Lý thuyết và BT câu bị động lớp 9

ly thuyet va bt cau gian tiep va cau bi dong-On thi tn 2009

ly thuyet va bt cau gian tiep va cau bi dong-On thi tn 2009
... working here? 34.We can’t anything to help him A Anything can’t be done to help him B Nothing can be done to help him C Nothing can’t be done to help him D He can’t be done anything to help by us 35.“I’m ... leave so early,” he said A He apologized for having to leave early B He apologized to have to leave early C He apologized that he has to leave early D He apologized to have left early 36."How ... 18 "Do you like this?- "yes" > 19 They asked us, "May we smoke here in this room?" > 20 The teacher told them "Memorize this lesson." > ...
 • 4
 • 686
 • 29

Tài liệu thuyết bài tập sinh học lớp 9 ôn học sinh giỏi

Tài liệu lý thuyết và bài tập sinh học lớp 9 ôn học sinh giỏi
... giới tính: - Nếu hoocmôn sinh dục tác động vào giai đoạn sớm phát triển cá thể làm biến đổi giới tính cặp NST giới tính không đổi VD: dùng metyl testostêrôn tác động vào cá vàng làm cá biến thành ... đời không phép kết hôn dưa sở khoa học ? Câu 26: Công nghệ tế bào ? Nêu ứng dụng công nghệ tế bào? Câu 27: Thế kỹ thuật gen ? Nêu khâu kỹ thuật gen ? nêu ứng dụng kỹ thuật gen ? Câu 28: Công ... trường sống Không phải nguyên liệu - Phần lớn gây hại cho thân sinh vật cho chọ giống không di truyền nguyên liệu cho trình chọn giống di - Có ý nghĩa thích nghi truyền - Là nguyên liệu cho chọn...
 • 48
 • 1,611
 • 1

thuyết BT lớp 10 Hay

Lý thuyết và BT lớp 10 Hay
... tử A có e thuộc phân lớp 4s 4p Ion B2+ có 10 e Ion C1- có e lớp N Nguyên tử D có cấu hình e lớp 6s1 Nguyên tử E có số e phân lớp s số e phân lớp p số e phân lớp s số e phân lớp p hạt a) Viết cấu ... electron lớp bên có khả tham gia vào việc tạo thành liên kết hóa học + trang 19 BÀI TẬP Lớp 10 Nguyên tố thuộc PNC : e hóa trò e lớp Nguyên tố thuộc PNP : e hóa trò e lớp e phân lớp có mức ... lượng nguyên tử B 10, 81 B tự nhiên gồm hai đồng vò 10B 11B Hỏi có phần trăm 11B axit boric H3BO3 Cho H3BO3 =61,81 trang BÀI TẬP Lớp 10 VỎ NGUYÊN TỬ 1) Dựa vào đâu để xếp e theo lớp vỏ nguyên tử?...
 • 99
 • 500
 • 4

ly thuyet va bt tùng bai lop 12 cb

ly thuyet va bt tùng bai lop 12 cb
... ca t cú giỏ tr: A 112, 6 pF B 1 ,126 nF C 1 ,126 10 10 F D 1 ,126 pF H Cõu 49:Mch dao ng ca mt mỏy thu vụ tuyn in cú t cm L = 10 v in dung C bin thiờn t 10pF n 250pF Mỏy cú th bt c súng in t cú bc ... nng VTCB, ngi ta truyn cho nú tc ban u bng 2m/s Biờn dao ng ca qu nng A A=5m B A=5cm C A=0 ,125 m D A=0 ,125 cm Cõu 34 Mt lc lũ xo gm qu nng lng 1kg v mt lũ xo cú cng 1600N/m Khi qu nng VTCB, ngi ... viờn: Vừ Huy Hong Túm tt vt lý 12 CB A Gia tc tng vt i t biờn v VTCB B v trớ biờn thỡ gia tc trit tiờu C v trớ biờn thỡ tc trit tiờu D Vn tc gim vt i t biờn v VTCB Cõu 55 Gia tc dao ng iu ho...
 • 65
 • 154
 • 0

Tổng hợp câu hỏi thuyết đáp án ôn thi lớp 12

Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án ôn thi lớp 12
... http://chukienthuc.com/forums/lop-11/ LỚP 12: http://chukienthuc.com/forums/lop -12/ TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC: TOÁN: http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-tai-luyen -thi- daihoc-mon-toan-chu-kien-thuc.910/ LÝ: http://chukienthuc.com/threads/tong-hop-tai-luyen -thi- dai-hocmon-vat-ly-chu-kien-thuc.913/ ... thức dễ dàng hơn, nhanh CÔNG CỤ TÌM KIẾM hình ảnh em vào viết tổng hợp phía xem danh sách tài liệu mà "Chủ kiến thức" chia sẻ LỚP 10: http://chukienthuc.com/forums/lop-10/ LỚP 11: http://chukienthuc.com/forums/lop-11/ ... website tài liệu không số trang tiền, tài liệu chất lượng mà tiền đáng, có nhiều tài liệu k chất lượng mà tiền đáng buồn, mà tài liệu thành viên đóng góp vào Vậy không góp vào thành kho lớn dùng...
 • 4
 • 945
 • 6

