tuan 12 tiet 12 dia 6 2013 2014 địa lý 6 lieng hot ha hang

tuan 19 - tiet 37 - tin 9 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 37 - tin 9 - 2013 - 2014
... trình chiếu - Phần mềm trình chiếu dùng để tạo trình chiếu dạng điện tử - Mỗi trình chiếu gồm hay nhiều trang nội dung gọi trang chiếu - Mội phần mềm trình chiếu có công cụ soạn thảo văn - Ngoài ... máy chiếu cho HS quan sát Projector chiếu Củng cố: (3’) - Gv yêu cầu Hs nhắc lại nội dung học Hướng dẫn dặn dò nhà: (1’) - Xem lại học - Đọc trước nội dung phần Rút kinh nghiệm: ... kinh nghiệm: GV: Trần Văn Hải Năm học: 201 3-2 014 ...
 • 2
 • 55
 • 0

tuan 19 - tiet 38 - tin 8 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 38 - tin 8 - 2013 - 2014
... sứ + Nhóm 3,4: Ximăng + Nhóm 5,6: thuỷ tinh - GV: Cho nhóm báo GV: Nguyễn Thị Hạnh - HS: Nghe giảng - HS: Quan sát - HS: Thảo luận nhóm - HS: Báo cáo kết - HS: Lắng nghe III Sơ lược công nghiệp ... chế tạo pin mặt trời Năm học 2013_ 2014 Hoạt động HS - HS: Lắng nghe - HS: Quan sát Nội dung ghi bảng Tính chất a Tính chất vật lí - Silic chất rắn màu xám, khó - HS: Trả lời nóng chảy, sáng ... cáo kết - GV: Nhận xét Năm học 2013_ 2014 c Cơ sở sản xuất - Nhà máy xi măng Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tiên… Sản xuất thuỷ tinh a Nguyên liệu Cát thạch anh, đá vôi, sô đa b Các công đoạn - Trộn...
 • 3
 • 39
 • 0

tuan 19 - tiet 37 - tin 8 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 37 - tin 8 - 2013 - 2014
... loại? kể tên? Cho thành từ gốc CO3 (II) - Muối cacbonat trung hòa: ví dụ? HCO3 ( I) Na2CO3, K2CO3, MgCO3 - GV hỏi : Các muối kể - HS: Tìm hiểu thông tin - Muối cacbonat axit: NaHCO3, có tính tan ... học 2013_ 2014 Hoạt động GV Hoạt động GV Nội dung ghi bảng Hoạt động 3: Chu trình cacbon tự nhiên - GV:Treo tranh vẽ 3.17 phóng to - GV: Giới thiệu chu trình Cacbon tự nhiên thể hình 3.17 -HS: ... tan KHCO3, Mg(HCO3)2 GV giúp HS cách nhớ - HS: Suy nghĩ trả lời Tính tan muối tan muối không tan - Đa số muối cacbonat trung - GV yêu cầu HS nhắc lại - HS: nêu tính chất hóa hòa không tan ( trừ...
 • 3
 • 31
 • 0

tuần 12 - sinh 6

tuần 12 - sinh 6
... nhận nhiều ánh sáng ? - Hãy cho VD kểu xếp ? - Những đặc điểm chứng tỏ đa dạng Dặn dò nhà - Học - Làm tập 1,2,3 - Đọc phần “Em có biết” Tiết 24: I Mục tiêu Cấu tạo phiến - Nắm đặc điểm cấu tạo ... - Gân hình mạng:ổi, tía tô, … - Gân hình cung:bèo nhật bản, đòa liền,… - Gân hình song song: tre, rẻ quạt,…… Lá đơn, kép - Lá đơn: mồng tơi, dâu tằm, rau muống,… - Lá kép: hoa hồng, ... xếp thân cành - Lá xếp theo kiểu : mọc cách, mọc đối, mọc vòng - Lá mấu thân xếp so le giúp nhận nhiều ánh sáng Lá mấu thân xếp so le giúp nhận nhiều ánh sáng \ Cũng c - đánh giá - Lá có đặc điểm...
 • 4
 • 159
 • 0

Đề thi và Đáp án học sinh giỏi 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam môn Tin học

