tuan 11 tiet 11 dia 6 2013 2014 địa lý 6 lieng hot ha hang

tuan 19 - tiet 37 - tin 9 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 37 - tin 9 - 2013 - 2014
... trình chiếu - Phần mềm trình chiếu dùng để tạo trình chiếu dạng điện tử - Mỗi trình chiếu gồm hay nhiều trang nội dung gọi trang chiếu - Mội phần mềm trình chiếu có công cụ soạn thảo văn - Ngoài ... máy chiếu cho HS quan sát Projector chiếu Củng cố: (3’) - Gv yêu cầu Hs nhắc lại nội dung học Hướng dẫn dặn dò nhà: (1’) - Xem lại học - Đọc trước nội dung phần Rút kinh nghiệm: ... kinh nghiệm: GV: Trần Văn Hải Năm học: 201 3-2 014 ...
 • 2
 • 58
 • 0

tuan 19 - tiet 38 - tin 8 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 38 - tin 8 - 2013 - 2014
... sứ + Nhóm 3,4: Ximăng + Nhóm 5,6: thuỷ tinh - GV: Cho nhóm báo GV: Nguyễn Thị Hạnh - HS: Nghe giảng - HS: Quan sát - HS: Thảo luận nhóm - HS: Báo cáo kết - HS: Lắng nghe III Sơ lược công nghiệp ... chế tạo pin mặt trời Năm học 2013_ 2014 Hoạt động HS - HS: Lắng nghe - HS: Quan sát Nội dung ghi bảng Tính chất a Tính chất vật lí - Silic chất rắn màu xám, khó - HS: Trả lời nóng chảy, sáng ... cáo kết - GV: Nhận xét Năm học 2013_ 2014 c Cơ sở sản xuất - Nhà máy xi măng Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tiên… Sản xuất thuỷ tinh a Nguyên liệu Cát thạch anh, đá vôi, sô đa b Các công đoạn - Trộn...
 • 3
 • 42
 • 0

tuan 19 - tiet 37 - tin 8 - 2013 - 2014

tuan 19 - tiet 37 - tin 8 - 2013 - 2014
... loại? kể tên? Cho thành từ gốc CO3 (II) - Muối cacbonat trung hòa: ví dụ? HCO3 ( I) Na2CO3, K2CO3, MgCO3 - GV hỏi : Các muối kể - HS: Tìm hiểu thông tin - Muối cacbonat axit: NaHCO3, có tính tan ... học 2013_ 2014 Hoạt động GV Hoạt động GV Nội dung ghi bảng Hoạt động 3: Chu trình cacbon tự nhiên - GV:Treo tranh vẽ 3.17 phóng to - GV: Giới thiệu chu trình Cacbon tự nhiên thể hình 3.17 -HS: ... tan KHCO3, Mg(HCO3)2 GV giúp HS cách nhớ - HS: Suy nghĩ trả lời Tính tan muối tan muối không tan - Đa số muối cacbonat trung - GV yêu cầu HS nhắc lại - HS: nêu tính chất hóa hòa không tan ( trừ...
 • 3
 • 33
 • 0

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI NGỮ VĂN 11 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT ĐÃ GIẢM TẢI 2013-2014 docx

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 11 CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỚI NGỮ VĂN 11 ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT ĐÃ GIẢM TẢI 2013-2014 docx
... 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 ... trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ ... kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014 liên hệ đt 0168.921.86.68 giáo án ngữ văn 11 chơng trình chuẩn kiến thức kỹ 2013-2014...
 • 82
 • 2,721
 • 43

Tiết 11 - Địa 8

Tiết 11 - Địa lý 8
... Cô oét t Cô oé 1,5 - 32,1 58, 0 58, 0 66,4 41 ,8 41 ,8 -0 ,4 1,7 1,7 33400 19040 19040 Cao Cao Cao Hàn Quốc 4,5 41,4 54,1 88 61 Trung Quốc 15 52 33 7.3 911 Việt Nam 23.6 37 .8 38. 6 6 .8 415 Trung bình ... nhiªn - Nói, s¬n nguyªn - Kh« h¹n - Ýt s«ng Kinh tÕ - chÝnh trÞ - C«ng nghiƯp khai th¸c, chÕ biÕn dÇu má - C¶nh quan hoang m¹c, b¸n hoang m¹c – Xt khÈu dÇu má - Tµi nguyªn: dÇu má, khÝ ®èt - Kh«ng ... trÞ: Dùa vµo h×nh 9.3: - §äc tªn c¸c qc gia cđa T©y Nam ¸? – Qc gia nµo cã diƯn tÝch lín nhÊt, nhá nhÊt? *A-rập X - t: 2400000 km2 *Cơ-t: 180 00 km2 §Ỉc ®iĨm d©n c­ - kinh tÕ - chÝnh trÞ: a)D©n c­...
 • 30
 • 181
 • 0

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : LỄ HỘI MÙA XUÂN - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 - Thứ 6 doc

