8 đề KT học kì địa lí 6 (BGD) địa lý 6 đoàn quốc việt

Đề KT học Ki i 6,7,8,9 - Vũ Ngọc Linh

Đề KT học Ki i lí 6,7,8,9 - Vũ Ngọc Linh
... ôm I = U phát biểu sau : R A Khi cđdđ tăng lần i n trở giảm nhiêu lần B Hiệu i n hai đầu i n trở tỉ lệ nghịch v i i n trở C Khi cđdđ tăng lần hiệu i n tăng nhiêu lần D Khi i n trở giảm ... dẫn cho biết chi tiết quay nhanh hơn? phòng gd & đt bình giang Trờng Thcs Hùng Thắng -* ** - Ngày tháng .năm 2006 Họ tên : Lớp : Ki m Tra học I môn vật (Th i gian làm 45 ... giang Trờng Thcs Hùng Thắng Ngày tháng .năm 2006 Họ tên : Lớp : -* ** Ki m Tra học i môn vật (Th i gian làm 45 phút) PhầnI ( 3 i m )Khoanh tròn chữ đứng trớc câu trả lời...
 • 11
 • 134
 • 0

Đề KT hoc ki II Anh 6, 7, 8 + Đáp án biểu điểm

Đề KT hoc ki II Anh 6, 7, 8 + Đáp án biểu điểm
... Hung: (6) ., (7) , (8) , (9) , (10) Đáp án, biểu điểm I điểm: 12 câu x 0,25 1B 2A 3C 4C II. 2,5 điểm: câu x 0,5 1f 2t 3t 4f 5f 5B 6A 7D 8C 9B 10C 11D 12A III điểm: câu x 0,5 They often ... food very much Đáp án, biểu điểm I điểm: 12 câu x 0,25 I A B D C B A A D II. 2,5 điểm: 10 câu x 0,25 season sometimes weather cold When go play 10.go C 10 B 11 B 12 C like III điểm: câu x 0,5 ... levels are (10)……….basketball in more than 200 countries Đáp án, biểu điểm I 2,5 điểm: 10 câu x 0,25 A D D 4.B 5.C A D 8. B C 10 A II. 2,5 điểm: câu x 0,5 Why didn’t you go to see the dentist yesterday?...
 • 8
 • 330
 • 0

Đề thi học II - 6

Đề thi học kì II - Lí 6
... a 350C = ……… 0F b 860 F = ……………… 0C 5/ Đường biểu diễn sau thay đổi nhiệt độ chất đông đặc ? ( 1đ ) Nhiệt độ ( 0c ) -2 -4 Thời gian ( phút ) 6/ Tại trồng chuối ( mía ) người ta ... đ) II/ BÀI TẬP : 3/ Vì bên vỏ ruột xe chổ giãn nở, sinh lực lớn làm nổ bánh xe (1đ) 4/ a.( 1đ) 350c = 00c + 350c b.( 1đ ) 850F = 320F + 540F 0 = 32 F + 35 1,8 F = 00c + 54 : 1,80F = 320F + 63 0F ... ) 6/ ( 1đ ) Vì để giảm bớt bay nứoc, làm bị nước 7/ ( 1đ ) Dùng nhiệt kế thủy ngân Vì nhiệt độ sôi rượu 800c thấp nhiệt độ sôi nước 1000c 8/ ( 1đ ) Vì nóng nứoc chỗ nở tràn - ...
 • 2
 • 147
 • 0

Một số đề KT học 2 9 (có đáp án)

Một số đề KT học kì 2 lí 9 (có đáp án)
... lẫn ánh sáng màu khác Đề ĐÁP ÁN A/ TRẮC NGHIỆM (5điểm ) I / ( 2, 5điểm ) 1-D ; 2- B ; 3-C ; 4-C ( Mỗi ý 0,5 đ ) II/ ( 1,5điểm ) Mỗi câu chọn từ ,phù hợp ( 0 ,25 đ) 1/Tăng ,hạ 2/ Tiêu điểm 3/ Ảnh ảo ... theo tỷ lệ xích: 0,5đ Câu 2: (2 điểm) h = AB = 1m = 100cm h’ = A’B’ (chiều cao ảnh) d = OA = 2m = 20 0cm d’ = OA’ = 6cm Ta có: h' d ' d' ⇒ h ' = ×h (1 điểm) = h d d Thay số tính h’ = 3cm (1 điểm) ... ’ h = 40 cm Đề BIỂU ĐIỂM - ĐÁP ÁN A Trắc nghiệm: (5đ) Phần I: 2, 5 điểm – câu 0,5 đ Câu Trả lời D B Phần II: 2, 5 điểm – câu (hoặc thích hợp) 0,5 đ Câu 1: tượng khúc xạ ánh sáng Câu 2: lớn phần...
 • 5
 • 928
 • 3