Đề thi và Đáp án học sinh giỏi 12 năm học 2013-2014 tỉnh Quảng Nam môn Tin học
... 11 31 12 14 21 13 16 ===Hết=== H1 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : TIN HỌC 12 ==== Yêu cầu: Thời gian test không giây Quá thời gian quy định không cho điểm Bài (6 điểm) Test 12 bộ, 0,5đ Test 10 11 12 BL1.INP ... 847 1972 22 14 2009 2008 512 2011 22 16 903 971 16 504 1006 1508 16 618 714 729 Bài (7 điểm) Test 07 bộ, 01 điểm Chú ý: Trường hợp thí sinh đưa phương án dãy khác với đáp án số lượng tổng dãy vần ... điểm tối đa (nếu phương án đúng) Test BL2.INP 10 17 12 32 14 11 22 25 44 52 17 10 11 10 15 20 12 6 18 21 11 11 19 23 11 19 12 21 37 55 66 10 38 10 6 99 90 10 BL26.INP BL2.OUT 12 32 14 11 44 52 17...
 • 4
 • 768
 • 5

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : THẾ GIỚI THIÊN NHIÊN - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 - Thứ 6 pdf

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : THẾ GIỚI THIÊN NHIÊN - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 12 - Thứ 6 pdf
... - THỂ DỤC - MTXQ : -HOẠT : - VĂN HỌC - LQCC : Một số vật - LQVT : ĐỘNG Lăng bóng nuôi CHUNG hai tay gia đình sống theo - TẠO HÌNH : bóng Vẽ gà - GDÂN : Ôn số đầu - HĐG : Thơ : Em Tô chữ : g ... lớp TRỜI - Trò chơi : bướm tô lô tô Gà gáy - vịt vật hai chân - Trò chơi : bắt - Trò chơi : - Trò chơi : kêu -HOẠT vật bốn chân - Xây dựng chuồng cho vật nuôi ĐỘNG - Góc phân vai : trẻ biết ... thứ : - Hoa hồng - Cô treo tranh : Hoa hồng - Trẻ lắng nghe - Hỏi trẻ tranh vẽ hoa ? - Lớp đồng - Đúng tranh vẽ hoa hồng - Trẻ lắng nghe - Dưới tranh từ hoa hồng - Trẻ ý - Cho trẻ đọc.(3 lần) -...
 • 11
 • 174
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 12 NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 12 NĂM HỌC 2013 - 2014
... điểm  2;  , trục tung điểm (0 ;-4 ) y f(x)=(2x-4)/(x+1) f(x)=2 x(t) =-1 , y(t)=t x -6 -5 -4 -3 -2 -1 -1 -2 -3 -4 -5 Đồ thị nhận giao điểm đường tiệm cận làm tâm đối xứng     Câu I : Gọi điểm ... thị hàm số có tiệm cận đứng x= -1 , tiệm cận ngang y = BBT x - -1 y’ + + + + y - + Đồ thị (C): Đồ thị cắt trục hoành điểm  2;  , trục tung điểm (0 ;-4 ) y f(x)=(2x-4)/(x+1) f(x)=2 x(t) =-1 , y(t)=t ... ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 Câu TXĐ: D = R\ {-1 }  x  D ( x  1) => hàm số đồng biến khoảng (; 1) (1; ) , hàm số cực trị Giới hạn: lim y  2, lim y  , lim y   Chiều biến thi n: y ' ...
 • 4
 • 268
 • 8

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 12 Năm Học 20132014 – Tập 1

PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VẬT LÍ 12 Năm Học 2013 – 2014 – Tập 1
... 60 70 80 10 0 200 300 400 500 600 700 800 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật 12 - Năm Học 2 013 2 014 Tập 1 = 10 3kg 1MeV = 1, 6 .10 -13 J 1ounce = 28,35g 1u = 1, 66055 .10 -27kg 1pound = 453,6g ... - Tel: 098633 818 9 13 Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật 12 - Năm Học 2 013 2 014 Tập * Nối tiếp: 1 = + + k k1 k2 hay k= k1k2 k1 + k2 ⇒ treo vật khối lượng thì: T2 = T12 + T22 * Song ... ý: 1N/cm = 10 0N/m Chiều dài 1 vtv = 15 0 .10 6km = 1năm as 1cm = 10 -2m Vận tốc 1mm = 10 -3m 18 km/h = 5m/s µ m = 10 -6m 36km/h = 10 m/s -9 1nm = 10 m 54km/h = 15 m/s 1pm = 10 -12 m 72km/h = 20m/s -10 1A...
 • 127
 • 920
 • 4

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 20132014 – Tập 2

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 2
... độ vật thời điểm t 4cm Li độ vật thời điểm sau 0 ,25 s là: A 4cm B 4cm C 2cm D 2cm Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 20 13 20 14 Tập ... ω ω A Vật dao động với biên độ Gv soạn: ThS Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 Bài Tập Ôn Thi Đại Học Môn Vật 12 - Năm Học 20 13 20 14 Tập v2 a2 2 a 2 C + = A D + = A ω ω v ω Câu 24 : Một ... Câu 20 Vật dđđh với vận tốc cực đại vmax , có tốc độ góc ω, qua vị trí có li độ x1 với vận tốc v1 thoã mãn: A v 12 = v2max - ω2x21 B v 12 = v2max + ω2x21 C v 12 = v2max - ω2x21 D v 12 = v2max + ω2x21...
 • 145
 • 1,793
 • 5

