28 9 16 QC giao an 5 buoc van 11

Giao an 5 moi tuan 11

Giao an 5 moi tuan 11
... 13,6 x = 5, 7 + 5, 2 x = 13,6 2,7 x = 10,9 x = 10,9 - Nhận xét- cho điểm Bài 2: Tìm x (T 55) - Nhận xét- cho điểm Bài 3: Tính cách thuận tiện - HS làm a, 12, 45 + 6,98 + 7 ,55 (T 55) (12, 45 + 7 ,55 ) + ... 1: Tính.(T 55) - Hát - HS làm a, 6 05, 26 b, 800 ,56 + 217,3 384,48 822 ,56 416,08 c, 16,39 + 5, 25 10,3 = 21,64 10,3 = 11, 34 - HS làm a, x 5, 2 = 1,9 + 3,8 b, x + 2,7= 8,7+4,9 x 5, 2 = 5, 7 x + 2,7 ... 4,32 x = 4,32 abc 15 - 30,26 45, 24 d, 60 - 12, 45 47 ,55 x 3,64 = 5, 86 x = 5, 86 + 3,64 x = 9 ,5 a (b + c ) 8,9 12,38 16,72 2,3 4,3 8,4 3 ,5 2,08 3,6 b, Tính hai cách III Kết luận: (5) - Nhắc lại nội...
 • 35
 • 180
 • 0

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB

GIÁO ÁN WORD-NGỮ VĂN 11-CB
... học sống bạch quê nhà - Sáng tác chữ Hán chữ Nôm, 800 bài, gồm thơ, văn, câu đối Đóng góp bật ? Sáng tác ông? thơ Nôm - ND thơ văn( SGK) II ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: ? ND thơ văn? Cảnh thu: ĐỌC BÀI THƠ ... sống mãnh liệt; phẫn uất, đầy khát vọng sống hạnh phúc Hai câu kết: - Ngán nỗi xuân xuân lại lại + ngán: chán ngán, ngán ngẫm + lại 1: thêm lần + lại 2: trở lại  Sự éo le mùa xuân thiên nhiên ... quốc Nghệ thuật thơ văn: - Thơ văn đậm đà sắc thái Nam Bộ - Thơ văn trữ tình đạo đức có đóng góp quan trọng ? Nghệ thuật thơ văn? VH VN - Lối thơ mang màu sắc diễn xướng văn học dân gian ** PHẦN...
 • 131
 • 840
 • 12

GIAO AN BAM SAT VAN 11

GIAO AN BAM SAT VAN 11
... phỏp hin thc v bỳt phỏp tr tỡnh - V quan nim anh hựng: ti o c, quan nim v ng i anh hựng cũn mang dỏng dp ca ngi anh hựng phong kin, cũn mng th yờu nc, ngi anh hựng l nhng ngi bỡnh thng xó hi, ... a tr l khụng gian ph huyn bun t - mt khụng gian ngh thut c trng xut hn khỏ nhiu truyn ngn ca ụng ú l mt khụng gian an xen gia lng quờ v thnh th Thi gian l mt bui chiu ờm nh ru ang sp nhng ch ... ớt phm mu xanh c bi th, em hóy xỏc nh dnh cho tr em vo dp tt trung thu i tng miờu t v chõm - ú l nhng k mang danh tin s, khoa bng m khụng cú thc cht luụn vờnh bim ca bi th l gỡ? vang khụng bit...
 • 19
 • 294
 • 3

Giao an 5 tuan 28(cuc hot)

