Lý thuyết lượng tử về một số hiệu ứng động trọng hệ thống bán dẫn thấp chiều

Phương trình động Boltzmann và một số hiệu ứng động trong vật liệu bán dẫn

Phương trình động Boltzmann và một số hiệu ứng động trong vật liệu bán dẫn
... các  hiệu ứng của  vật liệu bán dẫn trở  lên  quan  trọng  cấp  thiết  hơn.  Qua  đó,  chúng ta có thể xây dựng các mô hình thực thi ứng dụng các hiệu ứng trong vật liệu bán dẫn vào trong các mạch, vi mạch điện tử theo yêu cầu sử dụng.  ... 2.7. Hiệu ứng Hall trong bán dẫn không suy biến  2.8. Hiệu úng Hall trong bán dẫn có tính hỗn độn điện tử lỗ trống  Chương Hiệu ứng âm điện từ bán dẫn 3.1. Hiệu ứng âm điện từ  3.2. Các phương trình cơ bản của hiệu ứng âm điện từ  ... 1.3. Phương pháp gần đúng thời gian hồi phục giải phương trình động Boltzmann Chương Hiệu ứng Hall  2.1. Hiệu ứng Hall  2.2. Nghiên cứu thực nghiệm hiệu ứng Hall  2.3. Giải phương trình động Boltzmann khi có tác động đồng thời của ...
 • 63
 • 705
 • 0

TỔNG kết các DẠNG câu hỏi THUYẾT CHỦ yếu về một số vấn đề CHUYÊN sâu của địa lí dân cư VIỆT NAM

TỔNG kết các DẠNG câu hỏi lý THUYẾT CHỦ yếu về một số vấn đề CHUYÊN sâu của địa lí dân cư VIỆT NAM
... phân bố dân đô thị hoá nước ta - Các câu hỏi thuyết có liên quan đến phân bố dân đô thị hoá Việt Nam III.2 Nhiệm vụ: - Nghiên cứu nội dung chuyên sâu phần địa dân Việt Nam - Sắp ... Định hướng chuyên đề theo qui định Bộ Giáo Dục Đào tạo II Một số đề thi học sinh giỏi quốc gia năm gần phần địa dân Việt Nam III Tổng kết dạng câu hỏi tập C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I .Kết luận ... - Sắp xếp, chọn lọc tổng kết thành dạng câu hỏi thuyết liên quan đến địa dân III.3 Phạm vi: - Áp dụng cho chương địa dân lớp 12, chương trình nâng cao chuyên sâu - Giới hạn hai...
 • 20
 • 171
 • 1

Một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều

Một số hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều
... phép tìm đ-ợc phổ phonon âm phonon quang trongbán dẫn khối 1.3.2 Cộng h-ởng tham số phonon âm phonon quang bỏn dn khi, biểu thức biên độ tr-ờng ng-ỡng Trong trng hp gii hn, vi gi thit tng tỏc ... tuyn súng in t l i lng ph thuc phi tuyn vo cng in trng E 1.2.2 Ph-ơng trình động l-ợng tử cho điện tử bán dẫn khối Trong phn ny, chỳng tụi gii thiu tng quỏt v tớnh cht quang phi tuyn (lý thuyt ... thay đổi mật độ trạng thái cấu trúc giếng l-ợng tử có đóng góp quan trọng laser bán dẫn giếng l-ợng tử Với cặp bán dẫn nh- Ge/GaAs, AlAs/GaAs, InAs/GaSb [53, 55, 56, 59, 66, 67, 71] cấu trúc giếng...
 • 140
 • 409
 • 3

Tìm hiểu thuyết lượng tử về mômen xung lượng và mômen spin

Tìm hiểu lý thuyết lượng tử về mômen xung lượng và mômen spin
... cao tầm hiểu biết vật học giới vi mô Mặt khác làm tài liện tham khảo cho bạn đọc Đối tợng v phạm vi nghiên cứu - Tìm hiểu mômen xung lợng, mômen spin, cộng mômen xung lợng cộng mômen spin hạt ... tác hạt làm thay đổi mômen xung lợng mômen xung lợng L hệ tổng mômen xung lợng hai hạt Để đến đợc điều ta dùng quy tắc cộng mômen xung lợng, cộng mômen spin nói riêng cộng mômen nói chung Mặt ... toán cho vật lý: Toán tử, giải phơng trình hàm riêng, trị riêng, phơng trình đặc biệt cho vật B - Nội dung Chơng 1: Cộng mômen xung lợng 1.1 Mômen xung lợng 1.1.1 Toán tử mômen xung lợng Trong...
 • 55
 • 386
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG

