thuyết minh sửa chữa đầu máy kéo (kèm bản vẽ)

Thiết kế hệ thống nhiên liệu dùng biogas trên động cơ diezel máy kéo k2600 ( bản vẽ + thuyết minh)

Thiết kế hệ thống nhiên liệu dùng biogas trên động cơ diezel máy kéo k2600 ( bản vẽ + thuyết minh)
... 3G”3.l22/(l 1+4 l2) X2 = G”3.l2(l 1+2 l2)/(l 1+4 l2) Biểu đồ moment thành phần moment tổng cộng hình vẽ đây: M = Mp+ M1.X1 + M2 X2 G'3.l2 Mp l1 M2 X1 = G”3.l2(l 1+2 l2)/(l 1+4 l2) M1 X1 = 3G”3.l22/(l 1+4 l2) ... việc đèn báo rẽ, đèn pha, hệ thống nhiên liệu, nước làm mát động cơ, dầu bôi trơn, hệ thống phanh hệ thống nạp ắc quy  cấu lò xo hồi vị bàn đạp ga, phanh, ly hợp (nếu có) phải đảm bảo tự đưa ... ô tô Hệ thống lái lắp liên hệ với cầu trước ô tô (bánh xe trước chủ động) Hệ thống lái ô tô dùng để thay đổi hướng chuyển động ô tô cách xoay bánh trước (bánh dẫn hướng hay bánh lái) Hệ thống...
 • 101
 • 303
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 1 potx

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 1 potx
... phá vỡ 1. 5 Hệ thống bảo dưỡng sửa chữa đầu máy diezel 1. 5 .1 Một số khái niệm hệ thống bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy Hệ thống bảo dưỡng sửa chữa đầu máy diesel hệ thống dự phòng có kế hoạch công việc ... thiết bị 1. 5.2 Những hướng dẫn kỹ thuật sửa chữa đầu máy diezel Quy trình sửa chữa Xí nghiệp (tại đoạn) sửa chữa xưởng đầu máy diezel Đây tài liệu kỹ thuật Tổng công ty Đường sắt Cục Đầu máy toa ... Ví dụ: Nền chì (Pb) có thành phần sau: - 11 % Sn; 1, 5 - 2,00%Cu; 13 15 %Sb; 1, 25 - 1. 27%Cd; 0,7 - 1, 25%Ni; 0,5 - 0,9%As lại chì Ngoài có tạp chất 0 ,10 %Fe 0 ,15 %Zn Do tổ chức kim cương hợp kim babit...
 • 56
 • 195
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 3 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 3 pdf
... 50 0-6 00 200 0-2 500 70 0-8 00 20 500 0, 03 0,015 0,0 3- 0 ,04 0,07 0,0 1-0 ,22 0,000 5-0 ,0007 0,02 100 30 0 200 60 0-7 00 0,015 0,02 0,00 5-0 ,007 0,01 5-0 ,02 Hnh trỡnh gi ủ nh gi a hai k s a ch a (1000 km) 20 0 -3 00 ... t p ch t ủ phõn tớch quang ph 1-Bỡnh ch a; 2-Van; 3- ng h ủo hi; 4-p k ; 5-Xylanh; 6-T m l c; 7-Lừi l c; 8-Bu ng ch a khớ th i; 9-Bu ng tr n; 10-Chựm ng h ng; 1 1- ng h ng khớ xỏc ủ nh t c ủ nhi ... 20 0 -3 00 500 65 0-8 00 90 0-1 000 140 0-2 000 100 0-1 500 1000 25 0 -3 00 500 100 0-1 500 100 160 0-1 800 M i quan h gi a kho ng hnh trỡnh ho t ủ ng c a ủ u mỏy diezel v i tr ng thỏi k thu t c a ủ ng c diezel...
 • 40
 • 128
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 4 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 4 pdf
... nhơm Bề dày kim loại hàn, mm 1,5 - 4, 0 4- 6 Đường kính que hàn, mm 2,5 - 4, 0 - 6,3 Cường độ dòng điện que hàn, A 90 - 180 220 - 240 - 10 10 4- 5 4- 6 180 - 250 200 - 250 Số lượt hàn, lần 1 Chi Hàn ... sunfuric CrO3 H2SO4 150 - 180 1,5 - 1,8 230 - 260 350 - 40 0 2,3 - 2,6 3,5 - 4, 0 Chế độ mạ crơm Nhiệt độ Mật độ dòng chất điện điện A/dm2 phần 0C 35 - 100 55 - 70 30 - 45 45 - 55 53 - 55 10 - 20 Các kết ... doa hai lần Trị số h ( m ) 16 - 40 - 16 2,5 - 10 - 25 - 10 2,5 - Kiểu gia cơng Trị số h ( m ) Mài Thơ Trung bình Tinh Rất tinh Chuốt 16 - 40 - 16 2,5 -6 1, 0-2 ,5 -4 Chừng việc kiểm tra độ bền...
 • 163
 • 218
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 5 pps

