương...
 • 26
 • 214
 • 1

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và hiệu quả sản phẩm giàu lyzin và vi chất dinh dưỡng đến tình trạng dinh dưỡng và bệnh tật của trẻ em 6 12 tháng tuổi (TT)
... khuyến nghị, lượng đạt 83%, protid đạt 81 86% , lipid đạt 54 -67 %, Vitamin A đạt 65 % sắt đạt 30% so với khuyến nghị Hiệu chương trình tiếp thị xã hội đến chăm sóc dinh dưỡng bổ sung sắt cho phụ nữ có ... uống vi n sắt cao nhóm chứng có ý nghĩa thống kê (92,4% 89,9% so với 85,4% 69 ,8%) Tỷ lệ uống vi n sắt hàng ngày nhóm can thiệp tăng từ 71% lên 91 ,6% sau can thiệp đối tượng tỏ chấp nhận với vi c ... Iron deficiency anemia is a common public health problem affecting women of reproductive age, particularly pregnant women living in disadvantaged areas of Vietnam Iron supplementation has been...
 • 5
 • 113
 • 0

Nghiên cứu nguyên nhân sự cố cụm công trình đầu mối cống, âu thuyền tắc giang và biện pháp khắc phục sự cố

Nghiên cứu nguyên nhân sự cố cụm công trình đầu mối cống, âu thuyền tắc giang và biện pháp khắc phục sự cố
... 2.1.10.3 Trình t thi công Trình t thi công c a Nhà th u xây l p: - Thi công c ng: + Thi công 7/10 đo n thân âu ph n giáp đ u âu h l u + Thi công đ u âu th ng l u, đo n 1, 2, thân âu + Theo báo cáo ... đ sâu 20 - 35m/h , t ng đ sâu 480.0m - Khoan tay: + Tuy n kênh sông Châu Giang (kh o sát đ u m i c ng T c Giang) h , đ sâu 10 - 20m/h , t ng đ sâu 130m + Tuy n đ ng n khoan tay h ; t ng đ sâu ... Hình 2.3 C m công trình đ u m i c ng T c Giang 23 2.1.1 Gi i thi u v c m công trình đ u m i c ng, âu thuy n T c Giang [1] 2.1.1.1 a m xây d ng C m công trình đ u m i c ng, âu thuy n T c Giang n m...
 • 96
 • 69
 • 1

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập đáy

Nghiên cứu tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục một số tồn tại phát sinh khi vận hành cửa van đập đáy
... nudc trim qua, cua van can duge dong lai bang each ma ciia van phu a hai dSu sat mo tru de dua nude vao buong van Nhd luc day cua nudc ham van, phao buong van hi day len, dua van len eao hem muc ... van cd 17 cdi ban le (hinh 1-13) Toan bg luc tac dung vSo ciia van dugc truyen ve coi ban le roi truyen xuong nen cong trinh bang be tdng III NHtTNG HlfN TU^gfNG PHAT SINH KHI VAN HANH CITA VAN ... keo cua van Tinh toan xac dinh trang thai ung suat chuyen vi d cac ket cau chinh cua cua van van d cac md khac (9,0; 10,35; 11,7; 12,90; 13,9) vdi hai trang thai ciia cua van van can va van lech...
 • 282
 • 147
 • 0

Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Nghiên cứu các nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
... nghiên cứu đề tài: “ Nghiên cứu nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo cho người dân Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” làm luận văn tốt nghiệp đại học Mục tiêu nghiên cứu ... nhân đói nghèo đề xuất số giải pháp xóa đói, giảm nghèo Hiệu, huyện Ba Bể 3 - Không gian nghiên cứu: đề tài nghiên cứu Hiệu, Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - Thời gian nghiên cứu: từ ngày ... tiễn đói nghèo giải pháp xóa đói giảm nghèo - Điều tra, khảo sát thực trạng nghèo đói Hiệu - Phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan đói nghèo Hiệu - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm...
 • 68
 • 240
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh dạng matcha và ứng dụng trong một số thực phẩm

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chè xanh dạng matcha và ứng dụng trong một số thực phẩm
... chất lượng bột chè xanh dạng matcha so sánh với matcha Nhật Bản 125 3.2.6 Đề xuất quy trình công nghệ sản xuất bột chè xanh dạng matcha 127 3.3 Ứng dụng ột ch xanh dạng matcha số sản phẩm ... phủ để tạo nguyên liệu chế biến ột ch xanh dạng matcha 99 3.2 ghiên cứu công nghệ chế iến ột ch xanh dạng matcha 100 3.2.1 Sơ đồ công nghệ chế biến matcha Nhật Bản 100 3.2.2 Ảnh ... trình công nghệ sản xuất bột chè xanh dạng matcha từ giống chè trồng Việt Nam - Tạo sản phẩm bột chè xanh dạng matcha có chất lượng tương đương với sản phẩm matcha Nhật Bản - Ứng dụng bột chè xanh...
 • 164
 • 457
 • 5

Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân và đề xuất các giải pháp giảm thiểu thất thoát nước sạch cho hệ thống cấp nước đô thị thành phố hồ chí minh
... Phƣờng 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả đề tài Nghiên cứu xác nhận nguyên nhân đề xuất giải pháp giảm thiểu thất thoát nƣớc cho hệ thống cấp nƣớc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh Thuộc chuyên ... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN -o0o - VÕ ANH TUẤN NGHIÊN CỨU XÁC NHẬN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU THẤT THOÁT NƯỚC SẠCH CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC ... Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN -o0o - Võ Anh Tuấn NGHIÊN CỨU XÁC NHẬN NGUYÊN NHÂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU...
 • 199
 • 367
 • 3

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở vùng hạ lưu sông thạch hãn, tỉnh quảng trị

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý rừng ngập mặn ở vùng hạ lưu sông thạch hãn, tỉnh quảng trị
... Quảng Trị nói riêng Đó lý tiến hành thực nghiên cứu đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản lý rừng ngập mặn vùng hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị Mục tiêu đề tài cung cấp sở ... phần vào nguồn tư liệu khoa học RNM tỉnh Quảng Trị tiến hành đề tài Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản rừng ngập mặn vùng hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị PHẦN TỔNG QUAN NGHIÊN ... mặn vùng hạ lưu sông Thạch Hãn Bản đồ 4.2.Bản đồ trạng rừng ngập mặn vùng hạ lưu sông Thạch Hãn 4.3.1 Hiện trạng phân bố rừng ngập mặn Qua khảo sát thấy phân bố rừng ngập mặn trải dài từ cửa sông...
 • 66
 • 267
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái ở thành phố thái nguyên

Nghiên cứu hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất một số mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp sinh thái ở thành phố thái nguyên
... NễNG NGHI P THEO H NG SINH THI 2.2.1 C s lý lu n v nụng nghi p sinh thỏi 2.2.1.1 Khỏi ni m nụng nghi p sinh thỏi Tr c h t c n hi u rừ khỏi ni m h sinh thỏi Cú nhi u ủ nh ngha khỏc v h sinh thỏi ... tri n nụng nghi p theo h ng sinh thỏi 10 2.2.1 C s lý lu n v nụng nghi p sinh thỏi 10 2.2.2 Lý lu n v nụng nghi p ủụ th sinh thỏi 13 2.2.3 Quan ủi m v phỏt tri n nụng nghi p theo h ng hi u qu ... Khỏi ni m v nụng nghi p sinh thỏi khụng ch ủ c hi u theo ti p c n m c tiờu m cũn cú th ủ c xem xột theo ti p c n phng phỏp s n xu t Theo ti p c n m c tiờu, nụng nghi p sinh thỏi ủỏp ng m c tiờu...
 • 133
 • 250
 • 0

Nghiên cứu đánh giá thực trạng tài nguyên nước mặt tỉnh hưng yên và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Nghiên cứu đánh giá thực trạng tài nguyên nước mặt tỉnh hưng yên và đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước mặt phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
... tài nghiên c u lu n v n Nghiên c u đánh giá th c tr ng tài nguyên n Yên đ xu t gi i pháp qu n lý tài nguyên n c m t t nh H ng c m t ph c v s n xu t nông nghi p nuôi tr ng th y s n” ây đ tài nghiên ... n lý tài nguyên n cao hi u qu qu n lý, s d ng tài nguyên n c làm th đ nâng c m t m t cách h p lý Do v y, đ tài: Nghiên c u đánh giá th c tr ng tài nguyên n gi i pháp qu n lý tài nguyên n i làm ... n xu t nông nghi p nuôi tr ng th y s n; xu t gi i pháp qu n lý tài nguyên n - c m t ph c v s n xu t nông nghi p nuôi tr ng th y s n it 3.1 ng ph m vi nghiên c u it - ng nghiên c u it ng nghiên...
 • 167
 • 56
 • 0

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã cẩm thanh, thành phố hội an

Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất một số định hướng khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi dừa nước tại xã cẩm thanh, thành phố hội an
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U Đ tài nghiên c u khu h d a nư c xã C m Thanh; ho t ñ ng khai thác, s d ng ngu n l i r ng d a nư c c a ngư i dân thôn 2, c a xã C m Thanh, thành ph H i An t tháng 2/2011 ... hình khai thác s d ng ngu n l i d a nư c ph c v du l ch sinh thái t i xã C m Thanh Ho t ñ ng du l ch sinh thái t i xã C m Thanh hi n ñang giai ño n tri n khai Nhi u công ty du l ch ñang khai ... thôn 2, c a xã C m Thanh - Ph m vi nghiên c u: ñ tài ti n hành nghiên c u t i xã C m Thanh, thành ph H i An, t nh Qu ng Nam t tháng 2/2011 – 9/2011 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U - Phương pháp t ng h...
 • 26
 • 711
 • 1

Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá thác lác bằng phương pháp kiềm và đề xuất ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận gelatin từ da cá thác lác bằng phương pháp kiềm và đề xuất ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
... a Công ty C Chương 2: Đ i tư ng phương pháp nghiên c u ph n th y s n thương m i Thu n Phư c – Đà N ng, ñã ñ Chương 3: K t qu th o lu n xu t th c hi n ñ tài: Nghiên c u thu nh n gelatin t da ... trình công ngh s n xu t gelatin t phòng thí nghi m da cá 3.3 Nghiên c u nh hư ng c a y u t ñ n trình s n xu t gelatin Da cá 3.3.1 Nghiên c u nh hư ng c a hàm lư ng Ca(OH)2 th i gian ngâm da cá ... 3.8.1 ng d ng gelatin công nghi p s n xu t bánh k o 3.8.2 ng d ng gelatin công nghi p s n xu t s a s n ph m t s a 3.8.3 ng d ng gelatin công nghi p s n xu t th t 3.8.4 ng d ng gelatin công nghi p...
 • 13
 • 492
 • 0

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông văn úc

Đa dạng sinh học cá và đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý nguồn lợi cá ở cửa sông văn úc
... cá theo thời gian Nghiên cứu trạng khai thác nguồn lợi cá cửa sông Văn Úc Đề xuất biện pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn lợi cá vùng cửa sông Văn Úc CHƢƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 ... biến để nhân dân thực tốt các văn pháp luật bảo vệ nguồn lợi cá Đặc biệt cần trọng tới việc cấm đa nh bắt các loài quí hiếm, cấm sử dụng các phƣơng tiện cách thức khai thác mang tính huỷ ... nhiễm nƣớc gây các ngành công nghiệp, giao thông hàng hải cách quản lí chặt chẽ các nguồn nƣớc thải từ các nhà máy, xí nghiệp cách triệt để thông qua các hoạt động tra, kiểm tra các quan...
 • 20
 • 282
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần 3 đánh giá chung và đề xuất hoàn thiệnkết luận và đề xuấtiv kết luận và đề xuấtkhảo nghiệm tính cần thiết và tính kha ̉ thi cu ̉ a các biện pháp đề xuấtcác kết luận và đề xuất hoàn thiện công tác đãi ngộ phi tài chính ở công ty cp giải pháp quảng cáo trực tuyến oltổng quan về hoạt động kinh doanh lắp ráp và sane xuất ô tô tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt namđường bê tông xi măng hẻm 615 ngô quyền quận sơn trà tp đà nẵngkét quả nghiên cứu nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam một số kiến nghị và đề xuấtli phương pháp nghiên cứu nguyên nhân thành công và thất bại của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán việt namcăn cứ đề xuất các phương hướng để phát triển và mở rộng thị trường tiêu thị và thị trường xuất khẩu của công tytrưng cầu ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi của các giải pháp đề xuấtmô hình nghiên cứu đề xuất các amin thơm thí dụ anilin còn dễ tham gia pứ thế vào nhân thơm do ảnh hưởng của đôi electron chưa liên kết ở nguyên tử nitơnghiên cứu vi sinh vậtđề và bài giải toán lớp 5Phương pháo tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản vào hoạt động ngoại khóa cho nữ sinh trường THPT bắc sơnMÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TRONG THẾ KỶ 21 CÔNG CỤ CHO CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂNĐIỀU TRA YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN, CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONGTích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy phần thứ hai công dân với đạo đức trong chương trình GDCD lớp 10Áp dụng một số biện pháp và bài tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học điều lệnh đội ngũ ở trường THPT thường xuân 2Giải pháp nâng cao nhận thức về tác hại của bom, đạn, vật liệu nổ cho học sinh trường THPT thạch thành iĐồ án: môn học lý thuyết ô tô xe Huyndai BusĐánh giá công tác thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường cẩm thủy, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2004 2015Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Đánh giá thực trạng công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa phường quang hanh, thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninhMột số giải pháp năng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh trường PT nguyễn mộng tuânHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ E-INVOICEĐỀ Kiểm tra giữa kìi toán 10Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục QP AN cho học sinh trường THPT triệu sơn 2Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh lớp 11 tại trường thpt thạch thành 3Nâng cao hiểu biết và nhận thức cho học sinh THPT về chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1079 để giảng dạy và giáo dục cho học sinh trường THPT ngọc lặc năm học 2015 2016Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn quốc phòng an ninh cho học sinh trường THPT vĩnh lộcVÔ TUYẾN ĐIỆN ĐẠI CƯƠNGCác ứng dụng của thiết bị đầu cuối thông tim trong việc khai thác các dịch vụ truyền thôngtieng anh 6 ban dep sach hoc sinh tap 2