tóm tắt luận án tiến sĩ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán ... đề tổng quan bán dẫn hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng, hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng có mặt điện trường không đổi từ trường, thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối Trong chương ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 27
 • 513
 • 0

thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng Hall trong hố lượng tử và siêu mạng
... TỔNG QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI Chương trình bày số vấn đề tổng quan hố lượng tử siêu mạng, phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử siêu mạng đặt ... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 20 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 20 1.1.1 Phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử đặt ... Do vậy, nghiên cứu hiệu ứng xảy hệ thấp chiều điều kiện đòi hỏi phải sử dụng thuyết lượng tử Đó chọn đề tài nghiên cứu thuyết lượng tử hiệu ứng Hall hố lượng tử siêu mạng ” để phần giải...
 • 145
 • 494
 • 1

Tìm hiểu thuyết lượng tử về dao động mạng

Tìm hiểu lý thuyết lượng tử về dao động mạng
... nghiên cứu Qua nghiên cứu tìm hiểu đề tài: Tìm hiểu thuyết lượng tử dao động mạng để hiểu quy luật vận động nguyên tử, phân tử tinh thể vật rắn theo thuyết lượng tử Nhiệm vụ nghiên cứu - ... toán dao động mạng tinh thể nhiệt dung vật rắn việc lượng tử hóa dao động mạng việc cần thiết có ý nghĩa Với nêu nên định chọn đề tài khóa luận là: Tìm hiểu thuyết lượng tử dao động mạng ... hệ dao động tử điều hòa Coi lượng tử dao động mạng phonon có lượng  q Để thuận tiện cho việc lượng tử hóa dao động mạng - phonon ta dùng phương pháp chung học Haminton (dựa thuyết lượng tử) ...
 • 58
 • 234
 • 0

thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong hố lượng tử và siêu mạng

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng hall trong hố lượng tử và siêu mạng
... QUAN VỀ HỆ HAI CHIỀU VÀ LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG BÁN DẪN KHỐI 20 1.1 Tổng quan hố lượng tử siêu mạng 20 1.1.1 Phổ lượng hàm sóng electron hố lượng tử đặt ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - BÙI ĐÌNH HỢI LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG HALL TRONG HỐ LƯỢNG TỬ VÀ SIÊU MẠNG Chuyên ngành : Vật lí lí thuyết vật lí toán Mã số: 62440103 LUẬN ÁN TIẾN SĨ ... 1.1.2 Phổ lượng hàm sóng electron siêu mạng bán dẫn đặt từ trường điện trường vuông góc với 25 1.2 Phương pháp phương trình động lượng tử thuyết lượng tử hiệu ứng Hall bán dẫn khối ...
 • 21
 • 175
 • 0

thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tử

Lý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tử
... TỰ NHIÊN - NGUYỄN TIẾN LONG LÝ THUYẾT LƯỢNG TỬ VỀ HIỆU ỨNG QUANG KÍCH THÍCH ETTINGSHAUSENTRONG HỐ LƯỢNG TỬ Chuyên ngành: Vật thuyết vật toán Mã số: 60440103 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... lượng tử cho điện tử giam cầm hố   lượng tử với Parabol điện trường từ trường không đổi E1 , B trường  xạ laser kích thích E (t ) Xây dựng biểu thức giải tích Hệ số Ettingshausen hố lượng ... Ettingshausen lớn hệ số Ettingshausen bán dẫn khối gần 100 lần Các kết thu luận văn có giá trị khoa học , góp phần vào phát triển lí thuyết hiệu ứng quang kích thích Ettingshausen bán dẫn thấp chiều...
 • 7
 • 209
 • 3

thuyết lượng tử về ảnh hưởng sóng điện từ lên hiệu ứng âm điện từ trong siêu mạng pha tạp

Lý thuyết lượng tử về ảnh hưởng sóng điện từ lên hiệu ứng âm  điện  từ trong siêu mạng pha tạp
... âm -điện- từ .5 1.2.2 thuyết lượng tử hiệu ứng âm -điện- từ Chƣơng II:PHƢƠNG TRÌNH ĐỘNG LƢỢNG TỬ CHO ĐIỆN TỬ TRONG HIỆU ỨNG ÂM -ĐIỆN -TỪ ĐỐI VỚI SIÊU MẠNG PHA TẠP KHI CÓ SÓNG ĐIỆN TỪ NGOÀI ... mạng, hiệu ứng âm -điện - từ hệ chiều, hiệu ứng âm - điện - từ hệ không chiều (chấm lượng tử) , hiệu ứng âm - điện - từ vật liệu nano-cacbon[3,4,5] Tuy toán ảnh hưởng sóng điện từ lên hiệu ứng âm ... hiệu ứng âm - điện - từ siêu mạng pha tạp chưa nghiên cứu Vì vậy, chọn vấn đề nghiên cứu là: thuyết lượng tử ảnh hưởng sóng điện từ lên hiệu ứng âm - điện từ siêu mạng pha tạp Phƣơng pháp...
 • 12
 • 101
 • 0