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 5 pps
... chia m t s lo i nh sau: - Phanh c gi i; - Phanh th y l c; - Phanh ủi n m t chi u; - Phanh ủi n xoay chi u; - Phanh ủi n t , v.v 5. 6 Th nghi m cụng su t ủ ng c diezel 5. 6.1 Th nghi m b ng thi ... khụng ng c l i B Hỡnh 5. 15a: 1, Cỏc g i ủ ; Giỏ ủo ủ ng h ; Lũ xo; Thõn c a mỏy cõn b ng; Giỏ di ủ ng A a) C B A Hỡnh 5. 15b: 1, Cỏc g i ủ Giỏ ủo ủ ng h ; Giỏ b) Hỡnh 5. 15 S ủ tỏc ủ ng c a cỏc ... n (5. 10) , g 30 m - kh i l ng m t cõn b ng, kg; Q - tr ng l ng c a chi ti t, N ; g - gia t c tr ng tr ng, (m/s2) ; r - tr s xờ d ch c a tr ng tõm chi ti t so v i tõm quay, m; n - s vũng...
 • 35
 • 206
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 6 doc

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 6 doc
... 119;141 ,6 ; 157 190 ,65 1 46, 1 7-1 46, 20 241,38 182, 16 90 0,1 7-0 , 26 0,50 K t c u c a m t s lo i tr c khu u đ ng đ u máy diezel s d ng Nam đư c gi i thi u hình 6. 1 - 6. 3 Vi t Cnsc.223 A B-B I B II 6- 1 ... 12 B 5-2 4-3 120° A-A II I 7.5 R9 7.5 R9 Hình 6. 1 K t c u tr c khu u đ ng đ u máy D9E II 6- 1 120 C Ø285 Ø432 12 B 5-2 180 72 A 25 174 242 1148 1 160 C 10 06 1 166 1198 12 06 27 76 B-B Ø4 32 C- C ổ ... 0,12 7-0 ,20 0,1 4-0 ,28 0,2 6- 0 ,50 0,1 1-0 ,183 - 0,38 0,28 0,13 0,20 0,11 0,18 0,35 0,31 - 0,30 0, 26 16 17 18 19 20 21 28 29 30 31 32 1,50 - - 3,0 1 26, 9 7-1 27,00 175, 0-0 ,12 152,33 182,00 ± 0,02 125,50 -...
 • 115
 • 118
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7 pdf

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 7 pdf
... 158,25 - 206, 375 2 07, 800 21 S lư ng đ u máy hi n có 13 25 32 14 Cnsc.333 139 ,7 280 445 5 67 292 284 1 37 184 206, 375 140 1016 114,3 924 1894,6 Hình 7. 5 K t c u b tr c bánh xe đ u máy D9E 120 889 72 8 ... 13 Cơng th c tr c B-B ( 2-2 ) B0-B0 (2 0-2 0) B0-B0 (2 0-2 0) C0-C0 (3 0-3 0) 14 ðư ng kính bánh xe m i (mm) 915 1000 1016 965 15 ðư ng kính bánh xe nh nh t cho phép (mm) 810 930 870 882 16 D tr hao ... D9E 120 889 72 8 9 27 176 9,4 Hình 7. 6 K t c u b tr c bánh xe đ u máy D13E Cnsc.334 285 209,52 660 119,164 925 2 07, 8 184,15 114 1000 ± Ø 850 Ø 170 Ø 85 75 1 ± 925 ± 175 6 ± R15 R15 17 10 R1 1000 ± Ø...
 • 48
 • 115
 • 0