Phân tích cơ sở thuyết kết cấu hệ thống phun nhiên liệu điện tử của động cơ diesel

Phân tích cơ sở lý thuyết và kết cấu hệ thống phun nhiên liệu điện tử của động cơ diesel
... h thng phun H thng phun c in H thng phun vi BAC-VP liờn hp H thng phun vi BAC phõn phi H thng phun iờn t Loi vũi phun Vũi phun h Vũi phun kớn mt l, nhiu l 1.2.2.1 PHN LOI THEO PHNG PHP PHUN NHIấN ... cỏc b iu chnh 1.3.6 VềI PHUN (VP) Vũi phun thng c lp trờn np xilanh, dựng phun ti nhiờn liu vo bung t ng c Vũi phun ng c diesel c chia lm hai loi chớnh: vũi phun h v vũi phun kớn 1.3.6.1 CU TO ... xo ú ỏp sut phun du tng, ta chnh thỡ ỏp sut phun s gim Ngoi ngi ta iu chnh ỏp sut phun bng vic thờm bt chờm mng trờn lũ xo kim phun 1.3.6.2 C IM CA CC LOI VềI PHUN 1) Vũi phun h Vũi phun h (H 1-...
 • 105
 • 228
 • 0

THUYẾT BT ANKAN

LÝ THUYẾT VÀ BT ANKAN
... Al4C3 + 12H2O 4Al(OH)3 + 3CH4 B- Xicloankan Xicloankan hiđrocacbon no, mạch vòng, có công thức chung CnH2n (n 3) Xicloankan có tính chất hoá học tơng tự ankan Riêng xiclopropan xilobutan tham ... 2,3-dimetylbutan CH3 CH3 II- Tính chất vật lí Bốn ankan dãy đồng đẳng: CH4, C2H6, C3H8, C4H10 chất khí điều kiện thờng đktc Các ankan chất lỏng rắn Tất ankan hầu nh không tan nớc III- Tính chất hoá ... hai ankan chất khí (đktc) cho toàn sản phẩm cháy qua bình đựng lit dung dịch Ba(OH) 1M thu đợc 137,9 g kết tủa Tìm hai ankan thành phần % theo khối lợng chúng Bài Đốt cháy a gam hỗn hợp hai ankan...
 • 4
 • 820
 • 48

THUYẾT BT ANKIN

LÝ THUYẾT VÀ BT ANKIN
... 600oC CH2 = CH C CH 5- Phản ứng kim loại (Tính chất riêng ankin có nối đầu mạch) Ví dụ: amoniac HC CH + Ag2O AgC CAg nhạt + H2O vàng 2CH3 - C CH CnH2n -2 + 3n O2 III- Phản ứng cháy + Ag2O ... Bài Hỗn hợp khí A gồm CH4 , C2H4 C2H2 Cho 6,72 lit hỗn hợp A sục từ từ vào dung dịch AgNO NH3 (d) thu đợc 12 gam kết tủa màu vàng nhạt Mặt khác, 6,72 lit hỗn hợp A làm màu vừa đủ 150ml dung dịch ... làm lạnh đến 00C a) Nếu cho lợng khí bình sau nung qua dung dịch AgNO NH3 d tạo 2,4 gam kết tủa vàng Tính khối lợng axetilen lại sau phản ứng b) Nếu cho lợng khí bình sau nung qua dung dịch nớc...
 • 3
 • 1,137
 • 30

THUYẾT BT BENZEN

LÝ THUYẾT VÀ BT BENZEN
... Bài Từ benzen, toluen viết phơng trình phản ứng điều chế: Brombenzen; nitrobenzen; o-bromnitrobenzen; m-bromnitrobenzen; 1,3-dinitrobenzen bromtoluen ; o-nitrotoluen; xiclohecxan; metylxiclohecxan ... đá vôi chất vô cần thiết, viết phơng trình điều chế o-bromonitrobenzen p-bromonitrobenzen b) Dùng thuốc thử nhận biết chất lỏng benzen, toluen, stiren đựng ba lọ riêng biệt Bài Cho chất: C6H5-CH3 ... vòng benzen, viết phơng trình phản ứng (dạng công thức cấu tạo) cho chất lần lợt tác dụng với: 1- Br2 lỏng, xúc tác bột Fe đun nóng? 2- Dung dịch HNO3 đặc, xúc tác H2SO4 đặc đun nóng? Bài Từ benzen, ...
 • 3
 • 1,509
 • 19