Giao an 5 tuan 28(cuc hot)
... tự giải toán HĐ 5: Củng cố – Dặn dò ( 2/ ) -Bài giải: Thời gian ca nô: 11giờ15ph – 7giờ30ph = 3giờ45phút 3giờ45phút = 3, 75 Quãng đường ca nô được: 12 x 3, 75 = 45 (km) Đáp số: 45 km *Bài 3: -GV ... 15km = 15 000 m Vận tốc chạy ngựa: 15 000 : 20 = 750 (m/phút) Đáp số: 750 m/phút * Cách 2: Vận tốc chạy ngựa: - Cho HS nhận xét, GV đánh giá 15 : 20 = 0, 75 (km/phút) làm HS 0, 75 km/phút = 750 ... giải: 1 250 : = 6 25 (m/phút) = 60 phút Một xe máy được: 6 25 x 60 = 37 50 0 (m) …………………………………………………………… 37 50 0 m = 37 ,5 km …………………………………………………………… Vậy: Vận tốc xe máy là: 37 ,5 km/giờ HĐ 5: Củng...
 • 22
 • 218
 • 0

Giao an 5 - tuan 28

Giao an 5 - tuan 28
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/326/274101/ /Tuan2 80 6-0 7-sang %20chieu1.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 174
 • 0

giáo án 5 tuần 9

giáo án 5 tuần 9
... yªu cÇu cđa bµi 1 654 a) 1 654 m² = = 0,1 654 ha - GV yªu c©u HS tù lµm bµi 10000 b) 50 00m² = 50 00 10000 c) 1ha = 0,01km² d) 15ha = 0,15km² 14 = 0 ,5 Ngun B»ng Gi¸o ¸n líp – N¨m häc 20 09 - 2010 - HS nhËn ... - GV gäi HS ®äc ®Ị bµi, sau ®ã yªu cÇu 34 a) 5, 34 km² = km² = 5km²34ha c¸c HS kh¸c tù lµm bµi 100 b) 16,5m² = 16 50 m² = 100 16m 50 dm² c) 6,5km² = 650 ha - GV gäi HS ch÷a bµi cđa b¹n trªn b¶ng ... c©u hái C©u hái: + Tht l¹i cc khëi nghÜa 12 -91 930 ë NghƯ An 15 Gi¸o ¸n líp Ngun B»ng – N¨m häc 20 09 - 2010 - NhËn xÐt, cho ®iĨm: + Trong nh÷ng n¨m 193 0- 193 1 ë nhiỊu vïng n«ng th«n NghƯ - TÜnh diƠn...
 • 38
 • 233
 • 0

giáo án 5 tuần 28

giáo án 5 tuần 28
... trắc nghiệm lớp 5, đáp án - Học sinh: Vở tập trắc nghiệm lớp III, Các hoạt động: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh ’ 35 Giáo viên nêu yêu cầu tiết học Cho HS đọc Học sinh đọc Giáo viên nhận ...  Hoạt động 2: 15 Làm tập - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc - học sinh giỏi đọc giải thích giải thích yêu cầu tập - Giáo viên nói thêm: cau hỏi có phương án trả lời, có phương án Em khoanh tròn ... lên bảng - H v xe - Đổi tập sửa - 57 – 42 = 15 (km/ giờ) - Cả lớp nhận xét - t để đuổi - 168 : 15 = 11h12’ - Xe máy cách A lúc 672 42 × 60 = 470,4 (km) Bài 5: - Giáo viên chốt: A - Học sinh tổ...
 • 39
 • 253
 • 0

giao an 5 CKTKN- tuan 9

giao an 5 CKTKN- tuan 9
... theo dõi, bổ sung ý kiến cho + Cuộc khởi nghóa giành quyền Hà Nội ngày 19 – – 19 45 diễn + ngày 19 – – 19 45, cả Hà Nội xuất 1 29 Gi¸o viªn: Vâ B×nh S¬n Trêng TiĨu häc Nghi Yªn nào? + Kết qủa sao? ... tranh luận, lớp Đất, Nước, Không khí, Ánh sáng tranh theo dõi, nhận xét, bổ sung ý kiến luận trước lớp ( ghi nhanh ý kiến HS lên bảng) -Sau nhóm bạn tranh luận, HS khác bổ sung thêm cho bạn 155 ... Nghi Yªn tiếng GV- Cho học sinh quan sát tranh: +Tượng phật A – di – đà +Tượng phật bà quan âm nghìn mắt, nghìn tay +Tượng vú nữ chăm: -GV- Cho học sinh quan sát tranh: Chèo thuyền Tác phẩm tiếng...
 • 38
 • 163
 • 0