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 8 doc

Công nghệ sửa chữa đầu máy diezel - Chương 8 doc
... nghim cụng sut ng c diezel 188 189 191 200 202 203 - Cnsc.377 5.7 Th nghim u mỏy sau sa cha 217 PHN TH HAI SA CHA MT S CHI TIT C BN TRấN U MY DIEZEL Chng VI Sa cha cỏc chi tit ng c diezel 6.1 Sa cha ... tit nhúm trc khuu-tay quay-thanh truyn 6.2 Sa cha cỏc chi tit nhúm pittụng-xộcmng-xylanh 6.3 Sa cha cỏc chi tit nhúm c cu phi khớ 6.4 Sa cha cỏc chi tit h thng nhiờn liu 222 2 48 275 Chng VII Sa ... th i gian phỳt; - Th i cỏc ng chớnh b ng giú ộp th i gian phỳt; - R a kột b ng dung d ch ki m th i gian phỳt; - Th i cỏc ng chớnh b ng giú ộp th i gian phỳt; Cnsc.370 Không khí - R a kột b ng...
 • 18
 • 238
 • 0

14.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)

14.đồ án kỹ thuật công trình xây dựng Thiết kế tổ chức thi công tuyến dẫn dòng – cụm công trình đầu mối hồ chứa nước cửa đạt (kèm bản vẽ)
... tra 0,2%; Năm thi công cuối lũ thi t kế 0,1%, lũ kiểm tra 0,01% 1.4 CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA CỤM CÔNG TRÌNH CỬA ĐẠT 1.4.1 Tổng quan công trình Cửa Đạt Dự án hồ chứa nước Cửa Đạt công trình Thủy lợi ... dụng đập xây dở để tháo nước thi công Công tác dẫn dòng thi công cụ thể sau: Năm thi công Thời gian Mùa khô từ tháng XII đến Công trình dẫn dòng Lòng sông thu hẹp Lưu lượng dẫn dòng Mực nước thượng ... án I làm phương án dẫn dòng 34 SVTH: Trần Phú Long Lớp: 45C2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GVHD: TS LÊ VĂN HÙNG 2.2 TIÊU CHUẨN THI T KẾ DẪN DÒNG 2.2.1 Tần suất lưu lượng thi t kế dẫn dòng Công trình đầu mối...
 • 75
 • 254
 • 0

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng .Hồ chứa nước Hà Động (kèm bản vẽ)

đồ án kỹ thuật công trình xây dựng .Hồ chứa nước Hà Động (kèm bản vẽ)
... thc hin theo cỏc phng ỏn sau: - Phng ỏn 1: Dựng mỏy o kt hp vi ụ tụ - Phng ỏn 2: Dựng mỏy o kt hp vi mỏy i v ụtụ - Phng ỏn 3: Dựng mỏy cp - Phng ỏn 4: Dựng lao ng th cụng Cn c vo tỡnh hỡnh thc ... 2.000m), phõn chia cỏc t p p nh sau: + Khi p I: Dựng lp t 1a & 2c bói vt liu A1 p + Khi p II: Dựng lp t 1b & 1c bói vt liu A1 p h lu p + Khi p III: Dựng cui si o chõn khay p chớnh p ti khu vc ... khai thỏc bói vt liu B (c ly 400m), phõn chia cỏc t p p nh sau: + Khi I: Dựng lp t 1a bói vt liu B p phớa thng lu + Khi II: Dựng t ỏ o múng trn cú chn lc d...
 • 101
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình công nghệ sửa chữa đầu máy diezelcông nghệ sửa chữa đầu máy diezelgai trinh sua chua dau may diezengai trinh sua chua dau may diezen d8cách làm kem sữa chua dâu tằmcách làm kem sữa chua dâu tâysua chua xe may yamaha chuong 5 ly thuyet phan dienkem body sữa chua dâulàm kem sữa chua dâukem sữa chua dâu tằmsửa chữa đầu dò máy siêu âmthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máykem bôi trắng body sữa chua dâuthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch kca khí chưng áp aacthuyết minh dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗkpkh sự đông dặc của nướcGIAO AN 5 TUOI MOITuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 4. Luyện tập về từ trái nghĩaMẫu phân phối chương trình THCSBài 18. Trang trí hình chữ nhậtBài 10. Trang trí đối xứng qua trụcTiết 9. HH: Những bông hoa những bài caBài 20. Châu ÂuBài 8. Dân số nước taBài 15. Chiến thắng Biên giới Thu-Đông 1950Kịch bản chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí MinhCông nghệ PLC được ứng dụng trong điều khiển thang máybáo cáo thực tập tàu ut gloryhội chứng tiêu chảy ở lợn do vi khuẩnLợi thế so sánh trong sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long (Luận án tiến sĩ)tin học chuyên ngành điện cơ MATLAB ỨNG DỤNGPCR (polymerase chain reaction)tổng quan về nhà máy lọc dầu dung quấttâm lý học ứng dụng trong kinh doanh