ÁP DỤNG THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề tài luận văn thạc sỹ với hướng dẫn thầy Nguyễn Xuân Thành Thuật toán đưa luận văn cho kết tốt ... trưng thuyết phân tích khoảng, Chương 2) Như vậy, áp dụng thuyết phân tích khoảng cách “thay trực tiếp” vào biểu thức giải tích (1.4) mà biện pháp xử sai số đặc tính thuyết phân tích khoảng...
 • 124
 • 323
 • 4

ÁP DỤNG THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO

ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT BẬC TỰ DO
... PHÙNG QUYẾT THẮNG ÁP DỤNG LÝ THUYẾT PHÂN TÍCH KHOẢNG XÁC ĐỊNH PHẢN ỨNG ĐỘNG CỦA HỆ KẾT CẤU CÓ MỘT B ẬC TỰ DO LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Chu yên ngành: Xây dựng công trình Dân dụng Côn g n ghiệp ... hợp để mô hình hóa yếu tố không chắn kể Với này, đề tài tên Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do Ý tưởng ban đầu đề tài rõ ràng trình triển ... phương trình vi phân điều kiện đầu Với mục đích tìm hiểu lĩnh vực Việt Nam, tác giả mạnh dạn chọn đề tài Áp dụng thuyết phân tích khoảng xác định phản ứng động hệ kết cấu bậc tự do làm đề...
 • 120
 • 326
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lý thuyết lượng tử về hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh trong bán dẫn khối§§10 sơ lược về một số hiệu ứng quang phi tuyến2 2 ví dụ về một sơ đồ đi dây của hệ thống ibsmột số nguồn phân tán trong hệ thống điệnlý thuyết lượng tửlý thuyết lượng tửthuyết lượng tử về nguyên tửtrắc nghiệm lý thuyết lượng tử ánh sángbài giảng điện tử vẽ một số loại quảlý thuyết lượng tử chất rắnlý thuyết lượng tử ánh sángtrắc nghiệm lý thuyết lượng tử ánh sáng có đáp ánmột số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012000bài tập lý thuyết lượng tử ánh sángtóm tắt lý thuyết lượng tử ánh sángCách viết thuật toán của một số bài toán cụ thể bằng phương pháp liệt kê hay sơ đồ khốiGiải pháp giúp học sinh lớp 11 trường THPT cẩm thủy 1 nắm vững kiến thức chương II tin học 11Giải pháp phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy chương trình conPhân bổ chi phí cho các bộ phận phụ trợ Kế toán quản trịHệ thống quản lý, đánh giá và khai thác các đề tài nghiên cứu khoa học sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục thanh hóaHướng dẫn học sinh lớp 11 trường THPT bá thước 3 phân biệt tham biến, tham trị trong NNLT pascalKinh nghiệm ứng dụng ADOBE PRESENTER 9 0 trong thiết kế bài giảng e LEARNING ở trường THPT lê lợibáo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số giải pháp nâng cao hứng thú học môn tin học 11 tại trường THPT đinh chương dươngMột số kinh nghiệm khắc phục khó khăn của học sinh khi học lập trình pascal – môn tin học 11báo cáo thí nghiệm cơ học trường spkt tphcmMột số phương pháp rèn luyện tư duy lập trình pascal cho học sinh qua các dạng bài tập kiểu xâuskkn hướng dẫn học sinh lập trình giải các bài toán có sử dụng cấu trúc lặp bằng hệ thống các câu hỏiskkn một số phương pháp sắp xếp trong chương trình tin học phổ thôngskkn nâng cao hiệu quả dạy học tin học 12 bằng phương pháp thảo luận nhómMột số phương pháp nâng cao chất lượng dạy học tin học 10 ở trường THPT nguyễn xuân nguyênRèn luyện kĩ năng cho học sinh khi viết chương trình con bằng ngôn ngữ lập trình pascalhttps:taoto.vndienthoaiiphonexcogiabaonhieu.html iphone x bao nhiêuTạo hứng thú học tập môn tin học lớp 11 với hệ thống bài tập tích hợp cho học sinh trường THPT quan sơnỨng dụng phần mềm autoscreenrecorder 3 1 pro và netopschool 6 0 để nâng cao hiệu quả dạy học trong giờ thực hành tin học