Giao an 5 cot Tiet 1-16 khoi 7

Giao an 5 cot Tiet 1-16 khoi 7
... Chạy nhanh: Ôn đứng vai hớng Chạy - xuất phát, ngồi - xuất phát Học: T sẳn sàng - xuất phát - Cũng cố: Hồi tỉnh: Kết Nhận xét: thúc Dặn dò: Ngày soạn: 25 / / 2010 1L 28P Đến 30P 4L 5p Đến 7P GV: ... phục - Cũng cố: Hồi tỉnh: Kết Nhận xét: thúc Dặn dò: 5p Đến 7P Trờng THCS Bồng Lĩnh Giáo án Thể Dục Năm Học 2010 - 2011 Tiết: ĐHĐN - chạy nhanh I, Mục tiêu: - Giúp H/s nâng cao số kỉ thuật học, ... 2010 5p Đến 7P GV: Hớng dẫn cho học sinh tập số động tác thả lỏng Nhận xét ý thức học tập em, nhận xét dạy Về nhà tập luyện thêm nhà Khi tập luyện nhớ khởi động thật kỷ Tiết: ĐHĐN - chạy nhanh...
 • 20
 • 105
 • 0

Giao an 5 tuan 9

Giao an 5 tuan 9
... ngày 19/ 8/ 19 45 Mt: HS nắm mốc lòch sử ngày Hà Nội giành quyền  Gợi ý giao việc - Hãy đọc SGK thuật lại khởi nghóa giành quyền ngày 19 /8/ 19 45  Nhận xét bổ sung : Sáng ngày 19/ 8 / 19 45 Nhân ... Bài : Gọi HS nêu yêu cầu đề - HS tự làm vào GVchấm chữa a 5, 34 km2 = 53 4 c 6 ,5 km2 = 650 b 16 ,5 m2 = 16 m2 50 dm2 d 7,6 256 = 76 256 m2 Củng cố : Nhắc lại nội dung - GV nhận xét tiết học Dặn ... cách : + Nhận xét chữa VD 4 356 ,2m + Xuất phát từ hàng đơn vò mét ta có : + Chú ý theo dõi km hm dam m dm 6, ta có : 4 356 ,2m = 4, 356 2km 4 356 ,2m = 43 ,56 2hm 4 356 ,2m = 4 35, 62dam Bài2 : ( tiến hành...
 • 25
 • 198
 • 0

giao an 5 tuan 9 (S.A) mot cot

giao an 5 tuan 9 (S.A) mot cot
... nhËt lµ: 55 0 : 11 x = 300 (m) ChiỊu réng khu vên h×nh ch÷ nhËt lµ: 55 0 – 300 = 250 (m) DiƯn tÝch khu vên h×nh ch÷ nhËt lµ: 300 x 250 = 75 000 (m2) 75 000m2 = 7 ,5 §¸p sè : 75 000 m2 ; 7 ,5 Chó ý: ... 456 2,3m = 4 ,56 23km Tõ ®ã cã thĨ më réng suy c¸c kÕt qu¶ kh¸c: 456 2,3m = 45, 623hm 456 ,3m = 456 ,23dam 456 2,3m = 456 23dm T¬ng tù bµi tËp sau: 4 ,56 23 tÊn = kg tÊn t¹ n kg hg dag 2, g Cã 4, 56 23 ... 456 2,3kg Vµ cã thĨ më réng suy c¸c kÕt qu¶ kh¸c: 4 ,56 23 tÊn = 45, 523 t¹ Giáo viên: Huỳnh Tuyết Hạnh 24 Năm học: 2010-2011 Phòng GD&ĐT Gò Dầu 4 ,56 23 tÊn = 456 ,23 n Trường Tiểu học Tầm Lanh 4 ,56 23...
 • 35
 • 149
 • 0