Đề thi học 2 6

Đề thi học kì 2 lí 6
... tên:………………………………………………………………………… …… KIỂM TRA HỌC KÌ II Lớp:…………………………….… Môn: Vật – Thời gian: 45Phút Điểm Lời phê thầy( cô) giáo Đề B: (Làm giấy thi) I.Trắc nghiệm khách quan ( Khoanh tròn ... Rượu trạng thái (thể) nhiệt độ : 120 0C; 00C Câu 11(1đ) Hãy tính 100C ứng với độ 0F ? Câu 12( 1đ) Vào ngày trời ẩm ướt, phơi quần áo lâu khô Vì vậy? Câu 13 (2 ): Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh ... thủy tinh theo dõi nhiệt độ nước đá, người ta lập bảng sau: Thời gian (phút) 10 12 14 16 Nhiệt độ (0C) 0 12 a.(1đ) Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian b (1đ) Có tượng sảy nước...
 • 2
 • 210
 • 1

Đề KT học 2 9+ĐA

Đề KT học kì 2 lí 9+ĐA
... I = U / R suy Rđ = U2 / P = 36 / = 12 ( Ω ) Điện trở đoạn mạch ( điểm ) R= Rđ + Rb = 12 Ω + 10,5 Ω = 22 ,5 Ω 2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch ( điểm ) I = U / R = 9V / 22 ,5 Ω = 0,4 A Tính hiệu ... PHÒNG GIÁO DỤC ĐỨC LINH -*** - KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 03 -20 04 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ – LỚP I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( điểm ) Câu Chọn Điểm ... không đáng kể Rb 1/ Tính điện trở bóng đèn điện trở đoạn mạch (2 iểm) 2/ Tính cường độ dòng điện qua mạch hiệu điện hai đầu đèn ( 2 iểm) 3/ Đèn có sáng bình thường không? Tại ? Muốn đèn sáng bình...
 • 3
 • 101
 • 0

đề kt học 1 10

đề kt học kì 1 lí 10
... 40: Một quạt máy quay 18 0 vòng 30 giây, Cánh quạt dài 0,4m Tốc độ dài điểm đầu cánh quạt là: π A 4,8π m/s B 2,4π m/s C 7,2π m/s D m / s ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D D D D B B C ... a.v < Câu 22: Cho lực hình vẽ biết F1=6 N, F2= 10 N F3=2N F1 Hợp lực lực có độ lớn A 10 N B 18 N C 8N D 6N F3 F2 Câu 23: Một ô tô chuyển động với vận tốc 10 m/s tắt máy hãm phanh chuyển động ... Câu 10 : Cho lực đồng quy F1= 10 N ,F2=25 N ,hợp lực chúng có giá trị sau A N B 30 N C 40 N D 10 N Câu 11 : Điều sau nói chuyển động tịnh tiến A Quỹ đạo...
 • 5
 • 124
 • 0

Đề KT Học II Sinh 6 có Ma Trận

Đề KT Học kì II Sinh 6 có Ma Trận
... dinh dưỡng vi khuẩn? Trong cách dinh dưỡng hại cho sinh vật chủ? Cho ví dụ minh họa? Câu 3: Nêu cấu tạo vai trò địa y? ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010-2011 Phần I: Trắc nghiệm: Mỗi đáp ... 15% 0% 25% 0% % 1(3đ) (0.5 đ) 1(1.5đ) 30% 0.5% 0% 15% ĐỀ KIỂM TRA SINH HỌC NĂM HỌC 2010-2011 A.TRẮC NGHIỆM: ĐIỂM CHỌN CÂU ĐÚNG Câu 1: Cơ quan sinh sản hạt trần a Hoa b Quả c Hạt d Nón Câu 2: Nhóm ... c Nhiệt độ d Chất lượng hạt giống Câu 5: ĐIỀN TỪ THÍCH HỢP VÀO DẤU (…) Việt Nam … thực vật cao, nhiều loài giá trị bị … bị … môi trường sống chúng bị tàn phá, nhiều loài trở nên … B TỰ...
 • 4
 • 99
 • 0