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 20132014 – Tập 4

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 4
... 2acos(200t - 12) B uM = 22acos(200t - 8) Gv son: ThS Nguyn V Bỡnh - Tel: 0986338189 47 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 C uM = 2acos(200t - 8) D uM = 2acos(200t - 8) Cõu ... thờm hai im S3 v S4 cho S3S4 = 4cm v hp thnh hỡnh thang cõn Gv son: ThS Nguyn V Bỡnh - Tel: 0986338189 36 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 S1S2S3S4 Bit bc súng = 1cm ... Bỡnh - Tel: 0986338189 40 CHUYấN CHUYấN SU ễN THI I HC MễN VT L - NM HC: 2013 - 20 14 mt im M cỏch ngun bng 1/3 bc súng cú dch chuyn u M = 2(cm) Biờn súng A l A 4cm B cm C 4/ cm D cm Cõu 12: ...
 • 82
 • 1,343
 • 1

Tóm Tắt Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 20132014 – Tập 5

Tóm Tắt Lý Thuyết Và PP Giải Bài Tập Vật Lí 12 - Năm Học 2013 – 2014 – Tập 5
... Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP f12 + f 22 A B f12 − f 22 f1 f f1 + f C D f1 + f f1 f Câu 50 : Khi nói vật dao động điều ... Bình - Tel: 0986338189 x 10 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP C D Câu 53 : Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A Tốc độ trung bình lớn vật thực ... Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 15 CÂU HỎI LÝ THUYẾT ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ - NĂM HỌC 2013 - 2014 TẬP Câu 85: Cho lắc lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối...
 • 97
 • 592
 • 1

tuan 25 - tiet 49 - tin 6 - 2013

tuan 25 - tiet 49 - tin 6 - 2013
... HS: Chọn nút lệnh - Tiêu đề trang hai lề - Các đoạn nội dung - Tên tác giả thẳng lề phải + HS: Chọn nút lệnh thẳng hai lề - Các đoạn nội dung có dòng đầu + HS: Chọn nút lệnh - Tên tác giả thẳng ... nội dung văn phải - Kí tự đoạn nội dung + HS: Chọn kí tự B, chọn cỡ chữ - Các đoạn nội dung có thứ có cỡ chữ lớn kiểu 16, chọn nút lệnh dòng đầu thụt lề chữ in đậm - Kí tự đoạn - Lưu văn với tên ... GV: Trần Văn Hải Năm Học: 201 2-2 013 Trường THCS Đạ Long Giáo Án Tin Học GV: Trần Văn Hải Năm Học: 201 2-2 013 ...
 • 3
 • 65
 • 0

D&DA TOÁN THI VÀO LỚP 12 NĂM HỌC 2013-2014

D&DA TOÁN THI VÀO LỚP 12 NĂM HỌC 2013-2014
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 LẦN NĂM HỌC: 2013-2014 – MÔN TOÁN Câu I-1 (1 đ) I-2 (1 đ) Nội dung Tập xác định: D   Ta có y ... Vi-ét 0,25 x  x     x 1x   k   2 Hệ số góc: k1  3x  6x ; k2  3x  6x ; k  Từ giả thi t: k1  k2  k  3(x  x )2  6x 1x  6(x  x )   k  (Thoả mãn điều kiện) II-1 (1 đ) Điều ... khai triển Tk 1  C 18 x 18k    (2)k C 18x 183k     x    k  ,  k  18  Từ giả thi t ta có  k 1  18  3k  15   Vậy hệ số x 15 khai triển 2C 18 0,25 0,25  36 Có C cách...
 • 4
 • 129
 • 0

tuần 1 tiết 1 địa6

tuần 1 tiết 1 địa lí 6
... địa 6? - Cách học môn địa cho tốt? Hoạt động tiếp nối: - Học sinh học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước 1: Vị trí, hình dạng kích thước Trái Đất IV PHỤ LỤC: Gv: Phan Văn Tân Giáo án địa ... THCS Liêng Trang Năm học: 2 013 - 2 014 + Nắng + Động đất *Bước 3: Gv chuẩn xác kiến thức Cần học môn địa nào? Hoạt động 2: (nhóm) Tìm hiểu cách học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành ... học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ thảo luận câu hỏi: - Để học tốt môn địa phải học theo cách nào? *Bước 2: Học sinh thảo luận đưa ý kiến *Bước 3: Đại diện nhóm học sinh...
 • 2
 • 74
 • 0

Xem thêm