Giáo án 5 Tuần 9

Giáo án 5 Tuần 9
... 42m34cm = 42,34m b, 56 m29cm = 56 ,29m c, 6m2cm = 6,02m d, 4 352 cm = 4, 352 m Bµi a, 50 0g = 0,5kg b, 347g = 0,347kg c, 1 ,5 tÊn = 150 0kg Bµi 7km2 = 000 000 m2 4ha = 40 000m2 8,5ha = 85 000m2 30dm2 = 0,3m2 ... ®Ị to¸n a, 2kg50g=2,05kg;45kg23g= 45, 023kg - Yªu cÇu häc sinh lµm bµi 10kg3g = 10,003kg 50 0g = 0,5kg - NhËn xÐt, ch÷a b, 2t 50 kg = 2 ,5 t¹ 3t¹3kg = 3,03t¹ 34kg = 0,34t¹ 450 kg = 4 ,5 t¹ Bµi - Gäi ... 315cm thµnh ®ỵn vÞ ®o lµ mÐt H:315cm B»ng bao nhiªu m vµ bao nhiªu cm? Gi¶i thÝch? H: 3m15cm viÕt thµnh hçn sè nµo? H:Hçn sè 315cm = 3m 15cm V×: 315cm = 300cm + 15cm = 3m 115cm 3m 15cm = 3 15...
 • 36
 • 241
 • 0

Giáo án 5 Tuần 16

Giáo án 5 Tuần 16
... 15% = 21% C¸ch céng : Ta nhÈm + 15 = 21 (V× 6% = 600 15 : 15% = 100 100 15 + 15 21 + = = = 21% ) 100 100 100 100 ViÕt % vµo bªn ph¶i kÕt qu¶ ®ỵc 21% - T¬ng tù : 112 ,5% - 13%=99 ,5% NhÈm 112 ,5 ... tiỊn vèn lµ : 52 500 : 42000 = 1, 25 1, 25 = 1 25% (tiỊn vèn) b, Coi tiỊn vèn lµ 100% th× b¸n rau lµ 1 25% Do ®ã, phÇn tr¨m tiỊn l·i lµ : 124% - 100% = 25% (tiỊn vèn) §¸p sè : a, 1 25% ; b, 25% Cđng cè ... sinh) - 52 ,5% sè häc sinh toµn trêng lµ : x 52 ,5 = 420 (häc sinh) - Trêng ®ã cã 420 häc sinh n÷ - HS nªu : Ta lÊy 800 nh©n víi 52 ,5 råi chia cho 100 hc lÊy 800 chia cho 100 råi nh©n víi 52 ,5 15 -...
 • 47
 • 172
 • 0

Giáo án 5 Tuần 27-28(10-11)

Giáo án 5 Tuần 27-28(10-11)
... tèc cđa « t« lµ: 1 35 : = 45 (km/giê) giê 30 = 4 ,5 giê VËn tèc cđa xe m¸y lµ: 1 35 : 4 ,5 = 30 (km/giê) Mçi giê « t« ch¹y nhanh h¬n xe m¸y lµ: 45 - 30 = 15 (km/giê) §¸p sè : 15km/giê - HS nhËn xÐt, ... dÉn HS lµm 1giê 45 = 104 bµi t¬ng tù bµi tËp 2, còng cã thĨ 15, 75km = 157 50m cho HS tÝnh vËn tèc theo ®¬n vÞ VËn tèc cđa xe ngùa lµ: km/giê sau ®ã míi ®ỉi vỊ ®¬n vÞ 157 50 : 104= 150 (m/phót) m/phót ... gi¶i Thêi gian « t« ®i tõ A ®Õn B lµ: 12 giê 15 - giê 30 = giê 45 giê 45 = 4, 75 giê Qu·ng ®êng tõ A ®Õn B dµi lµ: 46 x 4, 75 = 218 ,5 (km) §¸p sè : 218 ,5 km - GV mêi HS nhËn xÐt bµi lµm cđa - HS nhËn...
 • 87
 • 212
 • 0

Xem thêm