DE KT HOC KI 2 TOAN 6

DE KT HOC KI 2  TOAN 6
... 180 c) −1 −1 = : =6 36 ( a) x − = 3 a) x = + 23 11 x = + 23 23 x = 23 23 x= : 7 x= b) 0,75 0,75 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 x = 9.4 x = 12 2 26 10 c) x + = => x + = 3 3 3 − 16 x= 3 x= x= -2 0,5 - Ngày thứ ... ÷− 12 12 12 12  = 10 − 3 −5 = − = − = −4 12 12 4 b) 3 9 2 × + × = × + ÷  11 11  11 11  11 = × = 11 7 11 15 11 26 21 44 75 99 104 + − ):( − ) = ( + − ):( − ) 20 15 12 20 45 60 60 60 ... 3.7 + 9 .28 + 15. 42 + 21 . 56 6.14 + 12. 35 + 18 .63 + 30.77 3.7 + (3.3).(4.7) + (5.3). (6. 7) + (7.3).(8.7) = (2. 3). (2. 7) + (4.3).(5.7) + (6. 3).(9.7) + (10.3).(11.7) 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 A= 0 ,25 = 3.7.(1.1...
 • 5
 • 95
 • 0

DE KT HOC KI 2 SINH 6

DE KT HOC KI 2  SINH 6
... ứng dụng công nghệ nông nghiệp công nghiệp, công nghệ sinh học - Tác hại vi khuẩn: Có vi khuẩn gây bệnh cho ngời hay nhiều vi khuẩn hoại sinh làm hỏng thức ăn chúng gây ôi thiu thối rữa Các rác ... thối, gây ô nhiễm môi trờng 15 15 15 70 11,5 11,5 Tõn Phỳ, ngy thỏng nm 20 11 BGH DUYT Tổ CM duyệt Ngời đề - đáp Nguyễn Thị Kim Dung ... Cõu (45) Cõu (70) Cõu (23 ) đất, không thụ phấn cho đợc - Cách tiến hành: chọn số hạt đỗ tốt, khô bỏ vào cốc thủy tinh,...
 • 2
 • 150
 • 0

DE KT HOC KI 2 VAN 6

DE KT HOC KI 2  VAN 6
... Tiết 137+138 : KIM TRA TNG HP CUI NM MễN: NG VN Nm hc 20 10 -20 11 BI I TRC NGHIM: ( im) c k cỏc cõu hi sau ú chn ý tr li ỳng nht mi cõu ... d Cõu 6: Nu vit : Nhỳ lờn dn dn ri nhụ lờn cho kỡ ht cõu mc li gỡ ? A Thiu ch ng B Thiu v ng C Thiu c ch ng v v ng D Thiu b ng II T LUN : (7 điểm) Câu 1: (2 đ) - So sỏnh l gỡ ? - Xỏc nh kiu so ... dụng ki u so sánh ? Búng Bỏc cao lng lng m hn ngn la hng (ờm Bỏc khụng ng- Minh Hu) Câu 2: (5 đ) T mt ngi bn thõn ca em ***********Hết********** PHềNG GD&T TN SN TRNG THCS TN PH Tiết 137+138 : KIM...
 • 4
 • 49
 • 0

de kt hoc ki 1 sinh 6 2013-2014

de kt hoc ki 1 sinh 6 2013-2014
... thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Số câu: Số câu Số điểm: Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 10 6- Hoa sinh ... điểm Số điểm Số điểm: Tỉ lệ %: 20 4- Lá Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 30 5- Sinh sản sinh dưỡng Số câu: Số điểm: Tỉ lệ %: 10 Tỉ lệ %: 20 - Đặc điểm bên Số câu: Số điểm: 0.25 - Phân biệt loại đơn, ... Số câu: Số câu Số câu: Số câu: Số câu Số điểm: Số điểm Số điểm: 1. 5 Số điểm: 0.25 Số điểm - Thân dài phân chia tế bào mô phân sinh gióng Số câu : Số câu Số điểm: 0.25 Số điểm Số câu Số câu Số...
 • 3
 • 30
 • 0

Xem thêm