Tài liệu CHỦ ĐIỂM : LỄ HỘI MÙA XUÂN - KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 11 - Thứ 6 doc
... CHUNG tay - MTXQ : phạm vi tích bánh mùa xuân Chạy nhanh Một số loại chưng, bánh 15 m hoa có địa dày - LQCC : phương g – y -HOẠT - Quan sát - Quan sát - Quan sát - Quan sát - Quan sát ĐỘNG vườn ... hoa mùa tranh loại cửa NGOÀI xuân hoa hàng thời tiết mùa bánh kẹo xuân TRỜI - Xây dựng vườn hoa, chợ hoa, ngày lễ mùa xuân - Góc phân vai : cho trẻ bán loại hoa, bánh kẹo ngày lễ tết -HOẠT ĐỘNG ... thơ Thứ 1)Đón trẻ : TRÒ CHUYỆN VỚI TRẺ VỀ THỜI TIẾT MÙA XUÂN I/Mục đích: - Trẻ biết thời tiết mùa xuân, trời mát dịu có nhiều hoa nở II/Chuẩn bị : - Tranh vẽ cảnh mùa xuân III/Phương pháp: - Đàm...
 • 10
 • 226
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 11 NĂM HỌC 2013 - 2014

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN SỐ 11 NĂM HỌC 2013 - 2014
... 2xC  3x 2C3    2011x 2010C 2 011 2 011 2 011 2 011 2 011 nhân hai vế với x ta được: 2010 2011x 1  x   xC1  2x 2C 2 011  3x 3C3    2011x 2011C 2 011 (2) 2 011 2 011 2 011 0,25 0,25 Lấy đạo ... 1,0đ 1  x  2 011 0,25đ 11   13     y  z   6    3 2 011  C0  C1 x  C 2011x  C3 x    C2011x 2 011 2 011 2 011 2 011 (1) Lấy đạo hàm hai vế 1 ta được: 2010 2 011 1  x   ...  Bảng biến thi n: x y'   0   0,25   y  2  Đồ thị: y f(x)=(x^3 )-3 *(x)^2+2 0,25 x -8 -6 -4 -2 -5 Biện luận số nghiệm phương trình x  2x   Ta có x  x   m theo tham số m x 1 m...
 • 7
 • 396
 • 6

Đề khảo sát chất lượng tháng 11 năm học 2013 2014 khối 5

Đề khảo sát chất lượng tháng 11 năm học 2013 2014 khối 5
... 39,18 + 7,34 = ? A 46 ,52 B 46,42 Câu 4: Trung bình cộng 254 ,55 1 85, 45 là: A 440 B 220 Câu 5: 39,12 - 7,34 = ? A 30,88 B 31,78 Câu 6: 2,8 x =? A 7,4 B 3,1 11 C 45, 52 D 45, 42 C 420 D 210 C 31,88 ... kg A > B < C Câu 3: 39,18 + 7,34 = ? A 46,42 B 46 ,52 Câu 4: Trung bình cộng 274 ,55 1 85, 45 là: A 430 13 C 45, 42 D 45, 52 C 480 = Điểm B 230 Câu 5: 39,12 - 7,34 = ? A 30,78 B 31,88 Câu 6: 2,8 x =? ... trường thân yêu em 10 Họ tên: ………………… …….……… ĐỀ KHẢO SÁT – LỚP (40 phút) Lớp: Môn: Toán – THÁNG 11/ 2013 Đề lẻ Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm - Mỗi câu 0 ,5 iểm): Khoanh vào đáp án Câu 1: Số thích...
 • 17
 • 381
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 11 (năm học 2013-2014)

TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN TIẾNG ANH 11 (năm học 2013-2014)
... are running in the park - That không dùng mệnh đề không hạn định, không đứng sau giới từ, that dùng mệnh đề quan hệ nhằm xác định nghĩa cho danh từ đứng trước không tách rời mệnh đề dấu phẩy Nếu ... either ….or, neither ….nor Both ….and : đông từ hình thức số nhiều Not only ………… but also: đông từ hợp theo chủ ngữ sau but also either ….or neither ……… nor : đông từ hợp theo chủ ngữ sau OR / NOR ... dùng sau danh từ có tính từ so sánh bậc (the best, the most…; everybody, anybody, nobody, somebody, everything, something…) VD: He’s the best teacher that I have ever know - That dùng danh từ trước...
 • 85
 • 481
 • 1

tuan 25 - tiet 49 - tin 6 - 2013

tuan 25 - tiet 49 - tin 6 - 2013
... HS: Chọn nút lệnh - Tiêu đề trang hai lề - Các đoạn nội dung - Tên tác giả thẳng lề phải + HS: Chọn nút lệnh thẳng hai lề - Các đoạn nội dung có dòng đầu + HS: Chọn nút lệnh - Tên tác giả thẳng ... nội dung văn phải - Kí tự đoạn nội dung + HS: Chọn kí tự B, chọn cỡ chữ - Các đoạn nội dung có thứ có cỡ chữ lớn kiểu 16, chọn nút lệnh dòng đầu thụt lề chữ in đậm - Kí tự đoạn - Lưu văn với tên ... GV: Trần Văn Hải Năm Học: 201 2-2 013 Trường THCS Đạ Long Giáo Án Tin Học GV: Trần Văn Hải Năm Học: 201 2-2 013 ...
 • 3
 • 67
 • 0

tuần 1 tiết 1 địa6

tuần 1 tiết 1 địa lí 6
... địa 6? - Cách học môn địa cho tốt? Hoạt động tiếp nối: - Học sinh học trả lời câu hỏi SGK - Đọc trước 1: Vị trí, hình dạng kích thước Trái Đất IV PHỤ LỤC: Gv: Phan Văn Tân Giáo án địa ... THCS Liêng Trang Năm học: 2 013 - 2 014 + Nắng + Động đất *Bước 3: Gv chuẩn xác kiến thức Cần học môn địa nào? Hoạt động 2: (nhóm) Tìm hiểu cách học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành ... học môn địa *Bước 1: Giáo viên chia lớp thành nhóm nhỏ thảo luận câu hỏi: - Để học tốt môn địa phải học theo cách nào? *Bước 2: Học sinh thảo luận đưa ý kiến *Bước 3: Đại diện nhóm học sinh...
 • 2
 • 95
 • 0

tuan 3 tiet 3 dia li 6

tuan 3 tiet 3 dia li 6
... Trường THCS Li ng Trang 2014 Năm học: 20 13- thể đồ loại địa cầu Phục vụ cho nhiều mục đích: sống, sản xuất… người *Bước 3: Xác định địa cầu đường kinh tuyến gốc vĩ ... Đông : nửa cầu nằm bên phải vòng kinh tuyến 200T 160 0Đ, có châu: Âu, Á, Phi Đại Dương - Nửa cầu Tây : nửa cầu nằm bên trái vòng kinh tuyến 200T 160 0Đ, có toàn châu Mĩ - Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt ... Đánh giá: - HS đọc phần chữ đỏ trang sgk GV: Phan Văn Tân Giáo án địa lí Trường THCS Li ng Trang 2014 Năm học: 20 13- - Xác định địa cầu : đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến Đông, kinh tuyến Tây,...
 • 3
 • 354
 • 0

TUẦN 7- TIẾT 7 ĐIA 6

TUẦN 7- TIẾT 7 ĐIA 6
... TUẦN 7- TIẾT BÀI 1:VỊ TRÍ, HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT BÀI 3: TỈ LỆ BẢN ĐỒ BÀI 4: PHƯƠ NG HƯỚNG ... tập SGK đo tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ đồ cách xác định tọa độ địa lí điểm Tiết sau kiểm tra tiết Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô em học sinh Kính chào hẹn gặp lại ! ... điểm C nơi cắt đường vĩ tuyến qua địa điểm D chỗ cắt hai đường kinh tuyến vĩ tuyến qua điểm Câu 7: Cho đồ có tỉ lệ: 1: 1000 000 1:5000 000 Hãy tính khoảng cách thực tế (m,km) biết khoảng cách...
 • 18
 • 119
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VL 11 HKI NĂM 2013-2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VL 11 HKI NĂM 2013-2014
... = E1 cos ( Tài liệu lưu hành nội ) Trang TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT Năm học 2013-2014 Tài liệu Vật lý 11- Học Kì PHƯƠNG PHÁP- BÀI TẬP Dạng 1: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TÁC DỤNG LÊN MỘT ... độ điện trường hiệu điện U d B PHƯƠNG PHÁP- BÀI TẬP E= Tài liệu lưu hành nội Trang TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT • Năm học 2013-2014 Tài liệu Vật lý 11- Học Kì CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Khi điện tích dương q ... lên nhanh đột ngột mang giá trị lớn.) Tài liệu lưu hành nội Trang 11 TRƯỜNG THPT VÕ VĂN KIỆT Năm học 2013-2014 Tài liệu Vật lý 11- Học Kì Bài 1: Cho mạch điện hình vẽ Biết E=6V, R1=6Ω,R2=3Ω.Tính:...
 • 28
 • 147
 • 0

Đề cương tin học lớp 11 nam học 2013 - 2014

Đề cương tin học lớp 11 nam học 2013 - 2014
... viết pascal sau -b+ b -4 ac biểu thức 2a (-b+ sqrt(b*b-4*a*c))/2a (-b+ sqrt(b*b-4*a*c))/2*a (-b + sqrt(b*b-4*a*c))/(2*a) -b + sqrt(b*b-4*a*c)/(2*a) Cho A, B< C biến kiểu thực lệnh sau câu lệnh IF ... Câu 11 A B C D Câu 12 A B C D Câu 13 A B C D Câu 14 A B C D Câu 15 1− a c b −1 a 1− c b −1 − ac b −1 Biểu thức nghiệm phương trình bậc viết pascal sau -b+ b -4 ac biểu thức 2a (-b+ sqrt(b*b-4*a*c))/2a ... 45 44 43 Một kết khác Phần tập lập trình tập sử dụng câu lệnh lặp sách giáo khoa sách tập Tin học lớp 11 Câu 1: Máy tính hiểu trực tiếp ngôn ngữ ngôn ngữ đây?Ngôn ngữ tự nhiên B Ngôn ngữ lập trình...
 • 9
 • 150
 • 2

Xem thêm