Tom tat ly thuyet va BT English 9

Tom tat ly thuyet va BT English 9
... Nowadays 60% of the world’s radio stations broadcast ……… English 10 There was nothing interesting …… ……, so I turned the TV ……….…… 11 We usually finish work early …… … Friday 12 ………….…… the time ... not meet) ……………….…… many English people yet, only my teachers I ( start)………… ……… learning English at school in Switzerland when I was 11, so I ( learn)…………… …… it for nearly 10 years At first in ... Internet …………….? The information is posted ……….… Jimhello ……… 10 December 2002, … 9. 07 pm They get approximately 60 percent …………… their income ……….… advertising It’s not easy to get access …………...
 • 6
 • 419
 • 16

Tóm tắt thuyết va BT English 9

Tóm tắt lý thuyết va BT English 9
... have class at one o’clock + night Ex : I sleep at night - IN : + tháng/năm cụ thể Ex : I was born 199 4 + the morning/afternoon / evening Ex : We have class in the morning - ON: + ngày tuần Ex : We ... London six months ago to learn Engish I ( not meet) ……………….…… many English people yet, only my teachers I ( start)………… ……… learning English at school in Switzerland when I was 11, so I ( learn)…………… ... soup tastes so good that everyone will ask for more Adverb clauses of reason ( Mệnh đề trạng ngữ ) - Mệnh đề thường giới thiệu “because”, “as” , “since” chúng có nghóa “vì” Ex: The flight to...
 • 6
 • 377
 • 1

Tom tat ly thuyet va BT English 9.

Tom tat ly thuyet va BT English 9.
... Nowadays 60% of the world’s radio stations broadcast ……… English 10 There was nothing interesting …… ……, so I turned the TV ……….…… 11 We usually finish work early …… … Friday 12 ………….…… the time ... not meet) ……………….…… many English people yet, only my teachers I ( start)………… ……… learning English at school in Switzerland when I was 11, so I ( learn)…………… …… it for nearly 10 years At first in ... participle) S + would / should / could + V (infinitive) Past Future Ex : - I wish I spoke English fluently - We wish my mother had been here with us last year - He wishes he would come to my party...
 • 6
 • 345
 • 0

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc

Ly thuyet va BT(TN+TL) co Dap an- chuong II -VL12 CB.doc
... 2.π d 2.π d ) + Acos(ωt ) = A[cos (ωt ) + cos(ωt )] Vậy uM = Acos(ωt λ λ λ λ M d2 S2 π π (d2 - d1).cos[ω.t - (d1 + d2)] λ λ π ∆ϕ | + Biên độ sóng M : A M = 2A|cos | d − d1 ||= A | cos λ π + Pha ... S2 = Acosωt d1 * Phương trình sóng M S1 truyền đến: 2.π d   d d S1 u = Acos ω(t - ) = Acos(ωt - ω ) = Acos  ω.t −  (*) λ  v v  * Phương trình sóng M S2 truyền đến: 2.π d   d d u = Acosω(t ... = Acos2π ft **Phương trình sóng tới sóng phản xạ M cách B khoảng d là: d d uM = Acos(2π ft + 2π ) u 'M = Acos(2π ft − 2π ) λ λ d **Phương trình sóng dừng M: uM = uM + u 'M ⇒ uM = Acos(2π )cos(2π...
 • 20
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap câu bi dong lop 9 co dap anbai tap tieng anh ve cau bi dong lop 9bai tap ve cau bi dong lop 9cau bi dong lop 9 violetbai tap cau bi dong lop 9bài tập cậu bị động lớp 9lý thuyết và kết cấu tàukinh tế chính trị mác lênin lý thuyết và btlý thuyết và bài tập về động từ khuyết thiếugiao an cau bi dong lop 8lý thuyết và bài tập về dòng điện xoay chiềubài tập câu bị đông lớp 8bt cau bi dong on dhcac cau bi dong lop 10 co dap ancâu bị động lớpQuyết định 3470 QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Quảng NamQuyết định 2343 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 48 2014 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2484 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 1921 QĐ-TTg năm 2016 về xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiQuyết định 2525 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Phú ThọQuyết định 39 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hànhQuyết định 2913 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk LắkQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 1289 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết đinh 2212 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2801 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải DươngQuyết định 2385 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2365 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà GiangQuyết định 939 QĐ-UBND năm 2016 về mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia LaiQuyết định 2756 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2017 do tỉnh Thái Bình ban hànhQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2386 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 31 2016 QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ học nghề đối với lao động thuộc diện chính sách, xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng